Haalbaarheidsstudie Appartementen "Hof van Zaenden" te Zaandam - April 2006

609 views

Published on

Op de locatie aan de Hof van Zaenden 65/67 staat momenteel een kantoorgebouw. De kavel van ca. 2256 m2 ligt aan een T-splitsing van de Hof van Zaenden tegenover een plantsoen met woonflats en is 39% bebouwd (880 m2 BO). De woonwijk (Hof van Zaenden, Pro Patriastraat, Hof van Holland kenmerkt zich door 4-laagse appartementbebouwing in combinatie 2-laagse eengezinswoningen met flauwe kap.

Doordat de 5 appartementblokken aan de oostzijde van de Hof van Zaenden verspringend zijn geprojecteerd ontstaan er plantsoentjes tussen de wegen en bebouwing. Dit versterkt het groene karakter van de achtergelegen groene woonwijk. Om de ruimtelijkheid te vergroten is er gekozen om het nieuwe appartementengebouw naar achteren te plaatsen en niet direct aan de straat zoals bij het bestaande kantoorgebouw. De diepte van de kavel, de oriëntatie van het bedrijfsgebouw aan de Hof van Zaenden 69 en de hoek van 110 graden van de weg hebben de ligging van de nieuwbouw bepaald. Om het appartementengebouw weer aan te sluiten op de denkbeeldige bebouwingsgrens is gekozen voor een L-vorm. In het lange deel bevinden zich 24 en in het korte deel 12 appartementen.

Voor dit gebouw zijn 3 types ontwikkeld, welke afhankelijk van de vraag toe te passen zijn. Het grootste type A heeft 88 m2 aan gebruiksoppervlak (GO), het middelste type B heeft 62 m2 GO en het kleinste type C heeft 41 m2 GO. Zo zijn er verschillende plattegronden samen te stellen waarbij het aantal appartementen per laag in principe gelijk blijft, maar wat de diversiteit in de gevel zal vergroten. Het gebouw heeft een diepte van 10 m1 en twee beukmaten van 4,5 m1 en 2,7 m1. Op het eigen terrein zijn 22 parkeerplaatsen aanwezig.

Opdrachtgever: Formule Bouw Apeldoorn

Architect: KPG architecten Heemstede

Projectarchitect: Edwin van der Waal

Published in: Real Estate, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Haalbaarheidsstudie Appartementen "Hof van Zaenden" te Zaandam - April 2006

  1. 1. PlanmotivatieOp de locatie aan de Hof van Zaenden 65/67 staat momenteel een kantoorgebouw dat nu nog ingebruik is door Aktiva training en opleiding. De kavel van ca. 2256 m2 ligt aan een T-splitsing van deHof van Zaenden tegenover een plantsoen met woonflats en is 39% bebouwd (880 m2 BO). Aan denoordzijde van het gebouw bevindt zich de VW-Audi dealer Pouw Zaanstad, aan de westzijde hetbedrijfspand van Molenaar Schilders BV en aan de zuidzijde garageboxen. De woonwijk (Hof vanZaenden, Pro Patriastraat, Hof van Holland kenmerkt zich door 4-laagse appartementbebouwing incombinatie 2-laagse eengezinswoningen met flauwe kap.Doordat de 5 appartementblokken aan de oostzijde van de Hof van Zaenden verspringend zijngeprojecteerd ontstaan er plantsoentjes tussen de wegen en bebouwing. Dit versterkt het groenekarakter van de achtergelegen groene woonwijk. Om de ruimtelijkheid te vergroten is er gekozen omhet nieuwe appartementengebouw naar achteren te plaatsen en niet direct aan de straat zoals bij het bestaande kantoorgebouw. De diepte van de kavel, de oriëntatie van het bedrijfsgebouw aan de Hof van Zaenden 69 en de hoek van 110 graden van de weg hebben de ligging van de nieuwbouw bepaald. Om het appartementengebouw weer aan te sluiten op de denkbeeldige bebouwingsgrens is gekozen voor een L-vorm. In het lange deel bevinden zich 24 en in het korte deel 12 appartementen. Voor dit gebouw zijn 3 types ontwikkeld, welke afhankelijk van de vraag toe te passen zijn. Het grootste type A heeft 88 m2 aan gebruiksoppervlak (GO), het middelste type B heeft 62 m2 GO en het kleinste type C heeft 41 m2 GO. Zo zijn er verschillende plattegrondensamen te stellen waarbij het aantal appartementen per laag in principe gelijk blijft, maar wat dediversiteit in de gevel zal vergroten. Het gebouw heeft een diepte van 10 m1 en twee beukmaten van4,5 m1 en 2,7 m1. Op het eigen terrein zijn 22 parkeerplaatsen aanwezig de overige parkeerplaatsenzullen op de openbare weg gerealiseerd moeten worden.Edwin van der WaalArchitect avb bnaKPG architecten bv – Bronsteeweg 49 – 2101 AB - Heemstede – 6 september 2005

×