Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recursos

642 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recursos

 1. 1. RECURSOSPER A LA RECERCA D’OCUPACIÓ Eva María Fernández Tècnica d’Orientació Laboral Febrer 2011
 2. 2. Introducció• Recursos i vies recerca més habituals• La recerca exigeix dedicació• Conèixer necessitats mercat treball ajuda Eva María Fernández
 3. 3. INTERMEDIARIS DEL MERCAT DE TREBALLEva María Fernández
 4. 4. Entitats que uneixenels futurs treballadorsamb les ofertesexistents Eva María Fernández
 5. 5. • Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) http://www.oficinadetreball.cat• Empreses de Treball Temporal (ETT)• Empreses de selecció de personal Eva María Fernández
 6. 6. • Borses de Treball – Col·legis professionals – Centres de Formació Professional o Universitària – Associacions Empresarials – Sindicats i Patronals – Servei Local d’ocupació (Diputació) http://www.diba.cat/slo – Gremis – Oficina Jove de Treball (< 35 anys) http://www.gencat.cat/temes/cat/treball.htm – Promocions Econòmiques Municipals (Barcelona Activa) http://www.barcelonactiva.cat – Centre d’Informació i Assessorament per a Joves http://www.bcn.es/ciaj/ Eva María Fernández
 7. 7. Altres fonts d’informació laboral:• Ajuntaments, diputacions i consells comarcals• Cambres de comerç• Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)• Fires, congressos, salons i exposicions Eva María Fernández
 8. 8. VIES DE RECERCA DE FEINAEva María Fernández
 9. 9. • Autocandidatura o presentació espontània• Xarxa de contactes o networking – http://www.linkedin.com – http://www.xing.com• Treballar a l’Administració Pública – Administració de l’Estat (BOE) http://www.boe.es – Generalitat de Catalunya (DOGC) http://www.gencat.cat/diari o http://www.gencat.cat/oposicions – Administració Local (BOP) http://bop.diba.cat Eva María Fernández
 10. 10. • Respondre ofertes als mitjans comunicació• Autoanunci• Internet (Portals d’ocupació) – Informació General – Borses de Treball• Autoocupació • Servei assessorament creació empreses http://inicia.gencat.cat • Formes jurídiques, tràmits generals, ajuts i incentius http://www.ipyme.org – Treballar a l’estranger http://europa.eu (ajuda crear CV Europass) Eva María Fernández
 11. 11. Portals Informació General a Interneto Departament de Treball  http://gencat.cat/treball o  http://gencat.cat  Treballo Servei d’Ocupació de Catalunya  http://feinaactiva.gencat.cato Secretaria General de Joventut  http://www.gencat.cat/joventuto Administració Oberta de Catalunya  http://www.cat365.neto Ministeri de Treball i Immigració  http://www.mtin.eso Servei Públic d’Ocupació Estatal  http://www.redtrabaja.es Eva María Fernández
 12. 12. ELS ANUNCIS DE PREMSA Eva María Fernández
 13. 13. Empresa pot no tenir intenció de contractar:• Desitja sondejar el mercat laboral• Vol crear una bona imatge• Organisme públic ha d’anunciar lloc treball (encara que estigui donat)• Mantenir condicions econòmiques amb revista que publica Eva María Fernández
 14. 14. ESTRUCTURA D’UN ANUNCI TIPUS CLAR:• Presentació de l’empresa, localització i sector• Capçalera amb la denominació i localització del lloc• Descripció del tipus de feina o del lloc, funcions a desenvolupar• Requisits• Formació• Condicions o ofertes del lloc, compensacions• Procediment i forma de contracte• Adreça on dirigir-se i referència Eva María Fernández
 15. 15. ANUNCIS FALSOS:• Feines que no existeixen• Agent lliure – Anunci «enigma»• S’ha de comprar alguna cosa• Són cursos• Anunci «minúscul»• Anunci «loteria»• Són oposicions• Anuncis de vendes Eva María Fernández
 16. 16. CONSELLS:• Admetre vàlids els de més elements• Mirar si és objectiu, clar i sincer• Desconfiar d’expressions generals, promeses poc serioses i redaccions molt elevades• Perfil redactat és ideal. Intentar casar exigències en un 40 % mínim Eva María Fernández
 17. 17. LA TRUCADA DE TELÈFON Eva María Fernández
 18. 18. Objectius:• Concertar entrevista feina: l’anunci finalitza demanant trucada, o per sol·licitud personal• Obtenir informació de l’empresa• Realitzar seguiment dels currículums enviats Eva María Fernández
 19. 19. L’AGENDA DE RECERCADE FEINA Eva María Fernández
 20. 20. Objectius:• Organitzar el propi temps (tenir un horari)• Planificar i programar activitats (què s’ha de fer i quan es farà)• Servir d’eina de control per clarificar resultats Eva María Fernández
 21. 21. Resum• Definir els propis reptes – Tecnològic i personal• Establir expectatives realistes – L’experiència no s’aconsegueix de la nit al dia• No perdre de vista l’objectiu professional – Programes d’orientació Eva María Fernández
 22. 22. Treballar cap a l’objectiu AssolirProjectes en els que s’ha treballat l’objectiu professional Adquirir experiència Formar-se Temps invertit Eva María Fernández
 23. 23. PREGUNTES?Eva María Fernández
 24. 24. APÈNDIXEva María Fernández
 25. 25. Annexes1. Empreses de treball temporal2. Empreses de selecció Catalunya3. Llistat de Col·legis professionals4. Llistat de Sindicats5. Cercador d’ofertes de treball6. Llistat de Gremis7. Pàgines web que organitzen Fires del treball8. Directoris d’empreses9. Llistat de grans empreses10.Llistat de Borses de treball per Internet Eva María Fernández

×