Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

KALBOS IR KNYGOS GELMĖ.pptx

 1. Skuodo vaikų lopšelis-darželis „ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“ IDĖJA – KALBOS IR KNYGOS GELMĖ „Pelėdžiukų“ grupė (5-6 metų vaikai) Auklėtoja Aurelija Vaškienė 2022 m.
 2. KALBOS IR KNYGOS GELMĖ • sakytinė kalba (5-6) žingsniai, • meninė raiška (5-6) žingsniai, • tyrinėjimas (5-6) žingsniai.
 3. Veiklos kontekstas  Kartu su vaikais susikonstravome telefonus: dviejose vienkartinių stiklinių dugnuose padarėme po skylutę; pro skylutes įverėme virvutes ir jų galuose užmovėme po sąvaržėlę.  Telefonus išbandėme: svarbu, kad vaikai būtų vienas toliau nuo kito ir virvė būtų įtempta. Vienam vaikui davėme paveikslėlį, kurį jis turėjo apibūdinti draugui, esančiam kitame laido gale prie molberto, o šio užduotis- kuo tiksliau nupiešti tai, ką jam sako.
 4. Veiklos kontekstas  Veiklai plėtoti; dirbo po du vaikus, vienas vaikas ,,piešė“ pirštais kitam ant nugaros, o kitas- tai ką jautė, perpiešė ant lapo.  Žaidėme žaidimą ,,Sugedęs telefonas“. Veikla skatino vaikus įdėmiai stebėti, aiškiai apibūdinti, įvardyti objektus. Taip pat įsiklausyti, išgirsti ir suprasti, ką sako draugas. Veikla lavina gebėjimą rišliai pasakoti.
 5. Ką stebėsime ir vertinsime? Stebint ir vertinant:  Ar vaikai pastebi detales ir jas įvairdija?  Kaip įsiklauso išgirsta, supranta?  Kaip reaguoja, pamatęs galutinį rezultatą?  Ar kalba sudėtiniais sakiniais?
 6. Ką stebėsime ir vertinsime?  Ar savo emocijas, patirtį, išreiškia kitiems atpažįstamais vaizdais?  Ar išryškina vaizduojamų objektų bruožus, reikšmingas detales?  Ar domisi medžiagomis, iš kurių padaryti daiktai, jų savybėmis?
 7. POKALBIS TELEFONU Veikla skatina vaikus įdėmiai stebėti, aiškai apibūdinti, įvardyti objektus. Taip pat įsiklausyti, išgirsti ir suprasti, ką sako draugas. Veikla lavina gebėjimą rišliai pasakoti.
 8. POKALBIS TELEFONU
 9. POKALBIS TELEFONU
 10. POKALBIS TELEFONU
 11. POKALBIS TELEFONU
 12. POKALBIS TELEFONU
 13. Vienas vaikas ,,piešia“ pirštais kitam ant nugaros, o kitas – tai ką jaučia, perpiešia ant lapo.
 14. ,,Sugedusio telefono“ žaidimas
 15. ,,Sugedusio telefono“ žaidimas
 16. AČIŪ UŽ DĖMESĮ!!!
Advertisement