Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

"Karma - bra for business med gode verdier og god folkeskikk"

 1. K A R M A - bra for business med gode verdier og god folkeskikk!
 2. K valitet A mbisjoner R elasjoner M agefølelse A nsvar = ❤lig kommunikasjon
 3. K valitet
 4. K valitet
 5. K valitet
 6. K valitet
 7. A mbisjoner
 8. A mbisjoner
 9. A mbisjoner
 10. A mbisjoner
 11. R elasjoner
 12. R elasjoner
 13. R elasjoner
 14. R elasjoner
 15. M agefølelse
 16. M agefølelse
 17. M agefølelse
 18. M agefølelse
 19. A nsvar
 20. A nsvar
 21. A nsvar
 22. A nsvar
 23. ❤lig kommunikasjon
 24. ❤lig kommunikasjon
 25. ❤lig kommunikasjon
 26. ❤lig kommunikasjon
 27. @ astridvu @ valenutvik
Advertisement