Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Obradoiro “Entendendo a
esquizofrenia”
Recursos

ASOCIACIÓN XARUMA
RECURSOS
Os Servizos Sanitarios
Os Servizos Sociais
Os Servizos Comunitarios
O movemento asociativo

ASOCIACIÓN XARUMA
Preséntovos á familia Rodríguez Pereira

Manuela

Gustavo

Balú
David

Rita

ASOCIACIÓN XARUMA
David ten unha esquizofrenia...
E agora que?

ASOCIACIÓN XARUMA
Por que?
Por que meu fillo?
Que fixemos mal?
Nunca lle faltou de nada...
Seguro que foi por todo o tempo que
traballamos f...
• Que lle está pasando ao meu irmán?
• Co unidos que estabamos, por que
sinto que xa non o entendo?
• Por que me sinto unh...
• Que está pasando?
• Por que a xente xa non me trata como
sempre?
• Falan de esquizofrenia, pero están
equivocados, a min...
Esquizofrénico

ASOCIACIÓN XARUMA
Irmán
Estudante
Honesto
Amigo
ASOCIACIÓN XARUMA
Sentimentos de...
Tristura

Perda

Ira

Frustración
Desmotivación
ASOCIACIÓN XARUMA
Por onde comezo?

ASOCIACIÓN XARUMA
Non perder a calma, unha vida digna e de
calidade é posible.

Adaptarse ao que ven.
ASOCIACIÓN XARUMA
ASOCIACIÓN XARUMA
Servizos Socio-sanitarios

ASOCIACIÓN XARUMA
Segundo a Lei de Saúde de Galicia
(Lei 8/2008 do 10 de xullo)

Art. 14.1: As persoas [...] enfermas mentais

e terminais [...
Art. 14.2: 2. As persoas enfermas mentais, ademais
dos dereitos sinalados nas líneas anteriores, gozan
dos seguintes derei...
b) Nos ingresos forzosos, o dereito a que se
reexamine periodicamente a necesidade do
internamento, nos termos do precepto...
c) As persoas enfermas mentais menores de idade
teñen dereito ao internamento en centros ou
unidades de saúde mental infan...
Art. 14.3: Ás persoas enfermas terminais,
ademais dos dereitos sinalados na alínea 1,
recoñécenselles os seguintes dereito...
b) Ao axeitado tratamento da dor e aos coidados
paliativos.
c) Á posibilidade de decidir a presenza de
persoas coas que ma...
Servizos de Atención
Primaria de Saúde

Servizos de Atención especializada

Atención á Saúde Mental

ASOCIACIÓN XARUMA

As...
Dispositivos básicos
Unidades de Saúde Mental

Hospitais de día

Unidades de Hospitalización Psiquiátrica

ASOCIACIÓN XARU...
ASOCIACIÓN XARUMA

Dispositivos complementarios

Unidades hospitalarias de
rehabilitación psiquiátrica
Unidades de coidado...
Servizos Sociais

ASOCIACIÓN XARUMA
ASOCIACIÓN XARUMA
Consellería de Traballo e Benestar
Dirección Xeral
Técnica

Dirección Xeral
de Traballo e
Economía Social

Dirección Xeral...
Obxectivos dos SS

ASOCIACIÓN XARUMA
Facilitarlles alternativas, recursos e
itinerarios de integración social a
aquelas persoas que se atopan en
situación ou e...
Garantir a vida independente e a
autonomía persoal das persoas en
situación de dependencia integrando,
para estes efectos,...
Darlles protección e
oportunidades sociais e
educativas a menores de idade e
a aqueloutras persoas que se
atopen en situac...
Previr a aparición de calquera
situación de dependencia,
exclusión, desigualdade ou
desprotección ás que fan
referencia os...
Proporcionar oportunidades e
recursos que garantan a
igualdade entre mulleres e
homes e posibiliten a
conciliación entre a...
Facilitarlle a execución de políticas
públicas de anticipación a unha
sociedade multicultural emerxente,
favorecendo a int...
Promover e dinamizar a participación
comunitaria, o asociacionismo
solidario, a axuda mutua e a
implicación da cidadanía n...
Facilitar a aplicación efectiva nos
seus servizos e programas de
políticas transversais que incidan
na eliminación de todo...
Garantirlles o apoio ás familias como
marco de referencia no que se
desenvolven as persoas.

ASOCIACIÓN XARUMA
Sensibilizar, informar e promover
valores de solidariedade e
integración na sociedade galega.

ASOCIACIÓN XARUMA
Promover e garantir o dereito
universal da cidadanía galega ao
acceso aos servizos sociais,
garantindo a suficiencia
orzam...
Desglosemos

ASOCIACIÓN XARUMA
Prestacións socio-económicas
Servizos

ASOCIACIÓN XARUMA
Prestacións socioeconómicas
• Pensión Non Contributiva de Invalidez
• RAI
• RISGA

ASOCIACIÓN XARUMA
Pensión Non Contributiva de
Invalidez
Prestación económica individual de carácter
mensual que asegura, sen esixir cotizaci...
RAI (Renta Activa de Inserción)
- Prestación económica
- Itinerario de inserción laboral
- Incorporación a plans de empreg...
RISGA (Renta de Integración Social de Galicia)
Prestación de carácter periódico para garantir
recursos económicos de subsi...
Servizos

ASOCIACIÓN XARUMA
Secretaría Xeral de
Política Social

Subdirección Xeral de
Recursos Económicos

ASOCIACIÓN XARUMA

Servizo de Xestión e
Co...
Servizos Comunitarios

ASOCIACIÓN XARUMA
Os SS.SS Comunitarios
Poboación e territorio determinados.
Carácter integrador.

ASOCIACIÓN XARUMA
Os SS.SS Comunitarios
Desenvolvemento de intervencións
preventivas, atención integral a
persoas e familias e incorporación...
ASOCIACIÓN XARUMA
Programa de Valoración,
Orientación e Información
Garantirase ás persoas usuarias
unha atención por profesionais
coa cuali...
Servizo de Axuda no Fogar (SAF)
Presta un conxunto de
atencións ás persoas ou familias
no seu domicilio para facilitar o
s...
Programa de Fomento da
Cooperación e Solidariedade Social
• Facilita a participación
comunitaria en tarefas
colectivas.
• ...
VOLUNTARIADO
Principais axentes para o cambio social.
Buscan unha mellora en base a intereses
colectivos e da sociedade.

...
MOVEMENTO ASOCIATIVO

ASOCIACIÓN XARUMA
Nacemento
Necesidade

Resposta

Actuación

ASOCIACIÓN XARUMA

• Asociación
Centros de rehabilitación psicosocial e
laboral
Atención diurna, global e multidisciplinar.
Desenvolver unha maior autonom...
Adestramento en
habilidades sociais e
actividades da vida
diaria.
Actividades de ocio e
tempo libre

Psicoeducación
Preven...
ASOCIACIÓN XARUMA
Pisos protexidos ou tutelados

ASOCIACIÓN XARUMA
PROVINCIA

CENTRO

ENTIDADE DA QUE DEPENDE

LOCALIDADE

Asociación Pro Saúde Mental "A Creba"

Noia

Fonte da Virxe

Asoci...
OCIO
Integración

Mellora da calidade
de vida

Felicidade

Enriquecemento

Distensión

Socialización

Respiro

Saúde
ASOCI...
Respiros Familiares
Momento que se oferta de ocio
ás persoas con trastornos
mentais crónicos para que as
súas familias coi...
Intervención Familiar

Autoestima

Resolución de
conflitos

Autocoidado

Independencia

ASOCIACIÓN XARUMA
Voluntariado
Na nosa man está o cambio.
Somos os principais axentes de demanda.
Hai que actuar.

XUNT@S

ASOCIACIÓN XARUMA
EDUCACIÓN
Esencial abarcar a Saúde Mental
dende cativos/as.
CC. Do Mundo Contemporáneo, 1º
bach  trataba a saúde mental ...
Os compoñentes principais da
Saúde Mental son:
•
•
•
•
•
•
•

Emocional
Competencia
Autonomía
Aspiración
Autoestima
Funcio...
E un dos grandes compoñentes da
Saúde Mental é...

ASOCIACIÓN XARUMA
Moitas grazas pola
vosa atención
Tania Vázquez Corbacho
xarumaorg@gmail.com
www.xaruma.org

ASOCIACIÓN XARUMA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Recursos Saúde Mental

482 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recursos Saúde Mental

 1. 1. Obradoiro “Entendendo a esquizofrenia” Recursos ASOCIACIÓN XARUMA
 2. 2. RECURSOS Os Servizos Sanitarios Os Servizos Sociais Os Servizos Comunitarios O movemento asociativo ASOCIACIÓN XARUMA
 3. 3. Preséntovos á familia Rodríguez Pereira Manuela Gustavo Balú David Rita ASOCIACIÓN XARUMA
 4. 4. David ten unha esquizofrenia... E agora que? ASOCIACIÓN XARUMA
 5. 5. Por que? Por que meu fillo? Que fixemos mal? Nunca lle faltou de nada... Seguro que foi por todo o tempo que traballamos fóra  Nós somos os culpables  Que será agora do meu fillo?  Acabará ingresado toda a vida nun asilo?      ASOCIACIÓN XARUMA
 6. 6. • Que lle está pasando ao meu irmán? • Co unidos que estabamos, por que sinto que xa non o entendo? • Por que me sinto unha estraña para el? • Como podo axudalo? ASOCIACIÓN XARUMA
 7. 7. • Que está pasando? • Por que a xente xa non me trata como sempre? • Falan de esquizofrenia, pero están equivocados, a min non me pasa nada diso. • Por que xa non podo ir a Ourense cos meus colegas? • Por que miña familia está tan triste se todo segue igual? • Por que non me creen cando lles digo que todo igual e que ese médico está equivocado? ASOCIACIÓN XARUMA
 8. 8. Esquizofrénico ASOCIACIÓN XARUMA
 9. 9. Irmán Estudante Honesto Amigo ASOCIACIÓN XARUMA
 10. 10. Sentimentos de... Tristura Perda Ira Frustración Desmotivación ASOCIACIÓN XARUMA
 11. 11. Por onde comezo? ASOCIACIÓN XARUMA
 12. 12. Non perder a calma, unha vida digna e de calidade é posible. Adaptarse ao que ven. ASOCIACIÓN XARUMA
 13. 13. ASOCIACIÓN XARUMA
 14. 14. Servizos Socio-sanitarios ASOCIACIÓN XARUMA
 15. 15. Segundo a Lei de Saúde de Galicia (Lei 8/2008 do 10 de xullo) Art. 14.1: As persoas [...] enfermas mentais e terminais [...] deben ser obxecto de especial atención polas administracións sanitarias competentes, teñen dereito a actuacións e/ou programas sanitarios específicos e preferentes, que se executarán a través dos centros, servizos e establecementos do Sistema Público de Saúde de Galicia. ASOCIACIÓN XARUMA
 16. 16. Art. 14.2: 2. As persoas enfermas mentais, ademais dos dereitos sinalados nas líneas anteriores, gozan dos seguintes dereitos: a) Nos ingresos voluntarios, se desaparecese a plenitude de facultades durante o internamento, a que a dirección do centro solicite a correspondente ratificación xudicial para a súa continuación, [...] Lei de Axuizamento Civil ASOCIACIÓN XARUMA
 17. 17. b) Nos ingresos forzosos, o dereito a que se reexamine periodicamente a necesidade do internamento, nos termos do precepto ao que se refire a línea anterior. ASOCIACIÓN XARUMA
 18. 18. c) As persoas enfermas mentais menores de idade teñen dereito ao internamento en centros ou unidades de saúde mental infanto-xuvenil. ASOCIACIÓN XARUMA
 19. 19. Art. 14.3: Ás persoas enfermas terminais, ademais dos dereitos sinalados na alínea 1, recoñécenselles os seguintes dereitos: a) Ao rexeitamento de tratamentos de soporte vital que prolonguen sen necesidade o seu sufrimento. ASOCIACIÓN XARUMA
 20. 20. b) Ao axeitado tratamento da dor e aos coidados paliativos. c) Á posibilidade de decidir a presenza de persoas coas que manteña vínculos familiares ou de feito nos procesos que requiran hospitalización. ASOCIACIÓN XARUMA
 21. 21. Servizos de Atención Primaria de Saúde Servizos de Atención especializada Atención á Saúde Mental ASOCIACIÓN XARUMA Asistencia psiquiátrica e psicolóxica
 22. 22. Dispositivos básicos Unidades de Saúde Mental Hospitais de día Unidades de Hospitalización Psiquiátrica ASOCIACIÓN XARUMA
 23. 23. ASOCIACIÓN XARUMA Dispositivos complementarios Unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica Unidades de coidados de rehabilitación Unidades de coidados especiais de rehabilitación Unidades de coidados residenciais de rehabilitación Unidades de apoio comunitario
 24. 24. Servizos Sociais ASOCIACIÓN XARUMA
 25. 25. ASOCIACIÓN XARUMA
 26. 26. Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral Técnica Dirección Xeral de Traballo e Economía Social Dirección Xeral de Emprego e Formación Secretaría Xeral de Política Social Dirección Xeral de Familia e Inclusión Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado Xefaturas Territoriais ASOCIACIÓN XARUMA
 27. 27. Obxectivos dos SS ASOCIACIÓN XARUMA
 28. 28. Facilitarlles alternativas, recursos e itinerarios de integración social a aquelas persoas que se atopan en situación ou en risco de exclusión social. ASOCIACIÓN XARUMA
 29. 29. Garantir a vida independente e a autonomía persoal das persoas en situación de dependencia integrando, para estes efectos, o catálogo de prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia. ASOCIACIÓN XARUMA
 30. 30. Darlles protección e oportunidades sociais e educativas a menores de idade e a aqueloutras persoas que se atopen en situación de conflito ou de desamparo. ASOCIACIÓN XARUMA
 31. 31. Previr a aparición de calquera situación de dependencia, exclusión, desigualdade ou desprotección ás que fan referencia os obxectivos anteriores. ASOCIACIÓN XARUMA
 32. 32. Proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral. ASOCIACIÓN XARUMA
 33. 33. Facilitarlle a execución de políticas públicas de anticipación a unha sociedade multicultural emerxente, favorecendo a integración e socialización normalizada de inmigrantes, emigrantes retornados e minorías étnicas. ASOCIACIÓN XARUMA
 34. 34. Promover e dinamizar a participación comunitaria, o asociacionismo solidario, a axuda mutua e a implicación da cidadanía na posta en marcha de iniciativas de prevención e mellora da cohesión social. ASOCIACIÓN XARUMA
 35. 35. Facilitar a aplicación efectiva nos seus servizos e programas de políticas transversais que incidan na eliminación de todo tipo de discriminación selectiva e exclusión social. ASOCIACIÓN XARUMA
 36. 36. Garantirlles o apoio ás familias como marco de referencia no que se desenvolven as persoas. ASOCIACIÓN XARUMA
 37. 37. Sensibilizar, informar e promover valores de solidariedade e integración na sociedade galega. ASOCIACIÓN XARUMA
 38. 38. Promover e garantir o dereito universal da cidadanía galega ao acceso aos servizos sociais, garantindo a suficiencia orzamentaria que asegure a súa efectividade. ASOCIACIÓN XARUMA
 39. 39. Desglosemos ASOCIACIÓN XARUMA
 40. 40. Prestacións socio-económicas Servizos ASOCIACIÓN XARUMA
 41. 41. Prestacións socioeconómicas • Pensión Non Contributiva de Invalidez • RAI • RISGA ASOCIACIÓN XARUMA
 42. 42. Pensión Non Contributiva de Invalidez Prestación económica individual de carácter mensual que asegura, sen esixir cotización previa: • Prestación económica • Asistencia médico-farmacéutica gratuíta • Servizos sociais complementarios ASOCIACIÓN XARUMA
 43. 43. RAI (Renta Activa de Inserción) - Prestación económica - Itinerario de inserción laboral - Incorporación a plans de emprego e/ou formación ASOCIACIÓN XARUMA
 44. 44. RISGA (Renta de Integración Social de Galicia) Prestación de carácter periódico para garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles PROXECTO PERONALIZADO DE ACCIÓNS PARA A INTEGRACIÓN – Persoal – Familiar – Social – Laboral ASOCIACIÓN XARUMA
 45. 45. Servizos ASOCIACIÓN XARUMA
 46. 46. Secretaría Xeral de Política Social Subdirección Xeral de Recursos Económicos ASOCIACIÓN XARUMA Servizo de Xestión e Coordinación Administrativa Subdirección Xeral de Planificación e Innovación Servizo de Innovación Social Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración de Discapacidade Servizo de Coordinación de Procesos Subdirección Xeral de Recursos Residenciais e de Atención Diúrna Servizo de Recursos Comúns e de Atención de Alzheimer Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia Servizo de Promoción da Autonomía Persoal e Accesible Servizo de Recursos Especializados para a discapacidade Servizo da Prevención da Dependencia
 47. 47. Servizos Comunitarios ASOCIACIÓN XARUMA
 48. 48. Os SS.SS Comunitarios Poboación e territorio determinados. Carácter integrador. ASOCIACIÓN XARUMA
 49. 49. Os SS.SS Comunitarios Desenvolvemento de intervencións preventivas, atención integral a persoas e familias e incorporación social e laboral. Coordinación con outros sistemas de SS.SS para favorecer unha intervención integral coas persoas. ASOCIACIÓN XARUMA
 50. 50. ASOCIACIÓN XARUMA
 51. 51. Programa de Valoración, Orientación e Información Garantirase ás persoas usuarias unha atención por profesionais coa cualificación adecuada e ofreceráselles unha información e asesoramento persoal, puntual e preciso, con respecto á súa intimidade e capacidade de decisión. ASOCIACIÓN XARUMA
 52. 52. Servizo de Axuda no Fogar (SAF) Presta un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu domicilio para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu medio habitual naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía. ASOCIACIÓN XARUMA
 53. 53. Programa de Fomento da Cooperación e Solidariedade Social • Facilita a participación comunitaria en tarefas colectivas. • Impulsa o asociacionismo solidario a organización e coordinación do voluntariado social. ASOCIACIÓN XARUMA
 54. 54. VOLUNTARIADO Principais axentes para o cambio social. Buscan unha mellora en base a intereses colectivos e da sociedade. MOVEMENTO ASOCIATIVO ASOCIACIÓN XARUMA
 55. 55. MOVEMENTO ASOCIATIVO ASOCIACIÓN XARUMA
 56. 56. Nacemento Necesidade Resposta Actuación ASOCIACIÓN XARUMA • Asociación
 57. 57. Centros de rehabilitación psicosocial e laboral Atención diurna, global e multidisciplinar. Desenvolver unha maior autonomía e independencia. ASOCIACIÓN XARUMA
 58. 58. Adestramento en habilidades sociais e actividades da vida diaria. Actividades de ocio e tempo libre Psicoeducación Prevención das recaídas Actividade prelaboral Terapia ocupacional. Apoio ás familias. ASOCIACIÓN XARUMA
 59. 59. ASOCIACIÓN XARUMA
 60. 60. Pisos protexidos ou tutelados ASOCIACIÓN XARUMA
 61. 61. PROVINCIA CENTRO ENTIDADE DA QUE DEPENDE LOCALIDADE Asociación Pro Saúde Mental "A Creba" Noia Fonte da Virxe Asociación "Fonte da Virxe" de Familiares e amigos de enfermos mentais Quililáns - Ames Porta Nova A CORUÑA A Creba A.F.A.E.S. "Porta Nova" Narón Asociación Pro Enfermos Mentais "APEM" A Coruña APEM-Carballo Asociación Pro Enfermos Mentais "APEM" Carballo Asociación Pro Enfermos Mentais "APEM" Cee Asociación Bergantiñán de familiares, amigos e enfermos mentais Nantón - Cabana de Bergantiños ALUME Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais "ALUME" Lugo ALBORES Asociación Monfortina de apoio a enfermos mentais Monforte de Lemos Centro A Mariña Lucense Asociación de axuda ó enfermo mental a Mariña. Burela MOREA-Ourense Asociación de Familiares e Enfermos Mentais "MOREA" Ourense MOREA-Verín Asociación de Familiares e Enfermos Mentais "MOREA" Verín MOREA-o Barco de Valdeorras. Asociación de Familiares e Enfermos Mentais "MOREA" O Barco de Valdeorras ALBA LUGO APEM C.R.P.L Bergantiñán OURENSE Sigüeiro-Oroso APEM-Cee PONTEVEDRA Andaina Pro Saúde Mental Andaina Pro Saúde Mental Asociación de Axuda a Enfermos Psíquicos de Pontevedra "ALBA" Pontevedra AVELAÍÑA Asociación de Axuda ó Enfermo Mental "Avelaíña". A Guarda DOA Asociación de Axuda ó Enfermo Psíquico "DOA". Vigo LAR Asociación "LAR" Pro Saúde Mental e Fundación "LAR". Vilagarcía de Arousa LENDA Asociación de Axuda ó Enfermo Psíquico "LENDA". Redondela
 62. 62. OCIO Integración Mellora da calidade de vida Felicidade Enriquecemento Distensión Socialización Respiro Saúde ASOCIACIÓN XARUMA
 63. 63. Respiros Familiares Momento que se oferta de ocio ás persoas con trastornos mentais crónicos para que as súas familias coidadoras poidan ter o seu momento de autocoidado, autoadicación e respiro; como prevención de problemas de saúde na persoa coidadora, e pola necesidade de desconexión do núcleo familiar. ASOCIACIÓN XARUMA
 64. 64. Intervención Familiar Autoestima Resolución de conflitos Autocoidado Independencia ASOCIACIÓN XARUMA
 65. 65. Voluntariado Na nosa man está o cambio. Somos os principais axentes de demanda. Hai que actuar. XUNT@S ASOCIACIÓN XARUMA
 66. 66. EDUCACIÓN Esencial abarcar a Saúde Mental dende cativos/as. CC. Do Mundo Contemporáneo, 1º bach  trataba a saúde mental  desaparece coa LOMCE ASOCIACIÓN XARUMA
 67. 67. Os compoñentes principais da Saúde Mental son: • • • • • • • Emocional Competencia Autonomía Aspiración Autoestima Funcionamiento integrado Axeitada percepción da realidade, etc. ASOCIACIÓN XARUMA
 68. 68. E un dos grandes compoñentes da Saúde Mental é... ASOCIACIÓN XARUMA
 69. 69. Moitas grazas pola vosa atención Tania Vázquez Corbacho xarumaorg@gmail.com www.xaruma.org ASOCIACIÓN XARUMA

×