Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introductie Verdiepingsmiddag

334 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Introductie Verdiepingsmiddag

  1. 1. Introductie Waardesturing en portefeuillestrategie
  2. 2. De trends 2010 <ul><li>Geld afgeroomd, minder financieringsmogelijkheden, minder investeringskracht </li></ul><ul><li>Crisisdruk op woningmarkt </li></ul><ul><li>Verscherpt toezicht en verantwoording extern </li></ul><ul><li>Meer economische en sociale ellende bij bewoners </li></ul>
  3. 3. Hoe lang nog? <ul><li>Dit duurt nog tot in ieder geval 2013 </li></ul>
  4. 4. Verantwoordingsvraag vanuit 2015: <ul><li>Wat hebben we gedaan om onze positie scherp af te bakenen? </li></ul><ul><li>Hoe staat onze portefeuille er voor? </li></ul><ul><li>Welke keuzes in rendement bestaand vastgoed? </li></ul><ul><li>Wat heb ik gedaan om risico’s in kaart te brengen? </li></ul><ul><li>Welke investeringen met welke reden van rendement, waarde en waarde-ontwikkeling? </li></ul><ul><li>Welke maatschappelijke waarde hebben we gerealiseerd? </li></ul>
  5. 5. Strategische vragen <ul><li>Waar zijn wij voor? Missie en positionering in tijden van krapte en kansen </li></ul><ul><li>Hoe ziet mijn vastgoedportefeuille er uit over vijf en tien jaar uit? </li></ul><ul><li>Welke rendement, waardeontwikkeling en maatschappelijke waarde </li></ul><ul><li>Maak de combinatie van vastgoed en financiële sturing </li></ul>

×