สรางภาพเคลื่อนไหวดวย PhotoscapeTeach
and Learn: สรางภาพเคลื่อนไหวดวย
Photoscape
http://teach.learnfreeware.com/2011/07...
4 แกไขเวลาในการแสดงผล
ตัวเลขมากการแสดงผลจะชา
5. แกไขเอฟเฟค เลือก เอฟเฟคการแสดงผล
6.พรีวิวในเวบบราวเซอร เพื่อดูการแสดงผ...
ขั้นตอนสุดทายบันทึกผล โดยคลิ๊กที่บันทึก เลือกแหลงที่ตองการเก็บไฟลเคลื่อนไหว
แคนี้ก็สามารถสรางไฟลเคลื่อนไหวแบบงาย ๆ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ภาพเคลื่อนไหวด้วย photoscape

546 views

Published on

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยฟรีแวร์ photoscape

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาพเคลื่อนไหวด้วย photoscape

  1. 1. สรางภาพเคลื่อนไหวดวย PhotoscapeTeach and Learn: สรางภาพเคลื่อนไหวดวย Photoscape http://teach.learnfreeware.com/2011/07/photoscape.html January 31, 2012 วันนี้มาชวนเพื่อน ๆ สรางภาพเคลื่อนไหวดวยวิธีสุดงาย กับฟรีโปรแกรม photoscape รับรองวางาย จริง ๆ คะ ใครยั งไมมี ตอง ไป ดาวนโหลด โปรแกรม photoscape มาทดลองใชกันแลวหละคะ เปิดโปรแกรม photoscape ขึ้นมาคลิีก เลือก ภาพเคลื่อนไหว 1.เลือกรูปภาพจากแหลงเก็บภาพ อยูที่โฟลเดอรใด 2 ตอจากนั้นภาพที่อยูในโฟลเดอรจะปรากฏอยูดานลาง ลากภาพไปวางตรงกึ่งกลางโปรแกรม อยากเพิ่มรูปใด ก็ลากมาวางตอกันไปเรื่อย ๆ 3, รูปภาพที่เลือกจะปรากฏอยูแถบดานบนดังรูปดานบน ตอไปลองปรับแตงการแสดงผลภาพเคลื่อนไหว
  2. 2. 4 แกไขเวลาในการแสดงผล ตัวเลขมากการแสดงผลจะชา 5. แกไขเอฟเฟค เลือก เอฟเฟคการแสดงผล 6.พรีวิวในเวบบราวเซอร เพื่อดูการแสดงผลในหนาเวบ เสร็จแลวคะ แตวาตองมาลองปรับขนาดของรูปภาพสักนิดนะคะ การแสดงผลจะไดเร็วขึ้น มายงั้นหละ ก็ชา อืดคะ
  3. 3. ขั้นตอนสุดทายบันทึกผล โดยคลิ๊กที่บันทึก เลือกแหลงที่ตองการเก็บไฟลเคลื่อนไหว แคนี้ก็สามารถสรางไฟลเคลื่อนไหวแบบงาย ๆ ดวย photoscape แลวคะ เขียนโดย sukjaijung | วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 | ที่ 22:28

×