SlideShare a Scribd company logo

B-WCo template PPT Module2 -БОСНА.pptx

B-WCo

1 of 23
Download to read offline
Балканска коалиција на жени II
Засилувач на социјални старт-апи за поддршка на
женското претприемништво на Балканот
(2020-1-EL01-KA204-078936)
Кратка презентација за Проектот
B-WCo II Kick-off Meeting
Модул 2-Босна и Херцеговина
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Разбирање на општественото влијание и социјалните проблеми
• Услови
• Дефиниции
• Содржина
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Разбирање на социјалното влијание и општествените проблеми
• Социјални проблеми
• Социјални проблеми/искуства/предизвици/ризици
• Социјален проблем е секоја состојба или однесување што има
негативни последици за голем број луѓе и што е општо препознаено
како состојба или однесување, кои треба да се решат
Работа во групи: Што мислите, кој е најважниот социјален проблем со
кој се соочува вашата нација во моментов?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Разбирање на општественото влијание и социјалните проблеми
 ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ
 СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Разбирање на општественото влијание и социјалните проблеми
• - СОЦИЈАЛЕН ПРОБЛЕМ
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Теоретски перспективи на социјалните проблеми
Фаза 1: Појава и поднесување барања
Социјалниот проблем се појавува кога општествен ентитет (како што се група
за социјални промени, медиуми или влијателни политичари) почнува да
привлекува внимание на состојба или однесување за кое смета дека е
непожелно и има потреба од разрешување. Како дел од овој процес, тој се
обидува да влијае на перцепциите на јавноста за проблемот, причините за него
и неговите можни решенија.

Recommended

B-WCo Кагидер Модул 1.pptx
B-WCo Кагидер Модул 1.pptxB-WCo Кагидер Модул 1.pptx
B-WCo Кагидер Модул 1.pptxAthanasiaIoannidou
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоМЦМС | MCIC
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоMetamorphosis
 
Healthgrouper Summit 2013-Final-report
Healthgrouper Summit 2013-Final-reportHealthgrouper Summit 2013-Final-report
Healthgrouper Summit 2013-Final-reportVladimir Lazarevik
 
Годишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСГодишен извештај 2020 - МЦМС
Годишен извештај 2020 - МЦМСМЦМС | MCIC
 

More Related Content

Similar to B-WCo template PPT Module2 -БОСНА.pptx

Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондПодобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондCCMMacedonia
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...МЦМС | MCIC
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаMetamorphosis
 
Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?
Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?
Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?МЦМС | MCIC
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаMetamorphosis
 
100 дена Влада-перцепции на граѓаните на РМ
100 дена Влада-перцепции на граѓаните на РМ100 дена Влада-перцепции на граѓаните на РМ
100 дена Влада-перцепции на граѓаните на РММЦМС | MCIC
 
Матрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанско општество
Матрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанско општествоМатрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанско општество
Матрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанско општествоМЦМС | MCIC
 
Критериуми и постапки за избор на граѓански организации во меѓусекторски тела
Критериуми и постапки за избор на граѓански организации во меѓусекторски телаКритериуми и постапки за избор на граѓански организации во меѓусекторски тела
Критериуми и постапки за избор на граѓански организации во меѓусекторски телаМЦМС | MCIC
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfДетска Амбасада Меѓаши
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfFirst Children's Embassy in the World
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСМЦМС | MCIC
 
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...First Children's Embassy in the World
 
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019 РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019 Детска Амбасада Меѓаши
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС | MCIC
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаMetamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамеMetamorphosis
 

Similar to B-WCo template PPT Module2 -БОСНА.pptx (20)

Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фондПодобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
Подобрување на имплементацијата на програмите на Глобалниот фонд
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавноста
 
Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?
Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?
Што е овозможувачка околина за развој на граѓанско општество?
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
100 дена Влада-перцепции на граѓаните на РМ
100 дена Влада-перцепции на граѓаните на РМ100 дена Влада-перцепции на граѓаните на РМ
100 дена Влада-перцепции на граѓаните на РМ
 
Матрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанско општество
Матрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанско општествоМатрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанско општество
Матрица за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанско општество
 
Критериуми и постапки за избор на граѓански организации во меѓусекторски тела
Критериуми и постапки за избор на граѓански организации во меѓусекторски телаКритериуми и постапки за избор на граѓански организации во меѓусекторски тела
Критериуми и постапки за избор на граѓански организации во меѓусекторски тела
 
Односи со јавност
Односи со јавностОдноси со јавност
Односи со јавност
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
 
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdfГодишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
Годишен описен извештај на Детската амбасада Меѓаши за 2022 година.pdf
 
Социјално претприемништво_заклучоци од конференцијата_работна верзија
Социјално претприемништво_заклучоци од конференцијата_работна верзијаСоцијално претприемништво_заклучоци од конференцијата_работна верзија
Социјално претприемништво_заклучоци од конференцијата_работна верзија
 
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
 
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
ПРЕЦЕДЕ Регионална стратегија за застапување 2016 2019 Партнерство за помиру...
 
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019 РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА 2016-2019
 
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 година
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 

More from AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptAthanasiaIoannidou
 
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxAthanasiaIoannidou
 
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxAthanasiaIoannidou
 
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxAthanasiaIoannidou
 
B-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxAthanasiaIoannidou
 

More from AthanasiaIoannidou (20)

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
 
Module 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
 
Module 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
 
Module3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.ppt
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
 
Module2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptx
 
Module1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptx
 
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
 
Modul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptx
 
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
 
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
 
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
 
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
 
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
 
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
 
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
 
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
 
BWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.ppt
 
B-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
 

B-WCo template PPT Module2 -БОСНА.pptx

 • 1. Балканска коалиција на жени II Засилувач на социјални старт-апи за поддршка на женското претприемништво на Балканот (2020-1-EL01-KA204-078936) Кратка презентација за Проектот B-WCo II Kick-off Meeting Модул 2-Босна и Херцеговина
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Разбирање на општественото влијание и социјалните проблеми • Услови • Дефиниции • Содржина
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Разбирање на социјалното влијание и општествените проблеми • Социјални проблеми • Социјални проблеми/искуства/предизвици/ризици • Социјален проблем е секоја состојба или однесување што има негативни последици за голем број луѓе и што е општо препознаено како состојба или однесување, кои треба да се решат Работа во групи: Што мислите, кој е најважниот социјален проблем со кој се соочува вашата нација во моментов?
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Разбирање на општественото влијание и социјалните проблеми  ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ  СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Разбирање на општественото влијание и социјалните проблеми • - СОЦИЈАЛЕН ПРОБЛЕМ
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Теоретски перспективи на социјалните проблеми Фаза 1: Појава и поднесување барања Социјалниот проблем се појавува кога општествен ентитет (како што се група за социјални промени, медиуми или влијателни политичари) почнува да привлекува внимание на состојба или однесување за кое смета дека е непожелно и има потреба од разрешување. Како дел од овој процес, тој се обидува да влијае на перцепциите на јавноста за проблемот, причините за него и неговите можни решенија.
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Теоретските перспективи на социјални проблеми Фаза 2: Легитимност Штом општествената група ќе успее да ја претвори состојбата или однесувањето во социјален проблем, таа обично се обидува да ја убеди владата (локална, државна и/или федерална) да преземе одредена акција - трошење и креирање политики - за да го реши проблемот. Зависно од степенот до кој групата успева да ја убеди владата во легитимноста на нејзините тврдења, дотолку е поголема веројатноста да се случи владина акција.
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Теоретските перспективи на општествените проблеми Фаза 3: Обновени барања Дури и ако се случи владина акција, групите за социјални промени често заклучуваат дека акцијата е премногу ограничена во цели или опсег, за да може успешно да се справи со општествениот проблем. Доколку дојдат до овој заклучок, честопати одлучуваат повторно да ги притиснат со своите барања.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Теоретските перспективи на општествените проблеми Фаза 4: Развој на алтернативни стратегии И покрај обновените тврдења, групите за општествени промени често заклучуваат дека владата и воспоставените интереси не одговараат соодветно на нивните тврдења. Иако групите може да продолжат да ги поддржуваат своите барања, тие сепак сфаќаат дека овие тврдења може да не успеат да добијат позитивен ефект.
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Општествените проблеми во пракса Главните општествени проблеми кои се јавуваат се следниве области : •Здравје •Деца и млади луѓе •Стареење •Попреченост •Домување •Финансиско вклучување •Разновидност и мобилност на населението •Образование и вработување https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Жените и општествените проблеми UN Women: „Веројатно тие ќе бидат последни што ќе јадат, ќе имаат најмалку пристап до здравствена заштита и ќе бидат рутински заробени кои ќе им одземаат многу време и ќе работат неплатени и невреднувани домашни задачи. Тие имаат поограничени опции за работа или градење бизниси. Соодветното образование може да биде недостапно. Некои завршуваат принудени на сексуална експлоатација ,како дел од основната борба да преживеат“. • Жените, сиромаштијата и социјалната исклученост •Потенцијалот на женското претприемништво
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ШТО Е ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ ? •Дефиницијата за општественото влијание ги опфаќа сите значајни или позитивни промени кои решаваат или барем се справуваат со социјалната неправда и предизвици. •Бизнисите или организациите ги постигнуваат овие цели преку свесни и намерни напори или активности во нивното работење и администрација. •Вашето општествено влијание е дадено од бројот на луѓе чии животи ги подобрувате и колку ги подобрувате, на долг рок.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Што е општествено влијание? “„Општествено влијание“ или „правење разлика“ е (привремено) за промовирање на целосната очекувана благосостојба - сметано непристрасно, на долг рок - без да се жртвува нешто што може да биде од споредлива морална важност.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Видови на општествено влијание • Социјалните претпријатија можат да создадат социјални влијанија на кој било начин преку 17-те цели за социјален развој (СОР) поставени од Обединетите нации. Овие SDG се поставени како начин за поединци, бизниси и организации да работат заедно за да направат значително влијание во светот .  ЦЕЛ 10: Намалена нееднаквост  ЦЕЛ 11: Одржливи градови и заедници  ЦЕЛ 12: Одговорна потрошувачка и производство  ЦЕЛ 13: Климатска акција  ЦЕЛ 14: Живот под вода  ЦЕЛ 15: Живот на копно  ЦЕЛ 16: Мир и правда Силни институции  ЦЕЛ 17: Партнерства за постигнување на целта  ЦЕЛ 1: Нема сиромаштија  ГОЛ 2: Нула глад  ЦЕЛ 3: Добро здравје и благосостојба  ЦЕЛ 4: Квалитетно образование  ЦЕЛ 5: Родова еднаквост  ЦЕЛ 6: Чиста вода и канализација  ЦЕЛ 7: Достапна и чиста енергија  ЦЕЛ 8: Пристојна работа и економски раст  ЦЕЛ 9: Индустрија, иновации и инфраструктура
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Типови на општествено влијание Агендата 2030 има за цел да ги зајакне социјалните, економските и еколошките димензии на одржливиот развој: • Луѓе • Планета • Просперитет • Мир • Партнерство/соработка
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Типови на општествено влијание • Без разлика колку е мал напорот, општественото влијание, влијае на сите на многу начини на кои можеби не сме свесни.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Како да се измери општественото влијание? Може да биде прилично тешко да знаете како да го направите ова, но еве неколку работи што треба да ги земете предвид при мерењето на вашето: • Одржливост • Кој има корист? •Колку луѓе имаат корист? •Како тие имаат корист?
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Како да се измери општественото влијание?
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Елементи на добра проценка на социјалното влијание Во „Прирачникот за проценка на социјалното влијание“, авторот Предраг Бејаковиќ носи десет клучни точки: 1. Поставете ги вистинските прашања2 2. Идентификувајте ги засегнатите страни 3. Разбирање на каналите за пренос 4. Проценете ги институциите 5. Собира податоци и информации 6. Анализирајте ги влијанијата 7. Да се ​​разгледаат можностите за подобрување и мерките за компензација 8. Проценете ги ризиците 9. Влијание на мониторинг и евалуација 10. Поттикнете дискусија
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. БЛАГОДАРАМ!