Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avans academielezing over privacy en veiligheid

1,095 views

Published on

Avans academielezing "Ik heb niets te verbergen". Op 23-10-2013 door Wil van Limpt, over privacy en veiligheid in de digitale wereld. Welke betekenis hechten we aan veiligheid en de bescherming van onze privacy in het digitale domein?

Published in: Education

Avans academielezing over privacy en veiligheid

 1. 1. Ik heb niets te verbergen…. Privacy en veiligheid in de digitale wereld
 2. 2. “Wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen” Filmpjes: Amazing mind reader: http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I Videoboodschap Opstelten: http://www.youtube.com/watch?v=OlKUytGGMGY Google Glasses: http://www.youtube.com/watch?v=JSnB06um5r4 Modulecode: 11 september 2012 2
 3. 3. Waarom kleden we ons aan als we naar ons werk gaan? Waarom doen we de deur dicht als we op de wc zitten? Waarom lopen we de kamer uit als we een belangrijk telefoongesprek voeren? Waarom vertellen we onze collega‟s niet wat we verdienen? Waarom hebben we een wachtwoord op onze computer? Waarom geven we onze kinderen een eigen kamer? Waarom verzinnen we een smoes als we zonder reden te laat zijn? Waarom doen we de gordijnen dicht als we naar bed gaan? Modulecode: 11 september 2012 3
 4. 4. Privacy: lastig te definiëren Privacy is een menselijke eigenschap! De private ruimte in ieder mens: je gedachtenwereld, je gevoelsleven, je innerlijk. Verschillende sociale rollen: • Met je geliefde • Met je collega‟s • Met je vrienden in het cafe (of op Facebook) Wie omgaat met verschillende mensen in verschillende contexten, is per definitie iets aan het verbergen. • • • • • Waarden  Inwonende ouders? Cultuur Hoeveel verdien je? Veranderende technologie  Google Glass, Drones Andere opvattingen over “goed en fout” Wetgeving  Law and order Modulecode: 11 september 2012 4
 5. 5. Privatus “teruggetrokken van het publieke leven” Modulecode: 11 september 2012 5
 6. 6. Mijn AH koopgedrag “De eigen identiteit is gebaseerd op leugentjes, en sociaal verkeer kan niet zonder liegen”. “Wat is privacy anders dan het recht dat de waarheid niet wordt uitgesproken en deze niet met anderen wordt gedeeld?” Arnon Grunberg Modulecode: 11 september 2012 6
 7. 7. Modulecode: 11 september 2012 7
 8. 8. Ethische en juridische aspecten Afweging tussen privacy en opsporing „Deze jongens zouden nooit gepakt zijn als de beelden niet waren vertoond. Dat is veel belangrijker dan de privacy van deze knapen.” Rechter: “Inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten” De rechtbank nam het justitie kwalijk dat beelden van de mishandeling werden vrijgegeven. Ze werden uitgezonden op Omroep Brabant, waarna veel maatschappelijke ophef ontstond. De verdachten raakten hun opleiding en baan kwijt, en werden bedreigd. Modulecode: 11 september 2012 8
 9. 9. artikel 10 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens. Wet Bescherming Persoonsgegevens Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt als daar een goede reden voor is of als de betrokkene toestemming heeft gegeven Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor het uiteindelijke doel Gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld De burger moet weten wat de organisatie met de gegevens gaat doen Gegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk De verwerker moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen Burgers hebben recht op informatie, recht op inzage en correctie, recht om bezwaar te maken. Modulecode: 11 september 2012 9
 10. 10. Bijzondere persoonsgegevens • • • • • • • Ras Godsdienst of levensovertuiging Politieke gezindheid Gezondheid Strafrechtelijke verleden Seksuele leven Lidmaatschap van een vakvereniging Strenge voorwaarden en regels voor verwerking Modulecode: 11 september 2012 10
 11. 11. Dataprotectieverordening EU. Fundamentele hervorming van het EU-kader voor gegevensbescherming Nieuw: The right to be forgotten online Een van de grootste wetgevingsvoorstellen van de EU. Ca. 4.000 !! wijzigingsvoorstellen Modulecode: 11 september 2012 11
 12. 12. Overheid: eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken Modulecode: 11 september 2012 12
 13. 13. Personalisatie • Ook Albert Heijn en Bol.com zijn dataverzamelaars. • Met jouw persoonsgegevens kunnen ze gepersonaliseerde aanbiedingen op maat doen. Modulecode: 11 september 2012 13
 14. 14. Privacybarometer Modulecode: 11 september 2012 14
 15. 15. 60 seconden op het internet Modulecode: 11 september 2012 15
 16. 16. Privacy op het internet In een paar minuten kun je al heel veel informatie over iemand vinden op social media. • Je leeftijd kan snel bepaald worden door te zoeken op getagde foto‟s op Facebook • Leeftijd kan ook worden afgeleid van geposte foto‟s van pasgeboren baby‟s. • Ook zoeken naar andere bekenden op de foto • Ook van die personen weer hun vriendenlijst doorzoeken • Gezichtsherkenningssoftware versnelt het zoeken • GPS signalen kunnen je locatie bepalen. Modulecode: 11 september 2012 16
 17. 17. Wat slaan de Google servers op bij een zoekopdracht? Server logbestand: 123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 http://www.google.com/search?q=SOAFirefox 1.0.7; Windows 7740674ce2123e969 Modulecode: 11 september 2012 17
 18. 18. Social media maken een afweging tussen het verlenen van toegang tot gebruikersgegevens voor commerciële doeleinden en het verlies van het vertrouwen van de gebruikers Gebruikers maken een afweging tussen de voordelen van het gebruik van social media en het verlies van persoonlijke informatie Privacy als betaalmiddel! Modulecode: 11 september 2012 18
 19. 19. Cookie erbij? • Persoonlijke instellingen bij een bepaalde website (klantnummer, taal etc. ) en de inhoud van je winkelmandje. • Het cookiebestand op je computer of smartphone wordt nu vooral gebruikt om je te herkennen: het bevat je identificatiegegevens (ID). Third-party of trackingcookies zijn vooral interessant voor adverteerders die je herkennen als je van website naar website gaat. • Zo sprokkelen ze informatie over jou bij elkaar. Daarmee maken ze profielen aan. Een gevolg van dit 'volgen' is dat je advertenties ziet verschijnen van producten die je eerder op een andere website hebt bekeken. • tracking cookies : volgen van internetters. • Nederland: Opt-in voor niet-functionele cookies, per website. Modulecode: 11 september 2012 19
 20. 20. Paradox veiligheid en privacy • Formeel is er geen grondrecht op veiligheid maar de overheid heeft wel een plicht om zorg te dragen voor de veiligheid van zijn burgers • Om onze grondrechten te beschermen, moet er soms juist op onze grondrechten (privacy) een inbreuk worden gemaakt. Modulecode: 11 september 2012 20
 21. 21. Politiestaat of open samenleving? Politie, OM en Nationale veiligheidsdiensten willen zoveel mogelijk middelen (informatie) om criminelen en terroristen te pakken. • „Jij wilt toch niet verantwoordelijk zijn voor de volgende aanslag?‟ • „Wie niks te verbergen heeft, heeft ook niks te vrezen.‟ • „Privacy is de schuilplaats van het kwaad.‟ Modulecode: 11 september 2012 21
 22. 22. Geheim programma van de NSA. PRISM werd onder president Bush toegevoegd aan de Amerikaanse surveillance wet en onder Obama hernieuwd in december 2012. Toegang tot zowel live als opgeslagen communicatie, zonder dat daar een bevelschrift voor nodig is. Ook gebruikers buiten de VS. Modulecode: 11 september 2012 22
 23. 23. Modulecode: 11 september 2012 23
 24. 24. Gen. Keith Alexander over “De surveillanceprogramma's van de NSA, waaronder PRISM, hebben meerdere terroristische activiteiten in Europa voorkomen” ”Ik denk dat we een voorbeeld zijn voor andere landen, als je kijkt naar het toezicht" Modulecode: 11 september 2012 24
 25. 25. Modulecode: 11 september 2012 25
 26. 26. NSA HQ Fort Meade, Maryland, USA No Such Agency Modulecode: 11 september 2012 26
 27. 27. Information Dominance Center NSA Headquarters Modulecode: Star Trek's Enterprise 11 september 2012 27
 28. 28. NSA observeert 2.1 miljoen gigabyte aan data per uur Modulecode: 11 september 2012 28
 29. 29. Government Communications HQ GCHQ Locatie: Cheltenham, 6000 medewerkers, bijnaam de donut Modulecode: 11 september 2012 29
 30. 30. Hoofdkantoor AIVD Zoetermeer Modulecode: 11 september 2012 30
 31. 31. Jacob Kohnstamm, voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens: “Terrorismebestrijding neemt steeds meer de vorm aan van het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over almaar grotere groepen onverdachte personen” „Sleepnetmethode‟. Inlichtingendiensten hanteren daarbij kenmerken waarop gefilterd wordt. • • • • Bel je vaak met Kabul? Koop je halal bij AH? Pin je geld in de buurt van een moskee? Zoek je op Al Quaida Modulecode: 11 september 2012 31
 32. 32. Publieke opinie VS Modulecode: 11 september 2012 32
 33. 33. Privacy en veiligheid zijn beiden van fundamenteel belang voor een open democratie. Zonder privacy geen democratie. Zonder veiligheid geen democratie • Dilemma: een cruciaal publiek goed (veiligheid) wordt afgezet tegen een belangrijk individueel recht (privacy) • Er is geen samenleving die deze belangen allebei tegelijkertijd kan maximaliseren  compromis, balans • Het moet duidelijk zijn onder welke omstandigheden de overheid een bepaalde inbreuk op onze privacy mag uitoefenen. • Het debat moet niet door de spionnen zelf worden gevoerd en ook niet door de overheden die deze spionnen betalen maar door juristen, techneuten, sociologen en filosofen Modulecode: 11 september 2012 33
 34. 34. Technologisch toekomstscenario “If it doesn‟t sound like science fiction, then it‟s probably wrong.” Modulecode: 11 september 2012 34
 35. 35. Privacy in de toekomst Drones - klein, kleiner, kleinst 2020 De bromvlieg in de badkamer kan een drone zijn! Modulecode: 11 september 2012 35
 36. 36. Internet of things • • • • • • Intelligente en intuïtieve technologie die is ingebed in een diversiteit aan objecten die ons in het dagelijks leven omringen. Connected IP enabled WiFi sensors regelbaar via smartphone of Google Glass, RFID Bediening thermostaat, gezondheid, parkeren Beïnvloeding gedrag Je kunt niet altijd op alles reageren Modulecode: 11 september 2012 36
 37. 37. Nieuwe standaard brengt maximale opslag naar 2TB Capaciteit menselijk brein is een armzalige 3 terrabyte In 2050 zal een micro-SD card een opslagcapaciteit hebben vergelijkbaar met de geheugencapaciteit van de gehele mensheid: x 3 Modulecode: 11 september 2012 37
 38. 38. Singularity De technologische vooruitgang gaat zo snel (en blijft versnellen) waardoor de wereld onvoorspelbaar wordt en wezenlijk anders dan vandaag. Theoretisch kan dit leiden tot een machine (het web) met een groter probleemoplossend vermogen dan de mens(heid) zelf. Gaat de menselijke pet te boven! Zou in 2050 het geval kunnen zijn Onduidelijk is of er in die wereld van evolutionair verder ontwikkelde machines ruimte is voor mensen…. Modulecode: 11 september 2012 38
 39. 39. • Computerchips kunnen direct in het menselijk brein geïntegreerd worden Combinatie kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie • Virtual reality, augmented reality • Elektronische telepathie • Mind uploading • Mensen blijven ver achter bij computerintelligentie Privacy een menselijke eigenschap? 2013: Google Bril Modulecode: 2020: Google Lens 11 september 2012 39

×