Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Web de Sant Climent de Llobregat a Drupal.cat

Presentació de la Web Municipal de Sant Climent de Llobregat a la sessió de Drupal.cat del 14/02/09.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Presentació Web de Sant Climent de Llobregat a Drupal.cat

 1. 1. Web Municipal Sant Climent de Llobregat http//santclimentdellobregat.cat Jornada Drupal.cat 14 de Febrer de 2009
 2. 2. <ul><li>Pàgina web estàtica </li></ul><ul><li>Poques actualitzacions  Poques visites </li></ul><ul><li>Poca importància a la vida del poble </li></ul>Precedents
 3. 3. Objectius nova web <ul><li>Continguts dinàmics </li></ul><ul><li>Actualització setmanal </li></ul><ul><li>Comunicació directa amb els ciutadans </li></ul><ul><ul><li>Canvi d’hàbits en la ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>Difícil accés als horaris d’oficina </li></ul></ul><ul><ul><li>Nouvinguts </li></ul></ul>
 4. 4. Demo
 5. 5. Procés de desenvolupament
 6. 6. Logo Cerca Navegació primer nivell Navegació segon nivell Presentació Properes activitats Últimes notícies Banners
 7. 7. Logo Cerca Navegació primer nivell Navegació segon nivell Presentació Properes activitats Últimes notícies Banners Lògica Estructura i contingut estàtic Llistat Contingut dinàmic
 8. 8. Correspondències Lògica Estructura i contingut estàtic Llistat Contingut dinàmic Mòduls Tema Views Nodes CCK
 9. 9. Tema <ul><li>Capa de presentació: </li></ul><ul><ul><li>Estàndar: XHTML i CSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Accessible: nivell AAA </li></ul></ul><ul><li>Disseny gràfic </li></ul><ul><li>Estructura: </li></ul><ul><ul><li>Regions </li></ul></ul>
 10. 10. Mòduls (I) <ul><li>Equival a funcions del sistema </li></ul><ul><li>Tipus </li></ul><ul><ul><li>Core – required </li></ul></ul><ul><ul><li>Core – optional </li></ul></ul><ul><ul><li>Core no oficial  Views i CCK </li></ul></ul><ul><ul><li>Contributed </li></ul></ul>
 11. 11. Mòduls (II) <ul><li>Quants mòduls ‘contributed’ hi ha? </li></ul><ul><ul><li>Més de 6000 </li></ul></ul><ul><li>Quins son els que implementen el que volem? </li></ul><ul><ul><li>Més de 60 </li></ul></ul><ul><li>Quin escollim? </li></ul><ul><ul><li>Depèn de… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La seva popularitat  http://drupal.org/project/usage </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els seus problemes  http://drupal.org/project/issues </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La nostra experiència  [email_address] </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Mòduls (III)
 13. 13. Mòduls (IV) <ul><ul><li>Un exemple: Yahoo Search BOSS </li></ul></ul><ul><ul><li>S’integra amb Search del Core </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitza l’índex de Yahoo </li></ul></ul><ul><ul><li>Pros </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menys CPU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No necessitem CRON </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indexa tot allò públic: Nodes, Views, Blocs, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cons </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menys control </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disponibilitat </li></ul></ul></ul>
 14. 15. Mòdul propi: Plànol <ul><li>Mòdul de desenvolupament propi </li></ul><ul><li>Utilització de l’API de Google Maps </li></ul><ul><li>Configurable </li></ul><ul><li>Opció “Com arribar-hi” </li></ul><ul><li>Utilització de JQuery per al tractaments d’error </li></ul>
 15. 17. Tipus de continguts- Mòdul CCK <ul><li>Definir diferents estructures de dades: </li></ul><ul><ul><li>Telèfons d’interès </li></ul></ul><ul><ul><li>Entitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Àlbum de fotos </li></ul></ul><ul><ul><li>Regidors </li></ul></ul><ul><ul><li>Equipaments </li></ul></ul><ul><ul><li>Notícies </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Anuncis oficials </li></ul></ul><ul><ul><li>Banners … </li></ul></ul>
 16. 18. Llistats- Mòdul Views <ul><li>Ús intensiu en moltes seccions de la pàgina: </li></ul><ul><ul><li>Home (Últimes notícies, Properes activitats) </li></ul></ul><ul><ul><li>El Poble </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telèfons d’interès </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entitats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àlbum de fotos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ajuntament </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Equip de govern </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consistori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Equipaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anuncis oficials … </li></ul></ul></ul>
 17. 20. Intranet d’edició (I) Problema: Menú d’administració de Drupal massa complicat per a un usuari no tècnic
 18. 21. Problema: Menú d’administració de Drupal massa complicat per a un usuari no tècnic
 19. 26. Estadístiques d’ús (I)
 20. 27. Estadístiques d’ús (II) <ul><li>Mitjana de visites diàries: 51.74 </li></ul><ul><li>Pàgines més vistes: </li></ul><ul><ul><li>Home </li></ul></ul><ul><ul><li>Agenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Notícies </li></ul></ul><ul><ul><li>Àlbum de fotos </li></ul></ul><ul><ul><li>Anuncis oficials </li></ul></ul>
 21. 28. Tràmits (I) <ul><li>Integració de la plataforma de la DIBA eTram </li></ul><ul><ul><li>Estudi previ sobre els tràmits a realitzar </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecció de personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació en la plataforma </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració amb Drupal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creació de tipus de contingut Tràmit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enllaç a la plataforma eTram </li></ul></ul></ul>
 22. 31. Futures implementacions (I) <ul><li>Nous canals de comunicació ciutadana: </li></ul><ul><ul><li>Twitter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Twitter module </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Newsletter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Simplenews </li></ul></ul></ul>
 23. 32. Futures implementacions (II) <ul><li>Webs per a les Entitats </li></ul>Pàgines d’informació Notícies Agenda Àlbum de fotos Formulari de contacte Fòrum
 24. 33. Futures implementacions (III) <ul><li>Portal d’entitats </li></ul><ul><ul><li>Aglutinar tota la informació sobre les entitats </li></ul></ul>Llistat d’entitats Notícies Agenda d’activitats Accés a les entitats
 25. 34. Futures implementacions (III) <ul><li>Portal d’entitats </li></ul><ul><ul><li>Agregador de publicacions de les webs </li></ul></ul>
 26. 35. Gràcies! http://ateneatech.com

×