Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

математика презентация

3,205 views

Published on

Жусупова Асем Бахытовна,

Профессор Рузуддинов атындағы стоматологиялық колледжінің

математика пәнінің оқытушысы

Published in: Internet
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

математика презентация

 1. 1. «Жазықтықтағы және кеңістіктегі векторлар. Векторларға амалдар қолдану. Векторларды жіктеу».
 2. 2. Анықтама: Вектордың негізгі элементтері, белгіленуі. Бағытталған кесінді вектор деп аталады.Беттеспейтін А және В нүктелері арқылы берілген векторларды латынның бір кіші әріптерімен де белгілеуге болады, яғни немесе символымен белгіленеді. А нүктесі вектордың басы, ал В нүктесі вектордың соңы деп белгіленеді. хва  ,........,,  AB A B
 3. 3. Вектордың қасиеттері: 1.Вектордың координаттары. );;(),;;( 222111 zyxBzyxA болса, онда векторының координаттары мына формуламен анықталады:  AB );;( 121212 zzууххAB  
 4. 4. 2. Вектордың абсолють шамасы (ұзындығы):  321 ;; aaaa  болса, онда 2 3 2 2 2 1|| aaaa  
 5. 5.  321 ;; aaaa   321 ;; bbbb  , 3.Векторларды қосу: векторларының қосындысы вектор болады және оның координатасы былай анықталады:  332211 ;; babababa  
 6. 6. 4.Векторды санға көбейту:  321 ;; aaaa   
 7. 7. 5.Векторлардың скаляр көбейтіндісі: cos||||   baba
 8. 8. 6.Векторлар арасындағы бұрыш:  a   b 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 332211 |||| cos bbbaaa bababa ba ba         
 9. 9. Ұй тапсырмасы: a)ba4(2-)ba3(:т(6;-4;10)b(4;2;-4),a2. ba:т(6;-4;10)b(4;2;-4),a1.    

×