Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alkeenid alkyynid

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Alkeenid alkyynid

 1. 1. ALKEENID, ALKÜÜNID kui küllastumata ühendid Ave Soekov
 2. 2. Meeldetuletuseks Alkaanid – süsivesinikud, mis sisaldavad ainult üksiksidemeid (tetraeedrilisi süsinikke). Alkaani tunnusteks on järelliide –aan nt CH3 – CH2 – CH3 propaan Homoloogilise rea üldvalem CnH2n+2
 3. 3. Alkeenid Süsinikevahelise kaksiksidemega ühendid. Alkeeni tunnuseks on järelliide –een Näiteks: CH2=CH–CH3 propeen Homoloogilise rea üldvalem CnH2n
 4. 4. Alküünid Alküünid – süsinikevahelise kolmiksidemega ühendid. Alküüni tunnuseks on järelliide –üün nt: CH ≡ C - CH3 propüün Homoloogilise rea üldvalem CnH2n-2
 5. 5. Kaksiksideme tõestusreaktsioon vt lk 75 Alkeenid oksüdeeruvad kergesti õhuhapniku ja teiste oksüdeerijate toimel. Tugev oksüdeerija on KMnO4 Oksüdeerumisel kaksiksidemed katkevad ja KMnO4 kaotab oma lilla värvuse - valastub Seda reaktsiooni saab kasutada kaksiksideme tõestusreaktsioonina Huvi korral tee see katse läbi. Kaaliumpermanganaati ja C-vitamiini saab osta apteegist.
 6. 6. Kaksiksideme tõestusreaktsiooniks on ka broomivee valastumine kaksiksideme toimel Vt videot http://www.youtube.com/watch?v=2C_6ax2TsV8
 7. 7. Küllastunud ja küllastumata ühendid Alkaanid on küllastunud ühendid (puudub võime liita vesinikke või teisi aatomeid) Alkeenid ja alküünid on küllastumata ühendid (võivad liita vesinikke või muid aatomeid).
 8. 8. Sidemete paiknemine Kaksiksidet moodustavad süsiniku aatomid ja nendega seotud muud aatomid asuvad kõik ühes tasapinnas, on planaarsed =C= Kolmiksidemega seotud süsiniku aatomid ja nendega seotud aatomid asuvad ühel sirgel, on lineaarsed –C≡
 9. 9. Nimetamine    Tüviühend valitakse kordsete sidemete järgi – võimalikult palju kordseid sidemeid. Kordsele sidemele antakse kohanumber. Kui kordseid sidemeid on rohkem, kasutatakse liiteid di, tri jne Asendusrühmadele antakse kohanumbrid ja pannakse nimetusse tähestiku järjekorras
 10. 10. Näited CH2 = CH-CH2-CH3 but-1-een e buteen CH≡C-CH2-CH3 but-1-üün e butüün CH2=CH-CH=CH-CH3 penta-1,3-dieen. CH2=C(CH3)-CH=CH-CH3 2-metüülpenta-1,3-dieen
 11. 11. Näited CH2-C(CH3)-CH=CH-CH3 2-metüülpenta-1,3-dieen CH2=CH-C≡C-CH=CH-CH3 heksa-1,5-dieen-3-üün. CH2=CH-CH2-CClH2 4-klorobut-1-een. CH2=C(CH3)-C(C2H5) = CH-CH2-CH3 3-etüül-2-metüülheks-6-een.
 12. 12. Alkeenide omadused Füüsikalised omadused:  Olek:    gaasid (C1-C4) vedelikud (C5-C17) tahked ained (C18-...) Vees ei lahustu Keemilised omadused:  Reaktsioonivõimelisemad kui alkaanid  Liituvad vesiniku, halogeenide, vesinikhalogeniidide ja veega  Polümeeruvad 
 13. 13. Hüdrogeenimine Vesiniku liitmine. Alküünist tekib alkeen, alkeenist alkaan. CH3 — C ≡ CH + H2 → CH3 — CH = CH2 Küllastumata ühendite hüdrogeenimist kasutatakse margariini valmistamisel
 14. 14. Halogeeni liitumine CH3 - CH = CH2 + Cl2 → CH3 - CHCl - CH2Cl Tekivad halogeenühendid
 15. 15. Vesinikhalogeniidi liitumine Tekivad halogeenühendid CH3 - CH = CH2 + H+Br- → CH3 - CHBr - CH3
 16. 16. Polümeerumine ehk polümeeri moodustumine Nt eteeni polümeerumine CH2=CH2 → (-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-)n Tekib polüeteen Kasutatakse plastmasside tootmisel Toimub värvide,lakkide kuivamisel

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • TiiaRaudsepp

  Nov. 15, 2015

Views

Total views

4,148

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

24

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×