Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan

51,524 views

Published on

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • EdI wOw?......
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan

 1. 1. Kasaysayan- pag-aaral ng mga nakaraang pangyayariupang maunawaan ang kasalukuyan atmapaghandaan ang hinaharap
 2. 2. Heograpiya-ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greeknageographia. Ang geo ay nangangahulugang“lupa”samantalang ang graphein ay “sumulat”.- pag-aaral ng pisikal na katangian ng daigdig gaya ngklima, lokasyon, hugis, topograpiya, anyong tubig, anyonglupa, mineral atbp.
 3. 3. PHOENICIAN-naging magaling namandaragat sapagkat anglokasyon ng kanilang lugaray nakaharap sa DagatMediterranean(Mapa ng Phoenicia)
 4. 4. Nagsimula ang kabihasnan sa lambak ilog,dito sila kumukuha ng maiinom, panlinis ngkatawan at patubig sa kanilang pananim.
 5. 5. Eskimo ng AlaskaAng mga Eskimo sa Alaskaay dapat magsuot ng makakapalna damit at tumira sa iglooupang malabanan nila ang lamigsa bahaging ito ng daigdig.
 6. 6. Indians at Arabians-nagsusuot ng makakapal na putong sa ulo ang mga Indiansa mainit na lugar sa Kapatagan ng Deccan at mga tao saArabia upang malabananang init dahil sa mainit na klima sa kanilang lugarINDIAN ARABIAN
 7. 7. Mga Istilo ng BahayAng mga istilo ng mga bahay sa pookna nagyeyelo kung taglamig ay kakaiba samga tahanan ng mga tao sa tropikal na mgabansa.
 8. 8. Pangingisda o Pakikipagkalakalan saibayong dagat ang ikinabubuhay ng mga nakatirasa peninsula o tangway.
 9. 9. Higit namaunlad angkabuhayan ngmga bansangmayaman salikas na yamankaysa sabansang salatdito.
 10. 10. EgyptAng Egypt aymainit na pook.Sinasamba nilasi Ra, Diyosang ArawRa “diyosa ng araw”
 11. 11. - tinatangi ng mgaGriyego ang MountOlympus dahil sapaniniwalang ditonananahanan ang mgadiyos at diyosa- mayroon dinsilang mga diyos at diyosang ilog, bundok,burol,dagat, ilalim ng lupaatbpGriyegoMount Olympus
 12. 12. Heograpiya atKalagayangPulitikal
 13. 13. CarthageSumikat angCarthage noondahil hawak nilaang DagatMediterranean’bumagsaklamang ito ngmakuha ng mgaRomano .
 14. 14. Mahalaga ang Dagat Mediterreneandahil ito ang nag-uugnay sa mga bansa saEurope, Asia at Africa.
 15. 15. Naging makapangyarihan sa dagat angSpain, Portugal at Britain dahilnapapaligiran ng dagat ang lupain ng mgaito at nanguna rin sila sa eksplorasyon atkolonisasyon.
 16. 16. Madalingnapasok angmga bansa saPacific Oceankasama angPilipinas dahilwalang naturalna tanggulan.
 17. 17. Hindi namannasakop angThailand dahilhalos nasapusod na itona SoutheastAsia.

×