Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Workinlot Yerlesik Girisimci Hizmeti

Ad

Bu doküman ve içerikleri Workinlot tarafından yaratılmıştır ve Workinlot’a aittir. Tamamı veya parçaları, Workinlot’ın pay...

Ad

Faz 1 - Farkındalık ve Kapsam Geliştirme
“İş birimlerinin inovasyon ihtiyaç tespit çalışmaları, sektörel küresel kıyaslama...

Ad

Farkındalık & kapsam oluşturma fazı, masa başı araştırmalar, tasarım
çalıştayları ve bunların sentezlenmesinden oluşur
TAS...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
1 of 19 Ad

Workinlot Yerlesik Girisimci Hizmeti

Download to read offline

Workinlot, kurumun inovasyon ihtiyaç ve odak alanlarını tanımasını sağlar.
Çözüm üreten Startup ve ArGe firmalarıyla, ortak inovasyon proje yönetimini kolaylaştırır.
İnovasyon süreçlerinin, kurumsal çalışanlar için yarattığı ek iş yükü ortadan kaldırır ve riski ortadan kaldırır.
Yerleşik girişimci hizmetiyle, iç ve dış inovasyon paydaşları ile etkileşimi takip eder ve kolaylaştırır

4 ana inovasyon varlığı olan, ArGe / Kurum içi girişimcilik & Venture building / Yatırım / Stratejik işbirliklerinin farklı seviyelerde destekler
Kurumsal inovasyon süreç ve projelerinde destek verebileceğimiz alanları keşfetmek için doğru zaman.

Workinlot, kurumun inovasyon ihtiyaç ve odak alanlarını tanımasını sağlar.
Çözüm üreten Startup ve ArGe firmalarıyla, ortak inovasyon proje yönetimini kolaylaştırır.
İnovasyon süreçlerinin, kurumsal çalışanlar için yarattığı ek iş yükü ortadan kaldırır ve riski ortadan kaldırır.
Yerleşik girişimci hizmetiyle, iç ve dış inovasyon paydaşları ile etkileşimi takip eder ve kolaylaştırır

4 ana inovasyon varlığı olan, ArGe / Kurum içi girişimcilik & Venture building / Yatırım / Stratejik işbirliklerinin farklı seviyelerde destekler
Kurumsal inovasyon süreç ve projelerinde destek verebileceğimiz alanları keşfetmek için doğru zaman.

More Related Content

Workinlot Yerlesik Girisimci Hizmeti

 1. 1. Bu doküman ve içerikleri Workinlot tarafından yaratılmıştır ve Workinlot’a aittir. Tamamı veya parçaları, Workinlot’ın paylaşım yaptığı kişiler dışında paylaşılamaz ve bağlam harici kullanılamaz. Yerleşik Girişimci Hizmeti
 2. 2. Faz 1 - Farkındalık ve Kapsam Geliştirme “İş birimlerinin inovasyon ihtiyaç tespit çalışmaları, sektörel küresel kıyaslama analizi ve odak alanlarının önceliklendirilmesi"
 3. 3. Farkındalık & kapsam oluşturma fazı, masa başı araştırmalar, tasarım çalıştayları ve bunların sentezlenmesinden oluşur TASLAK FARKINDALIK & KAPSAM GELİŞTİRME FAZI KAPSAMI İlgili stratejik ve operasyonel planların incelenmesi İhtiyaç ve fırsat tespiti odaklı iş birimi toplantıları Araştırma, Vaka Çalışmaları ve Çözüm Kümelenmeleri Farkındalık ve İlham Çalıştayı Odak Önceliklendirme ve Seçim Workinlot çalışmalarının altyapısı kurum ihtiyaçları ve hedefleridir. Strateji raporları, değerlendirmeler, proje ve fikir listleri, kurumiçi girişimcilik projeleri vb. bunları etkili bir şekilde temsil eder. Kendi alanlarındaki inovasyon projelerinin yöneticiliğini, sponsorluğunu ve mentörlerini genelde iş birimi yöneticileri üstlenir. Bu kilit insanlarla toplu ve 1-1 görüşmeler ile gereksinimler ile empati kurulması sağlanırç Önemli ihtiyaç ve hedefleri tam anlamış olarak, sonraki adımlara ilham olacak bir rapor hazırlanır:: • Küresel trendler, uygulamalar ve vaka çalışmaları • Kilit fonksiyonel inisiyatifler • İlgili ve kayda değer girişim etkileşimi vaka çalışmaları • Çözüm kümelenmeleri Stratejik oyun alanının belirlendiği bir ortak akıl çalıştayı düzenlenir. Çalıştay çıktısı potansiyel faydaların anlaşılması ve değerlendirilmesidir. Yöneticiler ile çözüm kümelenmeleri önceliklendirilir.
 4. 4.  İnovasyon odak alanlarının tespiti ve önceliklendirilmesi  Küresel kıyaslama çalışması ve iş birimleri ile atölye çalışmaları raporu  İç kaynak hizalanması, motivasyonu ve koordinasyonu  Odak alanlarına yönelik ekosistem taslağı ve yol haritasının belirlenmesi  Faz 2‘de başlaması gereken etkileşim ajandasını uygulamak için doğru odak ve kanal yapılarının hazırlanması  Webrazzi kurumsal iletişim içeriğinin tasarım ve yayımlanması (Örnek Sodexo – Yandex)  Olası webinar içerikleri (Örnek Brisa - Siemens Healthcare)  Açık inovasyon çağrısı / Web sitesi içerik taslakları  Girişim değerlendirme kriterleri ve el kitabı  İnovasyon kurulu taslak organizasyonu, rol ve sorumluluklar Faz 1 çıktıları OPSİYONEL
 5. 5. Faz 2 - Startup / ArGe Firması Etkileşimi “Odak alanlarına yönelik hizmet veren Startup / ArGe firmalarının tespiti, iletişim ve etkileşimin başlamasına kadar tüm adımların yönetilmesi”
 6. 6. Etkileşim hızlandırma aksiyona geçme süresini ve riskleri azaltmaya yönelik adım adım bir yaklaşımdır TASLAK ETKİLEŞİM HIZLANDIRMA FAZI KAPSAMI Odak Doğrulama & Zenginleştirme Workinlot Tarama & Ön Değerlendirme Uygun çözümler sunan girişim ve ArGe firması uzun liste Eş Değerlendirme & Önceliklendirme Şirket ve Çözüm Sunumları Toplantılar sonrası stratejik içgörüler NDA & Detaylı PoC Talebi PoC Sunumları Toplantılar sonrası stratejik içgörüler PoC Anlaşması & Planlama Dikkate alınabilecek çözümler 1-1 görüşmeye uygun firmalar Etkileşime uygun firmalar PoC Başlangıcı
 7. 7. Genel olarak yerleşik girişimcinin rolü tüm sürecin yönetimi ve her adımdaki ek detayların sağlanmasıdır TASLAK ETKİLEŞİM HIZLANDIRMA FAZI KAPSAMI Tarama ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi Çözüm kümelerinin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmiş etkileşim yol haritası oluşturulması NDA toplama koordinasyonu, PoC taleplerinin dağıtımı ve doğru şekilde anlaşılması Anlaşma desteği ve girişim ve ArGe firmaları ile iletişimin yönetilmesi Kamuya açık bilgiler, uzmanlık ve gerektiğinde 1-1 görüşmeler kullanılarak kısa liste oluşturulması Girişim veya ArGe firmalarının toplantı öncesi hızlandırılması ve toplantıların yönetilmesi Girişim veya ArGe firmalarının yaklaşım geliştirilmesinin hızlandırılması, toplantıların ve iletişimin yönetilmesi Çözüm kümelenmeleri ve her kümelenme için girişim ve ArGe firması uzun listesi Toplantılar sonrası bulguların değerlendirilmesi ve etkileşim tavsiyeleri Değerlendirmeye alınacak girişim veya ArGe firmalarının belirlenmesi İlişkilerin geliştirileceği girişim veya ArGe firmalarının belirlenmesi Başarılı PoC uygulaması sonrası adımların tartışılması Süreç Adımları Belgeler Kararlar
 8. 8. Faz 3 - Çok Paydaşlı İnovasyon Ekosistemi “Kurumsal inovasyon varlıkları olan ArGe / Kurum içi Girişimcilik Venture Building / Yatırım / Stratejik işbirliği platformunun iç ve dış paydaşlarla etkileşim stratejisinin oluşturulması ve desteklenmesi”
 9. 9. Çok paydaşlı ekosistem inovasyon stratejisini sürekli kılan bir platform kurulması ve paydaşların hizalanmasıdır İnovasyon Stratejisi İşbirlikçi ArGe Kurumsal Girişimcilik Girişim Etkileşim Ortaklıkları Kurumsal Ortaklık Geliştirme Platform Stratejisi Stratejik Yatırımlar Platform Konumlandırması Ekosistem Paydaşları Kurum İnovasyon Programı Girişimler Akademi Diğer Platformlar Risk Sermayesi Firmaları ArGe Firmaları Stratejik Ortaklıklar
 10. 10. Workinlot, tasarladığı süreçlerin uygulama ve yönetiminde de aktif rol alarak kurumsal hafızanın oluşmasını ve paylaşılmasını sağlar. Workinlot iç ve dış paydaşlarla birebir çalışmalar yaparak her paydaşın katılımını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Ayrıca Workinlot ekosistem ortaklıkları kurumun kullanımına açılır. Workinlot doğrulanmış açık inovasyon metodolojisini, girişimci bakış açısı ile kurumun mevcut şartlarına uyarlar ve hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlar. Yerleşik Girişimci Hizmeti ile kurumlar, sadece inovasyona odaklanmış, yüksek tecrübeli bir takıma her zaman erişme ve sadece ihtiyacı kadar kullanma fırsatı elde eder. Workinlot, inovasyon programının yeni tespit edilen ihtiyaçlarını ve güncel fırsatları da göz önüne alarak, iş kapsamındaki değişikliklere pürüzsüz bir şekilde adapte olur. Sorumluluk Merkezi İç ve Dış Koordinasyon & İletişim Doğrulanmış Metodoloji Esnek İşgücü Esnek Kapsam Yerleşik Girişimci Hizmeti ile kurumlar uzman ve tecrübeli bir ekibi yalın bir şekilde organizasyona dahil etmiş olur
 11. 11. Workinlot yerleşik girişimci olarak müşterilerine etkileşim yolculuklarının her adımında eşlik eder Bu aşamada hedef, tüm organizasyonun, aciliyet, öncelikler, süreç ve yol haritasını net bir şekilde anlamış olarak, inovasyon inisiyatifinin destekçisi olmasını sağlamaktır. Sahne kurulduktan sonra, etkileşimlere başlamak ve ölçülebilir katma değere sahip konsept doğrulama çalışmaları ile, geri dönüşleri deneyimlemek çok önemlidir. projects. Bu aşamada hedef faydaları maksimize etmektir. Kapsayıcı bir açık inovasyon platformu ve altta çalışan (birçok) süreç ile, şirket kendi dışında yaratılan inovasyonlar için bir çekim noktası olmayı hedefler. • Masa başı araştırmalar • Derinlemesine görüşmeler ve tasarım çalıştayları • Strateji ve yol haritası geliştirme • Süreç & yönetişim tasarımı • Paydaş iletişimi ve yönetimi • Takip ve raporlama • Etkileşim projeleri ve portfolyonun yönetimi • Platform tasarımı • Paydaş geliştirme • İletişim, küreselleşme ve sürekli değer madenciliği Faz 1 Farkındalık & Kapsam Oluşturma Faz 2 Girişim / ArGe Firması Etkileşimi Faz 3 Çok Paydaşlı İnovasyon Ekosistemi Workinlot Yerleşik Girişimci Hizmeti Kurum Hedefleri Workinlot Kapsamı
 12. 12. Workinlot Hakkında
 13. 13. Workinlot Referansları
 14. 14. Atilla Erel Kurucu Ortak Yerleşik Girişimci Lideri atilla@workinlot.com +90 533 376 0014 Baran Korkut Kurucu Ortak İş Tasarımı Lideri baran@workinlot.com +90 532 287 7731
 15. 15. Ekler – Vaka Çalışmaları
 16. 16. Mobilite – Vaka Çalışması Trend Analizi ve Ekosistem Oluşturma Amaçlı açık inovasyon
 17. 17. Yenilenebilir Enerji- Vaka Çalışması Stratejik Ortaklık ve Ekosistem Oluşturma
 18. 18. Hızlı Tüketim Ürünleri – Vaka Çalışması İçgörü ve Pazarlama Araştırması Amaçlı Açık İnovasyon
 19. 19. Sağlık – Vaka Çalışması “Wellness Hub” Ekosistem Tasarımı Adil Finansman Standartlar Bağlı Veri Setleri İç Görüler Sosyal Veri Finansal Veri Sağlık & İyilik Verisi Hasta Kaynaklı Klinik Veri Hizmet Sağlayıcı Kaynaklı Klinik Veri Altyapı İleri Seviye Analitik Sağlık Platformu Değerlendirme Bakım Genel Sağlık Halini Sağlama Bakım Alma

×