Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tecnologia al servei del negoci

649 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tecnologia al servei del negoci

  1. 1. Tecnologia genis @ rocasalvatella.com genís roca Barcelona, 25 de febrer de 2011 al servei del negoci
  2. 2. mp3 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
  3. 4. Pentium 36 M 361 M 817 M 1.565 M Hardware Software Xarxes 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
  4. 9. <ul><li>5 tendències bàsiques... </li></ul><ul><li>Lloc de treball digital </li></ul><ul><li>Només el 15% de les intranets reuneix tots els recursos que un empleat necessita </li></ul><ul><li>Orientació a treball en equip i col.laboració </li></ul><ul><li>La web 2.0 i les lògiques socials arriben al lloc de treball </li></ul><ul><li>Centrat en les persones </li></ul><ul><li>De les necessitats de les organitzacions a les necessitats i el potencial de les persones </li></ul><ul><li>- Treball en temps real </li></ul><ul><li>Chat, microblogging </li></ul><ul><li>Mobilitat </li></ul>Jane McConnell Global Intranet Trends for 2010 Report http://www.netjmc.net/intranet-trends/read-the-table-of-contents.html
  5. 10. Temps síncron Espai ubicu Coneixement distribuït Tot és digital Avaluació per resultats JIT Mòbil Grup Internet Negoci
  6. 11. grcs ! genís roca genis @ rocasalvatella.com

×