Ny Kurskatalog 2011 med utbildning för processindustrin från Askalon AB

1,393 views

Published on

En kurs och utbildning kan vara den bästa investering du någonsin gjort!
Askalon AB utbildar maskiningenjörer och FU-inspektörer i vibrationsanalys av roterande maskiner såsom turbiner, kompressorer, pappersmaskiner m.m. CSI 2130.
Instrumenttekniker och ventil experter utbildas i ventildiagnostik av reglerventiler och AMS Suite underhållssystem. Fisher ventiler, Fieldvue och ValveLink.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ny Kurskatalog 2011 med utbildning för processindustrin från Askalon AB

 1. 1. askalon Kurskatalog 2011Valves • Engineering • Asset Management • Service • Education
 2. 2. Askalon tar totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade applikationer och finner genomtänkta rutiner för förebyggande underhåll och service. Vi har också ett av marknadens starkaste utbildningsprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. VALVES ASKALON har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga special- anpassade processavsnitt. ENGINEERING ASKALON analyserar statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem.ASSET MANAGEMENT ASKALON erbjuder genomtänkta serviceinsatser av processindustrins ventiler på plats hos kund eller i egen verkstad. SERVICE ASKALON erbjuder ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. EDUCATION
 3. 3. UTBILDNING 2011”En utbildning hos Askalon kanvara den smartaste investeringendu någonsin gjort”.En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. Med ökadekunskaper kring ventildiagnostik och övervakningssystem kan du på egen hand förbättra anlägg-ningens reglerkretsar och förhindra dyra, oplanerade driftstopp. Välkommen till vårt moderna utbild-ningscenter och ta del av vårt omfattande program av kvalificerad utbildning. Utbildning på kundens villkor InformationAskalon Utbildningscenter tillhandahåller ett om- För upplysningar om kursprogram och innehåll,fattande kursprogram för processindustrins in- kontakta Marie Ögren på tel 054-57 92 11 eller viastrument-, underhålls- och projektingenjörer. mail marie.ogren@askalon.se.Schemalagda kurser hålls på plats i vårt eget hög-moderna utbildningscenter. Vid önskemål erbjudsäven kundanpassade specialarrangemang i kun-dens egna lokaler. KursledareSamtliga kurserna leds av erfarna tekniker plockadefrån egna led. Utrustning och lokalerVåra kurser bedrivs i egna nybyggda lokaler påHammarö utanför Karlstad. KostnaderKontakta Askalon för information om aktuella kurs-kostnader.
 4. 4. UTBILDNINGUF-101 Kursen InnehållDIMENSIONERING OCH VAL UF-101 behandlar tillvägagångssättet för val och • Översikt olika reglerventilstyper dimensionering av reglerventiler och ställdon. Vi an- • Presentation av dokumentationAV REGLERVENTILER vänder genomgående Fishers dokumentation och be- • Val av reglerventiler utifrån applikation räkningsprogram men kursens basinformation gäller • Manuell beräkning av Cv/Kv alla fabrikat av reglerventiler. • Fishers beräkningsprogram • Val av ventil för olika applikationer Kursen behandlar likaså val av nödvändig tilläggsut- rustning som lägesregulatorer, boostrar etc. Förkunskaper Val av rätt reglerventil för applikationen är en av de vik- Regler- och/eller processteknisk bakgrund. tigaste bitarna för att få en väl fungerande reglerkrets. Kurslängd Erfarenheten från applikationer i industrin visar att en Utbildningen sträcker sig över 3 dagar. stor del av reglerkretsarnas reglerventiler är feldimen- sionerade eller av fel typ. Stora pengar finns att hämta Lämpliga påbyggnadskurser om reglerkretsarna optimeras. UF-103 Service Fisher reglerventiler Målgrupp UF-105 FIELDVUE Instruments – 475 UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS ValveLink Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instru- UF-107 FIELDVUE Diagnostics – Utvärdering menttekniker, processoperatörer. av diagnostik UF-108 FIELDVUE Diagnostics – Online-diagnostik med AMS ValveLinkUF-103 KursenSERVICE AV FISHER UF-103 ger kunskaper om de serviceåtgärder som • Förebyggande underhållREGLERVENTILER krävs för optimal funktion av Fisher reglerventiler. Teori • Ventildiagnostik och praktik varvas under utbildningen med erfarenhe- • Standardiserade testmetoder ter från mångårigt arbete från processindustrin. Förkunskaper Målgrupp Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Underhålls-, projekt- och instrumentingenjörer, instru- menttekniker, processoperatörer. Kurslängd Utbildningen sträcker sig över 3 dagar. Innehåll • Information om olika reglerventiler Lämpliga påbyggnadskurser • Val av reglerventil utifrån applikation UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler • Renovering av reglerventil UF-105 FIELDVUE Instruments – 475 • Renovering av ställdon UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS ValveLink • Renovering av lägesregulator P/P och E/P UF-107 FIELDVUE Diagnostics – Utv. av diagnostik • Injustering och test UF-108 FIELDVUE Diagnostics – Online- • Installation i processen diagnostik med AMS ValveLinkUF-105 KursenFIELDVUE UF-105 beskriver grunderna för att kunna genomföra • Konfigurering, kalibrering och optimering av läges-INSTRUMENTS - 475 installation, montering, konfigurering och kalibrering av ställarens styrparametrar DVC2000/6000 på både linjära och roterande don/ • Felsökningsmetodik med fältkommunikator 475. ventiler med fältkommunikator 475. Förkunskaper Målgrupp Regler- och/eller processteknisk bakgrund. Helst Tekniker och ingenjörer som ansvarar för installation några års erfarenhet av instrumenttekniskt arbete. och kalibrering av FIELDVUE-relaterade instrument med fältkommunikator 475. Kurslängd Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. Innehåll • FIELDVUE funktionsbeskrivning Lämpliga påbyggnadskurser • Montage av lägesställare typ DVC2000/6000 UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler • Introduktion och handhavande av UF-103 Service av Fisher reglerventiler fältkommunikator 475. UF-106 FIELDVUE Instruments – AMS ValveLink
 5. 5. 2011
 6. 6. UTBILDNINGTillståndskontroll Ventildiagnostik Vibrationsanalys AMS Suite intelligenta underhållssystem Med den automatiska intelligen- Diagnostikfunktionerna ger ett genomtänkt informa- sen i underhållssystemet AMS tionsunderlag tillräckligt för att kunna utföra de rätta Suite förbättras produktionens underhållsinsatserna. tillgänglighet och prestanda ge- Askalons supportav- nom övervakning av all process- delning ger kontinuerligt utrustning. Systemet är uppkopplat stöd inom samtliga till ett nätverk där samtliga fältinstrument, reglerventiler delar av AMS Suite. och roterande utrustning finns representerade.
 7. 7. 2011 UF-106KursenRepetition av funktionsbeskrivning, installation och mon- • Uppgradering av instrumentnivå och firmware FIELDVUE INSTRUMENTStering av DVC2000/6000 på linjära och roterande don • Grundläggande larmhantering och offline- - AMS VALVELINKoch ventiler. Konfigurering, kalibrering och optimering diagnostikkunskaperav lägesställarnas styrparametrar med AMS ValveLink. • Felsökningsmetodik med AMS ValveLinkOffline-diagnostik och larmkonfigurering för enklare fel- Förkunskapersökning och optimering av reglerventiler och instrument. Deltagarna bör ha regler- och/eller processtekniskGenomgång av rutiner för hantering av taggar och bakgrund. Erfarenhet av FIELDVUE- lägesställare ellerdatabas samt uppgradering av instrument och schema- genomgången UF-105.läggning av funktioner. KurslängdMålgrupp Utbildningen sträcker sig över 2 dagar.Tekniker och ingenjörer som ansvarar för installationoch kalibrering av FIELDVUE - relaterade instrument Lämpliga påbyggnadskursermed AMS ValveLink. UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler. UF-103 Service av Fisher reglerventiler.Innehåll UF-107 FIELDVUE Diagnostics – Utvärdering av• Introduktion och handhavande av AMS ValveLink diagnostik.• Tag- och databasarbete UF-108 FIELDVUE Diagnostics – Online-diagnostik• Konfigurering, kalibrering och optimering av läges- med AMS ValveLink. ställarens styrparametrar UF-107KursenUF-107 ger nödvändiga kunskaper för att kunna utföra • Felsökningsmetodik med diagnostikverktygen i FIELDVUE DIAGNOSTICSoch utvärdera AMS ValveLink-diagnostik. Dessutom AMS ValveLink - UTVÄRDERING AVbeskrivs avancerat användande av larmhantering, off- Förkunskaper DIAGNOSTIKline- och online-diagnostik för felsökning och analys avreglerventiler och instrument. Regler- och/eller processteknisk bakgrund och ge- nomgången kurs UF-106 alternativt UF-111. Dessut-Målgrupp om bör kursdeltagaren ha goda servicekunskaper förTekniker och ingenjörer som använder och arbetar med reglerventiler och instrument alternativt genomgångenAMS ValveLink och övriga personer som ansvarar för kurs UF-103.underhållsrelaterat arbete. KurslängdInnehåll Utbildningen sträcker sig över 2 dagar.• Uppgradering av instrumentnivå och firmware• Pneumatiska reglerventiler och dess terminologi Lämpliga påbyggnadskurser• Larmhantering och diagnostikmöjligheter i UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler FIELDVUE DVC och AMS ValveLink UF-108 FIELDVUE Diagnostics – Online-diagnostik• Utvärdering av diagnostiktester med AMS ValveLink UF-108KursenKursen avser FIELDVUE-instrument med mjukvarunivå • Larmhant. och utvärd. av online-diagnostiktester FIELDVUE DIAGNOSTICSPD med möjligheten att analysera reglerventiler under • Felsökning med hjälp av online-diagnostik - ONLINE-DIAGNOSTIKdrift. Kursen inleds med en kortare sammanfattning ochrepetition av de övriga verktygen i AMS ValveLink. Där- Förkunskaper MED AMS VALVELINKefter följer en beskrivning om användning och konfigu- Deltagarna bör ha regler- och/eller processtekniskrering av verktygen för online-diagnostik och felsökning. bakgrund och genomgången kurs UF-106 alternativt UF-111. Dessutom bör kursdeltagaren ha goda ser-Målgrupp vicekunskaper för reglerventiler och instrument alterna-Tekniker och ingenjörer som använder och arbetar med tivt genomgången kurs UF-103.AMS ValveLink och övriga personer som ansvarar förunderhållsrelaterat arbete. Kurslängd Utbildningen sträcker sig över 1 dag.Innehåll• Introduktion till PD-diagnostik Lämpliga påbyggnadskurser• Konfigurering och schemaläggning av triggerfunk- UF-101 Dimensionering/val av Fisher reglerventiler tioner och diagnostiktester UF-107 FIELDVUE Diagnostics – Utv. av diagnostik 7
 8. 8. UTBILDNING UF-111 Kursen Innehåll AMS INTELLIGENT AMS Device Manager utgör en plattform för kommuni- • Teoretisk genomgång DEVICEMANAGER kation med de flesta förekommande fältinstrument och • Uppstart och konfigurering av system reglerventiler. Genom en moduluppbyggd struktur ges • Databasarbete optimala förutsättningar för säker hantering av data • Export-import av data och dokumentation. Stöd finns för kontinuerlig över- • ValveLink Snap-On vakning av all fältinstrumentering via bland annat: • Calibration Assistant • Systemkopplad instrumentdokumentering • HART-multiplexers • HART over PROFIBUS Förkunskaper • DeltaV-interface Regler- eller processteknisk bakgrund samt PC-vana. • Wireless-interface Kurslängd UF-111 syftar till att ge kunskaper i hantering av de Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. olika modulerna. Fokus ligger på inlärning av användar- gränssnittet, hantering av taggar (diagnostik, strukture- Lämpliga påbyggnadskurser ring och historik), konfigurering av automatisk övervak- UF-114 AMS Asset Portal ning och kalibrering. UF-105 FIELDVUE Instr. 475 BÄTTRE UPPLÖSNING UF-106 FIELDVUE Instr. AMS ValveLink Målgrupp UF-107 FIELDVUE Diag. Utv. av diagagnostik Underhålls- och instrumentingenjörer, instrumenttek- UF-101 Dimensionering och val av reglerventiler niker, processoperatörer. UF-114 Kursen Innehåll AMS ASSET PORTAL AMS Asset Portal är en webbportal som samlar och • Teoretisk genomgång visar information rörande tillståndsbaserat underhåll. • Uppstart och konfigurering av system Informationen hämtas från källor som; AMS Intelligent • Databasarbete Device Manager, AMS Machinery Health Manager, • Export-import av data och rapporter OPC-servrar, databasservrar osv. • Koppling mot OPC-server UF-114 syftar till att ge kunskaper i både användar- Förkunskaper och administratörsled. Du lär dig navigering i webb- Regler- eller processteknisk bakgrund samt PC-vana. portalen samt filtrering av vyer etc. Du lär dig också att integrera Asset Portal med andra program, att bygga Kurslängd databasen samt metoder för att anpassa webbporta- Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. len till egna datakopplingar, länkar och bilder. Lämpliga påbyggnadskurser Målgrupp UF-111 AMS Intelligent Device Manager Underhålls- och instrumentingenjörer, instrumenttek- UF-122 CSi påbyggnad niker, processoperatörer. UF-124 AMS Machinery Health Manager, Nivå II UF-120 Kursen Innehåll CSi GRUNDKURS Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta • Vibrationsgrunder med tillståndskontroll och maskindiagnostik. Kursen • Grundläggande kunskaper i spektrumanalys passar dig som kommer från mekverkstad, smörjavdel- • AMS Machinery Health Manager ning eller driften och har nytta av vibrationsmätning. • CSi 2120 och 2130 handhavande Detta är en kurs kring CSi utrustning som ger nödvän- diga kunskaper för att komma i gång med AMS Machi- Förkunskaper nery Health Manager (RBMWare) och analysatorer Erfarenhet av teknik och maskinunderhåll. CSi 2120/2130. Kurslängd Målgrupp Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. Nybörjare, i första hand inspektörer, som vill arbeta med tillståndskontroll och maskindiagnostik.8
 9. 9. 2011 UF-121Kursen InnehållRiktar sig till inspektörer som arbetat med CSi system • Mätteknik FREKVENSANALYS Ieller liknande system och har ett behov av att fräscha • Praktiska vibrationsgrunder inom industrinupp sina kunskaper i frekvensanalys. • Spektrumanalys, steg för steg • Maskindiagnos. Hur analyseras maskinfel?UF-121 är en grundkurs som berör grunderna i mas-kinvibrationer och frekvensanalys. Kursen innehåller Förkunskaperpraktiska övningar och praktikfall från diverse sorters UF-120 eller motsvarandemaskiner. KurslängdMålgrupp Utbildningen sträcker sig över 4 dagar.FU-inspektörer. Användare av CSi 2120, 2130 ochandra frekvensanalysatorer. UF-122KursenKursen ger fördjupande kunskaper i användning av • Analysgrupp/larmgrupp CSi PÅBYGGNADprogrammoduler som RBMwizard, RBMwiew samt • Avancerad mätteknik/analysreglerdatabasinställningar. • PeakVue-inställningarUtbildningen är en fortsättning på kurserna UF-120 • Databasuppdelningoch UF-121. • LarmrapporterMålgrupp FörkunskaperFU-inspektörer som använder CSi och vill fokusera på UF-120 och UF-121 eller motsvarande kunskaper.handhavande av programmet. FU-inspektörer som använt CSi och arbetat aktivt med vibrationer.Innehåll Kurslängd• Databasinställningar• CSi 2120/2130 -inställningar Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-123KursenKursen riktar sig till erfarna användare som arbetat en • Tidssynkron/triggning/orbit FREKVENSANALYS IIlängre tid med CSi-utrustning. • Analogt/digitalt mätsätt i praktiken • Fasmätning och analysUtbildningen är avsedd för dig som vill få djupare kun- • PeakVue analysskaper i frekvensanalys, felbedömning samt tvåkanalig • Resonans i maskineranvändning. • PraktikfallMålgrupp FörkunskaperCSi-användare. Krav på UF-120 och UF-121 eller längre erfarenhet avInnehåll rondmätning med CSi-utrustning.• Kort repetition av vibrationsbegrepp och Kurslängd analysmetoder Utbildningen sträcker sig över 4 dagar.• Genomgång av avancerade funktioner/inställningar• Signalanalys 9
 10. 10. UTBILDNING10
 11. 11. 2011 UF-124Kursen FörkunskaperUF-124 riktar sig mot tidigare MTwin/RBMware-an- UF-120 samt UF-121 eller motsvarande AMS MACHINERY HEALTHvändare som har uppgraderat sig till AMS Machinery MANAGER, NIVÅ IIHealth Manager. Kurslängd Utbildningen sträcker sig över 4 dagar.Utbildningen omfattar nya funktioner, inställningar, pro-gramhantering samt introduktion till RBMWizard.MålgruppAnvändare som uppgraderat sig till AMS MachineryHealth ManagerInnehåll• Hur skapar jag nya maskiner? Vilka nya parametrar och inställningar ska jag tänka på?• Maskiner/mätpunkter• Analys/larmgrupper• Globala inställningar• Anteckningar/utskrifter• Praktiska övningar på nya funktioner hos övriga programmoduler UF-125Kursen InnehållCSi RBMWizard och expertprogram är ett värdefullt • Introduktion av systemfiler och komponenter som RBMWizardverktyg som hjälp till maskindiagnos och bedömning. tillhör RBMwizard och expertprogrammet DATABASNSTÄLLNINGARKursen ger de kunskaper du behöver för att ställa in • Konfigurera med expertprogrammet (elmotorer/ OCH EXPERTANALYSolika parametrar för att få den bästa bedömningen. pumpar/fläktar/växellådor/kompressorer mm.) • Tilldela maskininställning mellan fler maskiner avCSi expertprogram innehåller flera tusen analysregler samma typoch hjälper till att lokalisera olika mönster av fel hos • Automatisk/detaljerad och sammanfattande analysmaskiner.Målgrupp FörkunskaperFU-inspektörer som använder CSi MHM (Machinery UF-124 eller motsvarande.Health Manager) Kurslängd Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. UF-126KursenKursen riktar sig i första hand till användare som ny- • Grundinställningar CSi 2130 GRUNDKURSligen har skaffat en CSi 2130 maskinanalysator för • Allmänna inställningar för mätapplikationervibrationsanalys. • Kommunikation med Machinery Health Manager.UF-126 är en introduktionskurs på CSi 2130 där Ladda och dumpa ronderanvändarna får all kunskap kring det dagliga hand- • Utskrifter från instrumentet till:havandet av instrumentet. - Dator - USBMålgrupp - MinneskortNybörjare, i första hand inspektörer som nyligen skaf-fat en CSi 2130 eller har för avsikt att skaffa en CSi Förkunskaper2130 inom snar framtid. Inga krav.Innehåll Kurslängd• CSi 2130 egenskaper och funktioner Utbildningen sträcker sig över 2 dagar.• Grundläggande kunskaper i handhavande och funktionsknappar 11
 12. 12. UTBILDNING UF-127 Kursen Innehåll AVANCERAT HANDHAVANDE UF-127 ger djupare kunskap om hur inställningarna i • Handhavande av CSi 2130 CSi 2130 CSi 2130 görs. • Extra analys och direkta mätningar under rond • Menyinställningar som berör expertfunktioner Mätapplikationer behandlas på ett detaljerat sätt vilket • Analys med tvåkanalig mätning samt fasmätning innebär att du får bredare förståelse för varför och hur • Övningar/mätapplikationer man mäter för att hitta svårtupptäckta maskinfel. Under kursen kommer vi att arbeta med praktiska öv- Förkunskaper ningar direkt på CSi 2130 maskinanalysatorn. Dess- Genomgången UF-120. utom förklaras menyerna och funktionerna grundligt. Kurslängd Målgrupp Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. FU-inspektörer som använder CSi 2130. UF-128 Kursen Innehåll BALANSERING MED Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta • Grunderna i maskinbalansering CSi 2130 med CSi 2130 balanseringsprogrammet. • Grundläggande kunskaper i spektrumanalys med fokus på 1xRPM Kursen fokuserar till stor del på handhavandet av ba- • Fasvinkel och vektormätning lanseringsprogrammet i CSi 2130. Dels enplans-, dels • Handhavande balanseringsprogrammet i 2130 tvåplansbalansering. Grunderna i vektormätning gås igenom i detalj för att Förkunskaper ge förståelse för grunderna i balanseringsarbetet. Kunskapsnivå som motsvarar UF-121 och UF-126. SKA ERSÄTTAS? Kursen täcker också den del som handlar om frekvens- Kurslängd analys på 1xRPM, resonanser, rotorsvängning. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. Målgrupp Inspektörer som vill arbeta med CSi 2130-balansering eller arbetar med balansering. UF-129 Kursen Innehåll MODALANALYS MED Riktar sig i första hand till inspektörer som vill arbeta • CSi 2130 genomgång expertfunktioner CSi 2130 med CSi 2130 tvåkanalig. • Grundläggande kunskaper i spektrumanalys och svängningsform Kursen behandlar specifikt modalanalysprogramvaran • Handhavande av ODS i CSi 2130 i CSi 2130 samt Advanced Cross Channel-funktioner. • Praktiska övningar med olika krafthammare och MEScope ODS animeringsprogramvara används. CSi 2130 Målgrupp • Exportera data och skapa animeringsformen CSi 2130 användare som har intresse av: Förkunskaper - Modalanalys UF-123 eller UF-127. - 2130 avancerade funktioner - Resonansproblem Kurslängd - Felsökning och utredning Utbildningen sträcker sig över 4 dagar.12
 13. 13. 2011 UF-132KursenRiktar sig i första hand till inspektörer och användare • Databasbygge AMS/CSi 4500/6500 ONLINEsom kommer att arbeta med CSi 4500/6500 - online- • Online Watch GRUNDKURSsystemet. Kursen ger grundläggande kunskaper i sys- • Handhavande programvaran Diagnostic Analysistemet, förståelse för systemuppbygganden samt hand-havandet av systemet för daglig användning. Förkunskaper Inga krav.MålgruppInspektörer som kommer att använda online-systemet. Kurslängd Utbildningen sträcker sig över 4 dagar.Underhållsingenjörer och driftpersonal som har för av-sikt att använda systemet i mindre skala.Innehåll• Vibrationsgrunder och givarteknik• Grundläggande kunskaper i spektrumanalys• AMS Machinery Health Manager• Systemuppbyggnad UF-133KursenRiktar sig i första hand till inspektörer och användare • Databasunderhåll, data collection set, analysband AMS/CSi 4500/6500 ONLINEsom har arbetat med CSi 4500/6500 online-systemet och larmhantering AVANCERADen kortare period. • Givarteknik, givarinstallationer • CSi 4500/6500 hands on – Hyper terminal telnetKursen ger kunskaper i online-systemet, hantering, • Online Watchändringar i databas, modifiering av givare, installation • Handhavande programvaranav nya givare och processparametrar. • Diagnostic AnalysisMålgrupp • Transient programvaraInspektörer/underhållspersonal, instrumentpersonal Förkunskapersom har för avsikt att arbeta med systemet. Genomgången UF-132.Innehåll Kurslängd• Repetition av systemuppbyggnad, nätverk och Utbildningen sträcker sig över 4 dagar. systemfiler UF-134Kursen MålgruppRiktar sig i första hand till användare som vill lära sig Machinery Health Manager-användare eller online- MACHINERY HEALTH MANAGERallt som är nytt i den nya Vibration Analysis modulen i användare. VIBRATION ANALYS5.2 och senare release av Machinery Health Manager. Innehåll PROGRAMVARAKursen omfattar i huvudsak handhavandet av Machi- • MHM systemöversynnery Health Manager 5.2. • Handhavande av de nya modulernaKursen är riklig på övningar och ger många nya upp- • Utskrifter och rapportertäckter av funktioner i programmet. FörkunskaperSyftet är att du ska kunna arbeta och använda syste- Genomgången UF-120.met på det bästa och mest effektiva sättet. Sätt därdu utför dina analyser snabbare och enklare, samtidigt Kurslängdsom du gör professionella utskrifter. Utbildningen sträcker sig över 2 dagar. 13
 14. 14. ASKALON UTBILDNINGSCENTER Hos oss eller på plats hos dig som kund? ASKALON UTBILDNINGSCEN- TER tillhandahåller ett omfattan- de kursprogram för processindu- strins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. På plats i mo- derna kurslokaler erbjuds kontinuer- ligt en rad schemalagda kurser. För att reducera större gruppers kostnader för resor och uppehälle arrangeras dessutom kurser i kundens egna lokaler förutsatt att samma utbildningsresultat kan uppnås. Utlokaliserade kurser blir en allt vanligare form framförallt vid tillfällen då ut- bildningen riktar sig mot flera personer inom ett och samma företag. Ring och diskutera utbild- ning med oss på Askalon. Kontakta Marie Ögren på tel 054-579211 eller via mail marie.ogren@askalon.se.14
 15. 15. På Askalon möter du bara de vassaste lärarna.Per-Olof Rundqvist Frank Beckius Johan Mederyd Adnan QadourKursansvarig Lärare Fieldvue/Service Lärare AMS/Fieldvue Lärare AMS MHMKjell Bollman Per Locke Robert Axelsson Joakim KarlssonLärare AMS MHM Lärare Service Lärare AMS DM Lärare VentilberäkningMartin Nytomt Marie ÖgrenLärare AMS MHM Koordinator
 16. 16. Vi finns där processindustrin finnsASKALON är en etablerad aktör inomnordisk processindustri. Huvudkontor ochvårt moderna utbildningscenter finnspå Hammarö utanför Karlstad.Vi har dessutom servicekontorpå ett flertal orter i Sundsvall FINLANDSverige, Danmarkoch Finland. SVERIGE Vantaa Östhammar Karlstad Stockholm Norrköping Helsingborg DANMARK Allerød PREFERENS / Foto: Lasse Forsberg / Tryck: Knappen Sverige/Huvudkontor: Nolgårdsvägen 11, SE-663 41 Hammarö, Sweden, Tel +46 54 57 92 00, Fax +46 54 53 18 51 Berlin Danmark: Hejrevang 11, DK-3450 Allerød, Denmark, Tel +45 4813 4977 Finland: Pakkalankuja 6, FIN-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 207 416 200 Sachsen www.askalon.se • www.askalon.dk • www.askalon.fi

×