Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiale medier og innovasjon i offentlig sektor web

609 views

Published on

Presentasjon på kurset Sosiale medier i offentlig sektor, NTNU master of management, Oslo, 27. september, 2012. Se kurssiden her:
http://tinyurl.com/czruxzs

Published in: Education
  • Be the first to comment

Sosiale medier og innovasjon i offentlig sektor web

  1. 1. Sosiale medier som kilde til innovasjon ognyskaping i offentlig sektor Sosiale medier i offentlig sektor 27. september, 2012 Asbjørn Følstad, SINTEF NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  2. 2. Innhold• Innovasjon og nyskaping i offentlig sektor?• Føringer for innovasjon og nyskaping• Innovasjon, nyskaping og sosiale medier • Å skape i sosiale medier • Å koble i sosiale medier NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  3. 3. Innovasjon og nyskaping i offentlig sektor? NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  4. 4. Offentlig sektor: Alt er som før NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  5. 5. Offentlig sektor: Alt er som før NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  6. 6. Offentlig sektor: Alt er som før NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  7. 7. Offentlig sektor: Alt er som før - nesten En sterk offentlig sektor er resultat av kontinuerlig forbedring, kompetente ansatte og godt samspill med innbyggere og næringsliv. Men, som Vømmøl synger, ”det e itjno som kjæm tå sæ sjøl”. Offentlig sektor trenger innovasjon, vi må klare å bruke nye ideer på nyttige måter. Fornyingsminister Rigmor Aaserud, NOKIOS-konferansen 2010 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/minister/taler-og-artikler-av- fornyings--og-kirke/2010/Fornying-av-offentlig-sektor-ved-bruk-av-IKT.html?id=622357 NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  8. 8. Offentlig sektor: Alt er som før - nesten SSB pilotstudie (2011) •Spørreskjemaundersøkelse: 626 offentlige aktører •Generelt høyt innovasjonsnivå. •> 80 % oppgir en eller annen form for innovasjon de siste to årene. •Prosess- og organisatoriske innovasjoner synes generelt mer utbredt enn produkt- og kommunikasjonsinnovasjoner. •Innovasjonene blir primært utviklet av egen organisasjon •>50% oppgir samarbeid om innovasjon. http://www.ssb.no/emner/10/03/rapp_201125/rapp_201125.pdf NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  9. 9. Offentlig sektor: Alt er som før - nesten http://www.ssb.no/emner/10/03/rapp_201125/rapp_201125.pdf NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  10. 10. Føringer for innovasjon og nyskaping NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  11. 11. Føringer internt • Åpenhet • Brukerretting Anbefalt lesning: Kap. 4.2 – ei brukerretta og open forvaltning. NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  12. 12. Føringer internt – og eksternt • Åpenhet • Brukerretting • … og nødvendigheten av spille på lag med verden forøvrig http://en.wikipedia.org/wiki/File:Int ernet_map_1024.jpg NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  13. 13. ÅpenhetKommunikasjonstadigenklere NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  14. 14. ÅpenhetInformasjonog analyserstadigenkleretilgjengelig NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  15. 15. ÅpenhetInformasjonog analyserstadigenkleretilgjengelig http://skoleporten.bengler.no/ NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  16. 16. ÅpenhetInformasjonog analyserstadigenkleretilgjengelig http://ialloffentlighet.no NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  17. 17. Bruker-rettingMulig å væreder folk er NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  18. 18. Bruker-rettingMulig åinvolvere ogbe om hjelp NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  19. 19. Bruker-rettingMulig åinvolvere ogbe om hjelp NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  20. 20. Innovasjon og sosiale medier NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  21. 21. Innovasjon sett fra Oslo :-) En innovasjon er gjennomføring av en vesentlig endring i måten organisasjonen opererer på eller i de tjenester den leverer.* *)Utdrag av definisjon brukt i SSB 2011- undersøkelsen, basert på Oslo-manualen NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  22. 22. Hva vil det si å bedrive innovasjon? • Gjøre FoU • Forbedre egen innovasjonsevne NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  23. 23. Å gjøre FoU Ideer Konsepter Prototyper Produkt/tjeneste NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  24. 24. Å bedre egen innovasjonsevne William Hogarth: An Election Entertainment. NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  25. 25. Sosiale medier – to perspektiv Skape Koble Kaplan & Haenlein: Kietzmann et al.: Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated ContentKaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world, Kietzmann, J.H. et al. (2011). Social media? Getunite! The challenges and opportunities of social media serious! Understanding the functional building blocks ofBusiness Horizons, 53, 59—68. social media. Business Horizons, 54, 241—251 NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  26. 26. Sosiale medier– to perspektiv Skape Kommunikasjon Kaplan & Haenlein: Kietzmann et al.: Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated ContentKaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world, Kietzmann, J.H. et al. (2011). Social media? Getunite! The challenges and opportunities of social media serious! Understanding the functional building blocks ofBusiness Horizons, 53, 59—68. social media. Business Horizons, 54, 241—251 NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  27. 27. Perspektiv på sosiale medierjf. de to formene for innovasjonsaktiviteter Skape Koble Gjøre FoU Forbedre egen innovasjonsevne NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  28. 28. Å skape i sosiale medier NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  29. 29. Fra idé til virkelighet NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  30. 30. Fra idé til virkelighet NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  31. 31. Fra idé til virkelighet NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  32. 32. Fra idé til virkelighet NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  33. 33. Fra idé til virkelighet NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  34. 34. Fra idé til virkelighet – noe for deg? Gir: -Tilgang til kreative ressurser internt og eksternt -Mulighet for å følge idéer fra unnfangelse til virkelighet Krever: -Varig initiativ -Dedikerte ressurser -Engasjerte bidragsytere -Mottaksapparat NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  35. 35. Innspill i innovasjonsprosesser NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  36. 36. NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  37. 37. Innspill i innovasjonsprosesser NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  38. 38. NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  39. 39. Innspill i innovasjonsprosesser – noe for deg? Gir: -Innspill fra brukere eller andre deler av virksomheten -Mulig å unngå problemer tidlig -… og få kreative innspill til løsning Krever: -Prosjektbasert innsats -Engasjert prosessleder -Engasjerte bidragsytere -Mottaksapparat NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  40. 40. Å koble i sosiale medier NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  41. 41. Nye linjer NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  42. 42. Nye linjer NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  43. 43. Nye muligheter Er ryggmargsrefleks Bør bli ryggmargsrefleks NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  44. 44. Eksempel fra Norge (1) NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  45. 45. Eksempel fra Norge (2) community.visma.no NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  46. 46. Nytte av kobling? The rise of the networked enterprise: Web 2.0 finds its payday (Smith, Fargo; McKinesy Quarterly 2010) http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Strategic_Organization/The_rise_o f_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716 NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  47. 47. • Survey >3000 ledereNytte av kobling? • Tema: Bruk og antatt (ikke målt) nytte av Web2.0, bla. • sosiale nettverk (40%), blogger The rise of (38%), videodeling (30%), RSS (30%), wikis (27%), podcasts (25%), the networked mikroblogging (19%) enterprise: • Nytte internt / ovenfor partnere Web 2.0 finds • Økt tilgang kunnskap/ekspertise its payday • Redusert kommunikasjonskost (Smith, Fargo; • Økt tilfredshet (medarbeidere / McKinesy partnere) Quarterly 2010) • Nytte ovenfor kunder • Mer effektiv markedsføring • Økt kundetilfredshet • Reduserte supportkostnader http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Strategic_Organization/The_rise_o f_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716 NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  48. 48. Koblingsutfordringen Tids tunnel NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  49. 49. Det var … vanskelig å komme i gang … og mye som måtte læres … men du verden så nyttigSkrive - før og nå NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  50. 50. Det er … vanskelig å komme i gang … og mye som må læres … men du verden så nyttig detPublisere - før og nå vil bli Kontakt: Webmaster NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  51. 51. KoblingsutfordringenKan ikke verktøyeneKjenner ikke bruksmåter ogkotymeKjenner ikke retningslinjeneHar det ikke innarbeidet somdel av arbeidsformen NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  52. 52. Løsning (1): Opplæring og veiledning NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  53. 53. Løsning (2): Se til fyrtårn NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  54. 54. Løsning (2): Se til fyrtårn – som f.eks. :-) NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  55. 55. Oppsummering• Offentlig sektor sted for innovasjon og nyskaping … og altså:• Føringer for innovasjon og nyskaping knyttet til • Åpenhet • Brukerretting • … og nødvendigheten av å spille på lag med verden for øvrig• Sosiale medier potensielt nyttig for • Å gjøre FoU (idéinnhenting; innspill i innovasjonsprosess) • Å bedre egen innovasjonsevne NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*
  56. 56. Takk for oppmerksomhetenFølg gjerne på med på networkedpower.origo.no NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*

×