Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marta dhe Maria

742 views

Published on

Mikpritja e krishterë dhe rëndësia e Fjalës së Perëndisë

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Marta dhe Maria

 1. 1. E KORRA ËSHTË E MADHE  Lluka 10:2 Dhe u thoshte atyre: “E korra është e madhe, kurse punëtorë janë pak; lutni Zotin e të korrës që të çojë punëtorë në të korrën e vet.  Disa karakteristika të rendësishme
 2. 2. MARTA ISHTE NJE PUNETORE  Lluka 10:38-42  Duket që ajo kishte të drejtë  Rendësia e punës së Martës
 3. 3. NJE PUNE HYJNORE - MIKPRITJE  Kualifikimi për një plak - 1Tim 3:2 Duhet, pra, që peshkopi të jetë i patëmetë, burrë i një gruaje të vetme, të jetë i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i zoti të mësojë të tjerët,  Tit 1:8 por mikpritës, mirëdashës, i urtë, i drejtë, i shenjtë, i përmbajtur,
 4. 4. ÇFARE DO TE THOTE MIKPRITJE?  Shtëpia jote bëhet shtëpia e Jezusit.  Mark 2:1 Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u muar vesh se ai gjendej në shtëpi;  Mark 2:2 dhe menjëherë u mblodhën aq shumë njerëz, sa nuk gjeje më vend as përpara derës; dhe ai u predikonte Fjalën.
 5. 5. ÇFARE DO TE THOTE MIKPRITJE?  Duke përdorur shtëpinë tënde për  1. Udhëtarët  p.sh. Predikues, misionarë, besimtarë që janë duke udhëtuar, të huaj, etj  2. Shenjtorët  Studime, bashkësi, dishepullim, takime të kishës, etj.  3. Ungjillizim
 6. 6. ROLI BIBLIK I GRUAS  Mikpritje - shërbesë hyjnore, e ndershme, e rëndësishme  Roli i gruas është në sferën e shtëpisë dhe familjes  Tit 2:5 të jenë fjalëpakë, të dlira, t’i kushtohen punëve të shtëpisë (kjo përfshin mikpritje), të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet.
 7. 7. ROLI “MODERN” I GRUAS  Por kur grua punon jashtë shtëpisë, nuk ka kohë, as energji për mikpritje, as përvojë.  Pengesë e madhe për ata që duan të jenë pleqtë.
 8. 8. MIKPRITJE – URDHER PËR TË GJITHË  Rom 12:13 ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës.  Heb 13:2 Mos harroni mikpritjen, sepse disa duke e praktikuar e priten pa ditur engjëj!  1Pje 4:9 Jini mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje.
 9. 9. MIKPRITJE NUK ESHTE  Entertaining  Kush mund të shtrojë tavolinën më e bukur?  Vetëm me miqtë!
 10. 10. MIKPRITJE NUK ESHTE  Sa luksoz është ushqimi im!  Sa ushqim përgatita unë!
 11. 11. MIKPRITJE BIBLIKE ËSHTË  t’u shërbesh të tjerëve në emrin e Jezusit duke përdorur shtëpinë tënde  Çlodhje për dikë  bisedë serioze
 12. 12. MIKPRITJE BIBLIKE ËSHTË  Duke përdorur shtëpinë tënde për . .  Ndërtim (studim, dishepullim, etj)  Ndoshta vetëm me kafe!
 13. 13. MIKPRITJE BIBLIKE ËSHTË  Ungjillizim  Bashkësi (takim i kishës)  Ushqim i thjeshtë  Bisedë frymërore, lutje
 14. 14. MIKPRITJE BIBLIKE  Sot shumë janë në asamble, jo për shkak të mësimit rreth profecisë apo kishës, por për shkakun e mikpritjes.  një nga metodat më të qarta dhe më të suksesshme për rritjen e kishës
 15. 15. MARTA  Ajo kishte kuptuar rolin e saj dhe rendësinë e mikpritjes biblike  Por ti?
 16. 16. MARIA DHE MARTA  Por Marta pati një problem  V39-42  Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra; por vetëm një gjë është e nevojshme, dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë, që asaj nuk do t’i hiqet”
 17. 17. ZGJEDHJA E MARIAS  1Pje 1:23 sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet përjetë.  1Pje 2:2 posi foshnja të sapolindura, të dëshironi fort qumështin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të tij,
 18. 18. RËNDËSIA E FJALËS  Psa 19:7 Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin; dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriun e thjeshtë.  Psa 19:8 Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën; urdhërimet e Zotit janë te pastra dhe ndriçojnë sytë.
 19. 19. RËNDËSIA E FJALËS  Vep 2:42 Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje.  Familja e krishtere = cifti bashkë me fëmijët janë së bashku në takimet.
 20. 20. RËNDËSIA E FJALËS  Gjo 8:31 Atëherë Jezusi u tha Judenjve që besuan në të: “Nëse do të qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë dishepujt e mi;  Gjo 8:32 do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t’ju bëjë të lirë”.
 21. 21. POR MARTA ISHTE NË RREZIK  V41 Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra  Shumë e rrezikshme!!
 22. 22. PËR SHUMË GJËRA  Punë (ndoshta për shkakun e borxhit)  Fëmijët (pak pa qejf)  Të afërmit (duhet të bëj një vizitë)  Spital (duhet të bëj një vizitë)  Punë e shtëpisë (nuk ka fund kurrë)  Pazar  Shkollë (detyrë, udhëtim)  Etj
 23. 23. SHËMBËLLTYRA E MBJELLËSIT  Mark 4:18 Ata përkundrazi të cilët e marrin farën midis ferrave, janë ata që e dëgjojnë fjalën,  Mark 4:19 por shqetësimet e kësaj bote, mashtrimet e pasurisë dhe lakmitë për gjëra të tjera që hynë, e mbyten fjalën dhe ajo bëhet e pafrytshme.
 24. 24. KUR TË ULESH TE KËMBËT E JEZUSIT  Merr inkurajim  Merr fuqi  Merr drejtim  Ripërtëritje  Çlodhje  I gjithë Shkrimi . . . është i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, (2 Tim 3:16)  Shkrimet e shenjta . . . mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin (2 Tim 3:15)  Lutje
 25. 25. E KORRA ËSHTË E MADHE  Lluka 10:2 Dhe u thoshte atyre: “E korra është e madhe, kurse punëtorë janë pak; lutni Zotin e të korrës që të çojë punëtorë në të korrën e vet.

×