SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Ik heb niets te verbergen….
Privacy en veiligheid in de digitale wereld
“Wie niets te verbergen heeft,
heeft ook niets te vrezen”

Filmpjes:
Amazing mind reader: http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
Videoboodschap Opstelten: http://www.youtube.com/watch?v=OlKUytGGMGY
Google Glasses: http://www.youtube.com/watch?v=JSnB06um5r4
Modulecode:

11 september 2012

2
Waarom kleden we ons aan als we naar ons werk gaan?

Waarom doen we de deur dicht als we op de wc zitten?
Waarom lopen we de kamer uit als we een belangrijk
telefoongesprek voeren?
Waarom vertellen we onze collega‟s niet wat we verdienen?

Waarom hebben we een wachtwoord op onze computer?
Waarom geven we onze kinderen een eigen kamer?
Waarom verzinnen we een smoes als we zonder reden te laat
zijn?
Waarom doen we de gordijnen dicht als we naar bed gaan?

Modulecode:

11 september 2012

3
Privacy: lastig te definiëren

Privacy is een menselijke eigenschap!
De private ruimte in ieder mens: je gedachtenwereld, je
gevoelsleven, je innerlijk.
Verschillende sociale rollen:
• Met je geliefde
• Met je collega‟s
• Met je vrienden in het cafe (of op Facebook)
Wie omgaat met verschillende mensen in verschillende
contexten, is per definitie iets aan het verbergen.
•
•
•
•
•

Waarden  Inwonende ouders?
Cultuur Hoeveel verdien je?
Veranderende technologie  Google Glass, Drones
Andere opvattingen over “goed en fout”
Wetgeving  Law and order

Modulecode:

11 september 2012

4
Privatus “teruggetrokken van het publieke leven”

Modulecode:

11 september 2012

5
Mijn AH koopgedrag
“De eigen identiteit is
gebaseerd op leugentjes, en
sociaal verkeer kan niet zonder
liegen”.
“Wat is privacy anders dan het
recht dat de waarheid niet
wordt uitgesproken en deze
niet met anderen wordt
gedeeld?”
Arnon Grunberg

Modulecode:

11 september 2012

6
Modulecode:

11 september 2012

7
Ethische en juridische aspecten
Afweging tussen privacy en opsporing

„Deze jongens zouden nooit
gepakt zijn als de beelden
niet waren vertoond.
Dat is veel belangrijker dan
de privacy van deze
knapen.”

Rechter:
“Inbreuk gemaakt op de
persoonlijke levenssfeer
van de verdachten”
De rechtbank nam het justitie kwalijk dat beelden van de mishandeling
werden vrijgegeven.
Ze werden uitgezonden op Omroep Brabant, waarna veel maatschappelijke
ophef ontstond.
De verdachten raakten hun opleiding en baan kwijt, en werden bedreigd.
Modulecode:

11 september 2012

8
artikel 10

1.

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens wet
te stellen beperkingen, recht op eerbiediging
van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met
het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen
vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op
verbetering van zodanige gegevens.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt als daar een goede reden voor is of als de
betrokkene toestemming heeft gegeven
Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor het uiteindelijke doel
Gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld
De burger moet weten wat de organisatie met de gegevens gaat doen
Gegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk
De verwerker moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te
beschermen
Burgers hebben recht op informatie, recht op inzage en correctie, recht om bezwaar te maken.
Modulecode:

11 september 2012

9
Bijzondere persoonsgegevens
•
•
•
•
•
•
•

Ras
Godsdienst of levensovertuiging
Politieke gezindheid
Gezondheid
Strafrechtelijke verleden
Seksuele leven
Lidmaatschap van een vakvereniging

Strenge voorwaarden en regels voor verwerking

Modulecode:

11 september 2012

10
Dataprotectieverordening EU.

Fundamentele hervorming van het EU-kader voor gegevensbescherming
Nieuw: The right to be forgotten online
Een van de grootste wetgevingsvoorstellen van de EU.
Ca. 4.000 !! wijzigingsvoorstellen
Modulecode:

11 september 2012

11
Overheid: eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken

Modulecode:

11 september 2012

12
Personalisatie
• Ook Albert Heijn en Bol.com zijn dataverzamelaars.
• Met jouw persoonsgegevens kunnen ze gepersonaliseerde
aanbiedingen op maat doen.

Modulecode:

11 september 2012

13
Privacybarometer

Modulecode:

11 september 2012

14
60 seconden op het internet

Modulecode:

11 september 2012

15
Privacy op het internet
In een paar minuten kun je al heel veel informatie over iemand
vinden op social media.
• Je leeftijd kan snel bepaald worden door te zoeken op
getagde foto‟s op Facebook
• Leeftijd kan ook worden afgeleid van geposte foto‟s van
pasgeboren baby‟s.
• Ook zoeken naar andere bekenden op de foto
• Ook van die personen weer hun vriendenlijst doorzoeken
• Gezichtsherkenningssoftware versnelt het zoeken
• GPS signalen kunnen je locatie bepalen.

Modulecode:

11 september 2012

16
Wat slaan de Google servers op bij
een zoekopdracht?
Server logbestand:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 http://www.google.com/search?q=SOAFirefox 1.0.7; Windows 7740674ce2123e969

Modulecode:

11 september 2012

17
Social media maken een afweging tussen het verlenen van toegang tot
gebruikersgegevens voor commerciële doeleinden en het verlies van het
vertrouwen van de gebruikers
Gebruikers maken een afweging tussen de voordelen van het gebruik van
social media en het verlies van persoonlijke informatie
Privacy als betaalmiddel!
Modulecode:

11 september 2012

18
Cookie erbij?

• Persoonlijke instellingen bij een bepaalde website (klantnummer,
taal etc. ) en de inhoud van je winkelmandje.
• Het cookiebestand op je computer of smartphone wordt nu vooral
gebruikt om je te herkennen: het bevat je identificatiegegevens
(ID).
Third-party of trackingcookies zijn vooral interessant voor
adverteerders die je herkennen als je van website naar website
gaat.
• Zo sprokkelen ze informatie over jou bij elkaar. Daarmee maken
ze profielen aan. Een gevolg van dit 'volgen' is dat je advertenties
ziet verschijnen van producten die je eerder op een andere
website hebt bekeken.
• tracking cookies : volgen van internetters.
• Nederland: Opt-in voor niet-functionele cookies, per website.

Modulecode:

11 september 2012

19
Paradox veiligheid en privacy

• Formeel is er geen grondrecht op veiligheid maar de overheid
heeft wel een plicht om zorg te dragen voor de veiligheid van zijn
burgers
• Om onze grondrechten te beschermen, moet er soms juist op
onze grondrechten (privacy) een inbreuk worden gemaakt.

Modulecode:

11 september 2012

20
Politiestaat of open samenleving?
Politie, OM en Nationale veiligheidsdiensten willen zoveel mogelijk
middelen (informatie) om criminelen en terroristen te pakken.

• „Jij wilt toch niet verantwoordelijk zijn voor de
volgende aanslag?‟
• „Wie niks te verbergen heeft, heeft ook niks te
vrezen.‟
• „Privacy is de schuilplaats van het kwaad.‟

Modulecode:

11 september 2012

21
Geheim programma van de NSA.
PRISM werd onder president Bush toegevoegd aan de Amerikaanse
surveillance wet en onder Obama hernieuwd in december 2012.
Toegang tot zowel live als opgeslagen communicatie, zonder dat daar een
bevelschrift voor nodig is. Ook gebruikers buiten de VS.

Modulecode:

11 september 2012

22
Modulecode:

11 september 2012

23
Gen. Keith Alexander over
“De surveillanceprogramma's van de NSA, waaronder PRISM,
hebben meerdere terroristische activiteiten in Europa voorkomen”

”Ik denk dat we een voorbeeld zijn voor
andere landen, als je kijkt naar het
toezicht"
Modulecode:

11 september 2012

24
Modulecode:

11 september 2012

25
NSA HQ Fort Meade, Maryland, USA
No Such Agency

Modulecode:

11 september 2012

26
Information Dominance Center

NSA Headquarters

Modulecode:

Star Trek's Enterprise

11 september 2012

27
NSA observeert 2.1 miljoen gigabyte aan data per uur

Modulecode:

11 september 2012

28
Government Communications HQ

GCHQ

Locatie: Cheltenham, 6000 medewerkers, bijnaam de donut
Modulecode:

11 september 2012

29
Hoofdkantoor AIVD Zoetermeer

Modulecode:

11 september 2012

30
Jacob Kohnstamm, voorzitter College Bescherming
Persoonsgegevens:
“Terrorismebestrijding neemt steeds meer de vorm aan van
het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over almaar
grotere groepen onverdachte personen”
„Sleepnetmethode‟. Inlichtingendiensten hanteren daarbij
kenmerken waarop gefilterd wordt.
•
•
•
•

Bel je vaak met Kabul?
Koop je halal bij AH?
Pin je geld in de buurt van een moskee?
Zoek je op Al Quaida

Modulecode:

11 september 2012

31
Publieke opinie VS

Modulecode:

11 september 2012

32
Privacy en veiligheid zijn beiden van fundamenteel belang voor
een open democratie.
Zonder privacy geen democratie.
Zonder veiligheid geen democratie
• Dilemma: een cruciaal publiek goed (veiligheid) wordt
afgezet tegen een belangrijk individueel recht (privacy)
• Er is geen samenleving die deze belangen allebei
tegelijkertijd kan maximaliseren  compromis, balans
• Het moet duidelijk zijn onder welke omstandigheden de
overheid een bepaalde inbreuk op onze privacy mag
uitoefenen.
• Het debat moet niet door de spionnen zelf worden gevoerd en
ook niet door de overheden die deze spionnen betalen maar
door juristen, techneuten, sociologen en filosofen
Modulecode:

11 september 2012

33
Technologisch toekomstscenario

“If it doesn‟t sound like science fiction,
then it‟s probably wrong.”

Modulecode:

11 september 2012

34
Privacy in de toekomst
Drones - klein,

kleiner,

kleinst

2020
De bromvlieg in de badkamer kan een drone zijn!

Modulecode:

11 september 2012

35
Internet of things

•
•
•
•
•
•

Intelligente en intuïtieve
technologie die is ingebed
in een diversiteit aan
objecten die ons in het
dagelijks leven omringen.

Connected
IP enabled
WiFi sensors regelbaar via smartphone of Google Glass, RFID
Bediening thermostaat, gezondheid, parkeren
Beïnvloeding gedrag
Je kunt niet altijd op alles reageren

Modulecode:

11 september 2012

36
Nieuwe standaard brengt maximale opslag naar 2TB

Capaciteit menselijk brein is een armzalige 3 terrabyte

In 2050 zal een micro-SD card een opslagcapaciteit hebben
vergelijkbaar met de geheugencapaciteit van de gehele
mensheid: x 3
Modulecode:

11 september 2012

37
Singularity
De technologische vooruitgang gaat zo snel (en blijft
versnellen) waardoor de wereld onvoorspelbaar wordt en
wezenlijk anders dan vandaag.
Theoretisch kan dit leiden tot een machine (het web) met een
groter probleemoplossend vermogen dan de mens(heid) zelf.
Gaat de menselijke pet te boven!
Zou in 2050 het geval kunnen zijn
Onduidelijk is of er in die wereld van
evolutionair verder ontwikkelde machines
ruimte is voor mensen….

Modulecode:

11 september 2012

38
• Computerchips kunnen direct in het menselijk brein geïntegreerd worden
Combinatie kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie
• Virtual reality, augmented reality
• Elektronische telepathie
• Mind uploading
• Mensen blijven ver achter bij computerintelligentie

Privacy een menselijke eigenschap?
2013: Google Bril

Modulecode:

2020: Google Lens

11 september 2012

39

More Related Content

Similar to Avans academielezing over privacy en veiligheid

Big data bigger problems
Big data bigger problems Big data bigger problems
Big data bigger problems mediawijsbe
 
Eerste Hulp Bij Informatievrijheid
Eerste Hulp Bij InformatievrijheidEerste Hulp Bij Informatievrijheid
Eerste Hulp Bij InformatievrijheidMarina Noordegraaf
 
Privacy een persoonlijke benadering
Privacy een persoonlijke benaderingPrivacy een persoonlijke benadering
Privacy een persoonlijke benaderingSelf employed
 
VINT Symposium 2012: Recorded Future | Christiaan Alberdingk Thijm
VINT Symposium 2012: Recorded Future | Christiaan Alberdingk ThijmVINT Symposium 2012: Recorded Future | Christiaan Alberdingk Thijm
VINT Symposium 2012: Recorded Future | Christiaan Alberdingk ThijmVINTlabs | The Sogeti Trendlab
 
Sociale netwerksites zijn niet sociaal
Sociale netwerksites zijn niet sociaalSociale netwerksites zijn niet sociaal
Sociale netwerksites zijn niet sociaalDaniel Verhoeven
 
Presentatie Meldplicht Datalekken door Sophos
Presentatie Meldplicht Datalekken door SophosPresentatie Meldplicht Datalekken door Sophos
Presentatie Meldplicht Datalekken door SophosSLBdiensten
 
Overal ICT en de gevolgen voor privacy
Overal ICT en de gevolgen voor privacyOveral ICT en de gevolgen voor privacy
Overal ICT en de gevolgen voor privacyConsiderati
 
USG Professionals - Data Protection GDPR
USG Professionals - Data Protection GDPRUSG Professionals - Data Protection GDPR
USG Professionals - Data Protection GDPRGuyVanderSande
 
Dutch: Social Media & Privacy for companies
Dutch: Social Media & Privacy for companies Dutch: Social Media & Privacy for companies
Dutch: Social Media & Privacy for companies Komfo
 
Presentation fifi5
Presentation fifi5Presentation fifi5
Presentation fifi5Paul Jansen
 
NL- Module 5 - Legislation
NL- Module 5 - LegislationNL- Module 5 - Legislation
NL- Module 5 - Legislationcaniceconsulting
 
Technology Update: Privacy in Apps
Technology Update: Privacy in Apps Technology Update: Privacy in Apps
Technology Update: Privacy in Apps Media Perspectives
 
Joris Joosten verteld over privacy vraagstukken bij Logius
Joris Joosten verteld over privacy vraagstukken bij LogiusJoris Joosten verteld over privacy vraagstukken bij Logius
Joris Joosten verteld over privacy vraagstukken bij LogiusIT Talent College
 
Mini symposium egpo maart 2017
Mini symposium egpo maart 2017Mini symposium egpo maart 2017
Mini symposium egpo maart 2017Axon Lawyers
 
Privacyvriendelijke webdiensten & tools (Gregory Deseck)
Privacyvriendelijke webdiensten & tools (Gregory Deseck)Privacyvriendelijke webdiensten & tools (Gregory Deseck)
Privacyvriendelijke webdiensten & tools (Gregory Deseck)Avansa Mid- en Zuidwest
 
SOCIAL MEDIA @ WORK - Hoe het arbeidsrechtelijk risico beheersen?
SOCIAL MEDIA @ WORK - Hoe het arbeidsrechtelijk risico beheersen?SOCIAL MEDIA @ WORK - Hoe het arbeidsrechtelijk risico beheersen?
SOCIAL MEDIA @ WORK - Hoe het arbeidsrechtelijk risico beheersen?Lydian
 

Similar to Avans academielezing over privacy en veiligheid (20)

Big data bigger problems
Big data bigger problems Big data bigger problems
Big data bigger problems
 
Eerste Hulp Bij Informatievrijheid
Eerste Hulp Bij InformatievrijheidEerste Hulp Bij Informatievrijheid
Eerste Hulp Bij Informatievrijheid
 
Laat jij je meeslepen?
Laat jij je meeslepen?Laat jij je meeslepen?
Laat jij je meeslepen?
 
Privacy een persoonlijke benadering
Privacy een persoonlijke benaderingPrivacy een persoonlijke benadering
Privacy een persoonlijke benadering
 
VINT Symposium 2012: Recorded Future | Christiaan Alberdingk Thijm
VINT Symposium 2012: Recorded Future | Christiaan Alberdingk ThijmVINT Symposium 2012: Recorded Future | Christiaan Alberdingk Thijm
VINT Symposium 2012: Recorded Future | Christiaan Alberdingk Thijm
 
Sociale netwerksites zijn niet sociaal
Sociale netwerksites zijn niet sociaalSociale netwerksites zijn niet sociaal
Sociale netwerksites zijn niet sociaal
 
Presentatie Meldplicht Datalekken door Sophos
Presentatie Meldplicht Datalekken door SophosPresentatie Meldplicht Datalekken door Sophos
Presentatie Meldplicht Datalekken door Sophos
 
Overal ICT en de gevolgen voor privacy
Overal ICT en de gevolgen voor privacyOveral ICT en de gevolgen voor privacy
Overal ICT en de gevolgen voor privacy
 
USG Professionals - Data Protection GDPR
USG Professionals - Data Protection GDPRUSG Professionals - Data Protection GDPR
USG Professionals - Data Protection GDPR
 
GDPR. Et alors?
GDPR. Et alors?GDPR. Et alors?
GDPR. Et alors?
 
Dutch: Social Media & Privacy for companies
Dutch: Social Media & Privacy for companies Dutch: Social Media & Privacy for companies
Dutch: Social Media & Privacy for companies
 
Presentation fifi5
Presentation fifi5Presentation fifi5
Presentation fifi5
 
NL- Module 5 - Legislation
NL- Module 5 - LegislationNL- Module 5 - Legislation
NL- Module 5 - Legislation
 
Pxl 2015
Pxl 2015Pxl 2015
Pxl 2015
 
Technology Update: Privacy in Apps
Technology Update: Privacy in Apps Technology Update: Privacy in Apps
Technology Update: Privacy in Apps
 
Joris Joosten verteld over privacy vraagstukken bij Logius
Joris Joosten verteld over privacy vraagstukken bij LogiusJoris Joosten verteld over privacy vraagstukken bij Logius
Joris Joosten verteld over privacy vraagstukken bij Logius
 
Mini symposium egpo maart 2017
Mini symposium egpo maart 2017Mini symposium egpo maart 2017
Mini symposium egpo maart 2017
 
Overzicht mindmaps
Overzicht mindmapsOverzicht mindmaps
Overzicht mindmaps
 
Privacyvriendelijke webdiensten & tools (Gregory Deseck)
Privacyvriendelijke webdiensten & tools (Gregory Deseck)Privacyvriendelijke webdiensten & tools (Gregory Deseck)
Privacyvriendelijke webdiensten & tools (Gregory Deseck)
 
SOCIAL MEDIA @ WORK - Hoe het arbeidsrechtelijk risico beheersen?
SOCIAL MEDIA @ WORK - Hoe het arbeidsrechtelijk risico beheersen?SOCIAL MEDIA @ WORK - Hoe het arbeidsrechtelijk risico beheersen?
SOCIAL MEDIA @ WORK - Hoe het arbeidsrechtelijk risico beheersen?
 

More from Avans Hogeschool

MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van de...
MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van de...MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van de...
MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van de...Avans Hogeschool
 
Duurzaamheidsinitiatieven: hoe geven we die een zetje?’ door Maarten de Leng ...
Duurzaamheidsinitiatieven: hoe geven we die een zetje?’ door Maarten de Leng ...Duurzaamheidsinitiatieven: hoe geven we die een zetje?’ door Maarten de Leng ...
Duurzaamheidsinitiatieven: hoe geven we die een zetje?’ door Maarten de Leng ...Avans Hogeschool
 
Kredietverlening en verduurzaming’ door Gerard Zagers (Rabobank)
Kredietverlening en verduurzaming’ door Gerard Zagers (Rabobank)Kredietverlening en verduurzaming’ door Gerard Zagers (Rabobank)
Kredietverlening en verduurzaming’ door Gerard Zagers (Rabobank)Avans Hogeschool
 
Nieuwe financieringsvormen en beleggingen in het perspectief van de duurzame ...
Nieuwe financieringsvormen en beleggingen in het perspectief van de duurzame ...Nieuwe financieringsvormen en beleggingen in het perspectief van de duurzame ...
Nieuwe financieringsvormen en beleggingen in het perspectief van de duurzame ...Avans Hogeschool
 
Duurzaamheid in het opleiden van financiële professionals: AISHE-project Ava...
Duurzaamheid in het opleiden van financiële professionals: AISHE-project Ava...Duurzaamheid in het opleiden van financiële professionals: AISHE-project Ava...
Duurzaamheid in het opleiden van financiële professionals: AISHE-project Ava...Avans Hogeschool
 
Toelichting op het lectoraat Finance & Sustainability door lector Hessel Abbi...
Toelichting op het lectoraat Finance & Sustainability door lector Hessel Abbi...Toelichting op het lectoraat Finance & Sustainability door lector Hessel Abbi...
Toelichting op het lectoraat Finance & Sustainability door lector Hessel Abbi...Avans Hogeschool
 
Motieven van bedrijven om te verduurzamen’ door Han van Son (Avans School of ...
Motieven van bedrijven om te verduurzamen’ door Han van Son (Avans School of ...Motieven van bedrijven om te verduurzamen’ door Han van Son (Avans School of ...
Motieven van bedrijven om te verduurzamen’ door Han van Son (Avans School of ...Avans Hogeschool
 
Financiering circulaire economie’ door Jack Wasser (De Lage Landen)
Financiering circulaire economie’ door Jack Wasser (De Lage Landen) Financiering circulaire economie’ door Jack Wasser (De Lage Landen)
Financiering circulaire economie’ door Jack Wasser (De Lage Landen) Avans Hogeschool
 
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDWONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDAvans Hogeschool
 
'EU, vooruit, achteruit of stilstand?
'EU, vooruit, achteruit of stilstand?'EU, vooruit, achteruit of stilstand?
'EU, vooruit, achteruit of stilstand?Avans Hogeschool
 
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 lezing rob poell
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 lezing rob poellAvans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 lezing rob poell
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 lezing rob poellAvans Hogeschool
 
EVC verbindt ! … maar wat kan het verbinden
EVC verbindt !… maar wat kan het verbindenEVC verbindt !… maar wat kan het verbinden
EVC verbindt ! … maar wat kan het verbindenAvans Hogeschool
 
Rendement van leren in Bedrijf. 11 maart Avans Breda
Rendement van leren in Bedrijf. 11 maart Avans BredaRendement van leren in Bedrijf. 11 maart Avans Breda
Rendement van leren in Bedrijf. 11 maart Avans BredaAvans Hogeschool
 
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 presentatie elisabeth ziek...
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 presentatie elisabeth ziek...Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 presentatie elisabeth ziek...
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 presentatie elisabeth ziek...Avans Hogeschool
 
Dynamisch Competentiemanagement
Dynamisch CompetentiemanagementDynamisch Competentiemanagement
Dynamisch CompetentiemanagementAvans Hogeschool
 
Zijn medewerkers verandermoe?
Zijn medewerkers verandermoe?Zijn medewerkers verandermoe?
Zijn medewerkers verandermoe?Avans Hogeschool
 
Academielezing: Meer uit het brein
Academielezing: Meer uit het breinAcademielezing: Meer uit het brein
Academielezing: Meer uit het breinAvans Hogeschool
 

More from Avans Hogeschool (20)

Herbestemming MOB-Complex
Herbestemming MOB-ComplexHerbestemming MOB-Complex
Herbestemming MOB-Complex
 
Symposium f&s 11sept 2014
Symposium f&s 11sept 2014Symposium f&s 11sept 2014
Symposium f&s 11sept 2014
 
MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van de...
MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van de...MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van de...
MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van de...
 
Duurzaamheidsinitiatieven: hoe geven we die een zetje?’ door Maarten de Leng ...
Duurzaamheidsinitiatieven: hoe geven we die een zetje?’ door Maarten de Leng ...Duurzaamheidsinitiatieven: hoe geven we die een zetje?’ door Maarten de Leng ...
Duurzaamheidsinitiatieven: hoe geven we die een zetje?’ door Maarten de Leng ...
 
Kredietverlening en verduurzaming’ door Gerard Zagers (Rabobank)
Kredietverlening en verduurzaming’ door Gerard Zagers (Rabobank)Kredietverlening en verduurzaming’ door Gerard Zagers (Rabobank)
Kredietverlening en verduurzaming’ door Gerard Zagers (Rabobank)
 
Nieuwe financieringsvormen en beleggingen in het perspectief van de duurzame ...
Nieuwe financieringsvormen en beleggingen in het perspectief van de duurzame ...Nieuwe financieringsvormen en beleggingen in het perspectief van de duurzame ...
Nieuwe financieringsvormen en beleggingen in het perspectief van de duurzame ...
 
Duurzaamheid in het opleiden van financiële professionals: AISHE-project Ava...
Duurzaamheid in het opleiden van financiële professionals: AISHE-project Ava...Duurzaamheid in het opleiden van financiële professionals: AISHE-project Ava...
Duurzaamheid in het opleiden van financiële professionals: AISHE-project Ava...
 
Toelichting op het lectoraat Finance & Sustainability door lector Hessel Abbi...
Toelichting op het lectoraat Finance & Sustainability door lector Hessel Abbi...Toelichting op het lectoraat Finance & Sustainability door lector Hessel Abbi...
Toelichting op het lectoraat Finance & Sustainability door lector Hessel Abbi...
 
Motieven van bedrijven om te verduurzamen’ door Han van Son (Avans School of ...
Motieven van bedrijven om te verduurzamen’ door Han van Son (Avans School of ...Motieven van bedrijven om te verduurzamen’ door Han van Son (Avans School of ...
Motieven van bedrijven om te verduurzamen’ door Han van Son (Avans School of ...
 
Financiering circulaire economie’ door Jack Wasser (De Lage Landen)
Financiering circulaire economie’ door Jack Wasser (De Lage Landen) Financiering circulaire economie’ door Jack Wasser (De Lage Landen)
Financiering circulaire economie’ door Jack Wasser (De Lage Landen)
 
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDWONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
 
'EU, vooruit, achteruit of stilstand?
'EU, vooruit, achteruit of stilstand?'EU, vooruit, achteruit of stilstand?
'EU, vooruit, achteruit of stilstand?
 
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 lezing rob poell
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 lezing rob poellAvans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 lezing rob poell
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 lezing rob poell
 
EVC verbindt ! … maar wat kan het verbinden
EVC verbindt !… maar wat kan het verbindenEVC verbindt !… maar wat kan het verbinden
EVC verbindt ! … maar wat kan het verbinden
 
Rendement van leren in Bedrijf. 11 maart Avans Breda
Rendement van leren in Bedrijf. 11 maart Avans BredaRendement van leren in Bedrijf. 11 maart Avans Breda
Rendement van leren in Bedrijf. 11 maart Avans Breda
 
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 presentatie elisabeth ziek...
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 presentatie elisabeth ziek...Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 presentatie elisabeth ziek...
Avans hogeschool breda hrm symposium 11 maart 2014 presentatie elisabeth ziek...
 
Dynamisch Competentiemanagement
Dynamisch CompetentiemanagementDynamisch Competentiemanagement
Dynamisch Competentiemanagement
 
Zijn medewerkers verandermoe?
Zijn medewerkers verandermoe?Zijn medewerkers verandermoe?
Zijn medewerkers verandermoe?
 
Academielezing 19 2-2014
Academielezing 19 2-2014Academielezing 19 2-2014
Academielezing 19 2-2014
 
Academielezing: Meer uit het brein
Academielezing: Meer uit het breinAcademielezing: Meer uit het brein
Academielezing: Meer uit het brein
 

Avans academielezing over privacy en veiligheid

 • 1. Ik heb niets te verbergen…. Privacy en veiligheid in de digitale wereld
 • 2. “Wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets te vrezen” Filmpjes: Amazing mind reader: http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I Videoboodschap Opstelten: http://www.youtube.com/watch?v=OlKUytGGMGY Google Glasses: http://www.youtube.com/watch?v=JSnB06um5r4 Modulecode: 11 september 2012 2
 • 3. Waarom kleden we ons aan als we naar ons werk gaan? Waarom doen we de deur dicht als we op de wc zitten? Waarom lopen we de kamer uit als we een belangrijk telefoongesprek voeren? Waarom vertellen we onze collega‟s niet wat we verdienen? Waarom hebben we een wachtwoord op onze computer? Waarom geven we onze kinderen een eigen kamer? Waarom verzinnen we een smoes als we zonder reden te laat zijn? Waarom doen we de gordijnen dicht als we naar bed gaan? Modulecode: 11 september 2012 3
 • 4. Privacy: lastig te definiëren Privacy is een menselijke eigenschap! De private ruimte in ieder mens: je gedachtenwereld, je gevoelsleven, je innerlijk. Verschillende sociale rollen: • Met je geliefde • Met je collega‟s • Met je vrienden in het cafe (of op Facebook) Wie omgaat met verschillende mensen in verschillende contexten, is per definitie iets aan het verbergen. • • • • • Waarden  Inwonende ouders? Cultuur Hoeveel verdien je? Veranderende technologie  Google Glass, Drones Andere opvattingen over “goed en fout” Wetgeving  Law and order Modulecode: 11 september 2012 4
 • 5. Privatus “teruggetrokken van het publieke leven” Modulecode: 11 september 2012 5
 • 6. Mijn AH koopgedrag “De eigen identiteit is gebaseerd op leugentjes, en sociaal verkeer kan niet zonder liegen”. “Wat is privacy anders dan het recht dat de waarheid niet wordt uitgesproken en deze niet met anderen wordt gedeeld?” Arnon Grunberg Modulecode: 11 september 2012 6
 • 8. Ethische en juridische aspecten Afweging tussen privacy en opsporing „Deze jongens zouden nooit gepakt zijn als de beelden niet waren vertoond. Dat is veel belangrijker dan de privacy van deze knapen.” Rechter: “Inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten” De rechtbank nam het justitie kwalijk dat beelden van de mishandeling werden vrijgegeven. Ze werden uitgezonden op Omroep Brabant, waarna veel maatschappelijke ophef ontstond. De verdachten raakten hun opleiding en baan kwijt, en werden bedreigd. Modulecode: 11 september 2012 8
 • 9. artikel 10 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens. Wet Bescherming Persoonsgegevens Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt als daar een goede reden voor is of als de betrokkene toestemming heeft gegeven Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor het uiteindelijke doel Gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld De burger moet weten wat de organisatie met de gegevens gaat doen Gegevens mogen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk De verwerker moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen Burgers hebben recht op informatie, recht op inzage en correctie, recht om bezwaar te maken. Modulecode: 11 september 2012 9
 • 10. Bijzondere persoonsgegevens • • • • • • • Ras Godsdienst of levensovertuiging Politieke gezindheid Gezondheid Strafrechtelijke verleden Seksuele leven Lidmaatschap van een vakvereniging Strenge voorwaarden en regels voor verwerking Modulecode: 11 september 2012 10
 • 11. Dataprotectieverordening EU. Fundamentele hervorming van het EU-kader voor gegevensbescherming Nieuw: The right to be forgotten online Een van de grootste wetgevingsvoorstellen van de EU. Ca. 4.000 !! wijzigingsvoorstellen Modulecode: 11 september 2012 11
 • 12. Overheid: eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken Modulecode: 11 september 2012 12
 • 13. Personalisatie • Ook Albert Heijn en Bol.com zijn dataverzamelaars. • Met jouw persoonsgegevens kunnen ze gepersonaliseerde aanbiedingen op maat doen. Modulecode: 11 september 2012 13
 • 15. 60 seconden op het internet Modulecode: 11 september 2012 15
 • 16. Privacy op het internet In een paar minuten kun je al heel veel informatie over iemand vinden op social media. • Je leeftijd kan snel bepaald worden door te zoeken op getagde foto‟s op Facebook • Leeftijd kan ook worden afgeleid van geposte foto‟s van pasgeboren baby‟s. • Ook zoeken naar andere bekenden op de foto • Ook van die personen weer hun vriendenlijst doorzoeken • Gezichtsherkenningssoftware versnelt het zoeken • GPS signalen kunnen je locatie bepalen. Modulecode: 11 september 2012 16
 • 17. Wat slaan de Google servers op bij een zoekopdracht? Server logbestand: 123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 http://www.google.com/search?q=SOAFirefox 1.0.7; Windows 7740674ce2123e969 Modulecode: 11 september 2012 17
 • 18. Social media maken een afweging tussen het verlenen van toegang tot gebruikersgegevens voor commerciële doeleinden en het verlies van het vertrouwen van de gebruikers Gebruikers maken een afweging tussen de voordelen van het gebruik van social media en het verlies van persoonlijke informatie Privacy als betaalmiddel! Modulecode: 11 september 2012 18
 • 19. Cookie erbij? • Persoonlijke instellingen bij een bepaalde website (klantnummer, taal etc. ) en de inhoud van je winkelmandje. • Het cookiebestand op je computer of smartphone wordt nu vooral gebruikt om je te herkennen: het bevat je identificatiegegevens (ID). Third-party of trackingcookies zijn vooral interessant voor adverteerders die je herkennen als je van website naar website gaat. • Zo sprokkelen ze informatie over jou bij elkaar. Daarmee maken ze profielen aan. Een gevolg van dit 'volgen' is dat je advertenties ziet verschijnen van producten die je eerder op een andere website hebt bekeken. • tracking cookies : volgen van internetters. • Nederland: Opt-in voor niet-functionele cookies, per website. Modulecode: 11 september 2012 19
 • 20. Paradox veiligheid en privacy • Formeel is er geen grondrecht op veiligheid maar de overheid heeft wel een plicht om zorg te dragen voor de veiligheid van zijn burgers • Om onze grondrechten te beschermen, moet er soms juist op onze grondrechten (privacy) een inbreuk worden gemaakt. Modulecode: 11 september 2012 20
 • 21. Politiestaat of open samenleving? Politie, OM en Nationale veiligheidsdiensten willen zoveel mogelijk middelen (informatie) om criminelen en terroristen te pakken. • „Jij wilt toch niet verantwoordelijk zijn voor de volgende aanslag?‟ • „Wie niks te verbergen heeft, heeft ook niks te vrezen.‟ • „Privacy is de schuilplaats van het kwaad.‟ Modulecode: 11 september 2012 21
 • 22. Geheim programma van de NSA. PRISM werd onder president Bush toegevoegd aan de Amerikaanse surveillance wet en onder Obama hernieuwd in december 2012. Toegang tot zowel live als opgeslagen communicatie, zonder dat daar een bevelschrift voor nodig is. Ook gebruikers buiten de VS. Modulecode: 11 september 2012 22
 • 24. Gen. Keith Alexander over “De surveillanceprogramma's van de NSA, waaronder PRISM, hebben meerdere terroristische activiteiten in Europa voorkomen” ”Ik denk dat we een voorbeeld zijn voor andere landen, als je kijkt naar het toezicht" Modulecode: 11 september 2012 24
 • 26. NSA HQ Fort Meade, Maryland, USA No Such Agency Modulecode: 11 september 2012 26
 • 27. Information Dominance Center NSA Headquarters Modulecode: Star Trek's Enterprise 11 september 2012 27
 • 28. NSA observeert 2.1 miljoen gigabyte aan data per uur Modulecode: 11 september 2012 28
 • 29. Government Communications HQ GCHQ Locatie: Cheltenham, 6000 medewerkers, bijnaam de donut Modulecode: 11 september 2012 29
 • 31. Jacob Kohnstamm, voorzitter College Bescherming Persoonsgegevens: “Terrorismebestrijding neemt steeds meer de vorm aan van het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over almaar grotere groepen onverdachte personen” „Sleepnetmethode‟. Inlichtingendiensten hanteren daarbij kenmerken waarop gefilterd wordt. • • • • Bel je vaak met Kabul? Koop je halal bij AH? Pin je geld in de buurt van een moskee? Zoek je op Al Quaida Modulecode: 11 september 2012 31
 • 33. Privacy en veiligheid zijn beiden van fundamenteel belang voor een open democratie. Zonder privacy geen democratie. Zonder veiligheid geen democratie • Dilemma: een cruciaal publiek goed (veiligheid) wordt afgezet tegen een belangrijk individueel recht (privacy) • Er is geen samenleving die deze belangen allebei tegelijkertijd kan maximaliseren  compromis, balans • Het moet duidelijk zijn onder welke omstandigheden de overheid een bepaalde inbreuk op onze privacy mag uitoefenen. • Het debat moet niet door de spionnen zelf worden gevoerd en ook niet door de overheden die deze spionnen betalen maar door juristen, techneuten, sociologen en filosofen Modulecode: 11 september 2012 33
 • 34. Technologisch toekomstscenario “If it doesn‟t sound like science fiction, then it‟s probably wrong.” Modulecode: 11 september 2012 34
 • 35. Privacy in de toekomst Drones - klein, kleiner, kleinst 2020 De bromvlieg in de badkamer kan een drone zijn! Modulecode: 11 september 2012 35
 • 36. Internet of things • • • • • • Intelligente en intuïtieve technologie die is ingebed in een diversiteit aan objecten die ons in het dagelijks leven omringen. Connected IP enabled WiFi sensors regelbaar via smartphone of Google Glass, RFID Bediening thermostaat, gezondheid, parkeren Beïnvloeding gedrag Je kunt niet altijd op alles reageren Modulecode: 11 september 2012 36
 • 37. Nieuwe standaard brengt maximale opslag naar 2TB Capaciteit menselijk brein is een armzalige 3 terrabyte In 2050 zal een micro-SD card een opslagcapaciteit hebben vergelijkbaar met de geheugencapaciteit van de gehele mensheid: x 3 Modulecode: 11 september 2012 37
 • 38. Singularity De technologische vooruitgang gaat zo snel (en blijft versnellen) waardoor de wereld onvoorspelbaar wordt en wezenlijk anders dan vandaag. Theoretisch kan dit leiden tot een machine (het web) met een groter probleemoplossend vermogen dan de mens(heid) zelf. Gaat de menselijke pet te boven! Zou in 2050 het geval kunnen zijn Onduidelijk is of er in die wereld van evolutionair verder ontwikkelde machines ruimte is voor mensen…. Modulecode: 11 september 2012 38
 • 39. • Computerchips kunnen direct in het menselijk brein geïntegreerd worden Combinatie kunstmatige intelligentie en menselijke intelligentie • Virtual reality, augmented reality • Elektronische telepathie • Mind uploading • Mensen blijven ver achter bij computerintelligentie Privacy een menselijke eigenschap? 2013: Google Bril Modulecode: 2020: Google Lens 11 september 2012 39