Successfully reported this slideshow.

Enevate presentation 3_slides

537 views

Published on

Het doel van ENEVATE is het faciliteren en ondersteunen van een versnelde en goed onderbouwde introductie van elektrische mobiliteit in Noordwest Europa (NWE). Dit wordt bereikt door een gestructureerde transnationale samenwerking tussen overheden, industrie, kennis- en onderwijsinstellingen. Het project zal een inventarisatie uitvoeren van de technologie t.a.v. voertuigen, maar ook de elektrische (duurzame) infrastructuur. Nieuwe mobiliteitsconcepten zullen worden verzameld en onderzocht en proefprojecten (pilots) in binnen- en buitenland zullen intensief onder de loep worden genomen om daaruit de beste strategieën te destilleren. ENEVATE maakt het zodoende mogelijk om nieuwe initiatieven met kracht en snelheid te realiseren.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enevate presentation 3_slides

  1. 1. <ul><li>Accelerating </li></ul><ul><li>E-Mobility </li></ul>
  2. 2. <ul><li>The Partners </li></ul>Netherlands 1 Automotive Technology Centre (ATC) Belgium 2 Campus Automobile de Francorchamps 3 Flemish Institute for Technical Research (Vito) Germany 4 Regionalmanagement Nordhessen 5 Bayern Innovativ 6 Inno Germany 7 Forschungszentrum Jülich United Kingdom 8 European Automotive Strategy Network (EASN) 9 National Renewable Energy Centre(Narec) 10 Future Transport Systems (FTS) 11 Cardiff University Ireland 12 Electricity Supply Board (ESB) France 13 Pôle Véhicule du Futur 14 Institut de Recherche en Systèmes Électroniques Embarqués (IRSEEM)
  3. 3. Closing comments … Thank you, good bye and please visit us at: WWW.ENEVATE.EU

×