Sessió Informativa Creació d'Empreses

1,067 views

Published on

Presentació dels serveis de Promoció Econòmica del Vapor Llonch, els principals elements del Pla d'Empresa, les principals formes jurídiques i els ajuts i subvencions disponibles per emprenedors.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessió Informativa Creació d'Empreses

 1. 2. ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses ESCRIVIU EN MAJÚSCULES EL CORREU ELECTRÒNIC I TOTES LES VOSTRES DADES PERSONALS DE LA DOCUMENTACIÓ I SIGNEU-LA, SI US PLAU. ESCRIBID EN MAYÚSCULAS EL CORREO ELECTRÓNICO Y TODOS VUESTROS DATOS PERSONALES DE LA DOCUMENTACIÓN Y FIRMADLA, POR FAVOR. MOLTES GRÀCIES
 2. 3. <ul><li>SERVEIS: </li></ul><ul><ul><li>ASSESSORAMENT </li></ul></ul><ul><ul><li>FORMACIÓ EMPRESARIAL </li></ul></ul><ul><ul><li>CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES </li></ul></ul><ul><ul><li>VIVER D’EMPRESES </li></ul></ul><ul><ul><li>COOPERACIÓ EMPRESARIAL </li></ul></ul><ul><ul><li>INFORMACIÓ SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses
 3. 4. <ul><li>ASSESSORAMENT: </li></ul><ul><ul><li>SESSIONS INFORMATIVES sobre les accions i serveis que es duen a terme. </li></ul></ul><ul><ul><li>ASSISTÈNCIA TÈCNICA personalitzada per a cada iniciativa empresarial. </li></ul></ul><ul><ul><li>ACOMPANYAMENT en l’elaboració del Pla d’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>És imprescindible estar donat d’alta a la Xarxa Inicia </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses
 4. 5. <ul><li>FORMACIÓ: </li></ul><ul><ul><li>CURSOS DE GESTIÓ EMPRESARIAL, dirigits tant a emprenedors com a empreses ( < 5 anys ). </li></ul></ul><ul><ul><li>TALLERS DE CONSOLIDACIÓ per a empreses de recent creació. </li></ul></ul><ul><ul><li>JORNADES I SEMINARIS específics d’àmbit empresarial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consulta la oferta formativa de la documentació adjunta </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses
 5. 6. <ul><li>CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES: </li></ul><ul><ul><li>ASSESSORAMENT tècnic especialitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>ANÀLISI de la situació actual </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposta d’ACCIONS DE MILLORA </li></ul></ul><ul><ul><li>POSICIONAMENT en el mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>Dirigit a empreses amb un màxim de 5 anys d’activitat . </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses
 6. 7. <ul><li>VIVER D’EMPRESES: </li></ul><ul><ul><li>Equipament municipal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entorn adequat i favorable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Màxim de 3 anys d’estada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Despatx propi d’entre 24 i 42 m2 a preus assequibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Dirigit a projectes empresarials i empreses de recent creació </li></ul></ul><ul><ul><li>(màxim un any des de la seva creació) </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses
 7. 8. ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses <ul><li>COOPERACIÓ EMPRESARIAL: </li></ul><ul><ul><li>Xarxa ONION </li></ul></ul><ul><ul><li>FÒRUMS de coneixement i TALLERS i jornades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis de SUPORT TÈCNIC </li></ul></ul><ul><ul><li>DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES conjuntament </li></ul></ul><ul><ul><li>Dirigit a empreses usuàries del Programa de Creació i Consolidació d’empreses. </li></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>INFORMACIÓ SOBRE AJUTS I SUBVENCIONS: </li></ul><ul><ul><li>Servei d’Informació D’Ajuts i Subvencions (SIAS). </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació PERIÒDICA i PERMANENT a través de correu electrònic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Més informació: </li></ul></ul><ul><ul><li>http://oficinaempresaiautonom.blogspot.com </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses
 9. 10. ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses
 10. 11. <ul><li>DEFINICIÓ I OBJECTIUS: </li></ul><ul><ul><li>Instrument d’AUTOAVALUACIÓ </li></ul></ul><ul><ul><li>ORDENAR IDEES i tenir una VISIÓ GLOBAL del projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>PREVEURE dificultats i PLANIFICAR alternatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduir el RISC de FRACÀS </li></ul></ul><ul><ul><li>DEFENSAR el projecte davant de TERCERS, per obtenir finançament i millors condicions amb proveïdors </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT El Pla d’empresa
 11. 12. <ul><li>ESTRUCTURA I CONTINGUTS: </li></ul><ul><ul><li>PRESENTACIÓ DEL PROJECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>ESTUDI DE MERCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>PLA DE MÀRQUETING </li></ul></ul><ul><ul><li>PLA OPERATIU </li></ul></ul><ul><ul><li>ASPECTES JURÍDICS I LEGALS </li></ul></ul><ul><ul><li>PLA ECONÒMIC I FINANCER </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT El Pla d’empresa
 12. 13. <ul><li>PUNT MORT O PUNT D’EQUILIBRI: </li></ul><ul><ul><li>TOTAL INGRESSOS – TOTAL DESPESES = 0 </li></ul></ul><ul><ul><li>TOTAL INGRESSOS = TOTAL DESPESES </li></ul></ul><ul><ul><li>Quina és la facturació mínima per no tenir pèrdues? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quina és la quantitat de productes o serveis que hauré de vendre? </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT El Pla d’empresa
 13. 14. <ul><li>EMPRESARI/A INDIVIDUAL (AUTÒNOM/A): </li></ul><ul><ul><li>NUMERO DE PROMOTORS/ES: 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>CAPITAL SOCIAL MÍNIM: 0 </li></ul></ul><ul><ul><li>RESPONSABILITAT: IL.LIMITADA (Patrimoni present i futur) </li></ul></ul><ul><ul><li>FISCALITAT: IRPF (estimació directa o mòduls) e IVA </li></ul></ul><ul><ul><li>RÈGIM SEGURETAT SOCIAL: AUTÒNOM (RETA) </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Formes jurídiques
 14. 15. <ul><li>SOCIETAT CIVIL (S.C.P.): </li></ul><ul><ul><li>NUMERO DE PROMOTORS/ES: 2 o més </li></ul></ul><ul><ul><li>CAPITAL SOCIAL MÍNIM: format per diners, béns i/o indústria </li></ul></ul><ul><ul><li>RESPONSABILITAT: IL.LIMITADA (Patrimoni present i futur) </li></ul></ul><ul><ul><li>FISCALITAT: IRPF (estimació directa o mòduls) e IVA </li></ul></ul><ul><ul><li>RÈGIM SEGURETAT SOCIAL: AUTÒNOM (RETA) </li></ul></ul><ul><ul><li>TOTS els que aportin treball han de ser AUTÒNOM </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Formes jurídiques
 15. 16. <ul><li>SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA (S.R.L o S.L.): </li></ul><ul><ul><li>Societat amb PERSONALITAT JURÍDICA pròpia </li></ul></ul><ul><ul><li>NUMERO DE PROMOTORS/ES: 1 o més </li></ul></ul><ul><ul><li>CAPITAL SOCIAL MÍNIM: 3.005’06€, dividit en participacions </li></ul></ul><ul><ul><li>RESPONSABILITAT: LIMITADA, excepte administrador </li></ul></ul><ul><ul><li>FISCALITAT: Impost de Societats i IVA </li></ul></ul><ul><ul><li>RÈGIM SEGURETAT SOCIAL: AUTÒNOM (RETA) i Règim General (segons capital i funcions) </li></ul></ul><ul><ul><li>MAJOR COMPLEXITAT en constitució, gestió i administració </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Formes jurídiques
 16. 17. <ul><li>SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA (S.L.N.E.): </li></ul><ul><ul><li>NUMERO DE PROMOTORS/ES: 1 o més </li></ul></ul><ul><ul><li>NUMERO MÀXIM DE SOCIS AL CONSTITUIR: 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>CAPITAL SOCIAL: 3.012€ FINS A 120.202€. </li></ul></ul><ul><ul><li>RESPONSABILITAT: LIMITADA, excepte administrador </li></ul></ul><ul><ul><li>FISCALITAT: Impost de Societats i IVA </li></ul></ul><ul><ul><li>RÈGIM SEGURETAT SOCIAL: AUTÒNOM (RETA) i Règim General (segons capital i funcions) </li></ul></ul><ul><ul><li>RAPIDESA en constitució, gestió i administració </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Formes jurídiques
 17. 18. <ul><li>SOCIETAT ANÒNIMA (S.A.): </li></ul><ul><ul><li>Societat amb PERSONALITAT JURÍDICA pròpia </li></ul></ul><ul><ul><li>NUMERO DE PROMOTORS/ES: 1 o més </li></ul></ul><ul><ul><li>CAPITAL SOCIAL MÍNIM:, 60.101’21€ dividit en accions </li></ul></ul><ul><ul><li>RESPONSABILITAT: LIMITADA, excepte administrador </li></ul></ul><ul><ul><li>FISCALITAT: Impost de Societats i IVA </li></ul></ul><ul><ul><li>RÈGIM SEGURETAT SOCIAL: AUTÒNOM (RETA) i Règim General (segons capital i funcions) </li></ul></ul><ul><ul><li>MAJOR COMPLEXITAT en constitució, gestió i administració </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Formes jurídiques
 18. 19. <ul><li>SOCIETAT LABORAL (LIMITADA O ANÒNIMA): </li></ul><ul><ul><li>NUMERO DE PROMOTORS/ES: 3 (2 d’ells treb. indefinits) </li></ul></ul><ul><ul><li>CAPITAL SOCIAL MÍNIM: 3.005’06€ o 60.101,21€ (51% dels treballadors) </li></ul></ul><ul><ul><li>RESPONSABILITAT: LIMITADA, excepte administrador </li></ul></ul><ul><ul><li>FISCALITAT: Impost de Societats i IVA </li></ul></ul><ul><ul><li>RÈGIM SEGURETAT SOCIAL: AUTÒNOM (RETA) i Règim General (segons capital i funcions) </li></ul></ul><ul><ul><li>Majors beneficis socials i bonificacions fiscals que S.L. i S.A. </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Formes jurídiques
 19. 20. <ul><li>SOCIETATS COOPERATIVES (S.C.C.L.): </li></ul><ul><ul><li>NUMERO DE PROMOTORS/ES: 3 (majors requisits a la condició de soci (alta i baixa) </li></ul></ul><ul><ul><li>CAPITAL SOCIAL MÍNIM: 3.005’06€ </li></ul></ul><ul><ul><li>RESPONSABILITAT: LIMITADA, segons estatuts </li></ul></ul><ul><ul><li>FISCALITAT: Impost de Societats i IVA </li></ul></ul><ul><ul><li>RÈGIM SEGURETAT SOCIAL: AUTÒNOM (RETA) i Règim General (segons capital i funcions) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fons de Reserva Obligatori, però BENEFICIS FISCALS </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Formes jurídiques
 20. 21. ACCIONS DE SUPORT Formes jurídiques
 21. 22. <ul><li>CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ D’ATUR: </li></ul><ul><li>Persones amb dret a cobrar prestació d’ATUR (mínim 3 mesos) </li></ul><ul><ul><li>EI i S.C.P.: </li></ul></ul><ul><ul><li>Màxim del 60% per a inversió inicial (80% joves). </li></ul></ul><ul><ul><li>Constitució o incorporació en una S.C.C.L. o S.L.L.: </li></ul></ul><ul><ul><li>Capitalització total o parcial (fins al 100%). </li></ul></ul><ul><ul><li>Constitució d’una S.L. o S.A.: </li></ul></ul><ul><ul><li>Capitalització del 100% a quotes de la Seguretat Social. </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Ajuts i subvencions
 22. 23. <ul><li>PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA: </li></ul><ul><ul><li>Persones en atur que es facin EI o socis d’una SCP </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvencions per establiment per compte propi </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvencions financeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvencions per a assistència tècnica </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Ajuts i subvencions
 23. 24. <ul><li>FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL: </li></ul><ul><ul><li>Foment de la creació i consolidació d’empreses d’economia social ( Societats Cooperatives i Societats Laborals ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diversos ajuts destinats al finançament de: </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporació de nous socis o constitució </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversions productives en immobilitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Assistència tècnica, assessorament i formació empresarial </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Ajuts i subvencions
 24. 25. <ul><li>ALTRES SUBVENCIONS: </li></ul><ul><ul><li>Bonificació de la taxa d’activitat municipal : </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducció del 75% de l’import per empreses de recent creació que tinguin com a màxim un any d’antiguitat (alta IAE) </li></ul></ul><ul><ul><li>Requisits: Alta d’activitat (SS i AEAT) </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Ajuts i subvencions
 25. 26. <ul><li>LÍNIES DE PRÉSTECS PREFERENCIALS: </li></ul><ul><ul><li>PRÉSTECS i CRÈDITS de la Xarxa Inicia o ICO: </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveixen per finançar l’actiu fix i l’actiu circulant </li></ul></ul><ul><ul><li>Línies especials de MICROCRÈDITS: </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a persones sense possibilitat d’avals ni garanties </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Ajuts i subvencions
 26. 27. <ul><li>RECORDATORI: </li></ul><ul><ul><li>SESSIÓ ESPECÍFICA DEL PLA D’EMPRESA: </li></ul></ul><ul><ul><li>Per començar a elaborar o resoldre dubtes del pla d’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>TOTS ELS DIMECRES A LES 9h. AL VIVER D’EMPRESES </li></ul></ul>ACCIONS DE SUPORT Creació i consolidació d’empreses
 27. 28. Gràcies per la vostra atenció Vapor Llonch: Ctra. De Barcelona, 208 bis 93 745 31 61 Viver d’Empreses: C. Ferrer de Blanes, 25 93 720 75 10 <ul><ul><li>http:// oficinaempresaiautonom.blogspot.com </li></ul></ul><ul><li>www.vaporllonch.net </li></ul>Contacte:

×