Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ICT Media Platform versie sept 2016

84 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ICT Media Platform versie sept 2016

  1. 1. ICT & Media Platform SAMEN STERKER
  2. 2. Zoeken, Vinden en Begeleiden van Menselijk Kapitaal Altijd op zoek naar een parel die uw organisatie versterkt en iedere dag excelleert? Maar waar vindt u deze en hoe kunt u zorgen dat deze bij uw organisatie terecht komt. Doelstellingen: • Scouten/zoeken (honderden talenten zitten ‘thuis of op school’ zonder werk (afgestudeerden, werkzoekenden). • Delen van talenten • Ontwikkelen van talenten • Kennis delen • Commercieel voordeel creëren (samen sterk) 3
  3. 3. ICT & Media platform daagt u uit! ICT & media platform stimuleert, activeert en ontzorgt ICT-bedrijven, instanties en werkzoekenden bij het invullen van vacatures. Wij ondersteunen u met het vinden van talenten, helpen u met het ontwikkelen van de ruwe diamanten en bieden u de begeleiding (indien nodig) om meer uit uw parels te halen. Vertel ons wat voor talent u nodig heeft. Wij doen de rest! 4
  4. 4. Wat brengt het ICT & Media Platform? •Unieke samenwerking  ICT-bedrijven in nauwe samenwerking met instanties en werkzoekenden •Werken vanuit de Triple Helix-gedachte (de 3 O’s (onderwijs, overheid en ondernemers)) •De samenwerking in een stichting vormgegeven. •Laagdrempelig matchingsproces •Pro-actief inzicht in kosten, doorlooptijd, trajecten (transparantie!) •Ontzorging (mogelijk) gedurende complete proces •Samen wegnemen van ‘angsten’ en aanwezige (kennis)gabs
  5. 5. Resultaten: • 24,6 FTE matches (specifieke doelgroep) 34 mensen in de pilot. • Daarna zelfstandig doorgegaan als stichting met nog eens 20 plaatsingen (35 FTE) • Samenwerkingen (42 bedrijven, (ook 20 aangesloten bij U:Main.ly), 4 kennisinstellingen, TOS en 3 overheden) • 20 Stages • 4 x plaatsing via Startersbeurs • 5x plaasting via Meestersbeurs • 4 BBL-trajecten (Beroeps Begeleidende Leren • Laagdrempelig matchingsproces (ICT & Media Platform Matrix) • Aanpak van de kennisgab via masterclasses en opleidingen • Aanpak Jeugdwerkloosheid • Doorstroming in de regio via outplacementdienst
  6. 6. Toekomst en ambitie van de stichting: De arbeidsmobiliteit in de ICT & Media sector in de regio Midden-Brabant vergroten zodat de aangesloten partners afzonderlijk en de regio in het algemeen via de ICT & Media sector bij kan dragen aan de groei van de regio en het terugdringen van arbeidsmarktvraagstukken door: • Andere visie op recruitment/talentmanagement. • Anders organiseren van werk bij partners afzonderlijk of samenwerking tussen partners. • Netwerk van bedrijven én werkzoekenden/studenten. • Andere aansluiting tussen ondernemers en onderwijs. • Overheid als facilitator. Meer informatie: • E-mail: fleur@ictenmediaplatform.nl of www.ictenmediaplatform.nl

×