Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

290312 email zonder zorgen - presentatie

593 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

290312 email zonder zorgen - presentatie

 1. 1. Email zonder zorgen Mike Verledens – mikev@mooze.be Gert Lambers – gla@aurelium.be
 2. 2. IntroE-mail zonder zorgen Voor de gebruiker(s) Voor de beheerderOn-premise versus cloud Set-up & maintenance Beschikbaarheid Back-up & archiving Security / anti-virus / anti-spam Email zonder zorgen 2
 3. 3. DE GEBRUIKER Email zonder zorgen 3
 4. 4. Altijd toegangon-line Via web-interfaceoff-line Via een client applicatiemobiel Email zonder zorgen 4
 5. 5. Email stress??10 geboden maken het werken met mail veel minder stresserend: Kort en niet dringend Email is geen FTP Vermeld altijd een zinvol onderwerp Opletten met opmaak! Vul eerst alle correspondenten in (cc en bcc ter info) Wees spaarzaam met ontvangst- en leesbevestiging Maak een handtekening aan Gebruik uw “Out of Office” correct Hou uw mailbox clean Vermijd resends omdat u het attachment vergeten bent Email zonder zorgen 5
 6. 6. Opleiding!Goede opleiding voor gebruikers kanenorme productiviteit Outlook als time management tool Meer doen met minder moeite in Office 2010Terugkerende sessies voor € 49,00 perjaar Email zonder zorgen 6
 7. 7. DE BEHEERDER Email zonder zorgen 7
 8. 8. Set-up & maintenanceOn-premise Cloud Lokaal server(s)  Geen lokale servers opzetten  Geen onderhoud Onderhouden  Geen data-beheer • updates & patches  Enkel kost • Data-beheer Flexibiliteit? Investering + kost Email zonder zorgen 8
 9. 9. beschikbaarheidOn-Premise Cloud Hardware Hardware redundantie redundantie  Raid disken  Real-time  Server mirroring geografische  Virtualisatie ontdubbeling  Geografisch  SLA van 99,9...% Data > zie back-up & archiving Huidige garanties? Email zonder zorgen 9
 10. 10. Back-up & archivingOn-Premise Cloud Waarom nodig? Permanent live houden data  Gevolg imperfectie on-premise Ev externe extra back-up in geval  Menselijk fout van menselijke fout  fraude  “prullenbak” Infrastructuur  Extra back-up cloud/on-premise Schema Ev archiving indien gewenst  Om de hoeveel tijd? Back-up nodig?  Historiek?  Restore time?  Gap?  Persoon vr opvolging? Data verlies Archivering  Echt archief  compliance Email zonder zorgen 10
 11. 11. Security / spam / virusOn-Premise Cloud Hardware Firewall  Firewall Lokale anti-virus  Boxed solutions Software  Anti-virus / malware  Anti-spam Email zonder zorgen 11
 12. 12. Waar draait uw mailoplossing vandaag(cloud of on-premise)Heeft u al uitval gehad?Wat is de SLA op uw mailoplossingvandaag?Heeft u al dataverlies gehad (back-upmoeten terugzetten) Email zonder zorgen 12
 13. 13. DEMO Email zonder zorgen 13
 14. 14. Wat gaan we tonen?InterfaceClient(s)AccessManaging e-mail Folders versus db Unified inbox Priority inbox Email zonder zorgen 14
 15. 15. De grootste verschillenDb versus folders Email zonder zorgen 15
 16. 16. E-mail in Office 36515’ demo leukste dingen Email zonder zorgen 16
 17. 17. Gmail in gapps for business15’ demo Interface Unified inbox Priority inbox Labels & filters Find mails Collaborative / connected Email zonder zorgen 17
 18. 18. Wakostda?Situatie vr 25 gebruikers voor 1 jaar On-premise • hardware, installatie, licenties • onderhoud, back-up Office 365: • van 3,57 €/user/mnd tot 19,00 € User/mnd Google Apps for business • 3,33 €/user/mnd Email zonder zorgen 18
 19. 19. ConclusieMorgen alles buiten gooien en met allesnaar de cloud?Wel bij migratie of vernieuwing cloud altijdmee bestuderen (niet alleen voormailoplossing) Email zonder zorgen 19
 20. 20. Thank you for listeningEND Email zonder zorgen 20

×