Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEMPO a trendy internetového marketingu

1,382 views

Published on

Prezentace prezidentky SEMPO, Sary Holoubek, na tiskové konferenci SEMPO a Ataxo 8.6.2009. Téma: prezentace SEMPO jako vedoucí světové neziskové organizace pro internetový marketing a představení trendů v oblasti internetového marketingu.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SEMPO a trendy internetového marketingu

 1. 1. SEMPO: Stav marketingu ve vyhledávačích Průzkum zadavatelů reklamy a agentur SEMPO (Sdružení profesionálů v marketingu ve vyhledávačích) Únor 2009
 2. 2. Obsah <ul><li>O SEMPO </li></ul><ul><li>Poslání SEMPO a jeho tým </li></ul><ul><li>Lokální a globální aktivity </li></ul><ul><li>Stav marketingu ve vyhledávačích, 2008 </li></ul>
 3. 3. O organizaci SEMPO <ul><li>Globální nezisková organizace s více než 875 členy ze 40 zemí </li></ul><ul><li>Mezi členy patří tradiční agentury, internetové (interaktivní) agentury, marketingová oddělení, vyhledávače a technologické firmy </li></ul><ul><li>Už pátým rokem sestavuje roční nejkomplexnější výzkum trhu </li></ul><ul><li>Investuje do vzdělávání, výzkumu a vědomostního potenciálu </li></ul><ul><li>Buduje komunity na globální i lokální úrovni </li></ul>
 4. 4. Poslání a správní rada 2009-2010 Předseda představenstva Jeffrey Pruitt Partner, Arkon Ventures Prezidentka Sara Holoubek Corporate Strategy Consultant Viceprezident Ron Jones President/CEO, Symetri Internet Marketing Secretary Chris Boggs SEO Manager, Roseta Treasurer Dave Fall VP Product Mgmt-Search, Google Jessica Bowman In-House SEO Consultant Massimo Burgio Global Search Expert, Global Search Interactive Bruce Clay President, Bruce Clay, Inc. Duane Forrester Senior Program Manager, MSN SEMPO je globální nezisková organizace, která pomáhá odvětví marketingu ve vyhledávačích a marketingovým odborníkům, kteří v tomto oboru pracují. Jejím cílem je vytvářet pevné základy pro růst tohoto oboru – proto buduje pevné vztahy, udržuje povědomí o tomto oboru, poskytuje vzdělávání, podporuje odvětví, vytváří výzkumy a přispívá lepšímu pochopení vyhledávačů a jejich role v marketingu. Gordon Hotchkiss, President, Enquiro Search Solutions Bill Hunt, President, Back Azimuthl Kevin Lee Executive Chairman, Didit Dana Todd, CMO, Newsforce
 5. 5. Lokální a globální aktivity Aktivní pracovní skupiny Nové pracovní skupiny pro2009-2010 Pracovní skupiny SEMPO vytvářejí tolik potřebný prostor pro vzdělávání, obsah a networking na lokální úrovni
 6. 6. Výzkum SEMPO “ Podle studie SEMPO, která bude zveřejněna 4.12. se 71 % zadavatelů reklamy “obává” podvodných prokliků, nebo toto chápe jeko “střední” nebo “významný” problém. (2006) Průzkumy SEMPO, včetně Průzkumu o stavu trhu a průzkumů platů, jsou velmi uznávané a často citované. “ Podle výzkumu SEMPO utratily firmy v roce 2006 přibližně 8 miliard dolarů za sponzorované odkazy ve vyhledávačích.” (2007) “ Vyhledávače podle tohoto průzkumu stále ukrajují z rozpočtu tradičních reklamních médií. Více než čtvrtina zadavatelů reklamy uvedla, že přelévají peníze z rozpočtu tištěných časopisů do vyhledávačů. Devatenáct procent odpovědělo, že peníze do marketingu ve vyhledávačích berou z rozpočtů na noviny. ” (2009) “ Přestože někteří marketingoví ředitelé krátí rozpočty, aby předešli dalším ekonomickým problémům, marketing ve vyhledávačích (SEM) je ve skvělé kondici – aspoň pro tuto chvíli.” (2008)
 7. 7. O výzkumu <ul><li>Radar Research si v rámci tohoto projektu dal za úkol: </li></ul><ul><ul><li>Pochopit velikost trhu, aby bylo možné lépe podpořit jeho růst </li></ul></ul><ul><ul><li>Pochopit, kam směřují peníze zadavatelů reklam – k jakým příjemcům (provozovatelé vyhledávačů, firmy SEM, vlastní programy) a do jakých programů SEM (placené umístění, organické SEO, technologie SEM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikovat klíčové trendy oboru </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifikovat klíčové problémy oboru, na které by mělo SEMPO reagovat </li></ul></ul><ul><li>Radar Research vytvořil v rámci tohoto projektu následující studie: </li></ul><ul><ul><li>Model predikce SEM </li></ul></ul><ul><ul><li>Detailní online výzkum, který vyplnilo 890 zadavatelů reklamy ve vyhledávačích a SEM agentur (provedla firma IntelliSurvey) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozsáhlá analýza sekundárních průzkumů, reportů a komentářů </li></ul></ul><ul><li>Téměř dvě třetiny globálních respondentů jsou agentury </li></ul><ul><li>125 ze 317 respondentů-zadavatelů reklamy jsou z firem, které mají více než 500 zaměstnanců </li></ul><ul><li>95% respondentů-zadavatelů reklamy mají rozpočet, strategický přehled nebo vliv na SEM. </li></ul>
 8. 8. Potřebujeme zpětnou vazbu ze Střední Evropy! Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009 <ul><li>Výzkumu se zúčastnilo 890 respondentů </li></ul><ul><li>Firmy sídlící v Severní Americe (USA a Kanada) tvořily tři čtvrtiny všech respondentů, 5 % bylo ze Spojeného království </li></ul><ul><li>Další respondenti jsou z následujících zemí: Argentina, Austrálie, Čína, Francie, Německo, Hong Kong, Indie, Israel, Itálie, Nizozemí, Norsko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko </li></ul>Umístění firem, které se výzkumu zúčastnily “ Ve které zemi vaše firma sídlí?” Total n=890 ABOUT RESPONDENTS UK 5% Other 20%
 9. 9. Klíčové body výzkumu <ul><li>Investice do marketingu ve vyhledávačích stále rostou </li></ul><ul><li>Návratnost investic (ROI) propagace ve vyhledávačích </li></ul><ul><li>Výnosy z marketingu ve vyhledávačích </li></ul><ul><li>Senior manažeři a marketing ve vyhledávačích </li></ul><ul><li>Vyhledávače v marketingovém rozpočtu & mixu </li></ul><ul><li>Výhledy </li></ul><ul><ul><li>Video </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilní </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokální </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociální </li></ul></ul>
 10. 10. Ukažte mi ty peníze! Rozpočty v USA budou v roce 2013 činit 26,1 miliardy dolarů. Aktivně podporujeme evropské respondenty, aby se našich studií účastnili a my jsme tak mohli efektivně změřit globální výdaje. Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009
 11. 11. Marketing ve vyhledávačích má stále nejlepší ROI Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009 Zadavatelé reklamy považují “search” za jeden ze tří nej z hlediska ROI &quot;Jaké jsou tři nejvefektivnější způsoby propagace nebo marketingu, do kterých investujete, z hlediska ROI nebo ROAS (návratnost nákladů na reklamu)?“ (škála 1-3)
 12. 12. Očekávané výnosy ze SEM v porovnání s uplynulým rokem výrazně stoupají <ul><li>Více než třetina zadavatelů reklamy očekává, že jejich výnosy v roce 2008 přesáhnou 100 milionů dolarů – rostoucí trend z minulých let tedy pokračuje. </li></ul><ul><li>Téměř třetina zadavatelů reklamy očekává, že jejich výnosy budou v roce 2008 méně než milion dolarů. </li></ul><ul><li>Téměř třetina malých podniků (méně než 500 zaměstnanců) předpokládá, že se jejich výnosy budou pohybovat mezi jedním a 100 miliony dolarů, více než třetina se těší na výnosy větší než 1 miliarda dolarů. </li></ul>Očekávané výnosy pro 2008 “ Jaké výnosy předpokládáte, že vaše firma bude generovat v roce 2008?” Advertisers n=317 ABOUT RESPONDENTS Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009
 13. 13. Senior manažeři oceňují hodnotu SEM <ul><li>Polovina ze všech oslovených zadavatelů reklamy odpověděla, že senior management jejich společností je “velmi zapojený” v programech SEM a přikládá jim “velkou prioritu”. </li></ul><ul><li>Manažeři menších firem jsou pravděpodobně daleko více zapojeni do SEM. </li></ul><ul><li>85% firem uvádí, že jejich senior management je do programů SEM zapojený nejméně na střední úrovni – toto procento představuje nárůst oproti předchozím letům. </li></ul>Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009 Míra zájmu senior manažerů o SEM &quot;Do jaké míry se vaši senior manažeři zajímají o marketing ve vyhledávačích, který vaše společnost využívá, nakolik jsou s těmito projekty seznámeni? Advertisers n=317
 14. 14. Search jako samostatná kapitola: PPC Zdroje v rozpočtu pro placenou reklamu a programy pro přednostní výpisy &quot;Z jakých rozpočtů získáváte peníze pro programy přednostních výpisů?&quot; Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009
 15. 15. Search jako samostatná kapitola: SEO Zdroje rozpočtu pro programy optimalizace v přirozených výsledcích vyhledávačů &quot;Z jakých rozpočtů čerpáte prostředky pro programy optimalizace v přirozených výsledcích vyhledávání?&quot; Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009
 16. 16. Odkud jsou ty peníze? Přesun z marketingových/IT rozpočtů k programům pro marketing ve vyhledávačích &quot;Z jakého marketingového/IT programu přesouváte rozpočet do programu pro marketing ve vyhledávačích?&quot; RESEARCH HIGHLIGHTS Největší část rozpočtů pro SEM pochází z rozpočtů pro offline marketing (tisk, direct mail, TV) a z marketingových rozpočtů pro online projekty, jako je vývoj webových stránek. Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009
 17. 17. Spolupráce Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009; Graphic: Sara Holoubek 79% zadavatelů reklamy koordinuje SEM s dalšími marketingovými programy Pouze 7% tak nečiní vůbec; 15% svou míru koordinace označuje jako minimální Advertisers n=317
 18. 18. Zadavatelé reklamy hlásí zvýšený zájem o videoreklamu navázanou na vyhledávání videa <ul><li>Pokud ano, uveďte míru svého zájmu podle následující škály. (Škála 1-5, 1=nejnižší, 5=nejvyšší) </li></ul><ul><li>Zájem o video a textovou reklamu v rámci vyhledávání videa je téměř totožný. </li></ul><ul><li>Zacílení na vyhledávání videa </li></ul><ul><li>Měli byste zájem o kontextově zacílenou propagaci v rámci vyhledávání videa? </li></ul>ADVERTISERS > NEW PLATFORMS Advertisers n=229 Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009
 19. 19. Zájem o mobilní vyhledávání roste, ale úroveň zájmu není rovnoměrná <ul><li>Zajímá vás možnost zaměřit reklamu na geograficky určené uživatele mobilního internetu? (Škála 1-5, 1=vůbec, 5=velice) </li></ul><ul><li>Zaměření na mobilní vyhledávání </li></ul><ul><li>Zajímala by vás možnost kontextového zaměření reklamy pro uživatele mobilního internetu? </li></ul>ADVERTISERS > NEW PLATFORMS Advertisers n=229 Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009
 20. 20. Zadavatelé reklamy jsou ochotni platit více za lokální zaměření reklamy Lokální zacílení reklamy “ O kolik více byste byli ochotni zaplatit za optimální geografické zacílení? ” ADVERTISERS > LOCAL SEARCH Advertisers n=100 <ul><li>Více než tři z pěti zadavatelů (62%) jsou ochotní platit o 1% -5% více za lokální zacílení (minulý rok dva z pěti) </li></ul><ul><li>Jeden z pěti zadavatelů je ochotný zaplatit navíc 6%-10%, což představuje pokles oproti roku 2007 (jeden ze tří) </li></ul>Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009
 21. 21. 1/2 zadavatelů reklamy považuje reklamu v sociálních médiích za součást své celkové webové reklamy <ul><li>Polovina zadavatelů reklamy považuje propagaci v sociálních sítích za součást celkové internetové marketingové strategie. Téměř třetina ji považuje za součást SEO (search engine optimization) </li></ul><ul><li>Více než třetina zadavatelů reklamy (37%) zvažuje propagaci své značky pomocí sociálních sítí. </li></ul><ul><li>Jeden z pěti zadavatelů reklamy (22 %) nepočítá náklady na sociální stítě, protože jsou podle nich zanedbatelné. </li></ul>Kam patří náklady na sociální sítě? “ Kam započítáváte prostředky, které jste vynaložili na propagaci v sociálních sítích? [Možnost zvolit více možností] Advertisers n=161 Source: Search Engine Marketing Professional Organization survey of SEM agencies and advertisers, Nov 08-Jan 09. Global Results. Copyright © 2009 ADVERTISERS > SOCIAL MEDIA
 22. 22. Děkujeme našim sponzorům a dárcům Platinum Sponsor (Donor)

×