Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zapisy w umowie OCP, które zabezpieczą przewoźnika w przypadku zmiany profilu działalności

Prelekcja na konferencji Trans&Log 2015, Szanse i wyzwania dla branży TSL w roku 2015

  • Be the first to comment

Zapisy w umowie OCP, które zabezpieczą przewoźnika w przypadku zmiany profilu działalności

  1. 1. Zapisy w umowie OCP, które zabezpieczą przewoźnika w przypadku zmiany profilu działalności Warszawa, 06 listopada 2015 r.
  2. 2. Towary przewożone dziś, a co z tymi przewożonymi jutro Wady: • we wnioskach i/lub polisach są określane towary które zazwyczaj są przewożone, a nie które mogą być przewożone w czasie obowiązywania polisy • we wnioskach często jest określany procentowy udział określonych towarów w przewozach Zagrożenia: Polisa OCP nie ochroni, gdy po 10 miesiącach zmieni się kontrahent i przewoźnik będzie przewoził towary inne, aniżeli te określone we wniosku lub polisie, albo zwiększy się procentowy udział danego towaru w przewozach
  3. 3. Wpisanie do polisy pojazdów to częsta praktyka niektórych zakładów ubezpieczeń. Wada: • wpisanie do polisy pojazdów oznacza, że ubezpiecze- niem będą objęte wyłącznie przewozy wykonywane tymi pojazdami Zagrożenie: Polisa OCP nie obejmie ochroną ubezpieczeniową przewo- zów wykonywanych pojazdami nie wpisanymi do polisy lub nie zgłoszonymi przed podjęciem ładunku Ubezpieczone pojazdy – tylko te wpisane do polisy OCP
  4. 4. Przed 2015 r. Imigranci i uchodźcy – ryzyko z każdej strony
  5. 5. Od 2015 r. Imigranci i uchodźcy – ryzyko z każdej strony Kierunek: Niemcy
  6. 6. Wielu przewoźników łączy działalność transportową z działalnością spedycyjną, którą asekuruje polisami OC spedytora. Ich polisa OCP uwzględnia jedynie przewozy pojazdami własnymi i nie chroni od szkód spowodowanych w czasie przewozów wykonywanych przez podwykonawców. Zagrożenia: • ponieważ wszystkie otrzymywane zlecenia są zleceniami transportowymi, polisa OCS nie pokryje ewentualnych szkód spowodowanych przez podwykonawców • takich szkód nie pokryje również polisa OCP, gdyż nie obejmuje ona przewozów wykonywanych przez podwykonawców Podwykonawcy, czyli jak szkodzi nieznajomość prawa
  7. 7. Franszyza redukcyjna – wartość, o jaką pomniejsza się należne odszkodowanie (udział własny w szkodzie). Rodzaje franszyz redukcyjnych – procentowa i kwotowa. Przykłady: (przyjęto franszyzy: procentowa – 10%, kwotowa – 200 EUR) • szkoda 10.000 PLN: 10% = 1.000 PLN, 200 EUR = ca 850 PLN • szkoda 100.000 PLN: 10% = 10.000 PLN, 200 EUR = ca 850 PLN • szkoda 300.000 PLN: 10% = 30.000 PLN, 200 EUR = ca 850 PLN Franszyza redukcyjna – pozornie nieważny element polis
  8. 8. Większość z przewoźników korzysta z usług agentów ubezpieczeniowych. Ci zwykle oferują tanie ubezpieczenia OCP, które odbiegają od dobrej oferty rynkowej. W praktyce, warunki OCP na jakich przewoźnicy zawierają ubezpieczenia są bardziej korzystne dla ubezpieczycieli niż dla przewoźników. Sugestia: Przewoźnicy powinni szukać wsparcia u specjalistów zajmujących się ryzykami transportowymi, którzy potrafią zaoferować rozwiązania dobre i nie tylko na „krótką metę”. Polisa OCP, ale gdzie?
  9. 9. Więcej w bieżącym wydaniu czasopisma Transport i Spedycja oraz na naszym portalu: www.cds-odszkodowania.info Wykład prowadził: Jerzy Różyk, kancelaria CDS Dziękuję za uwagę.

×