BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH            PENTAKSIRAN,             PENGUJIAN  ...
PENTAKSIRAN
KONSEP PENTAKSIRAN Pentaksiran merupakan satu episod dalam  proses pembelajaran yang merangkumi  aktiviti mengumpul, me...
DEFINISI PENTAKSIRANSatu proses mendapatkanmaklumat dan seterusnyamembuat penghakiman tentangproduk sesuatu proses pendidi...
TUJUAN PENTAKSIRAN         1. Proses mendapatkan          gambaran tentang           prestasi ...
TUJUAN PENTAKSIRAN          3. Mendapatkan          maklumat secara         berterusan tentang ...
PRINSIP PENTAKSIRAN1. Instrumen2. Kumpulan yang ditaksir3. Respons4. Kumpulan yang menaksir5. Skor
CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK1. Kesahan Skor  relevan & kecukupan cakupan.2. Kebolehpercayaan Skor ketekalan & ketepatan3. ...
CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK5. Kemudahtafsiran  maklumat tentang calonb’dasarkan skor, diskrimininasi antara calon,ketepata...
RUMUSAN PENTAKSIRAN• Pentaksiran ialah satu prosesmendapatkan maklumat danseterusnya membuat penghakimantentang produk ses...
RUMUSAN PENTAKSIRAN• Penghakiman melibatkan hal-halseperti pertimbangan dan pencapaianaspek pendidikan, manakala produkpul...
RUMUSAN PENTAKSIRAN  • Aspek-aspek utama dalam  pentaksiran ialah:-  •Instrumen  •Kumpulan yang ditaksir  •Respon  •...
PENGUJIAN
DEFINISI PENGUJIANInstrumen atau prosedur untukmengukur kuantiti atau kualitisesuatu pembolehubah(variable) yang terdapat ...
TUJUAN PENGUJIAN 1. Mengukur:- kecergasan, kemahiran, pengetahuan atau atribut psikologi 2. Mengukur pembelajaran 3. Menen...
TUJUAN PENGUJIAN5. Menyemak kandungankursus (ujian latihan)6. Mendiskriminasi antarapelajar (memberi gred)7. Memotivasikan...
TUJUAN PENGUJIAN 8. Menyediakan maklum balas kepada pelajar 9. Menyediakan maklum balas kepada guru 10. Mengukur keberkesa...
CIRI-CIRI PENGUJIAN• Mempunyai kata tugasperbuatan seperti:“Tuliskan”, “Tunjukan”,“Senarai”, “Terangkan”,“Jelaskan”, “Binc...
CIRI-CIRI PENGUJIAN 2. Kenyataan kandungan:- berdasarkan kepada objektif kursus atau pengajaran- pembelajaran 3. Kerangka ...
INSTRUMEN PENGUJIANAlat/ kaedah/ pendekatan/mekanisme untuk mendapatkanrespons (data) dalampentaksiran bagi mengukurpengua...
RUMUSAN PENGUJIAN•Merupakan satu kaedah dalampengukuran dan dijalankan dengancara yang sistematik.•Satu cara mengukur ting...
RUMUSAN PENGUJIAN•Ujian boleh diberikan sebelum sesuatupengajaran berlaku dengan tujuan untukmengumpul maklumat. Ujian itu...
INSTRUMEN PENGUJIAN• Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa,ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetakatau terakam y...
PENILAIAN
KONSEP PENILAIANStufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan“penilaian” sebagai the process of delineating,obtaining, and pr...
• Penilaian merupakan satu proses memperolehimaklumat kuantitatif bagi menentukanperubahan tingkah laku dan membuatpertimb...
TUJUAN PENILAIAN•Mengetahui keupayaan, kemahiran ataupengetahuan asas yang sedia ada padapelajar-dalam perkara yang hendak...
TUJUAN PENILAIAN•Menentukan pelajar yang tinggi keupayaandan yang amat lemah dalam pencapaianmereka.• Membolehkan guru men...
PERKAITAN  3P
PERKAITAN 3P   PentaksiranPengujian   Penilaian
PERKAITAN 3P•Berdasarkan rajah di atas, kita dapatiketiga-tiga konsep berkenaan mempunyaiperkaitan rapat dalam proses mend...
Sekian,Terima Kasih…
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pentaksiran pengujian-penilaian-isl 1

1,732 views

Published on

Tugasan ISL minggu 1 - Nur Ashwa Johalim

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,732
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentaksiran pengujian-penilaian-isl 1

 1. 1. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN Disediakan Oleh: Nur Ashwa Binti Johalim PISMP Pendidikan Khas Jan. 10
 2. 2. PENTAKSIRAN
 3. 3. KONSEP PENTAKSIRAN Pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul, merekod, memberi skor menginterpretasi, menghurai, maklumat tentang pembelajaran seorang bagi sesuatu tujuan.
 4. 4. DEFINISI PENTAKSIRANSatu proses mendapatkanmaklumat dan seterusnyamembuat penghakiman tentangproduk sesuatu proses pendidikan.
 5. 5. TUJUAN PENTAKSIRAN 1. Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran 2. Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran
 6. 6. TUJUAN PENTAKSIRAN 3. Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran 4. Memperbaiki pengajaran pembelajaran
 7. 7. PRINSIP PENTAKSIRAN1. Instrumen2. Kumpulan yang ditaksir3. Respons4. Kumpulan yang menaksir5. Skor
 8. 8. CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK1. Kesahan Skor  relevan & kecukupan cakupan.2. Kebolehpercayaan Skor ketekalan & ketepatan3. Keobjektifan ketepatan se’seorg pentaksirm’berikan skor4. Kebolehtadbiran Kelicinan kerja2 m’tadbirujian yg dilaksanakan secara b’pusat / b’asaskansekolah
 9. 9. CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIK5. Kemudahtafsiran  maklumat tentang calonb’dasarkan skor, diskrimininasi antara calon,ketepatan tujuan mengadakan ujian6. Kekomprehensifan kertas soalanm ewakilisemua objektif penting Sukatan Pelajaran / PP
 10. 10. RUMUSAN PENTAKSIRAN• Pentaksiran ialah satu prosesmendapatkan maklumat danseterusnya membuat penghakimantentang produk sesuatu prosespendidikan.• Maklumat meliputi hal berkaitantopik, bukti dan prestasi.
 11. 11. RUMUSAN PENTAKSIRAN• Penghakiman melibatkan hal-halseperti pertimbangan dan pencapaianaspek pendidikan, manakala produkpula melibatkan pengetahuan,kemahiran dan nilai.• Proses pendidikan pula melibatkanoperasi, dapatan dan hasil.
 12. 12. RUMUSAN PENTAKSIRAN • Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:- •Instrumen •Kumpulan yang ditaksir •Respon •Kumpulan yang menaksir •Skor
 13. 13. PENGUJIAN
 14. 14. DEFINISI PENGUJIANInstrumen atau prosedur untukmengukur kuantiti atau kualitisesuatu pembolehubah(variable) yang terdapat padasubjek (pelajar)
 15. 15. TUJUAN PENGUJIAN 1. Mengukur:- kecergasan, kemahiran, pengetahuan atau atribut psikologi 2. Mengukur pembelajaran 3. Menentukurkan (prauji) 4. Mengukur pencapaian
 16. 16. TUJUAN PENGUJIAN5. Menyemak kandungankursus (ujian latihan)6. Mendiskriminasi antarapelajar (memberi gred)7. Memotivasikan pelajar
 17. 17. TUJUAN PENGUJIAN 8. Menyediakan maklum balas kepada pelajar 9. Menyediakan maklum balas kepada guru 10. Mengukur keberkesanan pengajaran
 18. 18. CIRI-CIRI PENGUJIAN• Mempunyai kata tugasperbuatan seperti:“Tuliskan”, “Tunjukan”,“Senarai”, “Terangkan”,“Jelaskan”, “Bincang”, “Kenalpasti”, “Jumlahkan” danseumpamanya.
 19. 19. CIRI-CIRI PENGUJIAN 2. Kenyataan kandungan:- berdasarkan kepada objektif kursus atau pengajaran- pembelajaran 3. Kerangka masa:-Satu minggu, satu jangka masa, atau akhir semester etc.
 20. 20. INSTRUMEN PENGUJIANAlat/ kaedah/ pendekatan/mekanisme untuk mendapatkanrespons (data) dalampentaksiran bagi mengukurpenguasaan terhadap sesuatubidang pembelajaran ataupengajaran
 21. 21. RUMUSAN PENGUJIAN•Merupakan satu kaedah dalampengukuran dan dijalankan dengancara yang sistematik.•Satu cara mengukur tingkah lakuseseorang individu.•Ia dilaksanakan dalam tigaperingkat iaitu, sebelum, semasadan selepas sesuatu pengajaran
 22. 22. RUMUSAN PENGUJIAN•Ujian boleh diberikan sebelum sesuatupengajaran berlaku dengan tujuan untukmengumpul maklumat. Ujian itu dikenalisebagai ujian pra atau pre-test.•Semasa pengajaran dan pembelajaran berlakuujian diberikan sama ada secara lisan ataubertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuanyang dicapai oleh pelajar-pelajar danpemahaman mereka terhadap P&P guru.
 23. 23. INSTRUMEN PENGUJIAN• Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa,ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetakatau terakam yang telah dibentuk oleh guruuntuk menguji sesuatu kemahiran bahasa.• Misalnya, ujian kloz bagi menguji kefahamanmembaca atau ujian imlak bagi mengujikefahaman mendengar.• Oleh itu, ujian perlulah digunakan sesuaidengan perkara yang hendak diuji itu.
 24. 24. PENILAIAN
 25. 25. KONSEP PENILAIANStufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan“penilaian” sebagai the process of delineating,obtaining, and providing useful information forjudging decision alternatives.Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakanbahawa penilaian adalah suatu prosesmendapatkan maklumat yang akan digunakanuntuk membuat pertimbangan yang seterusnyadigunakan dalam membuat keputusan.
 26. 26. • Penilaian merupakan satu proses memperolehimaklumat kuantitatif bagi menentukanperubahan tingkah laku dan membuatpertimbangan menilai.• Proses menilai dapat memberi maklumattentang pencapaian objektif pelajaran, kaedahmengajar seorang guru dan keberkesanankurikulum.• Dijalankan sebelum, semasa atau selepas satusesi pengajaran guru berdasarkan sesuatupembelajaran spesifik atau keseluruhankurikulum.
 27. 27. TUJUAN PENILAIAN•Mengetahui keupayaan, kemahiran ataupengetahuan asas yang sedia ada padapelajar-dalam perkara yang hendak diajar.•Menolong guru mengetahui sejauh manakahpelajar mereka telah dapat menguasai ataumempelajari perkara yang telah disampaikan.•Membandingkan pencapaian pelajar denganteman-teman sekelasnya atau denganperingkat kelas yang sama di sekolah.
 28. 28. TUJUAN PENILAIAN•Menentukan pelajar yang tinggi keupayaandan yang amat lemah dalam pencapaianmereka.• Membolehkan guru menilai bahan-bahandan teknik serta kaedah pengajaran mereka.• Membolehkan pelajar mengetahuikelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatukemahiran atau bidang itu dan segera pulamemperbaikinya.
 29. 29. PERKAITAN 3P
 30. 30. PERKAITAN 3P PentaksiranPengujian Penilaian
 31. 31. PERKAITAN 3P•Berdasarkan rajah di atas, kita dapatiketiga-tiga konsep berkenaan mempunyaiperkaitan rapat dalam proses mendapatkantahap keberkesanan sesuatu prosespengajaran dan pembelajaran.• Tujuan atau objektif sesuatu penghakimanproduk P&P membabitkan ketiga-tigaaspek bekenaan.
 32. 32. Sekian,Terima Kasih…

×