Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OpEx sales orderproces

224 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OpEx sales orderproces

  1. 1. Operational Excellence Sales Order ProcesBij veel organisaties valt met geringe investeringen veel winst te behalen in het Sales OrderProces. Uit ervaring blijkt dat hier zowel geld te besparen als te verdienen valt. Wanneermen het Sales Order Proces inricht volgens de principes van Operational Excellence zijnbesparingen van 30%, een substantieel hogere klanttevredenheid en meer effectievesalestijd makkelijk haalbaar. En waarom zou u geen strategie van Operational Excellencevolgen binnen uw Sales Order Proces? De kosten gemaakt in het Sales Order Procesbeïnvloeden namelijk uw kostprijs, terwijl het proces geen waarde aan uw eindproducttoevoegt.Herkenbaar?  Accountmanagers klagen omdat zij dachten aangenomen te zijn voor commerciële activiteiten in plaats van administratieve activiteiten;  U heeft geen inzicht in de werkelijke kosten van een offerte of order;  De interne logistiek van offertes binnen de organisatie is niet uniform;  Het kost u veel moeite om inzicht te krijgen in de productiviteit van de binnendienst;  Doorlooptijden om offertes en orders op te leveren en te verwerken zijn te lang;  Offertes worden niet altijd opgevolgd;  Het aantal (papieren) documenten in uw Sales Order Proces is te hoog;  Veel activiteiten worden handmatig uitgevoerd;  Verschillende medewerkers typen dezelfde gegevens in verschillende systemen in;  Klanten wordt nog wel eens iets beloofd wat niet waargemaakt kan worden als gevolg van gebrekkige communicatie met andere afdelingen;  Offertes en orders bevatten nog wel eens fouten;  Inzicht in de productiviteit van de binnendienst ontbreekt;  Tussen uw CRM en financieel systeem zit geen interface, zodat ook de financiële verwerking handmatig plaatsvindt.Herkent u één of meer punten? Wilt u kortere doorlooptijden, zodat uw klanten niet langhoeven te wachten? Dan gaan wij graag met u het gesprek aan! In de praktijk is bewezen,dat de baten de lasten ruimschoots overtreffen. Aureus Iproma Spoorlaan 10a, Postbus 84, 3720 AB Bilthoven 030 – 22 81 19 0, www.aureus.nl
  2. 2. Grip op het eindresultaatSamen met uw medewerkers realiseren wij een effectief en efficiënt Sales Order Proces: laagst mogelijke verwerkingskosten per offerte en order; laagst mogelijke doorlooptijd van uw offertes en orders; heldere scheiding van taken tussen binnen- en buitendienst, waarbij buitendienst zo min mogelijk administratieve werkzaamheden verricht; 100% grip op Sales Order Proces; realtime inzicht in belangrijkste KPI’s voor alle medewerkers. Hierdoor duidelijk inzicht in de performance van sales tevreden klanten die binnen de snelst mogelijke tijd krijgen waar ze om hebben gevraagd. meer tijd voor de salesafdeling om zich daadwerkelijk met de klant bezig te houden.Implementatie Sales Order Proces met behulp van onze InstruMens filosofieAureus Iproma is dé expert op het gebied van Operational Excellence. Wij hebben in de loopder jaren een groot aantal succesvolle projecten opgeleverd. Het succes van onze aanpak zitin de unieke filosofie InstruMens. Onze InstruMens filosofie is gebaseerd op het gegeven datalleen het toepassen van methoden en technieken niet genoeg is. Het gaat om de idealecombinatie van harde en zachte interventies. Ook vaardigheden die een beroep doen op dezachtere competenties, zoals leidinggeven, coaching, communicatie, het juist omgaan metalle stakeholders, zijn dus van groot belang. Door het toepassen van onze InstruMensfilosofie worden veranderingen succesvoller uitgevoerd en realiseert u de besparingendaadwerkelijk.Door een goede regievoering zorgen wij voor: een business case met het verbeterpotentieel; het opleveren van een blauwdruk met daarin de gewenste processen, besturing, organisatie en informatie; een Plan van aanpak dat op detailniveau beschrijft hoe u van de huidige naar de gewenste situatie komt; het opleveren van de projectresultaten; het daadwerkelijk realiseren van het verbeterpotentieel.Aureus Iproma versterkt de concurrentiepositie van haar opdrachtgevers door verspilling weg tenemen. De volgende organisaties zijn u o.a. voorgegaan: Achmea, Alliander, Ricoh (Danka) enRabobank. Aureus Iproma Spoorlaan 10a, Postbus 84, 3720 AB Bilthoven 030 – 22 81 19 0, www.aureus.nl

×