Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Które z nowych rynków zagranicznych stanowią realną szansę dla polskiej branży transportowej?

Prelekcja na konferencji Trans&Log 2015, Szanse i wyzwania dla branży TSL w roku 2015

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Które z nowych rynków zagranicznych stanowią realną szansę dla polskiej branży transportowej?

  1. 1. KTÓRE Z NOWYCH RYNKÓW ZAGRANICZNYCH STANOWIĄ REALNĄ SZANSĘ DLA POLSKIEJ BRANŻY TRANSPORTOWEJ?
  2. 2. Co decyduje o atrakcyjności kierunków przewozów międzynarodowych? • Wolumen ładunków • Stawki za transport • Ograniczenia związane z odprawami celnymi i pozwoleniami transportowymi • Poziom i stan infrastruktury • Ceny paliwa • Czynniki ryzyka związane z niekorzystnymi zmianami prawnymi na tle polityczno- gospodarczym • Możliwość zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa
  3. 3. Rynki wschodnie – czy będzie gorzej? • Działalność firm transportowych na rynkach wschodnich niewątpliwie narażona jest na co najmniej kilka grup ryzyka • wbrew powszechnej opinii największym problemem jest spadek wartości rubla i hrywny, a także zubożenie społeczeństw tych państw (20–30 proc. spadek liczby transportów na kierunku rosyjskim) • Spadek cen frachtów spowodowany i obniżenie rentowności (spadek podaży przy wzroście ilości dostępnych pojazdów) • Naturalna przewaga przewoźników z Rosji i Białorusi (tanie paliwo, brak kontroli czasu pracy kierowców) • Dumping, zmowy cenowe oraz oszustwa (zmiany dokumentów, zaniżanie wartości towarów, łamanie procedur tranzytowych, przemyt) przewoźników z Litwy i Łotwy • Część zleceń, które wcześniej realizowane były na Rosję w tej chwili zmieniły kierunek na Litwę, Łotwę i Białoruś • Duzi przewoźnicy radzą sobie lepiej
  4. 4. Azja Centralna – nowe Eldorado? • Kazachstan czy Uzbekistan zanotowały ostatnio blisko 100-proc. wzrost importu dóbr konsumpcyjnych • Bardzo niskie ceny paliwa • Korgas – nowa strefa ekonomiczna przy granicy z Chinami (hub transportowy tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku) • lądowa droga handlowa z Chin do Europy ma być krótsza – zajmie 14-16 dni zamiast 45-60 dni (morska) • Kiepski stan infrastruktury (podobne problemy na Kaukazie) • Rynek silnie spenetrowany przez przewoźników rosyjskich i litewskich • Wymaga wypracowania bezpośrednich relacji z kontrahentami (odpowiednio przygotowana kadra) • Częste oszustwa na bardzo duże kwoty • Problemy wizowe i celne (Turkmenistan)
  5. 5. Południe i Bliski Wschód – duża niewiadoma • Turcja • Nie uznaje certyfikacji czy licencji wspólnotowych (każdorazowe zezwolenie) • Bardzo konkurencyjny rynek • Dużo ograniczeń (obowiązek posiadania wizy z prawem wykonywania zawodu kierowcy) • Przepisy celne wymagające oryginalnych faktur handlowych (niezależnie od listu przewozowego CMR) • Załatwianie czynności i procedur transportowych w tzw. urzędach wewnętrznych oddalonych od granicy • Restrykcyjne interpretacje przepisów i wysokie kary • Częste blokady na granicy turecko-bułgarskiej • Iran • Brak podpisanej umowy transportowej (częste przypadki zawracania pojazdów) • Brak jasności co do dalszego rozwoju sytuacji politycznej • Szlak do Iranu wiedzie przez Turcję, Gruzję, Azerbejdżan i Turkmenistan
  6. 6. Jak zdobywać nowe rynki? • Konieczność dywersyfikacji portfolio • Należy szukać rynków z potencjałem • Potrzebna jest fachowa kadra potrafiąca odnaleźć się na nowych kierunkach • Relacje z kontrahentami uległy spłaszczeniu (konsekwencja dominacji rynku zamówień spotowych); na wschodzie liczy się bezpośredni kontakt, nowe technologie wykazują ograniczoną użyteczność • Należy zaangażować się w kampanię wśród polskich eksporterów, aby nie pozbywali się gestii transportowej na rzecz odbiorców • Problemy związane z odprawami celnymi oraz pozwoleniami można przezwyciężyć poprzez współtworzenie minicentrów logistycznych z odprawą celną w strefach przygranicznych (kilka firm tworzy miniklaster)
  7. 7. Dziękuję za uwagę

×