FIALA FERENC  ÍGY DOLGOZTAK A BITANGOK!KIADJA AZ ÉBREDŐ MAGYAROK EGYESÜLETE IV. SÖRHÁZ U. 3         Manno Miltiad...
TARTALOMJEGYZÉK      ELŐSZÓ A HARMADIK KIADÁSHOZ                    2.oldal      1919 MÁRCIU...
ELŐSZÓ A HARMADIK KIADÁSHOZ  A magyar közönség legnagyobb hibája, hogy végtelenül gyorsan felejt és időnek előttemegbocsá...
Éljen Kun Béla! Éljen a proletárdiktatúra! A bizonytalanságot növelte, hogy aszociáldemokrata nyomdászok már napok óta szt...
tartotta meg Budapesten Kun Béla első előadását „Kommunizmus és földkérdés" címmel. Aguruló rubel lassan, de biztosan vége...
A mindent felfogó hanglemez szerepét játszom, de mindamellett néhány merészebb kérdéstintézek hozzá. Némelyiken ügyesen el...
Rövid idővel ezelőtt a bolsevizmus egész Európára való elterjedésével reméltemegszilárdítani bizonytalan helyzetét. Ha val...
kormányzótanács 45 tagjából 31 zsidó volt. Ez nem vád, nem demagógia, hanem megtörténtvaló tény. Európa végső leszámolásba...
19. Kondor Bernát, közélelmezési népbiztos. A szociáldemokrata fogy. szöv. igazgatója.20. Szabados Sándor, közoktatásügyi ...
9. Dr. Láday István, igazságügyi népbiztos. Igazságügyi miniszteri tanácsos.10 Dvorzsák Antal, a szociális termelés népbiz...
A magyarországi Tanácsköztársaság méltó volt Szovjetoroszországban működőprófétáihoz, amennyiben hasonló eszközökkel végez...
vidéki városokban 50-100 túszt szedtek össze a polgári lakosság köréből. Az intézkedésvégrehajtása is megfelelt az orosz m...
pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtatott. Így végezték ki Stenzel ügyvédet ésNikolényi Dezső detektívet . . ...
ellenforradalmárok között nem volt meg a kapcsolat és így a Tanácsköztársaságnak nem voltnehéz feladat az ellenforradalmi ...
A fent közölt tények egyik nem mellőzhető fontossága, hogy a kivégzés vezetői éselrendelői majdnem mind kivétel nélkül zsi...
sem adtak a szegedi kormánynak, mégis sikerült megteremteni a piros-fehér-zöld zászló alattmenetelő első ezredeket, s ezze...
vallásukban, hanem a vallás rejtélyét az igazi zsidóban. Mi a világi alapja a zsidóságnak! Agyakorlati érzék, az önzés. Mi...
szerint a zsidóságnak a kommunizmusban való részvétele, illetve nagy százaléka a véletlenműve.  A komintern célja Európa ...
életébe került és Hitler Adolfék soha egyetlen pillanatig sem feledkezhettek meg ezekről ahalottakról és azokról az áldoza...
nyíltan megírta a Kampf nevű zsidó újságban, hogy: „Most mi, zsidók kerültünk felül, mostmi vagyunk az urak, végre megvaló...
bizonyítottuk megkapta azt, amit érdemelt. A történelem pillanatokig néha igazságtalan, devégeredményben minden bűnt és ga...
a bevándorlási vád ellen. A ma is közkézen forgó Pallas Lexikon 16. kötetének 1218-ik lapjánKohn Sámuel többek között a kö...
Év    A főváros összes lakossága     abszolút számban Ebből zsidó %-       ban       1787      ...
szaporodott. Százholdasnál nagyobb bérgazdaság volt 1884-ben 4291, ezek közül zsidó 2697,összesen 2,745.100 holdon; de 189...
nemes értelmében és ne törje is össze a bal kezével, amit a jobbal egy ezer esztendő nehézmunkájával alapítva építeni tud....
,,Új lapvállalkozások hírének szele fújdogál az országban és a levegő tele van a sajtóelzsidósodásának szólamaival. A kobr...
megállapításnak" és nagy része volt abban, hogy az utódállamok gyülevész hadseregemegszállhatta országunkat.1918 november ...
„A királyi és felekezeti hitoktatás a tömegbutításnak hajszálcsövességűen rafinált műve."Nem volt kivétel a Pesti Napló se...
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Fiala ferenc így dolgoztak
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fiala ferenc így dolgoztak

782 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiala ferenc így dolgoztak

 1. 1. FIALA FERENC ÍGY DOLGOZTAK A BITANGOK!KIADJA AZ ÉBREDŐ MAGYAROK EGYESÜLETE IV. SÖRHÁZ U. 3 Manno Miltiades plakátja
 2. 2. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A HARMADIK KIADÁSHOZ 2.oldal 1919 MÁRCIUS 21. 2.oldal ÉS A TÖBBIEK . . 5.oldal A VÖRÖS CSILLAG JEGYÉBEN 7.oldal ZSIDÓSÁG ÉS KOMMUNIZMUS 11.oldal A KOMINTERN 12.oldal A BOLSEVIZMUS NÉMETORSZÁGBAN 12.oldal A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG ÉS A BOLSEVIZMUS 14.oldal SAJTÓ, SZÍNHÁZ, IRODALOM 16.oldal LENIN A MAGYAR SAJTÓBAN 19.oldal A SZOCIÁLDEMOKRATA-KOMMUNISTA EGYSÉGOKMÁNY 21.oldal AZ ELLENFORRADALMAK 25.oldal BEFEJEZÉS 26.oldal FORRÁSMUNKÁK 27.oldal A HUNGARISTA MOZGALOM KIADVÁNYAI 27.oldal Ötszázkilencven halott emlékénekNéhai Mannó Miltiades híres ellenforradalmi plakátja, amely közvetlenül a rémuralom bukásaután jelent meg és egész Európában általános feltűnést keltett. A zsidó kritika annakidejénélesen támadta ezt a plakátot, de ma már tudjuk, hogy azóta a bolsevizmus vörös valóságakegyetlenkedésben magasan túlszárnyalta a művész képzeletét. Ennek a nagyszerű plakátnakfelhasználásával terveztük meg könyv címlapját.
 3. 3. ELŐSZÓ A HARMADIK KIADÁSHOZ A magyar közönség legnagyobb hibája, hogy végtelenül gyorsan felejt és időnek előttemegbocsát. Két évtized alatt hajlandó volt elfelejteni 1919 véres napjait és késznekmutatkozott olyan bűnök és vétkek megbocsátására is, melyek alól nincs felmentés ésamelyekre semmiféle nacionalizmus nem adhat bocsánatot. A magyarországitanácsköztársaság bűneiről van szó. És azokról, akik ezeket a napokat és eseményeketelőidézték. Egy szűk keretek közé határolt társadalomról, melynek tagjai társadalmi állásravaló tekintet nélkül egyek voltak a bűnben és a nagy magyar értékek megsemmisítésében.Ezek számára pedig nincs bocsánat és nincs bűnük felejtése. Ébereknek kell lennünk, mert abolsevizmus megszállottjai épp oly fanatikusan gyűlölnek mindent, ami a nemes értelembenvett európai keresztény kultúrához tartozik, mint ahogyan ennek a kultúrának nagy,világnézeti védelmezője, a nemzetiszocializmus gyűlöl mindent, ami kapcsolatban áll abolsevizmussal. Nagy korunk két világnézet roppant mérkőzésének az idejét éli, s tudjuk,hogy ebben a harcban az egyiknek el kell pusztulnia. És a döntést csak a rövidlátó nyárspolgárbízza a fegyverek erejére. A döntés és a győzelem beton alapja a lelkekben pihen. Azismeretlen kisemberek és a milliók lelkében. És ezért íródott ez az emlékeztető. Hogyemlékezzünk azokra a napokra, amikor egy Kun Béla jelentette a magyar államot és egyPogány József a magyar haderőt. Emlékezzünk és szégyenkezzünk, hogy valamikor ilyenmélyre, süllyedtünk. Az "Így dolgoztak" első kiadása 1941. novemberében két hét alatt elfogyott; ma 1942áprilisában pedig már a harmadik kiadásnál tartunk. Ez azt bizonyítja, hogy erősek ésegészségesek vagyunk és emlékezni akarunk azokra a napokra, - arra a 133 napra, amelyetsoha, soha nem fogunk elfelejteni. Fiala Ferenc1919 március 21. Szürkén, álmosan ébredt, ezen a napon, az októberi forradalom piszkos levegőjébenfuldokló magyar főváros. Az éjjel az utcákon gépfegyverek kattogtak, fegyverek dördültek el.Ezek a jelenségek nem okoztak nagyobb feltűnést, hiszen 1919 márciusában jártunk és ebbenaz időben úgy a főváros, mint a vidék lakossága már sok mindenhez hozzászokott. De ez areggel mégis különbözött az addigi reggelektől; a száguldó autók gyanús, eddig csak akültelkeken látott figurákkal megrakva rohangáltak a városon keresztül. Délfelé már suttogtáka hírt, hogy Károlyi Mihály a magyar történelemnek ez a legszégyenteljesebb alakjalemondott és átadta helyét a kommunistáknak. Senki nem tudott semmit, csak a hírek izgattákés kínozták a sokat szenvedett város lakóit. Pénteki nap volt . . . A belvárosban és a közeli budai utcákon vörös zászlót cipelő csirkefogók ordítoztak:
 4. 4. Éljen Kun Béla! Éljen a proletárdiktatúra! A bizonytalanságot növelte, hogy aszociáldemokrata nyomdászok már napok óta sztrájkoltak, s az ország nem értesülhetett amárcius 20-ika délutánján lezajlott eseményekről. Pedig ezen a délutánon sokminden olyandolog történt, amelyet azóta, 22 esztendőn keresztül próbált letagadni a magyarországiszociáldemokrata párt. Ezen a délutánon, 1919 március 20-án kapta meg Károlyi Mihály aVyx-féle jegyzéket, amely első ízben határozta meg a trianoni Magyarország határait. KárolyiMihály nem vállalta a felelősséget, a szociáldemokraták egy, a kommunistákkal koncentrációskabinet megalakítását követelték. A Conti utcai vezetők délután fél négykor felkeresték agyűjtőfogházban Kun Bélát, akivel megállapodtak, elkészítették a hírhedt szociáldemokrata-kommunista egységokmányt és a hatalmat Kun Bélának és a vörös forradalom többi vezetőkolomposának a kezébe tették le. Március 22-én, mindezen előzmények tudta nélkül, a sztrájk után megjelenő lapokból arrólértesült a magyar közönség, hogy a Magyarországi Szocialista Párt jelentése szerint aproletariátus vette át a hatalmat, melynek feje a Forradalmi Kormányzótanács. Ezen a naponismerkedett meg a magyar közönség a népbiztos elnevezéssel. A Kormányzótanács elnöke aSzociáldemokrata Párt elnöke, az erőszakosságáról híres Garbai Sándor lett A ForradalmiKormányzótanács tagjai 90 százalékban zsidók és szociáldemokraták. Fontos szerephez jutotta zsidó Kunfi Zsigmond, az ugyancsak zsidó Pogány József, továbbá Varga Jenő, BokányiDezső és Csizmadia Sándor. Az igazi vezéri tanácsot azonban három zsidó Kun Béla, VágóBéla és Szamuelly Tibor jelentették, akik mellett az egész kommunizmus alatt NyisztorGyörgy, Vántus Károly, Hamburger Jenő, Székely Béla, Hevesi Gyula, Szántó Béla, RákosiMátyás és Fiedler György működtek a legszorgalmasabban. Az utca hangulata egyszerremegváltozott és a fővárosban és a vidéken rövid 24 órán belül mindenki megérezte, hogy mitjelent ez a szó: szovjet. A vörös bitangok első feladata volt az ú. n. Forradalmi Törvényszékfelállítása. Ennek a vészbíróságnak a tagjai nem jogászok, nem bírák, hanem kültelkicsirkefogók, lezüllött csaposlegények, zsidó intellektuellek és körözött betörők voltak,akiknek mindössze egy feladatuk volt: minél több halálos ítéletet hozni. Kun Béla a proletárdiktatúra első napján napilappá alakította a hírhedt Vörös Újságot,amely addig, mint hetilap jelent meg Kun Béla szerkesztésében. A Károlyi-forradalomszociáldemokrata vezérei által elvetett rózsaszínű mag vörös virággá érett. A virág színét akiöntött vér és a legyilkolt áldozatok véres verejtéke adta.Ma húsz esztendő távlatából nyíltanés a felelősség teljes tudatával írhatjuk, hogy a magyarországi kommunizmus rémuralmátrészben a liberalizmus, részben a magyarországi Szociáldemokrata Párt, de legnagyobbrészben a magyarországi zsidóság készítette elő. Az első magvetők hazai szabadkőműveseinkvoltak, kiknek vezetését a leggyalázatosabb munkával öntözte és fejlesztette a magyarországimarxizmus.1918 októberében a szociáldemokraták kezébe futott össze a hatalom és húsz esztendő múltánnincs semmiféle joguk és alapjuk, hogy megtagadják önnön múltjukat. Amíg az őszirózsásforradalom hatalmasai a rendelkezésükre álló eszközökkel meggátoltak minden egészségesnacionalista megmozdulást, addig szabad kezet engedtek a kommunistáknak és mindenellenzés nélkül tűrték, hogy az 1918 december 19-én a budapesti Nyugati pályaudvaronmegérkező Kun Béla a legaljasabb módon izgasson ebben az országban. Ők voltak azok, akikhetilap engedélyt adtak a szociáldemokrata vezetés alatt álló munkásbiztosító pénztár elzüllötttisztviselőjének, aki Budapestre érkezése után a Visegrádi utca 15-ös számú házban kezdtemeg a bolsevista eszmék mocskos fáklyájának, a Vörös Újság című hetilapnak szerkesztését.Budapestre érkezése után Kun Béla azonnal megkezdte a munkát, amelyben a zsidó VágóBéla dr. és az ugyancsak zsidó László Jenő voltak legfőbb segítőtársai.December 21-én
 5. 5. tartotta meg Budapesten Kun Béla első előadását „Kommunizmus és földkérdés" címmel. Aguruló rubel lassan, de biztosan végezte a maga munkáját és alig pár héttel Budapestreérkezése után az európai bolsevizmusnak ez a magyarországi zsidaja már arra vetemedett,hogy december 31-én egy vörös martalóccsapat élén személyesen támadja meg a népligetihonvédlaktanyát. A Vörös Újság Visegrádi utcai szerkesztőségéből irányították a „munkát", sa magyarországi Szociáldemokrata Párt akkor is jóváhagyólag tűrte azt, amikor 1919 február21-én Kun Béla csatlósai támadást intéztek a Népszava Conti utcai szerkesztőség ellen. Hogya szociáldemokrata védőrség milyen „ellenállást tanúsított a kommunistákkal szemben, aztmi sem bizonyítja jobban, mint hogy a támadás 8 halottja közül 7 a nagyszerű magyarrendőrség tagjai közül került ki. De nem menti az őszirózsás szociáldemokrata pártot az sem,hogy február 22-én a gyűjtőfogházba szállíttatta a kommunista párt vezetőit. Névszerint KunBélát, Vágó Bélát, Rabinovits Józsefet és Rabinovits Andort, László Jenőt, Jancsik Ferencet,Rákosi Mátyást, Korvin-Klein Ottót, Lékai Leitner Istvánt, Seidler Ernőt, Nánássy Györgyötés Somló Dezsőt. A vörös betyárok lakat alá való tétele azonban csak névleges volt, mert alefülelt bolsevisták a gyűjtőfogházban állandóan tanácskoztak és miniszterekhez hasonlóanküldözgették utasításaikat szabadlábon lévő híveiknek. 1919. március 21-én kinyíltak agyűjtőfogház és a magyar börtönök ajtajai, s az országát elözönlötték azok, akiknek egyetlencélja a rablás, a gyilkolás és a pusztítás volt. 133 napon keresztül Kun Béla, ez az elzüllöttzsidó újságíró és volt szociáldemokrata alkalmazott állott az ország élén. Az ő parancsáravártak a fegyverek és 133 napig az ő akaratától függött becsületes magyarok élete. Ezekben anapokban érkezett Budapestre Arnaldo Fraccaroli olasz újságíró, aki naplójában az alábbiakatírta Kun Bélával való találkozásáról: „Kun Béla két titkára jelenlétében fogad. egyikük, Alpári elvtárs figyelni látszik mindenszavára. Mintha attól tartana, hogy a magyar bolsevizmus vezére meggondolatlankijelentésekkel kompromittálja magát. Kun Béla azonban nincs zavarban. Kun Béla 35 éves,középtermetű, idő előtt elhízott figura. Borotváltképű, rövidrenyírott a haja. Elpuhult. lágyhájtömeg. Duzzadt, kiálló ajkak, intelligens, gyorsmozgású apró szemei mélyen fekszenek,hangja a sok beszédtől elrekedt. Valóban érdekes típus, s kétség nélkül igen élelmes emberneklátszik. Esztétikailag: szocialista lapban megjelenő karikatúrának illő gazdag, kövér zsidóburzsoá. Nagy gonddal öltözik, józanul, vörös nyakkendő nélkül. Gomblyukán az orosz-szovjet vörös ötágú csillag: eke, kalapács és csákány képével. Homlokán és halántékán ottlátni még a három hónap előtti ütlegek nyomait. Börtönbe vetették, véresre rugdosták aszocialista Népszava ellen elkövetett támadás miatt, most Magyarország ura. Kijelenti, hogykommunizmusa most még nem politizál: a főérdek, hogy gazdasági célokat érjenek el. Adolgozók új társadalmát akarják megalkotni.-Mi a munka jogát és kötelességét hangoztatjuk.-Érdekes, én meg úgy látom - gondoltam magaamban, s meg is mondom, - hogy Budapestenéppen a kommunizmus kitörése óta nem dolgoznak.-Ez csak átmeneti időszak, bizonygatja Kun Béla. Vannak emberek például, akik azt hiszik,hogy a proletárdiktatúra maradandó intézkedés. Nem. Csupán ideiglenes, átmenet a kapitalistarezsimből a proletár társadalomba. Az a szerencsénk, hogy könnyűszerrel buktattuk meg akapitalizmust Magyarországon, s most a szociális munka szervezésén fáradozunk. Ahol eddiga kapitalizmus termelést anarchiája uralkodott, oda mi a szociális munka szervezett termelésétállítjuk. A munka haszna a proletárállamé. Részleteiben még nincs eldöntve az új rendszerműködési módja, de tanulmányozzák.
 6. 6. A mindent felfogó hanglemez szerepét játszom, de mindamellett néhány merészebb kérdéstintézek hozzá. Némelyiken ügyesen elsiklik, másokra felel. Például: kérdezem, mennyitrekvirált a bolsevik kormány pénzben, ékszerben, áruban, vagyis mennyit gyűjtött arendszeres razziák alatt. Tudtommal Bécsben a magyar bolsevista követségnél, ama híresellenforradalmi merényletkor 110 millió értéket találtak. A budapesti kormány küldte oda.Továbbá tudom azt is, hogy az országban, s a külföldön több száz milliót költöttekpropagandacélokra. Még nincs leltár! Kun Béla kitér.- Leltár még nincs, nem olyan egyszerű a sttatisztika elkészítése.-Értem: a munka rendkívül nagy.-De már csinálják. A kommunista társadalombban a statisztika nagyobb fontosságú lesz, minteddig volt. Számadatokkal azonban nem szolgálhatok. A háború sok kárt okozott, a gazdaságjóval megcsappant. Sok vagyon még most is el van rejtve. A rekvirálások még nincsenekbefejezve; de eddig nem találkoztunk nagyobb ellenállással.-Sok embert gyilkoltak meg?-Őszintén: nem. A vidéken itt-ott, ahol erősebbon ellenálltak a kommunizmusnak ésrekvirálásoknak, szükséges volt az akadályok erőszakos leküzdése. (Az akadályok: emberek!)Budapesten azonban keveset öltünk. Volt ugyan egy ellenforradalmi mozgalom . . .-Ne mondja! Valóban? Magyarországon ellenforradalom?-Igen. De a mozgalom elfojtására néhány letartóztatás is elegendő volt (!!!).A tárgy alkalmas arra, hogy összehasonlítsuk az oroszországi bolsevizmussal. Kun Béla jólismeri, hiszen benne élt. Részt vett az orosz forradalomban. Kerenszki ellen küzdött, Leninsegítőtársa volt. A Habsburgok bukásakor bőséges orosz anyagi támogatásban részesülveBudapestre jött, s nagy propagandát fejtett ki. Most így beszél:-A mi forradalmunk nem az orosz forradalom útján, halad. Én, aki Oroszországban éltem stapasztaltam, nem követem el az ott elkövetett hibákat.A magyar bolsevizmus vezérének kijelentései, a helyzetben való szilárd bizalma, reményeiellenkeznek a pillanat való jellegével és az eseményekkel. De hagyjuk meg hitében: talánsaját magát igyekszik megnyugtatni. Említem, hogy eleinte azt mondták és hitték, hogy abolsevizmus a magyar nacionalizmus szolgálatában áll.- Nem áll mondja ő - nem igaz ez. Territoriiális kérdésekkel mi nem foglalkozunk. Életünketazonban biztosítanunk kell. Ha bányáinkat, s iparközpontjainkat elveszik, kénytelenekleszünk a békefeltételeket visszautasítani. Ha azonban meg lesz a megélhetés lehetősége, aterületi épség kérdése csak másodrendű.Ez a kijelentés ellenkezik a tíz nappal ezelőtt mondottakkal. Akkor, hogy kikerüljön egyidegen megszállást, területi engedményekre lett volna hajlandó, csak azért, hogy Budapestet abolsevizmus számára megmentse.
 7. 7. Rövid idővel ezelőtt a bolsevizmus egész Európára való elterjedésével reméltemegszilárdítani bizonytalan helyzetét. Ha valamennyien elvesztik szemük világát mondta azegyszerű vak, én sem leszek kevesebb, mint ők. De a budapesti bolsevikiek kénytelenekelismerni, hogy a világ még nem „érett" meg a bolsevizmusra. Hej . . .- Úgy, hogy - mondja Kun Béla - Magyarország egészen rendszeresen alakulhat átkommunista állama, s élhet a többi régi rendszerű állam között Semmi nehézséget, s akadálytnem látok abban, hogy a kommunista Magyarország minden érintkezést fenntartson továbbrais azokkal az államokkal, amelyekben megmarad a régi államforma.- Önök azon fáradoznak, hogy a mozgalmat küülföldön is terjesszék!- Egyáltalában nem igaz! - mondja nyugodtan Kun Béla.- Bocsánat, akkor mire jó az a sok millió, amelyet külföldi propagandára költenek? Kun Bélamosolyog.- És ön hiszi, hogy kormányuk, mint állandóó államforma megmaradhat?- Kétségkívül. Az eszme erősödik, s terjed. Még sok kérdés között, ezt az együgyűnek látszótis hozzá intézem:- Valóban azt hiszi, hogy a budapesti lakossság meg van elégedve a bolsevizmussal? És KunBéla így válaszol:- Igen!Különös, olyan valakinek meri ezt mondani, aki Budapesten van . . ." Az olasz újságíró írásában valóban nagyszerűen érzékelteti ennek a nagy kérdések irántkapkodó és csak másokkal dolgozó zsidó bolseviki forradalmárnak a lelkivilágát. Kun Bélaamint látjuk szociáldemokrata segítséggel a kommunizmus bukásának napján, különvonatonaz ország szociáldemokratáinak támogatásával megszökött Magyarországból, majd Bécsbőlaz orosz-szovjet köztársaságba tette át székhelyét. Ott azután Lenin védőszárnyai alattszabadon csaponghatott orgyilkos fantáziája. A szovjet tanácsköztársaság pár esztendő múlvaőt bízta meg a krími ellenforradalom leverésével. Kun Béla megszolgálta megbízói bizalmátés rövid pár hét alatt kiérdemelte a „krími vérszopó" elnevezést, amennyiben azellenforradalmat 30.000 ember meggyilkolásának árán leverte. Azóta többször költöttékhalálhírét, de az újabb hírek azt bizonyítják, hogy a bolseviki világforradalomnak ez avéreskezű bitangja még mindig él és működésének útját ártatlanul legyilkolt orosz parasztokés hivatalnokok hullái szegélyezik.És a többiek . . A magyarországi Tanácsköztársaság megteremtője természetesen a maga lelkiségénekmegfelelő módon válogatta össze munkatársait. Nem véletlen, hogy a forradalmi
 8. 8. kormányzótanács 45 tagjából 31 zsidó volt. Ez nem vád, nem demagógia, hanem megtörténtvaló tény. Európa végső leszámolásban van a kommunizmussal. Kötelességünk felrázni akönnyen felejtő magyar lelkeket, hogy nézzétek: ez volt a kommunizmus Magyarországon,ezek az emberek irányították, s vigyázzatok, nehogy még egyszer reánk telepedjen a vörösbetyárság. Ne vádoljon bennünket senki demagógiával, ha minden magyar fülébe ordítjuk,hogy a magyarországi bolsevizmus rövid 133 napja a gátaktól megszabadult zsidóság uralmavolt. Ezt bizonyítja az az alábbi névsor, amelyet hivatalos jelentések és megállapításokalapján állítottunk össze a magyarországi bolsevizmus vezérkaráról.A forradalmi Kormányzótanács és a Népbiztos-Tanács tagjaiZsidó népbiztosok:1. Dr. Landler Jenő, belügyi, kereskedelmi és vasúti népbiztos, polgári foglalkozása: ügyvéd.2. Vágó Béla, belügyi népbiztoshelyettes. A Népszava kiadóhivatalának tisztviselője.3. Dr. Hamburger Jenő, földművelésügyi népbiztos. Orvos.4. Varga Jenő, pénzügyi és termelési népbiztos. Tanár.5. Székely Béla, pénzügyi népbiztos. Banktisztviselő.6. Kunfi Zsigmond, közoktatásügyi népbiztos. Középiskolai tanár, a Népszava cikkírója.7. Lukács György, közoktatásügyi népbiztos, író.8. Kun Béla, külügyi népbiztos. Munkásbiztosító pénztári tisztviselő és hírlapíró.9. Rákosi Mátyás, kereskedelmi népbiztoshelyettes, majd a szociális termelés népbiztosa.10. Pogány József, hadügyi, külügyi és közoktatásügyi népbiztos. Ügyvédjelölt, a Népszavamunkatársa.11. Szántó Béla, hadügyi népbiztos.12. Szamuelly Tibor, hadügyi népbiztoshelyettes, majd közoktatásügyi népbiztos. Hírlapíró.13. Dr. Rónai Zoltán, igazságügyi népbiztos és belügyi népbiztoshelyettes. Ügyvéd.14. Böhm Vilmos, szocializálási és hadügyi népbiztos. Vas és fémmunkás.15. Hevesi Gyula, szocializálási népbiztoshelyettes, majd a szociális termelés népbiztosa.Vegyészmérnök.16. Kalmár Henrik, ideiglenes német népbiztos. Nyomdász és hírlapíró.17. Erdélyi Mór, közélelmezési népbiztos. Fogyasztási szövetkezeti igazgató.18. Illés Artur, közélelmezési népbiztos. A szociáldemokrata fogy. szöv. tisztviselője.
 9. 9. 19. Kondor Bernát, közélelmezési népbiztos. A szociáldemokrata fogy. szöv. igazgatója.20. Szabados Sándor, közoktatásügyi népbiztos, hírlapíró, kerületi munkásbiztosító pénztáritisztviselő.21. Dr. Guth Antal, munkaügyi és egészségügyi népbiztos. Orvos.22. Lengyel Gyula, pénzügyi népbiztos, az Osztrák-Magyar Bank kormányzója, anépgazdasági tanács elnöke. Kereskedelmi iskolai tanár.23. Kelen József, a szociális termelés népbiztosa.24. Bolgár Elek, külügyi népbiztoshelyettes.25. Alpári Gyula, külügyi népbiztoshelyettes. Szoc. dem. hírlapíró.26. Horovitz Jenő, a külügyi népbiztos helyettese.27. Hevesi Ákos, a földművelésügyi népbiztoshelyettes. Gazdatiszt.28. Vince Sándor, városi népbiztos. Hírlapíró.29. Preusz Mór, városi népbiztos, szoc. dem. szakszervezeti titkár.30. Bíró Dezső, politikai népbiztos. A Népszava tisztviselője.31. Seidler Ernő, politikai népbiztos. Hivatalnok.Nemzsidó népbiztosok:1. Garbai Sándor, a forradalmi Kormányzótanács elnöke. Azelőtt a szoc. dem. párt elnöke.Kőművesiparos.2. Csizmadia Sándor, a földművelésügyi népbiztosság vezető kollégiumának tagja.Mezőgazdasági munkás és lapszerkesztő.3. Vántus Károly, földművelésügyi népbiztos. Ácsmester, szociáldemokrata szakszervezeti éspárttitkár.4. Nyisztor György, földművelésügyi népbiztos. Földmunkás, a földmunkás szövetség titkára.5. Bokányi Dezső, munkaügyi és népjóléti népbiztos. Kőfaragó, a Népszava hírlapírója és amunkásbiztosító pénztár helyettes igazgatója.6. Fiedler Rezső, munkaügyi népbiztoshelyettes és hadügyi népbiztos. Vasesztergályos.7. Ágoston Péter, külügyi és igazságügyi népbiztos. Nagyváradi jogtanár.8. Haubrich József, kereskedelmi népbiztoshelyettes és hadügyi népbiztos. Vasöntő ésszociáldemokrata szakszervezeti titkár.
 10. 10. 9. Dr. Láday István, igazságügyi népbiztos. Igazságügyi miniszteri tanácsos.10 Dvorzsák Antal, a szociális termelés népbiztosa és a kormányzótanács elnökhelyettese,Vasesztergályos, a szoc. dem. vasmunkásszövetség elnöke.11. Stepán Ágoston, ideiglenes ruszin népbiztos. Ügyvéd.12. Bajáki Ferenc, a szociális termelés népbiztosa, a népgazdasági tanács elnökségének tagja.Műlakatossegéd, szoc. dem. szakszervezeti titkár.13. Mausz Rezső, külügyi népbiztoshelyettes. Betűszedő.14. Dienes Sándor, városi népbiztos. Fővárosi tisztviselő. A fenti összeállításból látjuk, hogy a magyarországi kommunizmus 45 népbiztosa közül 31zsidó volt, akik legtöbbje a nemzsidó származású népbiztosokhoz hasonlóan tagjai voltak aszociáldemokrata pártnak. Ezek a népbiztosok kisebb-nagyobb hatalommal felruházva,miniszteri szerepet töltöttek be a bolsevizmus alatt. Némelyikük neve már ismeretlen amagyar közönség előtt, hiszen nem mindegyikük töltött be fontos szerepet. A díszestársaságból a kommunizmus bukása után Garbai Sándor, dr. Landler Jenő, Vágó Béla, dr.Hamburger Jenő, Székely Béla, Kunfi Zsigmond, Lukács György, Fiedler Rezső, Kun Béla,Rákosi Mátyás, Pogány József, Szántó Béla, dr. Rónai Zoltán, dr. Láday István, BöhmVilmos, Hevesi Gyula, Erdélyi Mór, Illés Artúr, Kondor Bernát, dr. Guth Antal, LengyelGyula és Bolgár Elek megszöktek. A budapesti kir. büntetőtörvényszék által életfogytiglanifegyházra ítéltetett, de a Szovjet által fogvatartott magyar tisztek ellenében kiadattak akövetkezők: Nyisztor György, Dvorzsák Antal, Kalmár Henrik, Szabados Sándor, KelenJózsef és Bajáki Ferenc. A budapesti kir. büntetőtörvényszék jogerősen halálra ítélte, de azelőbbiekhez hasonlóan csereként a Szovjetnek kiadatta a következő népbiztosokat: VántusKárolyt, Bokányi Dezsőt, Ágoston Pétert és Haubrich Józsefet. A bőrkabátos zsidóterrorcsapat vezetője, Szamuelly Tibor öngyilkosságot követett el, míg Mausz Rezső egy évés hat hónapi, Hevesi Ákos l év és 8 havi fogházra ítéltetett. Preusz Mór ellen Budapestrőlvaló távozása után lázadás bűntette miatt nyomozólevelet bocsátottak ki. Az igazi vezetők, akik a diktatúra véres kerekét forgatták, s akik dr. Váry Albertkoronaügyészhelyettes szerint az erőszakos és véres eszközök alkalmazásának igazi szószólóiés vezérei voltak, a következők: Kun Béla, Szamuelly Tibor, Vágó Béla, Lukács György,Pogány József, Szántó Béla, Vántus Károly, Bokányi Dezső, dr. Landler Jenő és Alpári Gyulanépbiztosok. Valójában ez a tíz ember kormányozta 130 napon át Magyarországot. A tízközül nyolc zsidó volt és csak Vántus és Bokányi nem tartoztak a zsidófajú népbiztosok közé.Az arány tehát 80 százalék a zsidóság javára.A vörös csillag jegyében
 11. 11. A magyarországi Tanácsköztársaság méltó volt Szovjetoroszországban működőprófétáihoz, amennyiben hasonló eszközökkel végezte a maga „felvilágosító" munkáját. Amagyarországi Tanácsköztársaságnak az ügyészség által kimutatott adatok alapján 590áldozata volt. 590 magyar embert és asszonyt végeztek ki a legbestiálisabb módon. Hogy ez aszám nem nagyobb, azt egyedül a Budapesten székelő olasz katonai misszió vezetőjének,Romanelli olasz királyi ezredesnek köszönhetjük, ő volt az, aki határozott fellépésévelmegakadályozta a tömegmészárlásokat és ugyancsak ő volt az, aki a vörös tanácskormányvezetőjénél Kun Bélánál számtalanszor tiltakozott az ázsiai állapotoknak Magyarországravaló átültetése ellen. A könnyen felejtő magyar közönség húsz esztendő alatt sok mindenrefátyolt borított és sok mindent elfelejtett. A magyarországi kommunizmussal foglalkozóirodalom a kommunista idők utáni években csak részlegesen gyűjtötte össze a 133 naposrémuralom alatt történt adatokat; azután megfeledkeztek ezekről a hónapokról. Mi, magyarokáltalában könnyen felejtünk, de most, hogy a keresztény Európa élethalál harcot vív az angol-amerikai segítséggel megtámogatott Szovjettel, időszerű, hogy felelevenítsük kissé azokat amódszereket és eszközöket, ahogyan a magyarországi kommün vezetői dolgoztak. A szórványos magyar ellenforradalmi mozgalmak és azok elfojtásának történetét dr. SzabóLászló gyűjtötte össze és dolgozta fel. „A bolsevizmus Magyarországon" című 1919-benmegjelent munkájában. A szerző hiteles adatokra támaszkodva a proletárdiktatúra bukása utánmegtalált okiratokból gyűjtötte össze könyvének adatait, de sajnos, könyve teljesen eltűnt aközönség elől. Ugyancsak okiratok alapján állította össze „A vörös uralom áldozataiMagyarországon" című könyvét dr. Váry Albert, akkori koronaügyészhelyettes. Ma,huszonkét esztendő távlatából és az európai szovjet háború kellős közepében már másképpenlátjuk az eseményeket, és sokminden olyan dolog nyitjára rájöttünk, ami azelőtt még titok voltelőttünk. Ma már tudjuk, hogy a magyarországi Tanácsköztársaság olyan erősnek éreztemagát, hogy magyarországi ügyeik intézése mellett például húszmillió koronával támogatta aBajorországban működő kommunista szervezet két és világsztrájkot akart megvalósítani amagyarországi Tanácsköztársasággal való együttérzés mellett. Az úgynevezett művelt nyugatnem vett tudomást a magyar nép szenvedéseiről. Németországban fejetlenség uralkodott, s anémet szociáldemokrata pártnak legkisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy csak tiltakozójegyzéket is küldjön Kun Béláéknak. Az olasz hadsereg budapesti képviselője volt a magyarellenforradalmárok egyetlen támasza, de sem az angol misszió, sem a francia kormány nemtett semmit. A világháborúban elgyengült magyarság még nem tért magához ájulásából, ésezzel magyarázhatjuk meg, hogy a hazatért magyar tisztek és az Alföld parasztsága általelindított ellenforradalmi mozgalmak nem sikerültek. s hogy az ellenforradalmimozgolódások leverésére állandó készenlétben álló Szamuelly csoportnak mindenütt sikerültvéres és kíméletlen bosszút állnia azokon, akik a nemzeti gondolat jegyében szervezkedtek.Ma még emlékszünk azokra a napokra, amikor egyetlen szó is elegendő volt ahhoz, hogy azsidó Szamuelly betörőkből és rablógyilkosokból álló bandája valakit örökre elnémítson. Ez aszó pedig: „ellenforradalmár" volt. Az ellenforradalom kifejezést a Népszava 1918. október28-iki számában használta először szóval akkor, amikor meg sem alakult még a Károlyikormány. A vörös csirkefogók ezzel a váddal ajkukon védték „a forradalom vívmányait ésezzel a szóval védekeztek becsületes magyar parasztok és a hazájuk sorsán aggódó tisztek éshazafiak ellen. Ma már tudjuk, hogy az ellenforradalmár szóval a legtöbb esetben visszaéltek,s ez a szó csak a már végrehajtott ítéletek megindokolása miatt született. Kun BéláékMoszkva utasítására jártak el, hiszen Kun Béla részére Moszkvából küldték az utasításokat, svalljuk be őszintén, az oroszországi vörös forradalom emlőin nevelkedett zsidómunkáspénztári tisztviselő mindig hűen betartotta Moszkva parancsaitAz utasítások első pontja volt a túszok szedése. A Tanácsköztársaság vezetői 1919 húsvétvasárnap és hétfő közötti éjszakán az első román offenzíva idején Budapesten 200, a nagyobb
 12. 12. vidéki városokban 50-100 túszt szedtek össze a polgári lakosság köréből. Az intézkedésvégrehajtása is megfelelt az orosz mintának, amennyiben a kijelölt túszt éjjel vitték el és igensokakat még az internálásra kijelölt hely elérése előtt, meggyilkoltak. A politikai túszokügyének legtöbb irányítója a gazdag lipótvárosi zsidó ügyvédből lett népbiztos, dr LandlerJenő volt. Ő alá mint belügyi népbiztos alá tartozott a Szamuelly különítmény, őhozzáérkeztek be a vidéki politikai biztosok jelentései és ő adott utasításokat, hogy hol és hánymagyart kell elintézni, ő választotta ki a Tanácsköztársaság hóhérát, Szamuelly Tibort, akinekjó ajánló levele volt, hogy Oroszországban 150 magyar tisztet kivégeztetett azért, mert nemakartak a vörös hadsereg tagjai lenni. Szamuelly Tibort Dr. Landler Jenő, a tiszántúli harcokmegkezdésének idején a front mögötti ellenforradalmak leverésével bízta meg, és egyúttalkinevezte a tábori törvényszék elnökévé. Ex a véreb április 25-én kezdte meg véres munkájátHajdúszoboszlón. Első parancsa a következőképpen hangzott:Hajdúszoboszló állomásparancsnokság Soltész Pál, a direktórium tagja, Körner Gézarendőrkapitány, Demide Antal tanár, Ercsey Gyula főszolgabíró, vagy felesége tüsténtletartóztatandók. Továbbá egy erdélyi pótkeret ott tartózkodó tisztjei, egy alezredes, kéttörzstiszt, egy százados, ez utóbbi magas, barna, beesett arcú, ki volt jelölve, hogy apolgármesterrel együtt fogadja a románokat, ezek szintén letartóztatandók, mindnyájanfedezettel Szolnokra bekísérendők.SZAMUELLY TIBOR, a keleti front rögtönítélő törvényszékének elnöke. A románoknak Hajdúszoboszlóra való bevonulása elmaradt és a következő napon a vörösdirektórium tagjai Szamuelly parancsára felakasztották a polgármestert, a városi jegyzőt és atakarékpénztári igazgatót. Szamuelly maga Szolnokon maradt, ahol a Tanácsköztársaságvédelmében összefogatta a nem vörös érzelmű embereket, s egyetlen napon 26 embertakasztottak fel. Ezen kívül agyonlőtték Mellinger Endre 16 éves tanulót, inert a kivégzésekfolyamán fenevadnak nevezte Szamuellyt. Ez volt Szamuelly első nagy munkája. Azellenforradalmi mozgalmuk azonban, ha szórványosan is, de tűzként terjedtek az országban.A vörös hóhéroknak mindenki gyanús volt és elég volt egy elejtett szó, hogy az illetőtellenforradalmiság vádja miatt kivégezzék. Hogy milyenek voltak ezek a „törvényszékitárgyalások", arra idézzük a már előbb említett dr. Szabó Lászlót:„Az első budapesti ellenforradalmi társaságot a budapesti Baross kávéházban fogták el. Azellenforradalmár asztaltársaság egyik tagja, Mezei István technológus, Madarász GyörgyLajos nógatására feljelentette a vörös őrségnek az egész társaságot. A tárgyaláson CsernyJózsef, a csakhamar hírhedtté vált Lenin fiúk vezére elnökölt. Bár tíz vádlottnak az életbevágóperéről volt szó, Cserny a törvényszék elé figyelmeztette sofőrjét, hogy ne állítsa le a motort,mert néhány perc múlva továbbmennek. Az éjfélkor megtartott tárgyaláson a vádbiztos párszóval ismertette a vádat, s a vádlottat megkérdezték, hogy beismeri-e bűnét. A tagadó válaszután a védőügyvédre került a sor, aki beszélni kezdett:-Már a hallhatatlan emlékű Jaurés megmondtaa . . .-Stop! - szólt közbe Cserny. Jaurés már megghalt. Tessék a tárgyra térni. Figyelmeztetem,hogy egy percig beszélhet . . . És az óráját maga elé kitéve, minden vádlott ügyénektárgyalására valóban csak egy percet engedett. S aztán nyomban kihirdette az ítéletet. Nyolcvádlottat halálra ítélt, kettőt pedig, akik elfogatásuk alkalmával kiugrottak az ablakon,életfogytig tartó fegyházra. A kormány még az éjjel két halálos ítéletet megerősített, hatot
 13. 13. pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre változtatott. Így végezték ki Stenzel ügyvédet ésNikolényi Dezső detektívet . . ." Az ellenforradalom azonban tovább terjedt, főként a dunántúli végeken. Veszprémmegyében. Devecser községben indult meg az erőteljes szervezkedés. De a túlerőben lévővörösök azt leverték és Szamuelly Tibor a község egész vezetőségét felakasztatta. Sokan azthiszik, hogy ez a vállalkozás Szamuelly Tibor egyéni munkája volt, s a kivégzésekről aTanácsköztársaság orvos, mérnök, ügyvéd és politikus tagjainak nem volt tudomásuk. Ez nemáll. A kivégzések és a terrorcselekedetek főként Kun Béla, Pogány József és Landler Jenőtudtával és utasítására történtek. A Lenin fiúk másik vezetője, az előbb említett Cserny Józsefvolt matróz volt, aki részt vett már a cittarói matrózzendülésben is. Ő szállta meg társaivalegyütt a Teréz-körúti gróf Batthyány palotát, de rövidesen terrorkaszárnyává alakították át aHunyadi palotát és a Mozdony utcai tanítóképző intézet épületét is. A különítmény tagjaimajdnem mind rovott múltú egyének voltak, így többek között Nickl Gusztáv rablógyilkos ésMedvegy Vili, a híres kasszafúró. Útjukat borzalom és rettegés kísérte, övükről nem hiányzotta kézigránát, de kedvenc fegyverük volt a hosszú sertésölő kés is. Ezek a vörös pribékek öltékmeg Návay Lajost, a képviselőház elnökét, unokaöccsét és Kiss helyettes polgármestert. ALenin-fiúk Makón fogták el Návayt, hogy Budapestre szállítsák. A kiskunfélegyházi állomásközelében mindhármukat lelökték a vonatról, majd megásatták velük sírjaikat és beléjüklőttek. A lövések azonban nem voltak halálosak, mire a bőrkabátos terroristák késekkelrontottak nekik és addig szurkálták őket, amíg élet volt bennük. Návay Lajos még élt, amikorelföldelték és még kezét is kinyújtotta a föld alól. Így találták meg másnap a vörös betyársághárom áldozatát. Semmi különös okuk nem volt arra sem, hogy a túszként őrizetbe vett kétHollánt meggyilkolják. Őrizetbevételük után szállítás közben a Lánchídon leszállították őketaz autótól, beléjük lőttek, s ifj. Hollán Sándor államtitkárt és atyját, Hollán Sándor miniszteritanácsost összekötözték és a budai pillér déli oldaláról a Dunába dobták. Kevesen tudják,hogy a terrorcselekményekről biztos tudomása volt az úgynevezett „józan marxista" BöhmVilmos hadseregfőparancsnoknak is. Igaz, hogy olasz nyomásra Böhm papíron feloszlattaSzamuelly Tibor társaságát, de a parancsot soha sem hajtották végre. Sőt, május 6-án abőrkabátos hóhérok egyenesen Böhm elvtárs utasítására érkeztek Gyöngyösre, ahol SipktayAlbert huszárszázadost a legkíméletlenebb módon végezték ki; Az akasztáskor a hurkotgégefőre helyezték úgy, hogy a szerencsétlen ember félóráig kínlódott a kötélen. ASzamuelly-féle halálvonat június elején Csornára ment az ellenforradalmárok ellen.Kapuvárott nyolc, Csornán hét embert akasztottak fel. Csornán Szamuelly maga issegédkezett és a bitófa alatt ő maga igazgatta a kötelet a kivégzendők nyakára. A csornaiellenforradalom leveréséről Erdélyi Ernő az alábbi táviratot küldte a budapesti Szovjet-háznak:Rákos Ferenc elvtársnak, Szovjet ház 221. Budapest.Győr, katonai kerületi parancsnokság 531 9 8-30 s.Szamuelly HÉT FÜGGVÉNY hátrahagyásával Csornáról Sopronba ment. Itt mindenhol rendés nyugalom. Fél munkászászlóaljat kedden délután megbeszélt módon Hajmáskérre indítjuk.Kaposvárról és Csomóról karhatalmunkat visszarendeltem. Belügyi népbiztosság közbelépésefolytán celldömölki különítményünk bevonulását 48 órával elhalasztottam. Erdélyi Ernő. A „hét függvény" a felakasztottak számát jelentette a terrorcsapat cinikus nyelvénkifejezve. Hasonló módon működött a Lenin különítmény a Tolna megyei Tamásiban,Sopronban, Bakonakon, Veszprémben és a Duna melletti községekben is. Sajnos, az
 14. 14. ellenforradalmárok között nem volt meg a kapcsolat és így a Tanácsköztársaságnak nem voltnehéz feladat az ellenforradalmi mozgalmakkal való leszámolás. Komoly fejtörést okozottazonban a szekszárdi, kalocsai és a dunapataji ellenforradalom, de mivel a felkelőknek nemállott kellő fegyver és lőszer rendelkezésükre, így Szamuellyék ott is véres nyomokat hagytakmaguk után. Úrnapján a kalocsai jezsuita rendház előtt Szamuely pribékjei 13 embertvégeztek ki és ezzel az érseki városban is megbukott az ellenforradalmi próbálkozás. A fentiokok miatt nem sikerült a június 24-én kitört budapesti ellenforradalom sem, melynekleveretése újabb áldozatokat követelt. Budapesten ebben az időben legalább 10ellenforradalmi csoport próbálkozott sikertelenül. A budapesti ellenforradalom főszervezőjeLemberkovits Jenő százados volt, aki az átkeresztelt Engels kaszárnyában szervezte alegénységet. Lemberkovitsot azonban elfogták és a főkapitányságra vitték, ahol egy WeiszFülöp nevű zsidó vörösőr megölte. Lemberkovits haláláról Weisz politikai biztos ésLemberkovits gyilkosa az alábbi tanulságos és minden magyar által megszívlelendő„hivatalos jelentést" küldötte: „Tájékoztató eseményközlés a vezetésem alatt álló századok legénységének és azokparancsnokainak:Tegnap délután öt órakor a kerületből átmentem Pestre a hadosztályparancsnoksághoz. Aminta Lánchídra értem, feltűnt a Dunán úszó monitor nemzetiszínű zászlóval. A Dunán cirkáltakfel és alá majd gépfegyverrel lőni kezdték a volt főkapitánysági épületet. Én akkor Jancsikelvtársnál tartózkodtam, ahová később tizennégy volt tisztet hoztak, akik parancsnokságiminőségben azt a disznóságot követték el, hogy az Engels laktanyában a legénységet rútulbecsapták. Mintha a hadügyi népbiztosság parancsára cselekednének, kiadták a félrevezetettlegénységnek a parancsot az újpesti hídfő lövetésére. Le is adtak körülbelül tizenhat lövést,csakhamar azonban a legénység rájött, hogy a disznó huligánok becsapták őket, letartóztattákmindnyájukat a két főcinkos kivételével, akiknek sikerült meglógni, azonban nemsokáraezeket is elfogták és Jancsik elvtárshoz előállították. Itt éppen a kihallgatások alatt hirtelengépfegyverrel lőni kezdték a hadosztályparancsnokságot, mire ez a két emberi mivoltukbólkivetkőzött állat a tumultusban revolvert ragadott, de még mielőtt használhatták volna, ott ahelyszínen mind a kettőt egy-egy lövéssel leterítettem.Elvtársaim! Mert ha elvünkről van szó, egy pár száz hulla az nulla!Éppen azért elvtársaim, csak bátorság és kitartás és eszméinkhez és elveinkheztántoríthatatlan ragaszkodás, akkor miénk lesz a győzelem.Éljen az igazi proletárdiktatúra!WEISZ POLITIKAI BIZTOS.Ez a jelentés hű arcképét mutatja a marxista zsidó humanizmusnak. Lemberkovits kivégzéseutáni napon egymást követték a halálos ítéletek. Csütörtökön híre futott a fővárosban, hogy aTanácsköztársaság elrettentő példaként három ellenforradalmár tisztet felakasztat az Oktogontéren. (Ma Mussolini-tér.) A tér közepét a vörös katonaság kordonnal zárta el, de a kordononkívül 10-15.000 ember gyűlt össze a szörnyű hírre. Az akasztás azonban elmaradt, mertRomanelli alezredes tiltakozó jegyzéket intézett Kun Bélához, melyben a további kivégzésekazonnali beszüntetését kérte. Kun Béla tiltakozott a „belügyekbe való beavatkozás" ellen, de akivégzést mégis elhalasztotta.
 15. 15. A fent közölt tények egyik nem mellőzhető fontossága, hogy a kivégzés vezetői éselrendelői majdnem mind kivétel nélkül zsidók voltak. A kivégzéseket végrehajtó főhóhér azsidó Kohn-Kerekes Ármin 23 éves losonci vasesztergályos volt, aki vallomása szerintsajátkezűleg lőtt agyon öt embert, míg 13-at felakasztott. A kommunista pálmát, azonban egyBergfeld Izidor nevű zsidó kölyök vitte el, aki a kommunizmus alatt 155 embert végzett ki.Ezek a kivégzések az emberi gondolat teljes mellőzésével történtek és nem voltak mentesek akínzások leggyalázatosabb módszereitől sem. Az például, hogy a tömeges kivégzéseknél avezető ellenforradalmár egyik szemét kiszúrták, s úgy kellett végignéznie társai kivégzésétegészen közönséges dolog volt. Gyakran kihúzták az áldozat nyelvét, de sokszor előfordult,hogy a kínlódó embernek felmetszették a hasát és kihúzták a beleit. Július végén Budapestenegy csendőralezredesnek mint a csirkének elvágták a torkát és a félreeső helyen folyatták kivérét azzal az indokkal, hogy így legalább nem csinál piszkot. Ezek a gazemberek semmifélealjasságtól nem riadtak vissza, sőt mindenképpen ki akarták érdemelni a vezető népbiztosokkegyét .Dr. Landler Jenő ügyvéd a szociáldemokrata vasutasok vezére az alábbi szavakkalküldte a terrorcsapatot Makóra: Ne merészkedjetek félmunkát végezni! Kohn-Kerekes Ármin mellett működött Korvin-Klein Ottó. Egy púpos, beteges hajlamúzsidó fiatalember, aki vallatás közben azzal szórakozott, hogy acélvonalzóját a vallatás alattálló ellenforradalmár torkába dugta. Kun Béla Romanelli felszólítására mindig azzalvédekezett, hogy ezek a dolgok egyéni akciók s ezekről semmi tudomása nincsen. Kun Bélahazudott, hiszen ő maga adta az utasítást a két ukrán tiszt kivégzésére is. A két ukránellenforradalmárt Kun Béla és Hungária szállóban lövette agyon, majd követ köttetett anyakukra és úgy dobták a Dunába, Ugyancsak az ő utasítására végezték ki Fery csendőraltábornagyot, Borhy és Menkina csendőr ezredeseket is. A magyar csendőrség ezen háromférfiúját Cserny József fogatta el és mind a hármukat a legembertelenebb kínzások közepettegyilkolták meg a Fery Oszkár utcai tanítóképző intézet pincéjében. Később mind a háromhullát összekötözték és nehéz kövekkel megterhelve a Dunába dobták. Dr. Baloghy György,volt igazságügyminiszter a kommün után megtörtént nyomozás alapján foglalta össze a Leninfiúk működését a Reggeli Hírek 1919 szeptember 3-iki számában:"A terroristák közül kiemelem: Cserny József parancsnokot, Papp Sándort, helyettesét,Bonyhádi Tibort, Weisz Samut és Kocsándi Bélát, akik annak vezérkarát képezték, BergfeldIzidort, aki 160 embert gyilkolt le, kik közül hatvanat a Marx laktanya sütőkemencéjébenelégetett, Gáspár Józsefet, aki 8 embert gyilkolt meg Kapuváron, Reinheimer Rezsőt, aki 25embert gyilkolt meg Debrecenben, Kohn-Kerekes Ármint, aki 10 gyilkosságot ismert be ésaki ellen az államügyész már vádindítványt is adott be, Vígh Sándort, aki Kalocsán 8, KovácsLajost, aki 5 embert akasztott fel, Szarvas Istvánt, aki Kun Béla megvesztegetésére Denikintábornok által küldött nagymennyiségű aranypénzt hozó ukrán tisztet több, még szökésbenlévő társával együtt meggyilkolt." A miniszteri nyilatkozatból megállapíthatjuk, hogy nemcsak az eszmekitervezők, hanem avégrehajtók is a magyar zsidóság aljából és söpredékéből kerültök ki. Nem kellett külföldisegítség a magyarországi zsidóságnak, olyannyira nem, hogy a külföldi kommunistamozgalmakat is támogatták, úgy pénzzel mint propagandával. Munkájukat ártatlanul kiöntöttvérrel, gyilkolásra, lopásra és hazugságra akarták építeni. A történelem azonban igazságos éstervük nem sikerülhetett. Amíg az országban félelmet nem ismerő magyar emberek bárszervezetlenül akarták megdönteni Tanácsköztársaság 133 napos uralmát, addig aTanácsköztársaság hatalmi területén kívül először Aradon, majd Szegeden megindult azország újjáépítését célzó munka. A magyar nemzeti hadsereg szervezésének munkálataitHorthy Miklós vette kezébe, s bár a Szegedet megszállva tartó franciák semmilyen segítséget
 16. 16. sem adtak a szegedi kormánynak, mégis sikerült megteremteni a piros-fehér-zöld zászló alattmenetelő első ezredeket, s ezzel megvetni az önálló magyar nemzeti hadsereg alapjait. Azótahuszonkét esztendő telt el s a szegedi maroknyi hadseregből Európa egyik legjobban felszerelthadserege lett, amely ennek a kis könyvnek a megjelenése idején elkeseredett küzdelmetfolytat a két nagy tengelyhatalom oldalán az orosz síkságon az ázsiai bolsevizmus ellen. Mimagyarok, büszkék vagyunk arra, hogy tényleges résztvevői lehetünk az új európaikereszteshadjáratnak. hiszen azon kevés európai ország közé tartozunk, ahol annyit pusztította vörös rém. Az ország elpusztulása és 590 becsületes magyar ember élete hívja a vádlottakpadjára a nemzetközi bolsevizmust, amely két évtizedes oroszországi uralma és 133 naposmagyarországi uralombitorlása alatt bebizonyította, hogy semmi köze nincs sem Európához,sem a magyarsághoz. Mi ismerjük ezt a bolsevizmust és éppen ezért nemzetünkkel ésEurópával szemben való kötelességet teljesítünk, amikor húsz esztendő múltán ismétfelemeljük a zászlót, ezúttal nem a magyarországi, hanem a Kárpátokon túli bolseviki uralomellen.Zsidóság és kommunizmus A kommunizmus és zsidóság kapcsolatai még Oroszországban keletkeztek. Ezeket akapcsolatokat behatóan tárgyalta Hermann Fehst, akinek nagyszerű munkáját Bosnyákfordította magyarra. Az orosz zsidóság megfigyelői ott ültek már a cári udvarban,reáterpeszkedtek az orosz kulturális élet minden ágára, az ő kezükben volt az egész oroszsajtó, a könyvkiadás, a színház és így ők irányították a rendelkezésükre álló tőke segítségévelaz orosz közvéleményt. Hermann Fehst elmondja, hogy nem is lehet képet adni arról amérhetetlen befolyásról és uralomról, amelyet a zsidóság már a forradalom előtti cáriOroszországban megszerzett. Az orosz szociálforradalmár pártot a zsidó kapitalista Gotts-Casoch-Wisotsky háromság alapította, de a legtekintélyesebb zsidó párt az oroszszociáldemokrata párt volt. A vezérek kizárólag a zsidóság soraiból kerültek elő. Akommunista párt zsidó tagozata 1919 végén a központi komiténak küldött jelentésében nyíltanbevallja, hogy a forradalmi mozgalom elmúlt 25 esztendeje alatt az oroszországi zsidómunkásság volt az igazán forradalmi elem. Már az 1905 évi első forradalomban zsidókállottak mindenütt az élen. Az irányítás kizárólag az ő kezükben volt. A birodalmi Dumábanhelyet foglaló polgári forradalmárok vezére a Mexikóban megölt Trockij-Brontstein volt. Aforradalom borzalmaiban mindenütt ott volt a zsidóság keze. Fehst szerint a zsidók anemzetközi szocializmus eszmerendszerének nemcsak kieszelői, de minden időkbenlegkiválóbb képviselői és legodaadóbb terjesztői is voltak. Nem hiába emelte ki Lenin azsidók nemzetköziségét és hangsúlyozta, a zsidóság fogékonyságát a kor vezető eszméi ésmozgalmai iránt. A bolsevista lázadásokban, és ez a tény ellentmond az ú. n. polgári zsidókálsirámainak, nemcsak a gyökértelen zsidó tömegek, hanem a jobbmódú zsidók is résztvettek.Marx barátja és munkatársa Engels Frigyes 1890-ben azt írta, hogy nagyon sokatköszönhetünk a zsidóknak. A szocialista pártokat a zsidó kapitalisták támogatták és mikormár biztos volt az oroszországi bolsevizmus győzelme, akkor a zsidók társadalmi osztályra ésvagyoni állapotra való tekintet nélkül csatlakoztak a bolsevistákhoz. A zsidó kapitalizmus és azsidó bolsevizmus közötti kapcsolatok mind szorosabbak lettek, ami azt bizonyítja, hogy abolsevizmus egyik legfőbb és legerősebb támasza lett a világ zsidóságának az ébredőemberiség elleni harcában. 1843-ban Marx a következőket írja: „Nézzük csak meg az igazivilági zsidót, a hétköznapit és ne az ünnepi zsidót ... Ne keressük a zsidók rejtélyét
 17. 17. vallásukban, hanem a vallás rejtélyét az igazi zsidóban. Mi a világi alapja a zsidóságnak! Agyakorlati érzék, az önzés. Mi a zsidók világi kultusza? A nyerészkedés. Egy olyan társadalmiberendezkedés, amely megsemmisíti a nyerészkedésnek még a lehetőségét is, a zsidóságotlétalapjában rendítené meg. A zsidó a maga módján már emancipálódott: a pénz segítségévelhatalomhoz jutott. A zsidók annyira emancipálták magukat hogy a keresztények zsidókkálettek. A zsidó isten világistenné lett." Érdekes és megemlítendő, hogy azonnal az orosz bolsevizmus megalakulása után, az oroszSzovjet hatálytalanította a zsidókra vonatkozó korlátozó törvényeket. Az orosz Szovjet elsőkormányának végrehajtó bizottságában már 9 zsidó, 3 orosz és l georgiai foglalt helyet Abizottságok összes szerveit zsidók irányították. Az Izvesztia első szerkesztőségének négytagja közül három zsidó volt A két legfelsőbb bolsevista szervben összesen tíz ember nevéveltalálkozunk. Ezek a következők: Lenin, Sztálin, Trotzkij, Szokolnikov, Bubnov, Zinovjev,Kamenev, Szverdlov, Uritzki, Dserzsinski. Nemzetiség szerint 6 zsidó és 4 szláv. Ez a tíz férfiindította el Oroszországban 1917 októberében az orosz bolsevizmus szörnyű pusztítását,amelyet később egész Európára ki akartak terjeszteni. Az orosz bolsevizmus atyamestereUljanov-Lenin egész pályafutása alatt mindig különös kegyben részesítette zsidómunkatársait. Ezt sohasem titkolta és az oroszországi antiszemitizmus kitörésére készítettrendelettervezetekre az alábbi záradékot írta:„A népbiztosok tanácsa valamennyi szovjetet utasítja, hogy az antiszemita mozgalmakgyökeres kiirtása céljából nyúljanak a legerőteljesebb rendszabályokhoz. Pogromisták, vagypogromista agitációt űzők törvényen kívül helyezendők." Az orosz bolsevizmus vezetőiérvényt is szereztek Lenin utasításának és aki egy jelentéktelen megjegyzést tett a zsidókra,azt törvényen kívül helyezték és rögtön agyonlőtték.A komintern Az orosz bolsevizmus kitörése után Moszkvában a forradalmi harci komité ragadtamagához a hatalmat. A város felett is a komité uralkodott. A komité tagjai Kuschner, Bubko,Rosenholtz, Nosgaljtzev és Usjevich voltak, valamennyien zsidót. A moszkvai kormányzóságközigazgatási biztosává a zsidó Sternberget választották meg. Az első ukrajnai szovjetkormány 11 tagja közül 6 volt zsidó. Az ukrajnai pártszervezetek legfőbb szervében 12kommunista foglalt helyet, akik közül 9 zsidó volt. Fehéroroszországban a vezetőség 10 tagjaközül 7 vallotta magát zsidónak Szibériában a zsidó Santzki erősítette meg a SzovjetetKözépázsiában a zsidó Szokolnikov szervezte meg a Szovjet uralmát, de hasonló volt ahelyzet a végtelen orosz birodalom valamennyi tartományában és városában is. Akommunista internacionálé vezetősége kizárólag zsidókból tevődött össze. Az ú. n. Leninkorszakban Lenin, Trockij és Zinovjev akarata volt a döntő a kominternben. A komintern1933-ig Berlinben székelő nyugateurópai szervezetének vezetését állandóan zsidók láttak el.A nyugateurópai hírszerző osztály a berlini szovjet követségen működött, a magyar zsidóVarga vezetése alatt. Oldalakon keresztül idézhetnek Hermann Fehst adatait, de ezek akiragadott példák is elegendők, hogy megcáfolják azt az európai demokrata mesét, amely
 18. 18. szerint a zsidóságnak a kommunizmusban való részvétele, illetve nagy százaléka a véletlenműve. A komintern célja Európa és Ázsia mindenekelőtti bolsevizálása volt. Hogy ez nemsikerült, azt Európa elsősorban Hitler Adolfnak, Mussolininek és munkatársaiknakköszönheti, akik évtizedeken át tartó munkával és propagandával hívták fel a világ figyelméta keresztény civilizációt elbontással fenyegető ázsiai bolsevizmusra. Ez a harc, amelyet mi,magyarok is végigharcoltunk nem volt könnyű. De nem volt az Németországban sem,Spanyolországban sem, sem sehol másutt a világon. Ahol megismerték a bolsevizmust, ott azegészséges és erős népek azonnal frontot szerveztek a komintern munkája ellen és élethalálharcba bocsátkoztak az orosz bolsevizmus szálláscsinálóival.A bolsevizmus Németországban Dr. Goebbels József német propaganda miniszter a német nemzetiszocialista párt 1935. évinürnbergi pártnapján részletes beszámolót adott a németországi bolsevizmus aljas munkájárólés ismertette a nemzetiszocializmusnak a bolsevizmus ellen vívott küzdelmét és ennek aküzdelemnek az áldozatait. Goebbels miniszter megállapította, hogy a bolsevizmus tudatosanforradalmasítani akarja a népeket és állandóan kezdeményezi a támadást.Végkövetkeztetésben a bolsevizmus a nyugat minden gazdasági, szociális, állami kulturális éscivilizációs vívmányának megsemmisítését jelenti egy gyökér nélküli nomád összeesküvőcsoport, mely a zsidóságban találta meg képviseletét. A bolsevizmus hadüzenet a szellemellen és ahol a körülmények kívánják, báránybőrbe bújtatva jelenik meg az európai népekelőtt. Ahol a bolsevizmus teóriája a gyakorlatba ment át, a munkás és paraszt beígértparadicsomából borzalmas sivatag lett, mely az életet elsenyvesztette és megfojtotta. Havalamelyik tanra illik az a mondás, hogy különbség van az elgondolás és a gyakorlat között,úgy ez a bolsevizmus tana. A szovjetben a munkások és a parasztok milliói dolgoznak olyanéhbérért, amely Nyugat-Európában elképzelhetetlen. Az éhség veszedelem, mely mindenévben milliónyi emberáldozatot követel egy olyan országban, amely terjedelménél fogvaegész Európa éléskamrája lehetne, kellően bizonyítja a bolseviki teóriának amegvalósíthatatlanságát. A kommunista propagandának alapelve: a cél szentesíti az eszközt.A cél ismeretlen, de az eszköz a hazugság, a rágalom, a tömegterror, a rablás, a gyújtogatás, asztrájk, a lázadás, a kémkedés és a katonaság destruálása. Csak az tud a bolsevizmussalleszámolni, aki ismeri annak titkos hajtóerőit és elég erős arra, hogy ellenerőket állítson veleszembe csatasorba. Goebbels már 1935-ben megállapította, hogy amidőn Németország anemzetiszocializmus jegyében megtisztulva felvette a küzdelmet a bolsevizmus ellen, márakkor tisztában volt azzal, hogy ezzel nemzeti célján túl világküldetést is tölt be, melyneksikeres végrehajtásától függ a kultúrnépek sorsa. Hitler Adolf kormánya egyetlen jottányivalsem tért el ettől a céltól még akkor sem, amikor 1939-ben „békeszerződést" kötött aSzovjettel. Az azóta eltelt események bizonyítják, hogy Németország valóban az európaikultúra érdekében indította meg a Szovjet ellen azt a harcot, amelynek mi is résztvevőivagyunk. Csak a balga hihette azt, hogy a Szovjet és a nemzetiszocialista Németország valahais őszinte barátságra léphet egymással. Nem! Ismerve a németországi kommün történetét, eztminden józanul gondolkozó ember kizártnak tartotta, hiszen a német nemzetiszocializmus 14esztendőn keresztül küzdött a weimari Németország szociáldemokrata vezetőségének szárnyaialatt meglapuló kommunizmus ellen. Ez a 14 esztendő sokszáz nemzetiszocialista harcos
 19. 19. életébe került és Hitler Adolfék soha egyetlen pillanatig sem feledkezhettek meg ezekről ahalottakról és azokról az áldozatokról, amelyeket a német nemzetiszocializmus barnaingeseihoztak. A hivatalos kimutatás szerint Németországban a weimari uralom 14 esztendeje alatt300 nemzetiszocialista esett el kommunista gyilkosok fegyverétől. . .1919 április 30-án a müncheni Luitpold gimnázium udvarán 10 túszt, közöttük egy nőtlövetett le hátulról zsidó szovjet-kiküldött az ugyancsak zsidó Leviné közreműködésével. Aholttesteket a felismerhetetlenségig megcsonkították és kirabolták. 1930. január 14-én lőtte lea kommunista Höchler Albert, Epstein Salli és Kohn Elza zsidók segítségével Horst Wesselt,a nemzetiszocialista induló szerzőjét.1933 február 27-ről 28-ra virradó éjszakán lángokbaborították a német birodalmi gyűlés palotáját. Ez volt a jel a fegyveres kommunista lázadáskitörésére, amit azonban Göring Hermann megakadályozott. A weimari Németország 14esztendeje alatt egymás után lángoltak fel Németországban a vörös máglya rőt lángjai. 1919januárjában tört ki a spartacus lázadás, 1920-ban Max Hölz a Vogtlandban, a Vörös ármádia aRuhr vidéken, 1921-ben Közép-Németországban, 1923 szeptemberében pedig Hamburgbanpróbált lázadást szítani. A német nemzetiszocialista párt már elég korán megállapította, hogy a szovjet kémhálózatés a németországi kommunista szervezetek szoros együttműködésben dolgoztak. Abolsevizmus apostolai odáig merészkedtek, hogy Berlinben a csekának külön alosztályaténykedett. A GPU kémhálózat célja a katonai titkok elárulásán kívül a rendőrség és ahadsereg destruálása volt. A német törvényszékek 1931 júliusától 1932 decemberéig 111főtárgyalást tartottak hazaárulási perekben, melyeknél a kommunista párt, mint felbujtószerepelt. A szovjet zsidó nagykövetének Joffenak 1918 november 6-án azért kellett Berlintelhagynia, mert a diplomáciai futárszolgálatot arra használta fel, hogy a német haderő részéredestruáló propaganda anyagot szállíttasson. Az ú. n. forradalmi alap pénzén a félzsidóLiebknecht fegyvereket vásárolt a német kommunisták részére és propaganda anyagotgyártott a német haderő forradalmasítására. Egy független birodalmi gyűlési képviselő a zsidódr. Kohn Oszkár 1918 december 26-án a legszemérmetlenebbül kijelentette, hogy november5-én a berlini orosz követtől négy millió rubelt kapott forradalmi célokra. Goebbels miniszterhíres nürnbergi beszédében megállapította, hogy a bolsevizmussal való együttműködés úgypolitikai, mint világnézeti alapon lehetetlen. Az, aki a bolsevizmussal paktál,megsemmisíttetik általa. Németország saját határain belül a nemzetiszocializmusnyolcesztendős uralma alatt teljesen megsemmisítette a bolsevizmusnak még a csíráit is.Hogy ebben a tisztító hadjáratban a németországi zsidóság sem kerülhette el a sorsát, azminden józanul gondolkodó ember előtt világos. A zsidók Oroszországban éppúgy, mintMagyarországon és mint Németországban sohasem tagadták meg a szovjettel valórokonszenvüket, s ezért el kellett bukniuk Németországban, és el kell bukniuk a bolsevizmusellen egységes frontban felsorakozó Európában is. Az 1918-as háború után a Párizs környéki békék következtében túlságosan nagy hatalmatkapott az európai zsidóság, s ahelyett, hogy ezzel a hatalommal okosan gazdálkodott volna,visszaélt azzal. Gombamódra lepték el Németországban nemcsak a szellemi pályákat, hanema közhivatalokat is és ennek következtében a reakció sem maradhatott el. 1923-banPoroszországban 49.7 százalékkal részesedett a zsidóság a kereskedelemben és a közlekedésivállalatokban. Ugyancsak a az orvosoknak 49.7, a fogorvosoknak 37.5, a zenészeknek 32.2,míg az ügyvédeknek 50.2 százaléka zsidó. A hatósági orvosok közül 68, a kórházigazgatókközül 45, az orvostanhallgatók 50 és a színházigazgatók 80 százaléka tartozott a választottnép közé. Az államilag fizetett jóléti orvosok zsidó arányszáma elérte a 80 százalékot. Néhánynappal az 1918-as német forradalom kitörése után Deutsch, Ausztria zsidó hadügyminisztere
 20. 20. nyíltan megírta a Kampf nevű zsidó újságban, hogy: „Most mi, zsidók kerültünk felül, mostmi vagyunk az urak, végre megvalósultak álmaink." Az első német forradalmi kormány tagjaiközött 10 zsidó volt. A birodalmi tanácsban Poroszországot a zsidó Hirsch, Haase ésHerzfeld, Bajorországot Eisner, Szászországot Lipinski és Gradnauer, WürttembergetHeimann, Badent Haas és Ausztriát Hartmann képviselte.A Hindenburg és Ludendorff felettítélkező kivételes bíróságnak három tagja Kohn, Katzenstein és Simpsheimer volt zsidó.Németország.ebben az időben kénytelen volt eltűrni, hogy a világháború két hős tábornagyafelett zsidó összetételű bíróság ítélkezzék . . . De gyerünk tovább. Nézzük, hogy milyen mohó kapzsisággal vetette magát a zsidóság arraaz országra, amelyben mindössze másfél százalékos kisebbségben volt. 1919 óta aporoszországi legmagasabb hivatalokban a következő zsidókat találjuk: igazságügyRosenfeld, pénzügy, Simon, belügy, Hirsch, földmívelésügy Braun, közoktatásügy Putran,sajtóhivatal Náthán, élelmezésügy Wurm, közoktatásügy Seelig.Bajorországban a következőzsidók ültek bársonyszékekben: miniszterelnök Kurt Eisner, pénzügyminiszter Jaffe, vallás ésközoktatásügyi miniszter Fechenbach. Feltétlenül megbízható adatok szerint a zsidó Rathenauhaláláig a Német Birodalomban a fontosabb közigazgatási állások 80 százalékát zsidóvaltöltöttek be, míg a hiányzó 20 százalékot kommunistákkal és szocialistákkal pótolták. Nemvolt jobb a helyzet a kulturális téren sem. Már 1910-ben a bölcsészeti szakon 177 zsidó tanárműködött, míg 1914-ben 3140 főiskolai tanár közül 939 volt zsidó. Berlini orvosi karon 1932-ben már 45 százalék volt a zsidók arányszáma. Különösen elzsidósodott a szociáldemokratauralom alatt élő Bécs, ahol 1928-ban az ügyvédek 34 és az orvosok 80 százaléka volt zsidó.Hasonló volt a helyzet a színházaknál és a filmgyártásban is. 1931-ben két esztendővel anemzetiszocialista hatalomátvétel előtt 234 német színigazgató közül 118 volt zsidó, berlini29 színház közül 23-at zsidó igazgatott .A politika sem mutat mást 1928-ban a németországiszociáldemokrata párt 19 bizottságában 39 képviselő működött s 39 képviselő közül 38 zsidóvolt. A munkásoktató tanfolyamokon 16 előadó tanár között 13 volt zsidó. Németország ebben az időben a mélyponton állt és a horogkeresztes mozgalomnak kellettjönnie, hogy megmentse Németországot és ezzel Európát a zsidó befolyás alól. Abarnaingesek küzdelme nem volt könnyű, különösen az 1919-20-as években, amikor a szovjetsemmiféle áldozattól sem riadt vissza és a legveszettebb propagandát folytatta Porosz ésBajorországban. Joffe szovjet nagykövet németországi kiutasítása után a zsidó Radek Károlyvette át a szovjet propagandájának irányítását és ő lett a vezetője a németországi kommunistapártnak. főmunkatársa Eisner Kurt zsidó író volt, aki a német-francia fegyverszünet előtt alegbetyárabb módon támadta hátba hazáját, forradalomra és sztrájkra izgatott. Eisner munkájanyomán 1919-ben Bajorországban kitört a kommunizmus és kikiáltották atanácsköztársaságot. Ennek a kormánynak a tagjai éppúgy, mint Magyarországon kivételnélkül zsidók voltak. A bajor miniszterelnöki széken a zsidó Eisner ült, míg kormányánaktagjai a zsidó Levin, Leviné-Nissen, Kurt Mühsam, Ernst Toller és Gustav Landauer voltak,akik közül az első kettő a tanácsköztársaság kikiáltása előtt egy nappal érkezett Moszkvából.Hiába volt azonban a Szovjet minden betyársága és gazsága, a bajor tanácsköztársaság nemtudott megerősödni és pár nap múlva maga a bajor polgárság és az odaküldött sorkatonaságverte le a moszkvai zsidósággal társult délnémet kommunisták véres uralmát. Nem véletlen,hogy ebből a városból indult el Hitler Adolf mozgalma és Bajorország lett a németországinemzetiszocializmus fellegvára. Itt szemtől-szembe kerültek az ázsiai barbarizmussal és ahorogkeresztes fiatalok tudták, hogy a német nép útja nem vezethet arra, amerre akommunizmus iránt elnéző szociáldemokrata párt útja vezet. A nemzetiszocializmus zászlótbontott Münchenben és ezzel megpecsételte nemcsak a német, hanem az egész európailiberalizmus sorsát. A zsidóság pedig mint azt az előbbi oldalakon közölt adatokkal
 21. 21. bizonyítottuk megkapta azt, amit érdemelt. A történelem pillanatokig néha igazságtalan, devégeredményben minden bűnt és gaztettet az osztó igazság csalhatatlan mérlegére vet.A magyarországi zsidóság és a bolsevizmus Adatokkal bizonyítottuk az európai zsidóság kezdeményező szerepét a bolsevizmus egyesfelvonásaiban. Láttuk, hogy a világ forradalmasítását célul kitűző komintern tagjainak 90százaléka zsidó. Első fejezetünkben rámutattunk, hogy a magyarországi bolsevizmust ateljesen zsidó összetételű szociáldemokrata párt készítette elő. Ugyancsak adatokkalbizonyítottuk, hogy a németországi marxizmust is zsidók irányították, de ők voltak azok is,akik Spanyolországban is üszköt vetettek a templomok és a békés polgárházak közé. Amígazonban ezekben az országokban főként külföldi zsidók dolgoztak, addig örök szégyene amagyar zsidóságnak a magyar kommunista vezérek és a bolsevizmus magyarországiszálláscsinálói kivétel nélkül részben az „asszimilálódott", rézben pedig a nem politikaicélzattal bevándorolt zsidóság soraiból kerültek ki. A liberalizmus hosszú fél évszázada alattnem volt szabad zsidókérdésről beszélni és szomorú sors várt arra, aki a liberalizmus televényévtizedeiben a zsidóság roppant elszaporodásáról szólt. Akik a tespedt korszellem ellenében isfelemelték intő szavukat, azokra az állástalanság, a kenyértelenség réme várt. Nem akarjuk emunka keretében bővebben ismertetni Istóczy, Simonyi, Verhovay, Weszprémy sorsát, csakmegemlítjük, hogy ezeknek az embereknek azért kellett eltűnniük a magyar közéletküzdőteréről, mert politikájuk tengelyébe a magyar zsidókérdést állították. Hatvan esztendőnkeresztül 1867-től kezdve liberálisabbak voltunk a nagy nyugati demokráciáknál, nyaklónélkül engedtük be az északkeletről beözönlő betyár társaságot, de ugyanakkor szalmaszálatsem tettünk keresztbe, hogy meggátoljuk az ország legértékesebb elemének, a magyarparasztságnak külföldre való kiáramlását. A kommunizmus és a magyarság gyöngüléseszorosan összekapcsolódik a zsidóság magyarországi szaporodásával és ezért szükségesnektartjuk, hogy a háború előtti zsidó-magyar viszonyokat röviden ismertessük. 1907-benDebrecen szabad királyi város könyvnyomdavállalatának kiadásában megjelent az elfelejtettifj. Weszprémy Kálmánnak egy érdekes könyve „A magyarországi zsidók statisztikája"címmel. Az elfelejtett szerző már ekkor megállapítja, hogy az Amerikában megjelenőStatisztikai Évkönyv, a „The Annual Statistical Economist" szerint a világon élő nyolcmilliózsidó közül itt Magyarországon 723.222, azaz az összes zsidóságnak 9 százaléka él. Hafigyelembe vesszük, hogy a lakott terület széles e földön 137 millió négyzetkilométer és ebbőlhazánk csak 322.013, azaz az egésznek 0.23 százaléka akkor bevallhatjuk, hogy ez a 9százalék zsidóság túlontúl sok volt Magyarország számára. 1890-ben az európai zsidóságlétszáma 4,349.739 volt s ennek a tömegnek 16 százaléka Magyarországon élt. 1720-21-ben az anyaország összes lakossága két és félmillió volt. Ugyanazon idő alatt,amíg ez a lakosság meghatszorozódott, addig a magyarországi zsidóság lélekszámanegyvenkilencszeresére emelkedett. Ha az ország népe ugyanilyen aranyban szaporodottvolna, úgy a történelmi Magyarország területén 1907-ben 19 millió helyett 123 milliólakosnak kellett volna lennie. Kétségtelen dolog, hogy az 1700-as évek közepénMagyarországon mindössze 13,000 zsidó volt. 1840-ben ez a szám 244.000-ra, 1859-ben már368.000-re ugrott. A zsidók beözönlése tehát száz esztendő alatt 350.000-re tehető. 1850-től1900-ig a 350.000 lélek 826.000-re emelkedett. A zsidóság figyelmét sem kerülte el ez atermészetellenes szaporodás és évtizedeken keresztül újságcikkekben, könyvekben tiltakoztak
 22. 22. a bevándorlási vád ellen. A ma is közkézen forgó Pallas Lexikon 16. kötetének 1218-ik lapjánKohn Sámuel többek között a következőket írta erről a kérdésről: „Vajon a beköltöző magyarok a honfoglalás előtt ismerték-e már a zsidókat, vagy zsidóhitű kazárok velük jöttek-e Magyarországra? Ez több mint valószínű. Mellette szól azontörténelmi tény, hogy a honfoglaló magyarokhoz csatlakozott kazárok (kabarok) nagy részemár régebben felvette a zsidó hitet, továbbá azon körülmény, hogy legrégibb okiratainkbanmeglepő sűrűn előfordulnak a zsidó szóval összetett, vagy ebből képzett helynevek (példáulZsidópatak. Zsidóvár, stb.), végre azon tény, hogy a zsidók Magyarország első két századábana honfoglalók minden jogával bírtak, a magyarok népéletével a legbensőbb kapcsolatbanálltak és sűrűn éltek velük vegyes házasságban, mitől csak az Egyház ismételt tilalmaszoktatta el őket."Ezt írja a Pallas Lexikonban Kohn Sámuel rabbi, aki nevét azonban Kn-re rövidítette, ígyhitetvén el a világgal, hogy a cikket keresztény magyar ember írta. Az előbbi példáhozhasonló módon próbálta asszimilálni a zsidóság a magyarságot anélkül, hogy ő magaasszimilálódott volna. Szükség volt erre a hamisító hadjáratra, hiszen a zsidóság a XIX.század közepétől óriási mértékben szaporodott, amint azt az alábbi táblázat bizonyítja: Év 1840. 1850. 1857. A zsidók száma 244.035 368.525 412.702 Az összes lakosság %-ában 1.89 2.79 3.02 Év 1869. 1880. 1890. 1900. A zsidók száma 542.257 624.826 707.961 826.222 Az összes lakosság %-ában 4.0 4.6 4.7 4.94Weszprémi szerint ez a szaporodás példátlan, mert nincs a világon népfaj, amely ilyenszázalékot tudott felmutatni. Igaz hogy Galicia (11.6) és Bukovina (12.9) felülmúlta azsidóság magyarországi szaporodását, de sehol ebben az időben olyan erős a zsidó befolyás,mint Magyarországon. A bevándorlástól eltekintve súlyosan esik latba a zsidóság természetesszaporodása is. Az 1905-ös esztendőben a zsidóság természetes szaporodása 14.8% volt, míga magyarság szaporodása nem haladta meg a 8 százalékos átlagot Ennél nagyobb méretűnektűnik fel a zsidóság térhódítása ha azt az ország fővárosában vizsgáljuk. Budapesten - a maifőváros területét alkotó Pest-Budán 1787-ben mindössze 122 zsidó volt, ami az akkorilakosság 47.344-es számához viszonyítva 0,3%-nak felelt meg. Bosnyák Zoltán kimutatásaszerint ettől az időtől kezdve a zsidóság az alábbi módon hódította meg a magyar fővárost:
 23. 23. Év A főváros összes lakossága abszolút számban Ebből zsidó %- ban 1787 47.344 122 0,3 1805 48.605 1.734 3,6 1825 49.140 8.264 8,8 1840 104.809 10.166 9,8 1850 156.506 17.618 11,3 1860 270.685 44.890 11,6 1880 355.682 70.227 19,7 1890 491.938 103.317 21,0 1900 703.448 166.317 23,6 1910 880.371 203.687 23,1 1920 928.996 215.512 23,2 1930 1.006.393 203.148 20,2A fenti statisztika Bosnyák Zoltán öt év előtt készült összeállítása óta nem igen változott, sezért nem beszélhetünk az arányok javulásáról sem. Galícia és az úgynevezett magyarFelvidék mindig megtalálta az utat, hogy biztosítsa a városi zsidóság utánpótlását. Ez azutánpótlás nemcsak fajilag, hanem egészségügyileg sem volt mindig, még a zsidóságszempontjából sem megfelelő, hiszen a hülyeintézetekbe beutalt gyengelméjűeknek 42százaléka volt a zsidó. Ez a szám kétségtelenül a zsidóság degenerációját mutatja. Másrólbeszélnek azonban azok a számok, amelyek a háború előtti évtizedek zsidó térhódításárólszólnak az úgynevezett intelligens pályákon. 1900-ban a zsidóság terjeszkedésénektetőpontján a jogi fakultáson 27.72, az orvosi fakultáson 47.80, a felsőbb tanintézetekben 30és az állatorvosi fakultáson 60 százalék volt a zsidó hallgatók száma. Az egyetemek utántermészetesen reávetették magukat az állami állásokra is és 1890-től 1900-ig például avármegyei zsidó tisztviselők száma 3692-ről 4471-re szaporodott. Természetesen csak olyanállásokat szálltak meg, ahonnan segítségére lehettek hitsorsosaiknak. Így különösenelőszeretettel lepték el az igazságszolgáltatás fórumait, ahol 1900-ban 2557 bíró közül 83 voltzsidó. Látszólag kicsiny szám, de azonnal óriási jelentőségűvé nő, ha tudjuk, hogy 1900-banmár 1538 zsidó ügyvéd működött. A zsidó ügyvédek tíz esztendő alatti szaporodása elérte a70 százalékot. Ezt a százalékarányt mind a legutóbbi időkig sikerült megtartartaniuk, s még aTeleki-féle II. számú zsidótörvény sem változtatott azon. Megdöbbentő a zsidóság térhódításaa magyar földdel kapcsolatban. 1884-ben az országban mindössze (!) 1898 százholdasnálnagyobb zsidó birtokon volt. Tíz év múlva ez a szám 2788-ra ugrott és a százholdasnálnagyobb zsidó birtok a tíz év alatt 1,747.255 katasztrális holdról 2,019.300 holdra
 24. 24. szaporodott. Százholdasnál nagyobb bérgazdaság volt 1884-ben 4291, ezek közül zsidó 2697,összesen 2,745.100 holdon; de 1894-ben 4861 magyar bérgazdaság közül 3170-et zsidó bérlőbérelt 3,350.740 katasztrális holddal. A századfordulón az ország 23.184 százholdasnálnagyobb gazdaságából 5992, azaz a magyar föld 25.5 százaléka zsidó kézben volt.Legkevesebb nagybirtokos zsidó az erdélyi és a déli vármegyékben volt, sőt a szászok közöttegyetlen zsidó ezerholdas gazdát sem találunk. A legtöbb ezerholdasnál nagyobb zsidó gazdavolt és van Hajdú megyében, 65.2 százalékkal, Szabolcsban 51.3 százalékkal, Trencsénben51.5 százalékkal, mely vármegyékben a nagybirtokosoknak több mint a fele zsidó.Sajtó, színház, irodalom Gazdasági megerősödése után azonnal hozzáfogott az úgynevezett szellemi kulcspozíciókelfoglalásához. Megérezte a sajtó roppant fontosságát s az e terén végzett hódításokat nagybanelősegítette az akkor már erős nyugateurópai zsidó sajtóvezérek támogatása. A világsajtóekkor már teljesen zsidó kézben volt és ezzel a sajtóval befolyásoljak nemcsak az európai,hanem az egész világ közvéleményét s a harmincas évek derekán, alig két-három évvel anémet nemzetiszocializmus hatalomra jutása előtt az összes német lapoknak 55.3 százalékavolt a zsidók kezében. Hasonló helyzet volt Németországban a hetvenes években is s ígyérthető, hogy a magyarországi zsidóság könnyűszerrel szerezhette meg a magyar sajtó fölöttaz egyeduralmat. 1848-ban 86 lap volt, 1850-ben a Bach korszak alatt ez a szám kilencre esettvissza, de 1868-ban a kiegyezés utáni évben már 140-re ugrott fel. Ez a szám állandóanemelkedett s 1905-ben már 1438 magyar lap jelent meg, amelyek közül 242 volt politikaiújság. A modern értelembe vett politikai hírlapjaink ősapja Helmeczy „Jelenkor"-a 1832-benindult. Ezt a Pesti Hírlap, majd a Világ helyettesíti, amelyekben Kossuth Lajos, SzéchenyiIstván gróf, a két Dessewffy, Szalay László, Kemény Zsigmond báró, Irányi Dániel, TóthLőrinc, Hunfalvy János, Nyári Pál és még sokan mások, akiknek neve és működése aranynális többet érő biztosíték volt arra, hogy az ő kezük alól kikerült lapok valóban csak a nagynemzeti célok szolgálatában állanak. Azután elérkeztünk a tiszaeszlári nagy perhez, s ez a perfontos és szomorú állomást jelentett a magyar sajtó életében. A zsidóság ekkorlegkíméletlenebb módon vetette rá magát a magyar sajtóra és végképp elhallgattatta azokat alapokat, amelyek a tiszaeszlári vérvád tárgyalása alatt nem állottak védőként melléje.Weszprémy Kálmán már idézett könyvében az alábbiakban vázolja a Tisza Kálmánminiszterelnöksége illetve rendszere alatt bekövetkezett sajtóváltozásokat: ,,A Tisza-éra idejében, mint minden nobile officium, a sajtó is magánvállalkozássá ésüzletté alacsonyult. A hihetetlen nagy konkurencia, az üzleti érdek egy új hangot, egy újszellemet hozott a magyar sajtóba és ez a hang, ez a szellem abban az arányban harapózott el,amily arányban tódult erre a pályára zsidó.A szenzációk hajhászása megrontotta magát a publikumot, amely lapjában ma mármegköveteli a maga napi idegizgató szenzációját. Az üzleti konkurencia a publikum alacsonyösztöneire utazott és elveszítette maga elől azt az egy szempontot, amit a sajtó egyetlenszabályaképpen lehetne felállítani: csak azt szabad megírni, ami igaz és aminek publikálásaközérdek. Maga a közérdek fogalma elég tág arra, hogy a szabad vélemény nyilvánításabeleférjen, elé korlátokat állítana legalább arra, hogy a sajtó csak terjessze a kultúrát, a szó
 25. 25. nemes értelmében és ne törje is össze a bal kezével, amit a jobbal egy ezer esztendő nehézmunkájával alapítva építeni tud."Weszprémy Kálmán 1907-ben szóval a boldog magyar liberalizmus idején írta ezeket asorokat, mert már akkor ösztönösen érezte, hogy milyen módon végződik az a destruktívmunka, amit a zsidó befolyás alatt álló sajtó végzett a magyar lelkekben. Ez a sajtó igazoltaWeszprémyt hiszen a zsidóság a maga szőrös kezével valóban összetörte azt, amit egy ezeresztendő nehéz munkájára alapítva építettek. Nem nevezhetjük egyszerűen véletlennek, vagya történelem meglepetésének, hogy Magyarország volt az egyedüli állam Európában, ahol 130napon keresztül uralkodott hazai zsidóságunk söpredék társasága. Rendszeresen folytatták alelkek mérgezését, hamis beállításokban közölték az évtizedek történéseit, meghamisították alegnagyobb magyarok tanításait, elsikkasztották Széchenyit, Kossuthot, Prohászkát s amagyar középosztály és a szociáldemokrata vezetés alatt álló magyar munkásság ennek asajtónak a következményeképpen nem rendelkezett azzal az ellenálló erővel, hogymegbirkózhatott volna az összeomlás után felszínre került vörös terrorral. A magyarországizsidó sajtó sokkal fontosabb szerepet töltött be, mint sem azt a könnyen felejtő polgárokgondolják, ötven esztendőn keresztül visszaélt a sajtószabadság nevével és gondolatával és aztírt, amit akart és a liberalizmus védőszárnyai alatt mély öntudattal készítette elő a zsidóságmagyarországi uralmát, ami 1919 március 21-én be is következett. Napóleon mondotta, hogy ha el akarjuk venni a néptől a szabadságot, akkor lehetőleggyakran beszéljünk szabadságról és a felvilágosodottságról. A zsidó sajtó évtizedekenkeresztül prédikálta a szabadságot, hogy a végén a leggazabb módon visszaéljen azzal.Hosszú félszázadon keresztül mételyezték a magyar lelkeket, takarták az igazságot, semmisem volt szent előttük és jaj volt annak, aki ez ellen szót mert emelni. Kevés a helyünk arra,hogy részletesen idézzük azokat az oldalakat, melyeket bőven olvashatunk az e korbólösszegyűjtött liberális és marxista lappéldányokban. A sajtó a mindennapi élet olvasókönyve,és ennélfogva egyáltalán nem mindegy, hogy kik írják azt az olvasókönyvet. De idézzünkebből a sajtóból és ha olvassuk az idézeteket, akkor nem csodálkozhatunk, hogy meg kellettélnünk 1919-nek szörnyű tavaszát. A Népszava 1907. március 8-án megjelent számábantöbbek között a következőket írta:„A keresztény szocializmusról.Nem jó a Szentírást olvasni. A sokezernyi ellentmondás közül is kihámozható fönséges,krisztusi tanítások mai elferdítése önkéntelenül is ajkunkra adja Voltaire jelszavát: „Ecrassezlinfame!" Pusztítsátok el a gyalázatost! Azt a gyalázatos kereszténységet, mely évszázadokóta Krisztust gyalázza, tanításait elferdíti, s e szentségtöréssel keresi meg kenyerét, kalácsát,aranyát, gyémántját. A szertartásokba, külsőségekbe merült, élettelen kereszténységet.Hogyha a só megromlik, semmire sem való többé, hanem hogy kivettessék és eltapostassék azemberektől. (Máté 5.13.) De ne engedjük át magunkat a valóban méltányos felháborodáskitörésének, vegyük szemügyre az ős és a mostani kereszténységnek a magántulajdonrólvallott meggyőződését."Ez csak egy idézet, de ezer és ezer ilyen írás és a hit és a vallás magasztos gondolatát aláásócikk jelent meg a liberalizmus „magyarországi sajtójában."1910-ben alapították a ,,Szombat" című magyarországi zsidólapot, melynek cikkírója azalábbi sorokkal köszöntötte olvasóit:
 26. 26. ,,Új lapvállalkozások hírének szele fújdogál az országban és a levegő tele van a sajtóelzsidósodásának szólamaival. A kobrának vagy a feketehimlőnek híre sem okozott volnanagyobb riadalmat mint egy újabb lapnak megjelentéről szóló hír, mely a tunya, fösvény ésépp ezért sajnálatosan tehetetlen klerikális fekete sereg mögött mindig a zsidóság újabbtérfoglalását látja. És fellármázzák a világot a zsidó sajtó előretörése miatt, reszketnek adühtől, mert képtelenek voltak velünk lépést tartani és minden rosszat szemére hánynak aliberális sajtónak, de dacára ennek, mi uraljuk a lelkeket, dacára mindennek, a milliókMagyarországon mégis ezután a zsidó sajtó után igazodnak. Mi teljes büszkeséggel viseljükhomlokunkon ezeket a vádakat. Igenis állítjuk : a sajtó elzsidósodott. Állítjuk, hogylegnagyobb részben a zsidó szellem a modern haladás megtestesítője. A művelt zsidóságérvényesülési törekvésben azonnal felismerte a sajtó óriási jelentőségét. Az első nagylapvállalatokat zsidó tőke és zsidó szellem hozta napvilágra. Gombamódra nőttek kiegymásután az egyes újságok. Állandó rettegés és irigység kísérte ezt az előretörést a reakcióbarlangjaiban és végül kiabálni és átkozódni kezdett a zsidó sajtó ellen. Már évtizedek ótahalljuk a klerikális macskazenét, ez azonban korántsem zavarja a zsidóság előrenyomulását asajtó terén. Mert mi szükséges a sajtóhoz? Két dolog: először: Pénz, pénz, pénz; másodszor:Ész, ész, ész. És a fekete lovagoknál ezekből nem igen akad felesleg. Voltaképpen csakszellemi téren nem, mert egy fél püspöknek és egy fél katolikus mágnásnak több a pénze,mint bármely nagyváros összes zsidójának. Az egész zsidó sajtót össze lehetne roppantani,hogyha ennek a rettenetes seregnek a vagyona kilépne egyszer passzivitásából és áldozatokárán harcba menne. De gyűlöletüknél is nagyobb a gőgjük. Jól érzik, hogy hetedik - értsd asajtót - nagyhatalom kegyeibe kellene férkőzniük, azonban és drága mulatság. Ehhez szív ésáldozatkészség kell. Köztudomású, hogy ezen tulajdonságokkal csak a zsidóság rendelkezik.Jól tudják, hogy az emberiség harcai közepette szükség van ennek a hatalmas és rettenetesfegyveróriásnak megszerzésére, de ehhez odaát túl lusták és fösvények." Olvassuk és piruljunk, hogy volt idő Magyarországon, amikor a magyarországi zsidóságilyen hangon mert írni. De gyerünk tovább, nézzük, hogyan ásta a csapdát ez a sajtó akkor,amikor meglazult a közbiztonság és a legerősebb nemzeti összefogásra lett volna szükség.Már a háború utolsó esztendejében amikor már többé-kevésbé biztos volt az egyesülthatalmak csatavesztése leplezetlen örömmel üdvözölték a. a szabadkőműves célkitűzéseket ésa sajtó fegyverével a legalávalóbb módon támadták hátba a nagy fronton küzdő hadsereget.1918 október 31-én Az Est hatalmas cikkben üdvözölte az őszirózsás forradalmat:"Romba dőlt a bűnök és hazugságok óriási szervezete, amely rabságban tartottaMagyarországot Az eddigi Magyarország épülete ma éjjel összedőlt. Ez a nász, mámor, az újerő napja."Az ezeréves magyar alkotmány és a történelem Magyarország igazi sírásói a fenti sorok utánmeg húsz hosszú esztendőn keresztül működhettek a Bethlen-rendszer jóvoltából éstámogatásából.1918 november 1-én Miklós Andor vezérlapja a következőképpen egyengette akommunizmus útját: ,,Az eddigi Magyarország ezeréves épülete összedőlt. Mivel azátalakulás nem történt simán, azért kellett azt forradalmi úton végrehajtani. Akadály volt: azuralkodóhoz és a kormány ellenkezése, görcsös és ostoba, elvakult ragaszkodása egytönkrement, cafatokká tépett múlthoz."Nyíltan dicsőítették Lindner akkori hadügyminisztert, aki kijelentette, hogy Magyarországonnem akar többé katonát látni. És ez a sajtó hozsannázott és tömjénezett ennek a „történelmi
 27. 27. megállapításnak" és nagy része volt abban, hogy az utódállamok gyülevész hadseregemegszállhatta országunkat.1918 november 8-án az alábbiakat olvashattuk Az Estben:„Kormányunknak, nemzetünknek és mindenkinek, aki csak itt élni és boldogulni akar, közösés legfőbb vágya az, hogy minél hamarabb pusztuljon szemünk elől, ami a háborúra legjobbanemlékeztet: az uniformis." Ma már tudjuk, hogy ez a forradalom az ő forradalmuk volt, hiszen Hevesi budapestifőrabbi mondotta az első imát a köztársaságért a Dohány utcai zsinagógában. Jászi Oszkárékmegtiltották a Felvidékre vonult magyar tiszti századnak, hogy „az erőszak eszközévelküzdjenek a cseh legionisták ellen". Üdvözölték a bevonuló románokat, mert azokmegkímélték az erdélyi zsidóságot 1918 december 1-én Az Est erdélyi tudósítója az alábbisorokkal örvendeztette a pesti zsidókat:„A román nemzetőrség annyira vigyáz a rendre, hogy például amikor tudomást szerzett arról,hogy egyik gazdag zsidónak két ökrét elhajtották, intézkedett, hogy az elhajtott állatokatazonnal vigyék vissza a tulajdonoshoz."Ma végső kétségbeesésükben polgárok és nemzetiek, de akkor 1918-19-ben ezek a körútipolgárok és zsidók, szalonintellektuellek nem tartották elég radikálisnak a szociáldemokratapártot, türelmetlenek voltak a kormány intézkedéseivel szemben is és minduntalan újabbrendszabályokat és törvényeket követeltek. A liberális lapok szerkesztőségei hadszíntérréváltoztak. Onnan irányították a forradalmat és ők vezércikkezték ki magukból a legaljasabb éslegsötétebb gondolatokat. Nem véletlen, hogy éppen az Est szerkesztőségi szobájából kerültki a Tisza-gyilkos Kéri Pál és ugyancsak a liberális redukciók áporodott levegőjű szobáibóljutottak a forradalom vezérkarába Kunfi Zsigmond, Fényes László, Jászi Oszkár és SzamuellyTibor. Hogy hogyan és miként csinálták a forradalmat, és hogy milyen volt ennek aforradalomnak a lélektana, azt a zsidó Lakatos László írta meg legjobban:„A magyar forradalom vezére, tehetsége a nép volt. A pesti nép, a pesti utca, a pesti kávéház,a pesti piac, a józsefvárosi katona, az óbudai matróz, a hírlapíró az Otthonból és a galileistadiákok. Ez a forradalom nem volt nagyképű, ez Pest volt, az ideges szívverésével, acsúfondáros észjárásával. Megmondjuk: itt a pesti vicc győzött, az ötletesség, a szatíra, az atiszteletlen és senki és semmi által meg nem főzhető tiszta racionalista észjárás, amely mártíz-húsz éve dolgozik itt a sajtóban, kávéházban, a kabaréban, színházban és felszabadította ésforradalmasította az emberek gondolkodását."Hát éppen ez az, amit nem győztünk hangoztatni az elmúlt húsz esztendő során és ez az aszellem és ez az ötletesség, ami nem juthat még egyszer szóhoz Magyarországon. Ez azötletesség volt a kommunizmus szálláscsinálója és végeredményben ennek az ötletnek szülőjea magyarországi zsidóság volt az, amely a 133 napot előkészítette. De folytassuk:A liberális „Magyarország" című napilap a Nemzeti Tanács kiáltványáról többek között akövetkezőket írta: ,,Ez a plakát minden érző és gondolkozó magyar katona elé tárja Prága ésZágráb ragyogó példáját." Egy későbbi számában határozottan követelte, a vallásoktatás megszüntetését:
 28. 28. „A királyi és felekezeti hitoktatás a tömegbutításnak hajszálcsövességűen rafinált műve."Nem volt kivétel a Pesti Napló sem, amely már a kommunizmus kitörése előtt sóvárszemekkel tekintett Moszkva felé és a magyar liberalizmus követelte a proletárdiktatúrakikiáltását. 1918 március 16-án, tehát öt nappal a kommunista diktatúra kikiáltása előttminden szégyenérzettől mentesen vallott szerelmet Moszkvának. Ezen a napon akövetkezőket írta a Pesti Napló: „Az oroszok fővárosa ma az új embermegváltás központja.Ma a vörös lobogó magyar lobogó." Védte és támogatta Kun Béláék gyalázatos mozgalmát és örömtől elfulladó hangonüdvözölte Kun Bélát, amikor ez a zsidó agitátor beült a hatalomba. A zsidó liberalizmus elértecélját, hiszen amint láttuk, nemcsak Magyarországon, de a világon mindenütt akommunizmusba torkollott bele a demokrácia. Ha valahol meglazultak az eresztékek, ha akülső vagy belső behatások miatt meggyengült az államhatalom, akkor a zsidó sajtó vezetőimindenütt, úgy Németországban, Ausztriában, Olaszországban, a megszűntCsehszlovákiában, Spanyolországban mint Magyarországon a legradikálisabb baloldaliállamformának lettek a hívei. Ismételjük, hogy szükséges ennek a sajtónak az ismertetése,mert mint az előbb megállapítottuk, óriási bűneik vannak azoknak a magyar politikusoknak,akik évtizedeken keresztül tűrték és támogatták azt a sajtót, amely hatvan esztendőn átrendszeresen pusztította a magyarságban a nemes ideálokat és ölte, gyilkolta a hitet. Ez ahadjárat nem a háború utolsó évében, hanem közvetlenül 1867 után kezdődött A tiszaeszláriper után megszűnt a magyar sajtó és a zsidóság a legutóbbi években végrehajtottsajtóreformig egyeduralkodó volt a magyar kultúra piacán. Prohászka Ottokár röpiratokbanfigyelmeztette az országot ennek a sajtónak a munkájára. De intelmük pusztába kiáltott szómaradt és semmi sem történt ennek a sajtónak a megfékezésére. A szabadkőművesség lapja,az akkor nagy példányszámban megjelenő Világ, a következő módon bölcselkedett akereszténységről:„A pesszimista bölcsészet hullák számára való filozófia. A rokonszellemű keresztény vallásegy menthetetlen beteg, tehát hullának számító ál-élő számára való vallás. Vagy mégegyenesebben: a kereszténység a legbolondabb vallás." Egy másik cikkében a következőket írja:„Testet öltött az ige, szóval emberré lett maga az egyetlen Isten, felöltvén saját teremtményeiegyikének alakját, az emlősök és gerincesek zsidó osztályából."Mi ez, ha nem a legorcátlanabb materializmus! Így és ilymódon írt ez a sajtó évtizedeken át.A Nap című napilap a budapesti Gázgyárnak a főváros által történt megváltásakor szóról-szóra ezeket írta:,,Sürgönyözni kell Jézus Krisztusnak, hogy jöjjön a Gázgyárat megváltani az ő sajátmódszerével."Majd egy, a hévízi sóstóban fürdő zsidó azt írta a zsidó Braun Sándor lapjában, hogy „aszovátai sóstó a legfényesebb bizonyítéka annak, miként csapta be Krisztus a világot, mikor aVeres-tengeren száraz lábbal átment?

×