SlideShare a Scribd company logo

Folder Roodenburg Advies

1 of 2
Download to read offline
“Je hoofd volmaken             voorkomen? Doe dan een beroep op
                                          WAT                                                             tijdsduur
                                                                                                                             www.roodenburgadvies.nl
                                                               1. het praktische niveau;        om reflectie op uw functiedoelen en
is geen kunst. Deze            Roodenburg Advies.                                Lekken op praktisch niveau uiten zich  het trekken van de consequenties      Deze training bestaat uit twee
leeghouden, daar moet je                                                   in rommelig werken, onafgeronde     daarvan. Samen met de coach staat     groepsbijeenkomsten en (minstens)
moeite voor doen…”
                      Roodenburg Advies biedt groepstrai-   WERKEN (Z)ONDER DRUK           klussen, het toestaan van veel     u stil bij de prioriteiten in uw werk,   drie individuele consulten per cursist.
                      ningen,   workshops,  individuele
                      begeleiding en specifieke maatwerk-
                                          groepstraining              onderbrekingen,   een  onvolledig  leert u het verschil tussen efficiënt en
                                                               overzicht van de werkvoorraad, geen   effectief werken en wordt aandacht     De periode tussen de eerste groeps-
                      trajecten waarin u leert werkdruk
                                                               realistische tijdsplanning en weinig  besteed aan de hoeveelheid tijd die u   bijeenkomst en het laatste individuele
VOOR WIE                  tegen te gaan en uw efficiency en
                                          inhoud                  buffertijd voor onverwachte zaken.   ergens aan wilt of mag besteden.      consult, beslaat een periode van drie
                      effectiviteit te vergroten. Onder-
                                          Tijdens  de  groepsbijeenkomsten   Met eenvoudige ‘tips en trics’ kunt                        à vier maanden. De lange doorlooptijd
Een boordevolle inbox met ongelezen    werpen die aan de orde komen zijn
                                          komen de onderwerpen ‘Werkhou-      u uw persoonlijke efficiency gemak-   3. het persoonlijke niveau;        geeft u tijd en ruimte om structurele
mail, een agenda die gedomineerd      effectiever e-mailen, fysieke en
                                          ding en werkgewoonten’, ‘Informa-    kelijk vergroten.            U past alle ‘tips en trics’ goed toe,   veranderingen in uw manier van
wordt door afspraken, collega’s die    digitale organisatie van de werk-
                                          tiemanagement’ en ‘Werkplanning                         u werkt effectief en toch blijven er    werken te realiseren.
even-een-korte-vraag-tussendoor      plek, betere prioriteitstelling en het
                      realistisch plannen van uw tijd.     en tijdmanagement’ aan de orde.     2. het professionele niveau;      tijdsproblemen bestaan. Lekken op
komen stellen, kleine klusjes die zich
opstapelen, het voortdurend checken    U wordt begeleid door een profes-    In de individuele begeleiding die    Als de oorzaak van de tijdlekken zich  persoonlijk niveau hebben te maken
van uw zakelijke mail in privétijd….    sionele coach die aandacht besteedt   daarop volgt, leert u de theorie in uw  op dit niveau bevindt, dan volstaan   met onderwerpen als assertiviteit,
Werkdruk in de hand houden wordt      aan uw gedrags- en denkpatronen en    dagelijkse werkpraktijk toe te passen.  eenvoudige tips en trucs niet. Lekken  uitstelgedrag, perfectionisme en het
steeds lastiger in een werkomgeving    inzichtelijk maakt hoe u omgaat met   Samen met de coach gaat u op zoek    op dit niveau ontstaan onder andere   aangeven van grenzen. De coaching
die alsmaar veeleisender wordt. Een    de veelheid aan werk en informatie.   naar de ‘tijdlekken’ in uw manier    door onduidelijke verwachtingen     richt zich nu op het verkrijgen van
mogelijk gevolg daarvan is dat het     Daarbij krijgt u praktische handvat-   van werken, die zich op verschil-    over uw functie of taakstelling, met  inzicht in uw huidige denk– en gedrags-
plezier in het werk onder druk komt    ten aangereikt die u in uw eigen     lende niveaus kunnen bevinden:      als gevolg verwarring over urgentie   patronen en de invloed daarvan op uw
te staan. Wilt u een dergelijke situatie  werksituatie kunt toepassen.                           en belang. Deze problemen vragen    tijdsbesteding.
blijvende verbetering op het gebied  efficiënt en effectief werkproces. De   organiseren van verhuizing of het
WERKEN (Z)ONDER DRUK                                                                       VAN WIE
                     van tijd- en zelfmanagement.      coaching richt zich met name op werk-   uitwerken van grote projecten.
workshop                                     gewoontes, informatiemanagement,
                                                                                 Aty Roodenburg (1970), eigenaar van
                     tijdsduur               werkplanning en tijdmanagement.     tijdsduur                Roodenburg Advies, heeft zich vanaf
                     De workshop beslaat één dagdeel.    U krijgt verschillende methoden     Op   basis  van  een   kennis-  2001 gespecialiseerd in het trainen
inhoud                  Door een effectieve combinatie van   aangereikt om tijd te besparen en de  makingsgesprek wordt een aantal     en coachen van groepen en indivi-
De workshop richt zich op personen    beknopte theorie en individuele (en  werkdruk in de hand te houden.     afspraken gepland, op de werkplek    duen, op het gebied van persoonlijke
die in een kort tijdsbestek handvatten  groeps)opdrachten, krijgt de dag een                      of thuis. Vaak kunt u na drie of vier  effectiviteit. In 2002 startte zij met
aangereikt willen krijgen over het    afwisselend en praktisch karakter.   thuis                  afspraken weer zelf aan de slag. Na   Roodenburg Advies en wordt sindsdien
omgaan met werkdruk. De basisprin-                        U leert orde aan te brengen in uw    afronding van het traject vindt er na  als trainer en coach bij uiteenlopende
cipes van efficiënt werken worden                        huis en huishouden. Het kan daarbij   enige tijd een nabespreking plaats om  organisaties en bedrijven gevraagd.
behandeld. Daarbij wordt uitgebreid                       gaan om het hele huis of één of                                                      Turfmarkt 31
                                                             te horen of u genoeg vertrouwen in    Heeft u specifieke opleidingswensen
ingegaan op vragen als ‘Hoe hou ik                        meerdere ruimtes. De begeleiding                                                    8754 CH Makkum
                                                             uzelf heeft om de nieuw aangeleerde   rondom ‘werkdruk’ ‘effectief (samen)
overzicht over mijn werkzaamheden?’
                     WERKEN (Z)ONDER DRUK          omvat aspecten als:           vaardigheden te blijven toepassen.    werken’ of anderszins? Aarzel dan
                                                                                                              06 533 96 816
en ‘Op welke manier moet ik mijn                         •	 timemanagement en energiehuis-                        niet om contact op te nemen.
agenda beheren om van een realis-     individuele begeleiding, op        houding;                                                          info@roodenburgadvies.nl
                                                                                                        www.roodenburgadvies.nl
tische planning te spreken?’       het werk of thuis           •	 begeleiding in keuzeprocessen (het                      Roodenburg Advies is erkend door het
                                          al dan niet bewaren van huisraad);                      Centraal Register voor Kort Beroeps-
Tijdens de workshop maakt u, op                         •	 het aanbrengen van structuur,                         onderwijs (CRKBO). De trainingen      twitter.com/atyroodenburg

basis van een probleemanalyse       op de werkplek              herinrichting van ruimtes, beden-                       worden daarmee volgens Europese     linkedin.com/in/atyroodenburg

van uw huidige werkpatronen, een     Op uw eigen werkplek wordt u       ken van handige opbergplekken,                        wetgeving als erkende opleidingen
persoonlijk actieplan als start van een  gecoacht bij het ontwikkelen van een   het aanleggen van een archief, het                      beschouwd.

Recommended

Coachbox Managementboek
Coachbox ManagementboekCoachbox Managementboek
Coachbox ManagementboekMeervalstraat
 
Hypershifters Leergang
Hypershifters LeergangHypershifters Leergang
Hypershifters LeergangWorld of Minds
 
Brochure Time Management
Brochure Time ManagementBrochure Time Management
Brochure Time Managementhansstreng
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012CNV Vakcentrale
 
Artikel zelfroosteren
Artikel zelfroosterenArtikel zelfroosteren
Artikel zelfroosterencaatje
 
Bo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooBo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooGeert Buzeman
 

More Related Content

What's hot

(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART
(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART
(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMARTJeroen De Flander
 
Onverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomOnverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomG Topics
 
Poster Vandaag Is Mijn Werk Af
Poster Vandaag Is Mijn Werk AfPoster Vandaag Is Mijn Werk Af
Poster Vandaag Is Mijn Werk Afeditopleidingen
 
Samschaal Studenten
Samschaal StudentenSamschaal Studenten
Samschaal Studentenpoltoye
 
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidZwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidQ-Consult
 
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlookdeel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlookAnn Deraedt
 
Leiderschap als Bron
Leiderschap als BronLeiderschap als Bron
Leiderschap als Bronhenknijenkamp
 
Nieuwsbrief Imc Nr. 2
Nieuwsbrief Imc Nr. 2Nieuwsbrief Imc Nr. 2
Nieuwsbrief Imc Nr. 2JGSnel
 
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook: handleiding
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook: handleidingdeel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook: handleiding
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook: handleidingAnn Deraedt
 
BR_2015-3_een goede coach
BR_2015-3_een goede coachBR_2015-3_een goede coach
BR_2015-3_een goede coachGert Roos
 

What's hot (12)

(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART
(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART
(DUTCH) Performance management: HR, wees niet te SMART
 
A opmaak basisreader
A opmaak basisreaderA opmaak basisreader
A opmaak basisreader
 
Onverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomOnverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm Welkom
 
B opmaak werkboek
B opmaak werkboekB opmaak werkboek
B opmaak werkboek
 
Poster Vandaag Is Mijn Werk Af
Poster Vandaag Is Mijn Werk AfPoster Vandaag Is Mijn Werk Af
Poster Vandaag Is Mijn Werk Af
 
Samschaal Studenten
Samschaal StudentenSamschaal Studenten
Samschaal Studenten
 
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidZwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
 
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlookdeel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook
 
Leiderschap als Bron
Leiderschap als BronLeiderschap als Bron
Leiderschap als Bron
 
Nieuwsbrief Imc Nr. 2
Nieuwsbrief Imc Nr. 2Nieuwsbrief Imc Nr. 2
Nieuwsbrief Imc Nr. 2
 
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook: handleiding
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook: handleidingdeel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook: handleiding
deel 1: Hoe word je een goede timemanager met outlook: handleiding
 
BR_2015-3_een goede coach
BR_2015-3_een goede coachBR_2015-3_een goede coach
BR_2015-3_een goede coach
 

Viewers also liked

Regi Fitness Summary 5.1
Regi Fitness Summary 5.1Regi Fitness Summary 5.1
Regi Fitness Summary 5.1stevenregimbal
 
Manual do empreendedor 2016
Manual do empreendedor 2016Manual do empreendedor 2016
Manual do empreendedor 2016sdeajma
 
Wesley Wittstock BTech Construction Management
Wesley Wittstock BTech Construction ManagementWesley Wittstock BTech Construction Management
Wesley Wittstock BTech Construction ManagementWesley Wittstock
 
Examen final iman villar
Examen final iman villarExamen final iman villar
Examen final iman villarcristinlinares
 
Scaleup survey 2015 consolidated deck
Scaleup survey 2015 consolidated deckScaleup survey 2015 consolidated deck
Scaleup survey 2015 consolidated deckSherry Coutu CBE
 
ecdevday2 RIA 개발 팁과 노하우
ecdevday2 RIA 개발 팁과 노하우ecdevday2 RIA 개발 팁과 노하우
ecdevday2 RIA 개발 팁과 노하우Kenu, GwangNam Heo
 

Viewers also liked (10)

Regi Fitness Summary 5.1
Regi Fitness Summary 5.1Regi Fitness Summary 5.1
Regi Fitness Summary 5.1
 
HonorRollSpring2015
HonorRollSpring2015HonorRollSpring2015
HonorRollSpring2015
 
Manual do empreendedor 2016
Manual do empreendedor 2016Manual do empreendedor 2016
Manual do empreendedor 2016
 
Wesley Wittstock BTech Construction Management
Wesley Wittstock BTech Construction ManagementWesley Wittstock BTech Construction Management
Wesley Wittstock BTech Construction Management
 
HonorRollSpring2016
HonorRollSpring2016HonorRollSpring2016
HonorRollSpring2016
 
Wp long i u
Wp long i uWp long i u
Wp long i u
 
Examen final iman villar
Examen final iman villarExamen final iman villar
Examen final iman villar
 
Main title ideas
Main title ideasMain title ideas
Main title ideas
 
Scaleup survey 2015 consolidated deck
Scaleup survey 2015 consolidated deckScaleup survey 2015 consolidated deck
Scaleup survey 2015 consolidated deck
 
ecdevday2 RIA 개발 팁과 노하우
ecdevday2 RIA 개발 팁과 노하우ecdevday2 RIA 개발 팁과 노하우
ecdevday2 RIA 개발 팁과 노하우
 

Similar to Folder Roodenburg Advies

Flyer effectief timemanagement v1.0
Flyer  effectief timemanagement v1.0Flyer  effectief timemanagement v1.0
Flyer effectief timemanagement v1.0jykema
 
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtFlyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtCharlie Paludanus
 
Time-Management voor Ondernemers
Time-Management voor OndernemersTime-Management voor Ondernemers
Time-Management voor OndernemersMark Elbertse
 
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_201700 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017Jolanda van der Veen
 
COCD Basisopleiding, Creatief Denken
COCD Basisopleiding, Creatief DenkenCOCD Basisopleiding, Creatief Denken
COCD Basisopleiding, Creatief DenkenMichaelCOCD
 
Projectmanagement
ProjectmanagementProjectmanagement
Projectmanagementdjinny020
 
Praktisch Project Management
Praktisch Project ManagementPraktisch Project Management
Praktisch Project Managementdanny605
 
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016Déhora
 
Energie! in uitvoering
Energie! in uitvoeringEnergie! in uitvoering
Energie! in uitvoeringLisette Nelck
 
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalsBrochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalshansstreng
 
Isb pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
Isb  pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...Isb  pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
Isb pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...PasasLearningChangeMediation
 
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisatiesBrochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisatieshansstreng
 
Brochure Leidinggeven voor Financials
Brochure Leidinggeven voor FinancialsBrochure Leidinggeven voor Financials
Brochure Leidinggeven voor Financialshansstreng
 

Similar to Folder Roodenburg Advies (20)

Flyer effectief timemanagement v1.0
Flyer  effectief timemanagement v1.0Flyer  effectief timemanagement v1.0
Flyer effectief timemanagement v1.0
 
Time management
Time managementTime management
Time management
 
Cursusprogramma 2013
Cursusprogramma 2013Cursusprogramma 2013
Cursusprogramma 2013
 
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtFlyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
 
Time-Management voor Ondernemers
Time-Management voor OndernemersTime-Management voor Ondernemers
Time-Management voor Ondernemers
 
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_201700 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
00 laat mensen slimmer werken_aware_PEP_2017
 
COCD Basisopleiding, Creatief Denken
COCD Basisopleiding, Creatief DenkenCOCD Basisopleiding, Creatief Denken
COCD Basisopleiding, Creatief Denken
 
Timemanagement
TimemanagementTimemanagement
Timemanagement
 
MINDFUL@WORK TRAINING
MINDFUL@WORK TRAININGMINDFUL@WORK TRAINING
MINDFUL@WORK TRAINING
 
Projectmanagement
ProjectmanagementProjectmanagement
Projectmanagement
 
Praktisch Project Management
Praktisch Project ManagementPraktisch Project Management
Praktisch Project Management
 
Elevator Talk
Elevator TalkElevator Talk
Elevator Talk
 
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
Opleidingen in personeelsplanning en personeelsmanagement 2016
 
Iinspirerendemotivatie
IinspirerendemotivatieIinspirerendemotivatie
Iinspirerendemotivatie
 
Energie! in uitvoering
Energie! in uitvoeringEnergie! in uitvoering
Energie! in uitvoering
 
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalsBrochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
 
Tijdmanagement
TijdmanagementTijdmanagement
Tijdmanagement
 
Isb pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
Isb  pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...Isb  pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
Isb pascal van loo tips vergadertechnieken lerende netwerken 20140522 pasas...
 
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisatiesBrochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
Brochure Leidinggeven Overheid en Non-profit organisaties
 
Brochure Leidinggeven voor Financials
Brochure Leidinggeven voor FinancialsBrochure Leidinggeven voor Financials
Brochure Leidinggeven voor Financials
 

Folder Roodenburg Advies

 • 1. “Je hoofd volmaken voorkomen? Doe dan een beroep op WAT tijdsduur www.roodenburgadvies.nl 1. het praktische niveau; om reflectie op uw functiedoelen en is geen kunst. Deze Roodenburg Advies. Lekken op praktisch niveau uiten zich het trekken van de consequenties Deze training bestaat uit twee leeghouden, daar moet je in rommelig werken, onafgeronde daarvan. Samen met de coach staat groepsbijeenkomsten en (minstens) moeite voor doen…” Roodenburg Advies biedt groepstrai- WERKEN (Z)ONDER DRUK klussen, het toestaan van veel u stil bij de prioriteiten in uw werk, drie individuele consulten per cursist. ningen, workshops, individuele begeleiding en specifieke maatwerk- groepstraining onderbrekingen, een onvolledig leert u het verschil tussen efficiënt en overzicht van de werkvoorraad, geen effectief werken en wordt aandacht De periode tussen de eerste groeps- trajecten waarin u leert werkdruk realistische tijdsplanning en weinig besteed aan de hoeveelheid tijd die u bijeenkomst en het laatste individuele VOOR WIE tegen te gaan en uw efficiency en inhoud buffertijd voor onverwachte zaken. ergens aan wilt of mag besteden. consult, beslaat een periode van drie effectiviteit te vergroten. Onder- Tijdens de groepsbijeenkomsten Met eenvoudige ‘tips en trics’ kunt à vier maanden. De lange doorlooptijd Een boordevolle inbox met ongelezen werpen die aan de orde komen zijn komen de onderwerpen ‘Werkhou- u uw persoonlijke efficiency gemak- 3. het persoonlijke niveau; geeft u tijd en ruimte om structurele mail, een agenda die gedomineerd effectiever e-mailen, fysieke en ding en werkgewoonten’, ‘Informa- kelijk vergroten. U past alle ‘tips en trics’ goed toe, veranderingen in uw manier van wordt door afspraken, collega’s die digitale organisatie van de werk- tiemanagement’ en ‘Werkplanning u werkt effectief en toch blijven er werken te realiseren. even-een-korte-vraag-tussendoor plek, betere prioriteitstelling en het realistisch plannen van uw tijd. en tijdmanagement’ aan de orde. 2. het professionele niveau; tijdsproblemen bestaan. Lekken op komen stellen, kleine klusjes die zich opstapelen, het voortdurend checken U wordt begeleid door een profes- In de individuele begeleiding die Als de oorzaak van de tijdlekken zich persoonlijk niveau hebben te maken van uw zakelijke mail in privétijd…. sionele coach die aandacht besteedt daarop volgt, leert u de theorie in uw op dit niveau bevindt, dan volstaan met onderwerpen als assertiviteit, Werkdruk in de hand houden wordt aan uw gedrags- en denkpatronen en dagelijkse werkpraktijk toe te passen. eenvoudige tips en trucs niet. Lekken uitstelgedrag, perfectionisme en het steeds lastiger in een werkomgeving inzichtelijk maakt hoe u omgaat met Samen met de coach gaat u op zoek op dit niveau ontstaan onder andere aangeven van grenzen. De coaching die alsmaar veeleisender wordt. Een de veelheid aan werk en informatie. naar de ‘tijdlekken’ in uw manier door onduidelijke verwachtingen richt zich nu op het verkrijgen van mogelijk gevolg daarvan is dat het Daarbij krijgt u praktische handvat- van werken, die zich op verschil- over uw functie of taakstelling, met inzicht in uw huidige denk– en gedrags- plezier in het werk onder druk komt ten aangereikt die u in uw eigen lende niveaus kunnen bevinden: als gevolg verwarring over urgentie patronen en de invloed daarvan op uw te staan. Wilt u een dergelijke situatie werksituatie kunt toepassen. en belang. Deze problemen vragen tijdsbesteding.
 • 2. blijvende verbetering op het gebied efficiënt en effectief werkproces. De organiseren van verhuizing of het WERKEN (Z)ONDER DRUK VAN WIE van tijd- en zelfmanagement. coaching richt zich met name op werk- uitwerken van grote projecten. workshop gewoontes, informatiemanagement, Aty Roodenburg (1970), eigenaar van tijdsduur werkplanning en tijdmanagement. tijdsduur Roodenburg Advies, heeft zich vanaf De workshop beslaat één dagdeel. U krijgt verschillende methoden Op basis van een kennis- 2001 gespecialiseerd in het trainen inhoud Door een effectieve combinatie van aangereikt om tijd te besparen en de makingsgesprek wordt een aantal en coachen van groepen en indivi- De workshop richt zich op personen beknopte theorie en individuele (en werkdruk in de hand te houden. afspraken gepland, op de werkplek duen, op het gebied van persoonlijke die in een kort tijdsbestek handvatten groeps)opdrachten, krijgt de dag een of thuis. Vaak kunt u na drie of vier effectiviteit. In 2002 startte zij met aangereikt willen krijgen over het afwisselend en praktisch karakter. thuis afspraken weer zelf aan de slag. Na Roodenburg Advies en wordt sindsdien omgaan met werkdruk. De basisprin- U leert orde aan te brengen in uw afronding van het traject vindt er na als trainer en coach bij uiteenlopende cipes van efficiënt werken worden huis en huishouden. Het kan daarbij enige tijd een nabespreking plaats om organisaties en bedrijven gevraagd. behandeld. Daarbij wordt uitgebreid gaan om het hele huis of één of Turfmarkt 31 te horen of u genoeg vertrouwen in Heeft u specifieke opleidingswensen ingegaan op vragen als ‘Hoe hou ik meerdere ruimtes. De begeleiding 8754 CH Makkum uzelf heeft om de nieuw aangeleerde rondom ‘werkdruk’ ‘effectief (samen) overzicht over mijn werkzaamheden?’ WERKEN (Z)ONDER DRUK omvat aspecten als: vaardigheden te blijven toepassen. werken’ of anderszins? Aarzel dan 06 533 96 816 en ‘Op welke manier moet ik mijn • timemanagement en energiehuis- niet om contact op te nemen. agenda beheren om van een realis- individuele begeleiding, op houding; info@roodenburgadvies.nl www.roodenburgadvies.nl tische planning te spreken?’ het werk of thuis • begeleiding in keuzeprocessen (het Roodenburg Advies is erkend door het al dan niet bewaren van huisraad); Centraal Register voor Kort Beroeps- Tijdens de workshop maakt u, op • het aanbrengen van structuur, onderwijs (CRKBO). De trainingen twitter.com/atyroodenburg basis van een probleemanalyse op de werkplek herinrichting van ruimtes, beden- worden daarmee volgens Europese linkedin.com/in/atyroodenburg van uw huidige werkpatronen, een Op uw eigen werkplek wordt u ken van handige opbergplekken, wetgeving als erkende opleidingen persoonlijk actieplan als start van een gecoacht bij het ontwikkelen van een het aanleggen van een archief, het beschouwd.