2010.05.25 Verzuim En Gezondheidsmanagement

2,659 views

Published on

presentatie van Gaston Dollevoet (Dexis Arbeid) van 8-7-2010 over Verzuimmanagement

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Help ik krijg een baan van RTL 5 met Dennis van der Geest Geknipt voor de juiste baan van UWV op TELEAC
 • WHO: Health is a state of complete physical, mental and social well-being.
 • 2010.05.25 Verzuim En Gezondheidsmanagement

  1. 1. Employee Benefits Planner Verzuim- en Gezondheidsmanagement 25 mei 2010
  2. 2. Programma <ul><li>Ontwikkelingen sociale zekerheid </li></ul><ul><li>Gevolgen voor verzuim en activering </li></ul><ul><ul><li>Methodiek van de Sociaal Accountant ® </li></ul></ul><ul><li>Verankering in bedrijfsvoering a.h.v. gezondheidsmanagement </li></ul>
  3. 3. ? ? ? nachtwaker- staat Basis zorg staat Verzorgings staat activerende participatie maatschappij - 1901 1955 1995 2030? Ontwikkelingen in de sociale zekerheid
  4. 4. Context: Relevante wet- en regelgeving <ul><li>BW, ZW, WaZo, WVP, enz. </li></ul><ul><li>Arbowet: wijzigingen 2005 en 2007 </li></ul><ul><li>WIA: WGA, IVA, 35- </li></ul>
  5. 5. Van verzorgingsstaat Naar activerende participatiemaatschappij
  6. 6. Ontwikkelingen Sociale zekerheid <ul><li>1992 Premiedifferentiatie ziektewetpremie </li></ul><ul><li>1994 Wet TZ: 2 of 6 weken eigen risico </li></ul><ul><li>1996 Wulbz: Loondoorbetaling naar 52 weken </li></ul><ul><li>1998 Premiedifferentiatie WAO (PEMBA) </li></ul><ul><li>1998 Wet REA (subsidies) </li></ul><ul><li>2001 Zwangerschap en bevalling uit Ziektewet </li></ul><ul><li>2002 Wet Verbetering Poortwachter </li></ul><ul><li>2003 Re-integratie buiten eigen bedrijf (SUWI) </li></ul><ul><li>2003 Versobering wet REA </li></ul><ul><li>2004 WVL: Verlenging loondoorbetaling naar 2 jaar </li></ul><ul><li>2005 Liberalisering arbodienstverlening </li></ul><ul><li>2006 WIA: Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen </li></ul>
  7. 7. Individualisering per bedrijf Vanaf 1992: Vaste en variabele kosten en baten van sociale zekerheid Vaste kosten: voor rekening van solidaire sociale wetten Variabele kosten : tot 40 % voor rekening van individuele onderneming TAV TBA TZ Arbo Wulbz Farbo REA Pemba Poortwachter WvL WIA De vervuiler betaalt !!
  8. 8. Bedrijfsvereniging model werkgever werknemer bedrijfsvereniging Ziekmelding ziekmelding onderzoek, uitkering, sanctie
  9. 9. Ziekmelden? BW 627: geen arbeid geen loon Ziek? Kan niet werken en wil toch geld Niet werken?
  10. 10. <ul><li>Werknemer is verzekerd van inkomen bij ziekte </li></ul><ul><li>Werknemer is verzekerd bij zijn werkgever </li></ul><ul><li>Werkgever is ‘verzekeraar’ van loondervingsrisico </li></ul><ul><li>Verzekeraars hebben claimbeoordelaars in dienst </li></ul><ul><li>Leidinggevende is claimbeoordelaar </li></ul><ul><li>Claimbeoordelaars kennen hun polisvoorwaarden </li></ul><ul><li>Kennen leidinggevenden de polisvoorwaarden? </li></ul>Nieuwe rolverdeling
  11. 11. BW 7: 629 lid 1 .... indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte , zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was. ongemakje kwaaltje klacht aandoening afwijking gebrek ziekte letsel aangeboren catastrofe handicap invalide WHO: ziek = een niet welbevinden in fysieke, psychische of sociale zin RECHT van de WERKNEMER allergie
  12. 12. Burgerlijk Wetboek artikel 658a De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf…. of …… .. in het bedrijf van een andere werkgever. PLICHT van de WERKGEVER
  13. 13. Plichten BW 7:629 <ul><li>passende arbeid verrichten </li></ul><ul><li>meewerken aan redelijke voorschriften of getroffen maatregelen </li></ul><ul><li>opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak </li></ul><ul><li>informatie geven tbv recht op loondoorbetaling </li></ul><ul><li>Genezing niet belemmeren of vertragen </li></ul><ul><li>Ziekte niet met opzet veroorzaken </li></ul><ul><li>Geen valse informatie bij aanstelling </li></ul><ul><li>WIA tijdig aanvragen </li></ul><ul><li>Aan het protocol houden </li></ul>
  14. 14. Sancties BW 7:629 <ul><li>Berisping </li></ul><ul><li>Schriftelijke waarschuwing </li></ul><ul><li>Inleveren bovenwettelijke vakantiedag </li></ul><ul><li>Opschorten loondoorbetaling </li></ul><ul><li>Stopzetten bovenwettelijke aanvulling </li></ul><ul><li>Stopzetten loondoorbetaling </li></ul><ul><li>Schorsing </li></ul><ul><li>Ontslag </li></ul>
  15. 15. wie betaalt baalt wie betaalt bepaalt na 1996 het regiemodel
  16. 16. Rechten plichten Claim-beoordeling Loondoorbetaling Sancties Accepteren passend werk Aanbieden van passend werk Vertel over je mogelijkheden Plichten Deskundigen-oordeel UWV Deskundigen-oordeel UWV Vragen naar belastbaarheid Ziekteverlof aanvragen Rechten Werkgever Werknemer
  17. 17. Uitgangspunten (1) <ul><li>De eerste ziektedag is altijd de eerste reïntegratiedag </li></ul><ul><li>Ziek is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt </li></ul><ul><li>Arbeidsongeschikt is niet hetzelfde als thuis </li></ul><ul><li>De medewerker bespreekt in hoeverre hij inzetbaar is in eigen of aangepast werk </li></ul><ul><li>Passend werk heeft altijd loonwaarde </li></ul>
  18. 18. Uitgangspunten (2) <ul><li>De leidinggever kent zijn medewerkers </li></ul><ul><li>De leidinggever kent artikel 629 BW </li></ul><ul><li>De leidinggever stelt goede vragen voor het vaststellen van belastbaarheid </li></ul><ul><li>De leidinggever neemt de beslissing over recht op ziekteverlof of andere vorm van verlof </li></ul><ul><li>De leidinggever beschikt over passende arbeid </li></ul><ul><li>De leidinggever legt verantwoording af over de re-integratiebegeleiding van zijn medewerkers </li></ul><ul><li>Arbeidsconflicten worden met respect behandeld en niet gemedicaliseerd </li></ul>
  19. 19. Uitgangspunten (3) <ul><li>Het is de arbodienst verboden arbeidsrechtelijke uitspraken te doen naar een medewerker </li></ul><ul><li>De arbodienst wordt ingeschakeld door opdracht van de leidinggever en adviseert hem tav: </li></ul><ul><ul><li>De belastbaarheid voor inzet in passende arbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>De medische gronden van AO </li></ul></ul><ul><ul><li>De juridische gronden voor loondoorbetaling </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheden voor verzuimduurverkorting door wachtlijstbemiddeling </li></ul></ul>
  20. 20. Oud => nieuw <ul><li>Ziekteverzuim </li></ul><ul><li>Sociaal </li></ul><ul><li>Medisch </li></ul><ul><li>Bedrijfsvereniging </li></ul><ul><li>Ziektewet </li></ul><ul><li>Arbeidsverzuim </li></ul><ul><li>Financieel </li></ul><ul><li>Juridisch </li></ul><ul><li>Werkgever </li></ul><ul><li>Burgerlijk Wetboek </li></ul>
  21. 21. Kern van re-integratie <ul><li>Artikel 629 BW lid 1, 3, 6 en 11 </li></ul><ul><li>Cruciaal om hedendaags te denken en bij de tijd te zijn </li></ul><ul><li>Van verzuimbegeleiding naar activeren en re-integratiebevordering </li></ul><ul><li>Bespreken artikel 629 en 658a BW </li></ul>
  22. 22. Activeringscurve Activerend UWV
  23. 23. > 6% > 7% > 5% > 4% > 2% =<2% > 3% Hoog verbruik Laag verbruik >7%: werknemer verzuimt & werkgever verzaakt 4,5% - 7%: aandacht voor verzuimproces procedure systemen en organisatie 2,5% - 4,5%: Nadruk op activering, nieuwe rollen, opdrachtnemer, < 2,5%: intrinsieke motivatie van medewerker en organisatie
  24. 24. verzuim is verziekt ….. 6% verzuim tijdelijk onvermijdbaar 0,25 – 2,25 % betaald verlof ivm ontbreken passend werk 1,5 – 2,5 % volledig en duurzaam 0,25% arbeidsconflicten 1,5 – 2 % fraude zwart verzuim 0,3-0,6 %
  25. 25. Verzuim managen <ul><li>Managen betekent sturing geven </li></ul><ul><li>Beschikken over kennis en vaardigheden </li></ul><ul><li>Welk verzuim is beïnvloedbaar en wat niet </li></ul><ul><li>Op de hoogte zijn van kosten en baten die met verzuim samenhangen? </li></ul><ul><li>Belang van verzuim- en andere protocollen </li></ul><ul><li>Beleid en uitvoering in elkaar </li></ul><ul><li>Werken vanuit een overtuiging: Geld en gedrag </li></ul>
  26. 26. Verdeling van verzuim Natuurlijk verzuim ( onvermijdbaar ) accent op cultuur en stijl van leidinggeven 0 % 2½ % 4½ % accent op naleven Verzuim door verzuim accent op organiseren 7 % ZV% Gedrag  dus beïnvloedbaar
  27. 27. ADL (zelf laten) opnemen <ul><li>Arbeidsmogelijkheden, passende arbeid & loonwaarde en ongebruikte arbeidscapaciteit </li></ul><ul><li>Functionele mogelijkhedenlijst </li></ul>
  28. 28. Hoofdcategorieën besparingsmogelijkheden <ul><li>Besparingsmogelijkheden van verzuim en loondoorbetaling </li></ul><ul><li>Beperking kosten tweedejaars verzuim en WIA </li></ul><ul><li>Herplaatsing eigen AG/SFB </li></ul><ul><li>In dienst nemen nieuwe AG/SFB </li></ul><ul><li>Korting ouderen en Wajong’ers op WAO/WIA-premie </li></ul><ul><li>Minder kosten arbodienst </li></ul>
  29. 29. A.1 Rechtmatigheid verzuim en loon <ul><li>Afwijzen aanvraag ziekteverlof </li></ul><ul><li>Opschorten /stoppen van loon </li></ul>
  30. 30. A.2 Verleggen van verzuimkosten <ul><li>Vangnetgevallen (no-riskpolis) </li></ul><ul><li>Amber-gevallen (verkorte wachttijd bij dezelfde oorzaak voor AG werknemers die afgelopen vijf jaar in dienst zijn gebleven) </li></ul><ul><li>Versnelde IVA-keuring </li></ul><ul><li>Regresgevallen </li></ul><ul><li>Wet Arbeid en Zorg </li></ul>
  31. 31. A.3 Belastbaarheid vaststellen en optimaal benutten <ul><li>Arbeidstherapie vervangen door het toekennen van loonwaarde </li></ul><ul><li>Arbeid inzetten als medicijn </li></ul><ul><li>Passende arbeid organiseren </li></ul>
  32. 32. A.4 Interventies voor verzuimduur beperken en belastbaarheid verhogen <ul><li>Wachtlijstbemiddeling </li></ul><ul><li>Re-integratie interventies </li></ul><ul><li>Algemene interventies, mede gericht op preventie </li></ul><ul><li>Beroepsspecifieke behandelingen, zoals RSI, exceem e.d. </li></ul><ul><li>mediation </li></ul>
  33. 33. B. Beperking kosten tweedejaars verzuim en WIA <ul><li>Tweede jaar loondoorbetaling </li></ul><ul><li>Gedifferentieerde WGA premie </li></ul><ul><li>Succesvol verhalen regres leidt niet tot hogere gedifferentieerde WGA-premie </li></ul>
  34. 34. C. Herplaatsing eigen AG/SFB <ul><li>Korting op WIA-, WAO- en WW-premie </li></ul><ul><li>Geen loondoorbetalingsrisico gedurende 5 jaar </li></ul><ul><li>Subsidie voor werkplekaanpassing </li></ul>
  35. 35. D. In dienst nemen nieuwe AG/SFB <ul><li>Korting op WIA-, WAO- en WW-premie </li></ul><ul><li>Geen loondoorbetalingsrisico gedurende 5 jaar </li></ul><ul><li>Geen risico gedifferentieerde WGA/WAO-premie voor de werkgever </li></ul>
  36. 36. E. Korting ouderen en Wajong’ers op WAO/WIA-premie <ul><li>Wajong’ers: </li></ul><ul><ul><li>Extra korting van 680 euro op WIA/WAO-premie en 680 euro op WW-premie </li></ul></ul><ul><li>Ouderen: </li></ul><ul><ul><li>Vrijstelling van 5,5% op de WIA/WAO-basispremie bij in dienst nemen 50-plusser en voor iedere 55-plusser die in dienst blijft </li></ul></ul>
  37. 37. F. Minder kosten arbodienst <ul><li>Koppeling van hoogte verzuimpercentage aan kosten per werknemer in het arbo-contract </li></ul>
  38. 38. Overige besparingsmogelijkheden <ul><li>Proefplaatsing </li></ul><ul><ul><li>Zes maanden werken zonder loonkosten </li></ul></ul><ul><li>Jobcoach UWV voor begeleiding arbeidsgehandicapte </li></ul><ul><li>Vergoeding van kosten voor voorzieningen voor eigen werk </li></ul><ul><li>Uitgespaarde sancties van UWV </li></ul><ul><li>Bezwaar en beroep WG tegen toekenning AO-uitkering van (ex) werknemer </li></ul><ul><li>ESF-subsidies voor verbetering arbeidsomstandigheden </li></ul>
  39. 39. Instrumentele verbeteringsmogelijkheden (1) <ul><li>Eigen Verklaring wordt Aanvraag ziekteverlof </li></ul><ul><li>Debiteurenadministratie: </li></ul><ul><ul><li>Loon- en letselschade </li></ul></ul><ul><li>Registreren arbeidsgehandicapten/gedeeltelijk arbeidsgeschikten </li></ul><ul><li>Inzicht in opbouw en verdeling Pemba-premie </li></ul><ul><ul><li>Controle op werknemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Juiste ingangsdatum </li></ul></ul><ul><ul><li>Controle op premie loonsommen </li></ul></ul>
  40. 40. Instrumentele verbeteringsmogelijkheden (2) <ul><li>Passende arbeid organiseren: </li></ul><ul><ul><li>Gebruik Functionele-mogelijkhedenlijst (FML) </li></ul></ul><ul><li>Verbanden tussen oorzaken en gevolgen van arbeidsrisico’s: </li></ul><ul><ul><li>Koppeling RI&E aan een analyse van alle probleemanalyses </li></ul></ul><ul><li>Arbo Toegevoegde Waarde van een arbodienst of gecertificeerde deskundige </li></ul><ul><ul><li>Service Level Agreement </li></ul></ul>
  41. 41. Procedurele verbeteringsmogelijkheden (1) <ul><li>Verzuimdagen intern doorbelasten </li></ul><ul><ul><li>Interne Wulbz-verzekering o.b.v. Eigen risico model </li></ul></ul><ul><li>Flexibele IVA-keuring </li></ul><ul><li>Registeren van Re-integratieverlof </li></ul><ul><ul><li>Uren waarop medewerkers weer gedeeltelijk aan het werk zijn tegen loonwaarde zijn te beschouwen als re-integratie-uren </li></ul></ul><ul><li>Vensterbankenwerk </li></ul><ul><ul><li>Inventariseren en coördineren van werkzaamheden die blijven liggen en waarvoor anders externe krachten worden ingehuurd </li></ul></ul>
  42. 42. Procedurele verbeteringsmogelijkheden (2) <ul><li>Procuratieregeling </li></ul><ul><ul><li>Overdragen van financiële verantwoordelijkheid tot op directieniveau </li></ul></ul><ul><li>Case management </li></ul><ul><ul><li>Duidelijk profiel in de verzuimbegeleiding </li></ul></ul><ul><li>Interne Pemba-verrekening </li></ul><ul><ul><li>Pemba-beschikking UWV doorvertalen </li></ul></ul>
  43. 43. Culturele verbeteringsmogelijkheden (1) <ul><li>Concrete doelstellingen formuleren </li></ul><ul><ul><li>T.a.v. kosten en baten, beleidsmatig </li></ul></ul><ul><li>Ziekteverlof verlenen (artikel 629 BW) </li></ul><ul><ul><li>Onderscheid naar arbeidsconflicten </li></ul></ul><ul><ul><li>ADL-vragen </li></ul></ul><ul><li>Zelf probleemanalyses maken door leidinggevenden </li></ul><ul><ul><li>Alleen medisch oordeel bedrijfsarts in Probleemanalyse noodzakelijk </li></ul></ul>
  44. 44. Culturele verbeteringsmogelijkheden (2) <ul><li>Arbeidsvoorwaardelijke prikkels: </li></ul><ul><ul><li>Opnemen in bonus/prestatiecontract </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordelingsgesprek ook ingeval van reïntegratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanwezigheidspremie </li></ul></ul><ul><li>Mensgeschikte arbeid </li></ul><ul><ul><li>Koppeling tijdelijke werkplekken aan benutten van beschikbare arbeidscapaciteit </li></ul></ul>
  45. 45. Verbeteringsmogelijkheden C.1 Formuleer een plan met Doelstellingen Integreer het plan in het bedrijfsbeleid C.2 Procuratieregeling Trainen van leidinggevers en P&O Preventiemedewerker C.3 Gezondheidsmanagement is normaal Arbeidsvoorwaardelijke prikkels Re-integratie prikkels C. Cultureel <ul><li>B.1 </li></ul><ul><li>Faciliteer subsidie-aanvragen </li></ul><ul><li>en uitkeringen </li></ul><ul><li>Inschakelen (zorg)verzekeraar </li></ul><ul><li>Loonwaarde berekenen </li></ul>B.2 Re-integratieprotocol Conflictenprotocol Handleiding leidinggevende Interne poortwachter B.3 Allocatie Pemba-premie Procuratieregeling Professioneel case manager <ul><li>KORTE TERMIJN </li></ul><ul><ul><li>A.1 </li></ul></ul><ul><li>Debiteurenadministratie </li></ul><ul><li>Aanvragen ziekteverlof </li></ul><ul><li>Besparingspotentieel </li></ul><ul><li>Management info </li></ul>MIDDELLANGE TERMIJN A.2 Flexibele IVA keuring Maak een overzicht van kosten en baten per afdeling Arbocontract met SLA LANGE TERMIJN A.3 Mogelijkheden van passend werk opsporen Gebruik FML en ADL No surprises door UWV B. Procedureel A. Instrumenteel
  46. 46. Gezondheidsmanagement Uitgangspunten <ul><li>Verantwoordelijkheid gezondheidsbeleid op hoogste niveau van directie </li></ul><ul><li>Goede betrokkenheid alle medewerkers </li></ul><ul><li>Leidinggevenden verantwoordelijk voor uitvoering </li></ul><ul><li>Medewerker heeft eigen verantwoordelijkheid voor relatie tussen arbeid en gezondheid </li></ul>
  47. 47. <ul><li>5. Gezondheidsbeleid is pro-actief en is integraal onderdeel ondernemingsbeleid </li></ul><ul><li>6. Totale keten van preventie, interventie en re-integratie </li></ul><ul><li>7. Motiverend werkklimaat en open cultuur </li></ul><ul><li>8. Benchmarking bij andere bedrijven </li></ul><ul><li>9. Beroep kunnen doen op externe dienstverleners </li></ul><ul><li>10. Case manager verdient aanbeveling </li></ul>
  48. 48. Trends <ul><li>Verzuimbegeleiding </li></ul><ul><li>Medisch model </li></ul><ul><li>Rol bedrijfsarts </li></ul><ul><li>“ komt u over 2 weken maar terug” </li></ul><ul><li>Spreekuren </li></ul><ul><li>“ Preventie” </li></ul><ul><li>Werkplekonderzoek </li></ul><ul><li>Deskundige dienst </li></ul><ul><li>Producten </li></ul><ul><li>RI&E = doel </li></ul><ul><li>Re-integratie management </li></ul><ul><li>Demedicaliseren </li></ul><ul><li>Rol leidinggevende </li></ul><ul><li>Diversiteit in interventies </li></ul><ul><li>Regie bij leidinggevende </li></ul><ul><li>(strategische) advisering </li></ul><ul><li>Gezondheidsmanagement </li></ul><ul><li>Projectmatig werken </li></ul><ul><li>Veranderkundig vaardig </li></ul><ul><li>Gedraggericht </li></ul><ul><li>“ RI&E” = start </li></ul>
  49. 49. Kern
  50. 50. Vier modellen in elkaar geschoven <ul><li>Medisch model </li></ul><ul><li>Belasting/belastbaarheidsmodel </li></ul><ul><li>Gedragsmodel </li></ul><ul><li>Transactioneel model </li></ul>
  51. 51. 1. deskundigenmodel <ul><li>Medisch model </li></ul><ul><li>Bedrijfsarts beoordeelt en bepaalt </li></ul><ul><li>Werkgever op achtergrond </li></ul><ul><li>Deskundigheid: </li></ul><ul><ul><li>Triage, Pluis-niet pluis </li></ul></ul><ul><ul><li>Interventies, doorverwijzen </li></ul></ul><ul><ul><li>RI&E, PMO, Scans </li></ul></ul><ul><li>Gezondheidsprogramma’s </li></ul>
  52. 52. 2. Belasting / belastbaarheidmodel <ul><li>Ziekte door onbalans </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsinhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsomstandigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsverhoudingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsvoorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsorganisatie </li></ul></ul>
  53. 54. 3. Gedragsmodel <ul><li>Ziekte overkomt je </li></ul><ul><li>Verzuim is een keuze </li></ul><ul><ul><ul><li>Waardering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontwikkeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultuur, normen en waarden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verzuimdrempel hersteldrempel </li></ul></ul></ul>
  54. 55. 4. Transactioneel model <ul><li>Arbeidsovereenkomst BW boek 7 </li></ul><ul><li>Geen arbeid geen loon BW7:627 </li></ul><ul><li>Loondoorbetalingsverplichting BW 7:629 </li></ul><ul><ul><ul><li>verhinderd bedongen arbeid ziekte </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Passend werk verplichting BW 7:658a </li></ul></ul>
  55. 56. inspiratie betrokkenheid bewustzijn ontwikkelen motivatie vitaliteitsmodel juridisch arbeidsrecht financieel BW 7:629 verhindering bedongen werk BW 7:658a mogelijkheden passend werk ziekteverlof aanvragen verzoek tot loondoorbetaling transactioneel model ziekte overkomt je verzuim is een keuze gedragsmodel belasting persoon prive werk belastbaarheid arbeidskundig model ziek is ziek medisch model verzuimdrempel hersteldrempel
  56. 57. Bouwstenen voor verbetering <ul><li>Gesprek met directie / P&O / OR </li></ul><ul><ul><li>Visie </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgangspunten (Geld en Gedrag) </li></ul></ul><ul><ul><li>spelregels </li></ul></ul><ul><li>Workshops met leidinggevenden </li></ul><ul><li>Bijeenkomsten met medewerkers </li></ul><ul><li>Intervisie / casuïstiek </li></ul><ul><li>Coaching / helpdesk </li></ul>
  57. 58. Nieuwe spelregels <ul><li>Artikel 13 Arbowet : Preventiemedewerker </li></ul><ul><li>Artikel 14 Arbowet : Maatwerkregeling </li></ul><ul><li>Artikel 14a Arbowet: Vangnetregeling </li></ul>
  58. 59. Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2005 <ul><li>Arbodienstverlening aanpassen aan omstandigheden en mogelijkheden bedrijf </li></ul><ul><li>Betrokkenheid van bedrijven bij arbeidsomstandigheden vergroten </li></ul><ul><li>Gebruik maken van interne deskundigheid o.g.v. veiligheid en gezondheid: Preventiemedewerker </li></ul>
  59. 60. Preventiemedewerkereisen (1) <ul><li>Deskundigheidsniveau moet aansluiten op de risico’s in het bedrijf </li></ul><ul><li>Deskundigheidsniveau wordt getoetst, en evt. van advies voorzien, door gecertificeerd deskundige </li></ul><ul><li>In de RI&E wordt aandacht besteed aan omvang en aard van de deskundige bijstand die in het bedrijf bij de dagelijkse bedrijfsvoering noodzakelijk is </li></ul>
  60. 61. Preventiemedewerkereisen (2) <ul><li>Helicopterview rondom bedrijfsvoering en arbeidsomstandigheden </li></ul><ul><li>Uitvoeren RI&E, plan opzetten en uitvoeren </li></ul><ul><li>Draagvlak maken en organiseren </li></ul><ul><li>Kennis van oplossingen en vindplaatsen </li></ul><ul><li>Kennis van benodigde externe deskundigheid </li></ul><ul><li>Programma manager </li></ul><ul><li>Kennis van de keten: Preventie, Verzuim, Reïntegratie </li></ul><ul><li>Regisseren samenwerking tussen deskundigen </li></ul>
  61. 62. Deskundige bijstand bij arbo- en verzuimbeleid Gecertificeerde arbodienst Bedrijfsarts of andere deskundige Open spreekuur Gecertificeerde arbodienst Bedrijfsarts Aanstellingskeuring Gecertificeerde arbodienst Bedrijfsarts PAGO Contract met gecertificeerde arbodienst Ten minste contract met bedrijfsarts Verzuimbegeleiding Voorangsregel EU niet van toepassing (art. 14 of 14a) 10-: bij gebruik branche-instrument: geen toets 25-: bij gebruik branche-instrument: lichte toets Door gecertificeerde arbodienst, indien mogelijk intern Onder verantwoordelijkheid van een van de vier gecertificeerde deskundige indien mogelijk intern Toets en advies RI&E (art. 14 of 14a) Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15-); deskundigheid afgeleid uit RI&E Algemene preventietaken (art. 13) Bijstand bij voorrang intern door eigen werknemers op grond van EU-richtlijn Vangnetregeling In alle andere gevallen Maatwerkregeling Bij overeenstemming in CAO of in onderneming met OR of PVT

  ×