Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Te Shfrytezojme Kohen

1,021 views

Published on

Të shfrytëzojmë kohën, nga Rick Grubbs

Published in: Real Estate, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Te Shfrytezojme Kohen

 1. 1. Ne priremi të kujtojmë:  20% TË ASAJ QË DËGJOJMË  30% TË ASAJ QË SHOHIM  40% TË ASAJ QË SHOHIM DHE DËGJOJMË  65% TË ASAJ QË SHOHIM, DËGJOJMË DHE SHKRUAJMË
 2. 2. TË SHFRYTËZOJMË KOHËN EFESIANËVE 5:14
 3. 3. ÇFARË DO TË THOTË TË SHFRYTËZOSH KOHËN?
 4. 4. ÇFARË DO TË THOTË TË SHFRYTËZOSH KOHËN?  SHFRYTËZO  KOHËN
 5. 5. ÇFARË DO TË THOTË TË SHFRYTËZOSH KOHËN?  SHFRYTËZO - “TË SHPËTOSH NGA HARXHIMI I KOTË”  KOHËN -
 6. 6. “A E DO JETËN? ATËHERË MOS E HARXHO KOT KOHËN. SEPSE PREJ KËSAJ ËSHTË E PËRBËRË JETA”.
 7. 7. ÇFARË DO TË THOTË TË SHFRYTËZOSH KOHËN?  SHFRYTËZO - “TË SHPËTOSH NGA HARXHIMI I KOHT”  KOHËN – “KALIMI I JETËS”
 8. 8. PSE ËSHË KAQ E RËNDËSISHME QË TA SHFRYTËZOSH KOHËN? A. KOHA ËSHTË E KUFIZUAR
 9. 9. ⅛ ¼ ⅓ ½ ⅔ ¾ ⅞ 10 20 30 40 50 60 70
 10. 10. EFEKTI I TOPIT TË DËBORËS 79 80’S 90’S 2000
 11. 11. ⅛ ¼ ⅓ ½ ⅔ ¾ ⅞ 10 20 30 40 50 60 70
 12. 12. PSE ËSHË KAQ E RËNDËSISHME QË TA SHFRYTËZOSH KOHËN? A. KOHA ËSHTË E KUFIZUAR B. VDEKJA ËSHTË E SIGURT C. PËRDORIMI QË I BËJMË KOHËS SJELL PASOJA TË PËRJETSHME
 13. 13. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 14. 14. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 15. 15. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 16. 16. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 17. 17. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 18. 18. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 19. 19. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 20. 20. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 21. 21. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 22. 22. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 23. 23. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 24. 24. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 25. 25. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 26. 26. PSE ËSHË KAQ E RËNDËSISHME QË TA SHFRYTËZOSH KOHËN? D. KOHA NUK ËSHTË E RIKUPERUESHME
 27. 27. 44 26 ⅛ ¼ ⅓ ½ ⅔ ¾ ⅞ 10 20 30 40 50 60 70
 28. 28. PSE ËSHË KAQ E RËNDËSISHME QË TA SHFRYTËZOSH KOHËN? D. KOHA NUK ËSHTË E RIKUPERUESHME E. KOHA ËSHTË ZOTËRIMI YNË TOKËSOR MË I VLEFSHËM
 29. 29. “UNË DO TA JEPJA TË GJITHË MBRETËRINË TIME PËR NJË MOMENT KOHE MË SHUMË”
 30. 30. PSE ËSHË KAQ E RËNDËSISHME QË TA SHFRYTËZOSH KOHËN? F. NE DO TË JAPIM LLOGARI
 31. 31. NËSE E DIMË ATË QË DIMË…  PSEVAZHDOJMË TË BËJMË ATË QË BËJMË?
 32. 32. MËNYRA PËR TË SHFRYTËZUAR KOHËN A. MËSO SI TË ZGJOHESH DHE TË NGRIHESH B. JI I ORGANIZUAR
 33. 33. ORGANIZIM DO TË THOTË:  TAUJDIS JETËN TIME QË PERËNDIA TË MË PËRDORË DERI NË POTENCIALIN TIM MË TË PLOTË
 34. 34. MËNYRA PËR TË SHFRYTËZUAR KOHËN C. IDENTIFIKO DHE ELIMINO SHPËRDORUESIT E KOHËS
 35. 35. DY PYETJE UDHËZUESE  CILIDO TË JETË FRYTI I KËTIJ AKTIVITETI PËR 5 VJET
 36. 36. DY PYETJE UDHËZUESE  CILI DO TË JETË FRYTI I KËTIJ AKTIVITETI PËR 5 VJET  CILI DO TË JETË FRYTI I KËTIJ AKTIVITETI PËR PËRJETËSINË
 37. 37. 10 DUOTRIGINTILLION 10,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000,000, 000,000,000,000
 38. 38. MËNYRA PËR TË SHFRYTËZUAR KOHËN C. IDENTIFIKO DHE ELIMINO SHPËRDORUESIT E KOHËS D. MPOSHT ZVARRITJEN
 39. 39. ÇELËSI REAL  E PYES VAZHDIMISHT VETEN: “ÇFARË DËSHIRON PERËNDIA QË UNË TË BËJ NË KËTË MOMENT?”
 40. 40.  FLETË PUNE E PLOTË- Merre në shtëpi për të parë vargjet nga Shkrimit.  KARTA PSE E DI- Ktheje për një kalendar falas me 365 citime mbi “Të shfrytëzojmë kohën”.  ZARFI- Ktheje për një organizues falas, buletin falas ose për të mbështetur shërbesën.  DOSJA- Ktheje lapsin dhe lëre mbi karrige.  TAVOLINA E LIBRAVE- Burime, karta lutjeje, informacion për shërbesën radiofonike.

×