Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klasteriai ir inovacijos

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Klasteriai ir inovacijos

 1. 1. AURIMAS.G@MRUNI.EUKODĖL VIENI REGIONAI VYSTOSI, OKITI STAGNUOJA?
 2. 2. AURIMAS.G@MRUNI.EUKODĖL VIENOS ĮMONĖSUŽSIDARO, O KITOS ĮMONĖSKLESTI?
 3. 3. AURIMAS.G@MRUNI.EUKLASTERIŲ ĮMONĖS OBJEKTYVIAIYRA PRODUKTYVESNĖS
 4. 4. AURIMAS.G@MRUNI.EUEKONOMINIS PASAULIS NĖRALYGUS
 5. 5. AURIMAS.G@MRUNI.EUSILICIO SLĖNIS
 6. 6. AURIMAS.G@MRUNI.EUKINO KLASTERIAI JAV IR INDIJOJE
 7. 7. AURIMAS.G@MRUNI.EUAUTOMOBILIŲ KLASTERIAI EUROPOJE:VOKIETIJA PIETŲ, ITALIJA, VAKARŲŠVEDIJA
 8. 8. AURIMAS.G@MRUNI.EUPRIEŠ 20 METŲ SKATINANTPASAULINES RINKAS, KLASTERIŲVAIDMUO BUVO SUREIKŠMINTAS
 9. 9. AURIMAS.G@MRUNI.EUKLASTERIS – TAI NE NAUJIENA, ONAUJA SĄVOKA
 10. 10. AURIMAS.G@MRUNI.EUSVARBI NAUJA KRYPTIS
 11. 11. AURIMAS.G@MRUNI.EUTAILANDE NAUDOJANT M. PORTERIOKLATERIO KONCEPCIJĄ APTIKTI 5NAUJI KLASTERIAI: AUTOMOBILIAI,PROGRAMINĖ ĮRANGA ...
 12. 12. AURIMAS.G@MRUNI.EUNORS PASAULIS YRA GLOBALUS,LOKALIOS RINKOSYRA SVARBESNĖS
 13. 13. AURIMAS.G@MRUNI.EUKLASTERIAI YRA TEN, KUR VEIKLOSYRA SUSIJUSIOS
 14. 14. AURIMAS.G@MRUNI.EUSANTA CRUISE – KALIFORNIJOJEBANGLENČIŲ KLASTERIS
 15. 15. AURIMAS.G@MRUNI.EUESTIJA – LOGISTIKOS KLASTERIS
 16. 16. AURIMAS.G@MRUNI.EUŠALIES KULTŪRA IR GEOGRAFINĖPOZICIJA NUSPRENDŽIA KOKIUSKLASTERIUS SKATINS
 17. 17. AURIMAS.G@MRUNI.EUESMINIAI KLASTERIŲ KŪRIMOVEIKSNIAI YRA REGIONINĖPOLITIKA, MOKSLOPOLITIKA, INDUSTRINĖPOLITIKA, KLASTERIZACIJOS POLITIKA
 18. 18. AURIMAS.G@MRUNI.EURINKOS NESĖKMĖS GALIMYBĖREIKALAUJA KLASTERIŲ KŪRIMOSI
 19. 19. AURIMAS.G@MRUNI.EUKOORDINAVIMO NESĖKMĖS GALIMYBĖREIKALAUJA KLASTERIŲ KŪRIMOSI
 20. 20. AURIMAS.G@MRUNI.EUPAGRINDINIS KLASTERIO TIKSLAS -PALIESTI PROBLEMOS CENTRĄ,SUKURTI PLATFORMAS, KURIOS PADĖSIŠVENGTI EKSTERNALIJŲ
 21. 21. AURIMAS.G@MRUNI.EUEKSPORTO SKATINIMAS
 22. 22. AURIMAS.G@MRUNI.EUVERSLO PATRAUKLUMAS
 23. 23. AURIMAS.G@MRUNI.EUSPECIALIZUOTOS FIZINĖSINFRASTRUKTŪROS IŠNAUDOJIMAS
 24. 24. AURIMAS.G@MRUNI.EUIŠNAUDOTI TURIMĄ POTENCIALĄ
 25. 25. AURIMAS.G@MRUNI.EUSUPRASTI SAVO VAIDMENĮ TARPAZIJOS IR EUROPOS
 26. 26. AURIMAS.G@MRUNI.EUSKATINTI SAVO ĮMONIŲKONKURENCINĮ PRANAŠUMĄ
 27. 27. AURIMAS.G@MRUNI.EUINTERPRETUOTI KLASTERIOSĄVOKĄ TAIP, KAD JI BŪTŲNAUDINGA LIETUVAI
 28. 28. AURIMAS.G@MRUNI.EUAURIMAS.GIRCYS@GMAIL.COMWWW.AURIMASGIRCYS.COM+370 650 15 650

×