Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Β. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ Ι

342 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Β. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ Ι

 1. 1. 2ο Γενικό Λύκειο Κω Άννα Γεωργαντή Ετέμ Ατσιγκιόζ ΤάξηΒ 2ο Γενικό ΛύκειοΚω ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ
 2. 2. Περιεχόμενα Εισαγωγή...................................................3 Λογοκλοπή................................................3 Τι ακριβώς είναι η λογοκλοπή;.................3 Έλεγχος λογοκλοπής.................................7 Πώς μπορώ να αποφύγω τη λογοκλοπή;.7 Πηγές.........................................................9
 3. 3. Εισαγωγή Το διαδίκτυο έχει εισβάλλει σε όλους τους τομείς τις ζωής μας. Για την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση του όμως πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες ηθικής. Βασικό ζήτημα αυτών των κανόνων είναι ή λογοκλοπή Λογοκλοπή Λογοκλοπή είναι η χρήση του έργου η μέρους του έργου κάποιου δημιουργού και η παρουσίασή του ως δικού μας. Είτε γίνεται με πρόθεση είτε όχι, είναι λογοκλοπή. Αναλυτικότερα λογοκλοπή είναι: Να χρησιμοποιούμε τις λέξεις ή τις ιδέες κάποιου, χωρίς να κάνουμε την αντίστοιχη αναφορά ή παραπομπή, να μη βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά φράσεις που πήραμε αυτούσιες από κάποια πηγή, να κάνουμε την εργασία κάποιου άλλου ή να βάζουμε κάποιον να κάνει τη δική μας εργασία.1 Τι ακριβώς είναι η λογοκλοπή; Η λογοκλοπή εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Οι πιο συνηθισμένες είναι:  Χρήση παραθεμάτων από εργασίες άλλων τα οποία δεν πιστώνονται στον συντάκτη τους. Τα παραθέματα θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτά με την χρήση εισαγωγικών. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σαφές στον αναγνώστη τι ανήκει στον συντάκτη μιας εργασίας και τι σε άλλους μελετητές.  Παράφραση. Πρόκειται για την αθέμιτη χρήση διατυπώσεων άλλων μελετητών ελαφρώς παραλλαγμένων (π.χ. με αλλαγή της σειράς των όρων μιας πρότασης), έτσι ώστε να δίνεται η ψευδής εντύπωση ότι το κείμενο είναι προϊόν προσωπικής μας εργασίας. Οι παραπομπές στις σελίδες του μελετήματος που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είναι 1 http://logoklopi.weebly.com/omicronrhoiotasigmamuomicron943.html
 4. 4. ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερο να δίνει κανείς το περίγραμμα των απόψεων άλλων μελετητών σε περίληψη και να παραπέμπει βέβαια σε αυτούς. Μια πιστή περίληψη μαρτυρεί ότι οι θέσεις των μελετητών με τους οποίους συνομιλούμε έχουν κατανοηθεί σε βάθος.  Copy-paste από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο προσφέρει στον σύγχρονο ερευνητή τεράστιο πλούτο βάσεων δεδομένων και η εξοικείωση των φοιτητών με τα ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η χρήση του υλικού που αντλούμε από το διαδίκτυο ρυθμίζεται από κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδίδουμε τα κείμενα που αντλούμε από εκεί στον συντάκτη τους και επίσης να αναφέρουμε το site που χρησιμοποιήσαμε στην βιβλιογραφία. Ας σημειωθεί εδώ, ότι παρά τις πολλές ευκολίες που παρέχει στον σημερινό ερευνητή το διαδίκτυο, το διαθέσιμο υλικό είναι συχνά αμφίβολης επιστημονικής εγκυρότητας. Οι συντάκτες εργασιών θα πρέπει συνεπώς να ελέγχουν την αξιοπιστία των ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν αποτεινόμενοι στον διδάσκοντα.  4.Συνεργασία. Η δίχως έγκριση συνεργασία φοιτητών για την σύνταξη γραπτής εργασίας ή η ανάθεση συγγραφής της σε τρίτα πρόσωπα είναι αυτονόητα αθέμιτες πρακτικές.  Έμμεσες παραπομπές. Γενικά οι έμμεσες παραπομπές, δηλαδή η παραπομπή στο έργο του Χ μέσω του Ψ, θα πρέπει να αποφεύγονται. Σε περίπτωση, όμως, που είναι εντελώ ς αδύνατον να έχουμε άμεση πρόσβαση στις πηγές που χρησιμοποιούμε (δηλαδή στο έργο του Χ) θα πρέπει να δηλώνουμε ρητώς την πηγή η οποία αναφέρει το έργο που παραθέτουμε (π.χ. «όπως αναφέρει ο Ψ σχολιάζοντας τον Χ»)  Διπλή υποβολή εργασίας. Εννοείται ότι η υποβολή της ίδιας εργασίας (ακόμη και αν πρόκειται για ένα μικρό μέρος της), προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες ενός νέου σεμιναρίου είναι α θ έ μ ι τ η .  Σε περίπτωση που κατά την έρευνά μας έχουμε δεχθεί βοήθεια από τρίτους (και όχι από τον οικείο διδάσκοντα) θα πρέπει να το αναφέρουμε ρητώς στον πρόλογο της εργασίας μας. Σε κάθε
 5. 5. περίπτωση, είναι απαραίτητο οι οφειλές μας να πιστώνονται σε όσους δέχθηκαν να διατυπώσουν την κρίση τους για την εργασία μας πριν την οριστική υποβολή της. Λογοκλοπή Γενικά Η λογοκλοπή σε οποιαδήποτε μορφή της (βλ. παρακάτω) συνιστά σοβαρό παράπτωμα και παραβιάζει βασικές αρχές επιστημονικής δεοντολογίας και της ηθικής γενικότερα. Η απόδοση των οφειλών μας σε εκείνους που με τα γραπτά τους ή τις ιδέες τους προώθησαν την σκέψη μας και μάς έκαναν να κατανοήσουμε καλύτερα τα ερωτήματα που θέτουμε στις σεμιναριακές ή άλλες εργασίες μας είναι πρωτίστως ζήτημα επιστημονικής ειλικρίνειας και αξιοπρέπειας. Η λογοκλοπή δηλώνει ότι ο συντάκτης/ρια της εκάστοτε εργασίας δεν έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις μαθησιακές απαιτήσεις ενός σεμιναρίου. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η αποδεδειγμένη λογοκλοπή μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην επαγγελματική σταδιοδρομία ενός επιστήμονα στον βαθμό που δοκιμάζεται έμπρακτα η αξιοπιστία του. Τι ακριβώς είναι η λογοκλοπή;  Χρήση παραθεμάτων από εργασίες άλλων τα οποία δεν πιστώνονται στον συντάκτη τους. Τα παραθέματα θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτά με την χρήση εισαγωγικών. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σαφές στον αναγνώστη τι ανήκει στον/στην συντάκτη/τρια μιας εργασίας και τι σε άλλους μελετητές.  Παράφραση. Πρόκειται για την αθέμιτη χρήση διατυπώσεων άλλων μελετητών ελαφρώς παραλλαγμένων (π.χ. με αλλαγή της σειράς των όρων μιας πρότασης), έτσι ώστε να δίνεται η ψευδής εντύπωση ότι το κείμενο είναι προϊόν προσωπικής μας εργασίας. Οι παραπομπές στις
 6. 6. σελίδες του μελετήματος που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είναι ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερο να δίνει κανείς το περίγραμμα των απόψεων άλλων μελετητών σε περίληψη και να παραπέμπει βέβαια σε αυτούς. Μια πιστή περίληψη μαρτυρεί ότι οι θέσεις των μελετητών με τους οποίους συνομιλούμε έχουν κατανοηθεί σε βάθος.  Copy-paste από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο προσφέρει στον σύγχρονο ερευνητή τεράστιο πλούτο βάσεων δεδομένων και η εξοικείωση των φοιτητών με τα ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να συνιστά αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η χρήση του υλικού που αντλούμε από το διαδίκτυο ρυθμίζεται από κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αποδίδουμε τα κείμενα που αντλούμε από εκεί στον συντάκτη τους και επίσης να αναφέρουμε το site που χρησιμοποιήσαμε στην βιβλιογραφία. Ας σημειωθεί εδώ, ότι παρά τις πολλές ευκολίες που παρέχει στον σημερινό ερευνητή το διαδίκτυο, το διαθέσιμο υλικό είναι συχνά αμφίβολης επιστημονικής εγκυρότητας. Οι συντάκτες/τριες εργασιών θα πρέπει συνεπώς να ελέγχουν την αξιοπιστία των ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν αποτεινόμενοι/ες στον διδάσκοντα/ουσα.  Συνεργασία. Η δίχως έγκριση συνεργασία φοιτητών για την σύνταξη γραπτής εργασίας ή η ανάθεση συγγραφής της σε τρίτα πρόσωπα είναι αυτονόητα αθέμιτες πρακτικές.  Έμμεσες παραπομπές. Γενικά οι έμμεσες παραπομπές, δηλαδή η παραπομπή στο έργο του Χ μέσω του Ψ, θα πρέπει να αποφεύγονται. Σε περίπτωση, όμως, που είναι εντελώ ς αδύνατον να έχουμε άμεση πρόσβαση στις πηγές που χρησιμοποιούμε (δηλαδή στο έργο του Χ) θα πρέπει να δηλώνουμε ρητώς την πηγή η οποία αναφέρει το έργο που παραθέτουμε (π.χ. «όπως αναφέρει ο Ψ σχολιάζοντας τον Χ»).  Διπλή υποβολή εργασίας. Εννοείται ότι η υποβολή της ίδιας εργασίας (ακόμη και αν πρόκειται για ένα μικρό μέρος της), προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες ενός νέου σεμιναρίου είναι α θ έ μ ι τ η .
 7. 7.  Σε περίπτωση που κατά την έρευνά μας έχουμε δεχθεί βοήθεια από τρίτους (και όχι από τον οικείο διδάσκοντα/ουσα) θα πρέπει να το αναφέρουμε ρητώς στον πρόλογο της εργασίας μας. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο οι οφειλές μας να πιστώνονται σε όσους/ες δέχθηκαν να διατυπώσουν την κρίση τους για την εργασία μας πριν την οριστική υποβολή της. Έλεγχος λογοκλοπής Το φαινόμενο της λογοκλοπής αποτελεί ένα σύνηθες πρόβλημα στην επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ανάπτυξη της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχουν διαθέσιμα λογισμικά που ανιχνεύουν το ποσοστό λογοκλοπής μιας εργασίας. Αυτά τα λογισμικά μπορεί να είναι και δωρεάν. Μία από τις δωρεάν λύσεις που υπάρχουν στο Internet είναι το Plagiarisma.Net που προσφέρει αυξημένες δυνατότητες ελέγχου λογοκλοπής. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει δυνατότητα ελέγχου τμήματος κειμένου, ολόκληρου αρχείου και δικτυακού τόπου μέσω της διεύθυνσης url. Πώς μπορώνα αποφύγωτηλογοκλοπή; Η λογοκλοπή μπορεί να αποφευχθεί με προσεκτικό έλεγχο και καταγραφή βιβλιογραφικών αναφορών για οτιδήποτε χρησιμοποιείται στην εργασία. Οι αναφορές πρέπει να είναι έτσι δοσμένες που να επιτρέπουν τον αναγνώστη να ανατρέξει απ’ ευθείας στην πρωτότυπη πηγή και να συγκρίνει τα δύο κείμενα. Ακόμη, ο φοιτητής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πηγές που χρησιμοποιεί είναι πρωτεύουσες και ότι έχει δικαίωμα να αναδημοσιεύσει πορίσματα ερευνών που υπάρχουν διαθέσιμα. Σε περίπτωση δευτερευόντων πηγών, δηλαδή εργασία κάποιου συγγραφέα που αναφέρεται σε κάποια άλλη, πρέπει να γίνεται αναφορά και στην πρωτεύουσα πηγή. Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ακόμη και σε περίπτωση που δεν αντιγράφει κάποιος λέξη προς λέξη το κείμενο ενός συγγραφέα, αλλά υπάρχει παράφραση του περιεχομένου, απαιτείται αναφορά. Γενικά, είναι σημαντικό
 8. 8. να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη της πτυχιακής ποιο κομμάτι αποτελεί νέα συνεισφορά στην επιστήμη και ποιο όχι.
 9. 9. Πηγές http://edu4adults.blogspot.gr/2012/03/free-plagiarism-checker.html http://business.teicm.gr/pms/?q=plagiarism http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url =http%3A%2F%2Fwww.philology.uoc.gr%2Fpostgraduate%2FPlagiarism.doc&ei=EEU3VdSzF 82VatiAgZAN&usg=AFQjCNEwG4LPsoLytfug2zlHIigwWfekfg&bvm=bv.91071109,d.d2s http://logoklopi.weebly.com/omicronrhoiotasigmamuomicron943.html http://business.teicm.gr/pms/?q=plagiarism#question3

×