Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eğitimsel yazilimlari değerledirme kriterleri (1)

1,036 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eğitimsel yazilimlari değerledirme kriterleri (1)

 1. 1. E Ğ Ġ T Ġ M S E L YA Z I L I M L A R IDEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ Atilla SEMERCİ 20082152
 2. 2. I. TEMEL ÖĞRETIM BÖLÜMÜ Açık ve net hedefler Etkin ve yararlı geribildirim Yeterli örnek ve uygulama kullanımı Örnekler ve uygulamalarda uygun zorluk seviyesi Öğrenci özelliklerinin dikkate alındığı farklı örneklerin kullanımı Aktif öğrenme ve etkileşimi destekleme İpuçları ya da özet verme Yalın ve anlaşılır bir dil kullanma Kendinden önceki ve sonraki konuyla ilişkili, bütünlük sağlayan bir yapı oluşturma
 3. 3. II. ÖĞRENCI DEĞERLENDIRME M AT E R YA L L E R I Değerlendirmenin öğretim içeriği ile tutarlı olması Geribildirim vermek için karakterler, animasyonlar ya daipuçları kullanma. Farklı türlerde değerlendirme soruları kullanma
 4. 4. I I I . G Ü D Ü S E L TA S A R ı M Öğreneni materyali kullanmaya güdüleyen çeşitliliğe sahipolması Görsellerin çizimlerinin nitelikli olması
 5. 5. I V. G Ö R S E L TA S A R ı M V E Ü R E T I M KALITESI Görsellerin gerçeği yansıtıyor olması Görsellerin birlikte yer aldığı metinleri destekler nitelikte olması Görsellerin öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir unsur olarak kullanılmışolması Uygun bir şekilde kullanılmış yakınlık ve hizalama Kullanılan görsellerin hedef kitle için uygun olması Yaratıcılık ve özgünlük
 6. 6. V. T E K N I K K A L I T E D E Ğ E R L E N D I R M E S I Kullanılışlılık (Öğrenci ve eğitmenlerin materyalleri kolaycakullanabilmesi) Yazılımın amaçlarının, kullanım kılavuzunun, iletişim bilgilerinin,karşılayacağı minimum donanım özelliklerinin yer aldığı yardımmenüsü. İşlevlerin düzgün çalışması (Butonlar, animasyonlar, geçişler) Hatasız ve hızlı çalışma. Güncellenebilirlik.
 7. 7. VI. ĠÇERIK UNSURLARı Senaryo taslağı. Hedef kitlenin özelliğine uygun içerik unsurlarının tasarlanması. Kendi özgün üretim materyallerini oluşturma.
 8. 8. V I I . O Y U N TA B A N L ı YA Z ı L ı M L A R Ġ Ç I N Oyunu tanıtmak için iyi yönergeler kullanma Geribildirimler kullanma Senaryonun özgünlüğü Oyun sırasında performansları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi Yönlendirme ve denetlemelerin başarılı olması Eğitim öğretim ve oyunun amaçlarının hedeflerinin birbirine uygunluğu Oyunun öğreneni oynamaya güdüleyen bir stratejiye oturuyor olması.
 9. 9. Ġncelemiş olduğum bu eğitim cd’ si Trafik Kurallarını anlatılmış fakat kullanıldığı background çokilgisizdi ilk izlenim her zaman önemlidir. Giriş butonu çok basit kalmış.

×