แบบฝกหัดที่ 1 เซ็ต
1. ใหนิสิตพิจารณาขอตอไปนี้วา ผิด หรือ ถูก
1.1. กําหนดให 𝐴 = {1,2,3,4}
........... 1) 1 ∈ 𝐴
.........
3. จงหาเพาเวอรเซตของเซตตอไปนี้
3.1. 𝐴 = {1}
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………………...
4. จงหาสับเซตของเซตตอไปนี้
4.1. 𝐴 = {2,4}
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………...
5. จงหาจํานวนสับเซตของเซตตอไปนี้
5.1. 𝐴 = {2,4}
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………...
6. กําหนดให
𝕌 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
𝐴 = {0,2,4,6,8}
𝐵 = 1,3,5,87,9
𝐶 = {2,3,5,7}
จงแจกแจงสมาชิกชองเซตตอไปนี้
6.1. 𝕌⋂A
...
7. กําหนดให
𝕌 = 𝑥 𝑥 ∈ ℤ! }
𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ! |5 < 𝑥 < 10}
𝐵 = 𝑥 ∈ ℤ! |2 ≤ 𝑥 < 8
𝐶 = 𝑥 ∈ ℤ! |6 < 𝑥 ≤ 12
จงแจกแจงสมาชิกชองเซตตอไ...
8. กําหนดให
𝕌 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
𝐴 = {0,2,4,6,8}
𝐵 = 1,3,5,87,9
𝐶 = {2,3,5,7}
จงแจกแจงสมาชิกชองเซตตอไปนี้
8.1. 𝕌′
…...
9. กําหนดให
𝕌 = 𝑥 𝑥 ∈ ℤ! }
𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ! |5 < 𝑥 < 10}
𝐵 = 𝑥 ∈ ℤ! |2 ≤ 𝑥 < 8
𝐶 = 𝑥 ∈ ℤ! |6 < 𝑥 ≤ 12
จงแจกแจงสมาชิกชองเซตตอไ...
10. จงเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธของสมาชิกเซตเหลานี้
1. A⋃B′

2. (A⋃B)′

3. A′⋂B

4. (A⋂B)′

5. A′⋃B′⋃C′

6. (A⋂B⋂C)′

7....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบฝึกหัดวิชา Theory of Computation ชุดที่ 1 เซ็ต

582 views

Published on

Theory of Computation
Exercise 1 Set

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกหัดวิชา Theory of Computation ชุดที่ 1 เซ็ต

 1. 1. แบบฝกหัดที่ 1 เซ็ต 1. ใหนิสิตพิจารณาขอตอไปนี้วา ผิด หรือ ถูก 1.1. กําหนดให 𝐴 = {1,2,3,4} ........... 1) 1 ∈ 𝐴 ........... 2) 3 ∈ 𝐴 ........... 3) 2,3 ∉ 𝐴 ........... 4) 3,4 ∉ 𝐴 1.2. กําหนดให   𝐴 = {1, 1, 2 , 2,3, {}, {∅}} ........... 1) 1,2 ∈ 𝐵 ........... 2) {∅} ∈ 𝐵 ........... 3) ∅ ∈ 𝐵 ........... 4) { 1,2 , 2,3} ∈ 𝐵 1.3. กําหนดให   𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ! | − 5 ≤ 𝑥 < 4} ........... 1) −5 ∈ 𝐴 ........... 2) 0 ∈ 𝐴 ........... 3) {−5, −2,3} ∈ 𝐴 ........... 4) 3 ∉ 𝐴 2. กําหนดให   𝐴 = 0,1 , 𝐵 = −1,0,1 , 𝐶 = −1, {0,1},2 และ 𝐷 = 1,2 ใหนิสิตพิจารณาขอตอไปนี้วา ผิด หรือ ถูก ........... 1) 0 ∈ 𝐴 ........... 2) {0} ⊂ 𝐴 ........... 3) {1,2} ∈ 𝐵 ........... 4) {0,1} ⊂ 𝐵 ........... 5) {0,1} ∈ 𝐶 ........... 6) {0,1} ⊂ 𝐶 ........... 7) 0 ∈ 𝐶 ........... 8) {0} ∈ 𝐶 ........... 9) {−1,0,1} ∈ 𝐵 ........... 10) 𝐴 ⊂ 𝐵 ........... 11) 𝐷 ⊂ 𝐶 ........... 12) 𝐴 ∈ 𝐶 ........... 13) 𝐴 ⊂ 𝐶 ........... 14) 𝐵 ∈ 𝐶 ........... 15  𝐵 ⊂ 𝐶 ........... 16) ∅ ⊂ 𝐴 ........... 17) ∅ ∈ ∅ ........... 18) ∅ ⊂ ∅ ........... 19) ∅ ⊂ {−1,2} ........... 20) ∅ ⊂ {∅} ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........
 2. 2. 3. จงหาเพาเวอรเซตของเซตตอไปนี้ 3.1. 𝐴 = {1} ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.2. 𝐵 = {𝑎, 𝑏} ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.3. 𝐶 = {1, {3,5}} ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.4. 𝐷 = {{1, 3,5 }} ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.5. 𝐸 = {{𝑎}} ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.6. 𝐹 = {∅} ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.7. 𝐹 = {∅, 1} ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.8. 𝐺 = {−1,2} ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.9. 𝐻 = {−1, ∅, 1} ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........
 3. 3. 4. จงหาสับเซตของเซตตอไปนี้ 4.1. 𝐴 = {2,4} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.2. 𝐵 = {𝑎, 𝑏, 𝑐} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.3. 𝐶 = {1, {3,5}} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.4. 𝐷 = {1, ∅} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.5. 𝐸 = { 2 , 3, {∅}} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.6. 𝐹 = { 2 , {3}} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.7. 𝐺 = { 2 , 3 ∅ } …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........
 4. 4. 5. จงหาจํานวนสับเซตของเซตตอไปนี้ 5.1. 𝐴 = {2,4} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5.2. 𝐵 = {𝑎, 𝑏, 𝑐} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5.3. 𝐶 = {1, {3,5}} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5.4. 𝐷 = {1, ∅} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5.5. 𝐸 = { 2 , 3, {∅}} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5.6. 𝐹 = { 2 , {3}} …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5.7. 𝐺 = { 2 , 3 ∅ } …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........
 5. 5. 6. กําหนดให 𝕌 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 𝐴 = {0,2,4,6,8} 𝐵 = 1,3,5,87,9 𝐶 = {2,3,5,7} จงแจกแจงสมาชิกชองเซตตอไปนี้ 6.1. 𝕌⋂A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.2. B⋂A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.3. A⋂C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.4. B⋂C⋂A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.5. 𝕌⋃A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.6. B⋃A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.7. A⋃C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.8. B⋃C⋃A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.9. A′   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........
 6. 6. 7. กําหนดให 𝕌 = 𝑥 𝑥 ∈ ℤ! } 𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ! |5 < 𝑥 < 10} 𝐵 = 𝑥 ∈ ℤ! |2 ≤ 𝑥 < 8 𝐶 = 𝑥 ∈ ℤ! |6 < 𝑥 ≤ 12 จงแจกแจงสมาชิกชองเซตตอไปนี้ 7.1. 𝕌⋂A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.2. B⋂B …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.3. A⋂B …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.4. A⋂B⋂C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.5. 𝕌⋃A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.6. B⋃C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.7. A⋃C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.8. B⋃C⋃A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7.9. B′   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........
 7. 7. 8. กําหนดให 𝕌 = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 𝐴 = {0,2,4,6,8} 𝐵 = 1,3,5,87,9 𝐶 = {2,3,5,7} จงแจกแจงสมาชิกชองเซตตอไปนี้ 8.1. 𝕌′ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8.2. B′ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8.3. B′⋂C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8.4. (A⋃C)′ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8.5. B⋃C′ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8.6. B − C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8.7. A − C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8.8. B⋃C − A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8.9. 𝕌 − A   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........
 8. 8. 9. กําหนดให 𝕌 = 𝑥 𝑥 ∈ ℤ! } 𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ! |5 < 𝑥 < 10} 𝐵 = 𝑥 ∈ ℤ! |2 ≤ 𝑥 < 8 𝐶 = 𝑥 ∈ ℤ! |6 < 𝑥 ≤ 12 จงแจกแจงสมาชิกชองเซตตอไปนี้ 9.1. 𝕌′ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.2. B′ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.3. B′⋂C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.4. (A⋃C)′ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.5. B⋃C′ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.6. B − C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.7. A − C …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.8. B⋃C − A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9.9. 𝕌 − A   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........
 9. 9. 10. จงเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธของสมาชิกเซตเหลานี้ 1. A⋃B′ 2. (A⋃B)′ 3. A′⋂B 4. (A⋂B)′ 5. A′⋃B′⋃C′ 6. (A⋂B⋂C)′ 7. A′⋂B′⋂C′ 8. B⋂A − C ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... รหัสประจําตัว ........................... หมูเรียน ..........

×