Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karta e Performancës e shkollës "Udha e shkronjave" 2018-2019

1,269 views

Published on

Karta e Performancës e shkollës "Udha e shkronjave" Cambridge International School për vitin mësimor 2018-2019 është mënyra më e mirë për të gjykuar rreth një shkolle private në Shqipëri. "Udha e shkronjave" është në vitin e pestë të botimit të Kartës së Performancës duke patur një nivel tepër të lartë transparence me publikun.

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Karta e Performancës e shkollës "Udha e shkronjave" 2018-2019

 1. 1. Karta e Performancës 2018 - 2019 www.udhaeshkronjave.com
 2. 2. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 2 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com ARTUR SHKURTI Drejtor i shkollës “Udha e shkronjave” I dashur lexues, Është viti i pestë që ne botojmë Kartën e Perfor- mancës së shkollës “Udha e shkronjave”, që është mënyra zyrtare e gjykimit mbi sasinë dhe cilësinë e punës së shkollës “Udha e shkronjave”. “Udha e shkronjave” është shkolla e parë private sh- qiptare (1997), është oganizatore e Olimpiadës Kom- bëtare (nga viti 2000) për moshat 5-16 vjeç, është prej vitit 2012 një Shkollë Ndërkombëtare e Kem- brixhit (miratuar nga Cambridge Assessment Inter- national Education), dhe prej disa vitesh funksionon si shkollë e mesme. Kurset dhe kualifikimet e nivelit të shkollës së mesme na kanë bërë gati për të hapur sivjet vitin e parë të shkollës së mesme, që e sigurtë është që do të jetë me nxënës të shkëlqyer. “Udha e shkronjave” është miratuar të jetë Qendër e Kembrixhit për Zhvillimin Profesional dhe po ashtu është edhe një qendër e miratuar për testimet Cam- bridge Admission Testing që ofron testet e pranimit për në Universitetin e Kembrixhit dhe të Oksfordit. “Udha e shkronjave” mendojmë se është shkolla NR.1 në Shqipëri për cilësinë që ajo ofron. “Menuja“ jonë edukative është tepër e pasur dhe atë e për- bëjnë programet tepër cilësore, veprimtaritë eduka- tive dhe puna jonë si staf, si me anën edukative ashtu edhe me atë mësimore. Nxënësit e shkollës së mesme arritën rezultate të larta në IGCSE dhe A Level. Ne shkëlqejmë në punën me nxënësit e rinj të shkollës. Ata kanë një mbështetje të vazhdueshme me kurse individuale që fillojnë verës dhe përfundo- jnë në rreth fundit të semestrit të parë. Pse punojmë veçmas me nxënësit e rinj? Sepse statistikat që ju do të shihni këtu tregojnë një diferencë mesatarisht 16% në teste ndërmjet arri- tjetve të nxënësve “të vjetër” (që kanë të paktën dy vjet në shkollë). Kurset e Përshtatjes me shkollën kryesisht janë punë në anglisht, matematikë, biologji, kimi, fizikë dhe in- formatikë. Jemi një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit? Duke shfrytëzuar statistikat që vetë Kembrixhi na jep nëpërfundimtëtestimeveqëbëhennëshkollëntonë Cambridge Progression Tests (anglisht, matematikë, shkencë) rezulton se: në fillore (klasat 2-5), jemi 7.3% më mirë se mesa- tarja globale e shkollave të Kembrixhit, ku nxënësit “e vjetër” janë mesatarisht 16% më mirë se mesa- tarja e Kembrixhit. në ciklin e lartë (klasat 6-8) jemi 22.4% më mirë se mesatarja globale e shkollave të Kembrixhit.
 3. 3. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 3 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim CERTIFIKIME DHE PROVIME NDËRKOMBËTARE TË KEMBRIXHIT NË SHKOLLËN “UDHA E SHKRONJAVE” KONKURSE KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE CERTIFIKIME NDËRKOMBËTARE TË KEMBRIXHIT TË REALIZUARA PREJ SHKOLLËS “UDHA E SHKRONJAVE” (Klasa 9, 10, 11, 12) • 1 testim nga Cambridge Admission Testing në TSA (Thinking Skills Assessment) për një kandidat në Universitetin e Oksfordit • 1 testim nga Cambridge Admission Testing për ECAA (Economics Admissions Assess- ment) për një kandidate për Universitetin e Kembrixhit. • 13 certifikime në Cambridge As&A Level në matematikë. • 1 certifikim në Cambridge A Level në gjer- manisht • 1 certifikim në Cambridge A Level në ekono- mik • 16 certifikime në Cambridge IGCSE në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi ICT. • 17 certifikime për Cambridge IGCSE në matematikë • 1 certifikim për Cambridge IGCSE në fizikë • 13 certifikime për Cambridge IGCSE në anglisht (English as a Second Language) • 4 certifikime për Cambridge IGCSE në kimi. • 1 certifikim për Cambridge IGCSE në italisht. Provime të Kembrixhit për klasën 8 (mosha 14 vjeç) korrigjuar në Angli • 8 provime Cambridge Checkpoint në anglisht (English as a Second Language). • 8 provime Cambridge Checkpoint në matematikë. • 8 provime Cambridge Checkpoint në shkencë. • 8 provime Cambridge Checkpoint në Cam- bridge Global Perspectives. • 100% E KLASËS SË TETË NË PROVIME Provime të Kembrixhit për klasën 5 (mosha 11 vjeç) korrigjuar në Angli • 8 provime Cambridge Primary Checkpoint në anglisht (English as a Second Language). • 8 provime Cambridge Primary Checkpoint në matematikë. • 8 provime Cambridge Primary Checkpoint në shkencë. • 8 provime Cambridge Primary Checkpoint në Cambridge Global Perspectives. • 100% E KLASËS SË PESTË NË PROVIME Provime Cambridge Progression Test (hartuar nga Cambridge), klasa 2-8 • 36 provime Cambridge Progression Test në anglisht. • 36 provime Cambridge Progression Test në matematikë. • 36 provime Cambridge Progression Test në shkencë. • 100% E KLASAVE 2-8 NË KËTO PROVIME. • 4 nxënës parashkollorë në Olimpiadën XIII Kombëtare të Parashkollorëve (matematikë, gjuhë). • 4 nxënës të klasës së parë në Olimpiadën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”, 1 qershor 2019 (gjuhë shqipe, matematikë, shkencë, kompetencë globale). • 2 nxënëse të klasës së dytë në në Olimpi- adën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”, më 2 qershor 2019 (gjuhë shqipe, matema- tikë, shkencë, kompetencë globale). • 3 nxënës të klasës së tretë në në Olimpi- adën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”, më 3 qershor 2019 (gjuhë shqipe, matema- tikë, shkencë, kompetencë globale). • 2 nxënës të klasës së katërt në në Olimpi- adën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”, më 4 qershor 2019 (gjuhë shqipe, matema- tikë, shkencë, kompetencë globale). • 6 nxënës të klasës së pestë në në Olimpi- adën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”, më 5 qershor 2019 (gjuhë shqipe, matema- tikë, shkencë, kompetencë globale). • 3 nxënës të klasës së shtatë në në Olim- piadën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”, më 7 qershor 2019 (gjuhë shqipe, matema- tikë, shkencë, kompetencë globale). • 2 nxënës të klasës së tetë në në Olimpiadën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”, më 8 qershor 2019 (gjuhë shqipe, matematikë, shkencë, kompetencë globale). • 1 nxënës të klasës së nënët në në Olimpi- adën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”, më 8 qershor 2019 (gjuhë shqipe, matema- tikë, shkencë, kompetencë globale). • 17 nxënës nga cikli i lartë dhe 23 nxënës nga cikli i ulët morën pjesë në “Kangaroo 2019”.
 4. 4. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 4 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Trainimi i drejtuesve dhe mësuesve të shkollës “Udha e shkronjave” Në 21-23 shkurt 2019, në Hotel Tirana International, nga British Council, u zhvillua trainimi për trainerë për “mendimin kritik dhe përdorimin MicroBit”. Në të mori pjesë drejtori Artur Shkurti. Në foto është prezan- timi/prova i tij 10 min, me temën “Të kuptuarit e foljeve të taksonomisë Blumit dhe Kostas, eksplorimi i foljeve që kanë të bëjnë me me Vlerësimin”. “Udha e shkronjave” ka organizuar trainime me mësues të rinj e të vjetër lidhur me njohjen e pro- grameve që ajo zbaton dhe mënyrën se si del cilësia në shkollën “Udha e shkronjave”. Veprimtaritë kanë shërbyer njëkohësisht edhe për thithjen e mendimit të mësuesve të shkollave shtetërore. Mësuesit e shkollës “Udha e shkronjave”, anglisht, matematikë, biologji, kimi, fizikë, teknologji infor- macioni janë trainuar për të njohur më mirë programet IGCSE dhe A Level.
 5. 5. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 5 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Trainimi i prindërve të shkollës “Udha e shkronjave” dhe të Olimpiadës Kombëtare “Udha e shkronjave” Aftësitë e shekullit 21 Për 8 ditë rresht, më 1-8 qershor 2019, nga ora 9:00 deri në orën 10:30, drejtoria e shkollës “Udha e shkronjave” organizoi 8 takime me prindër të shkollës “Udha e shkronjave” dhe të Olimpiadës Kombëtare “Udha e shkronjave” për t’i trainuar ata rreth rëndësisë që ka puna me aftësitë e shekullit 21, siç janë kërkimi, analiza, vlerësimi, reflektimi, komunikimi dhe bashkëpunimi. Kompetenca Globale U fol rreth lidhjes që ka gara e Kompetencës Globale në Olimpiadën Kombëtare “Udha e shkro- njave” me këto aftësi si edhe mbështetja teorike që kryesisht vjen nga Cambridge Assessment International Education përmes programit Cam- bridge Global Perspectives. Programet ndërkombëtare Prindërit u njohën edhe me programet ndërkom- bëtare të Kembrixhit si edhe iu skicua ideja afat- gjatë e tyre drejt suksesit për pranimet në uni- versitetet e toplistës botërore, ku një rëndësi të madhe marrin programet ndërkombëtare të Kem- brixhit Cambridge IGCSE dhe Cambridge A Level që zbatohet në shkollën “Udha e shkronjave”. Problemzgjidhja Një nga temat që u trajtuan në këto takime ishte problemzgjidhja dhe problematika që hasin prindërit në mbështetjen e fëmijëve të tyre për të shkëlqyer. Problematika e shkollës Prindërit shprehën shqetësimet e tyre dhe më pas ata diskutuan me njëri-tjetrin.
 6. 6. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 6 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Trainim për Cambridge Global Perspectives IGCSE - Cambridge Assessment International Education 29-30 nëntor 2018, King’s College, Madrid, Spanjë Trainimi ishte kryesisht për problematikat e vlerësimit të njohurive dhe aftësive në këtë lëndë. Viola është e para që e ka marrë certifikatën IGCSE në Global Perspectives, me trainimin që është ofruar nga shkolla “Udha e shkronjave”.
 7. 7. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 7 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim PËRSHTATJE E SHKËLQYER E NXËNËSVE TANË NË PERËNDIM KANADA Isis Mullaj u shpërngul në Kanada bashkë me familjen. Jo vetëm që u përshtat shumë mirë me mësimet, por ajo doli e para në shkollën e saj për matematikë në klasat e pesta. ANGLI Daniel Cenka ka shkuar në Londër dhe mamaja Anila Cenka që ka qenë edhe mësuese e edukimit fizik në shkollën tonë, na shkruan përshtypjet e saj: Gjermani Aislin Kasneci u shpëngul bashkë me familjen në Gjermani. Mamaja e saj Oriana, na shkruan përshtypjet e saj. “Udha e shkronjave” shkolla më e mirë. Si ish mësuese e kësaj shkolle, duke i njohur shumë mirë praktikat e mësimdhënies dhe, si prind, i një prej nxënësve të kësaj shkolle që tashmë prej një viti studion në një shkollë në Londër (Angli) dua të bëj veç një koment te shkurtër (në facebook): Danieli, biri im, me dijet që përfitoi në këtë shkollë e pati fare të lehtë tranzicionin: Shqipëri-Angli. Dhenukbehetfjalëvetëmpëranglishten,porpërtëgjithapraktikate mësimdhënies, duke përfshirë këtu edhe rregullat që duhen ndjekur në një provim, pra me pak fjalë shkollë me standart ndërkombëtar (Cambridge). Mirënjohje pafund për të gjithë stafin, që bëjnë një punë të shkëlqyer dhe për drejtuesit gjithashtu... Suksese! (Anila Cenka, mamaja e Danielit) “Vlen vërtetë për t’ju falenderuar “Udha e shkronjave”! Po shoh rezultatet e Aislin në shkollë në Gjermani: anglishtja e përkryer që mësoi në shkollën tuaj; ngarkesa që kishte atje frytet i dha këtu. Është e shkëlqyer në sajë edhe të punës suaj të palodhur dhe me plot përkushtim. Anglishtja e ndihmoi vajzën dhe ia bëri çdo gjë shumë të thjeshtë, saqë edhe mësueset e veta habiten. Faleminderit nga zemra!” Oriana, prind i Aslin Kasnecit, nxënëse e shkollës “Udha e shkro- njave”
 8. 8. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 8 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Paraqitje e klasës së dhjetë “Udha e shkronjave” Në 2 maj 2019, nxënësit e klasës së nëntë tanët dhe disa nga nxënës të interesuar për të na u bashkuar në klasën e dhjetë, në shkollën e mesme, u bashkuannënjë mbledhje tëorganizuar nga drejtoria e shkollës për të paraqi- tur vlerat e klasës sonë të dhjetë. Mësuesit paraqitën objektivat tona për shkollën e mesme, programet dhe kualifikimet ndërkombëtare. Nxënësit tanë paraqitën veten e tyre, mësuesit paraqitën rëndësinë e pro- grameve ndërkombëtare të Kembrixhit që ne kryejmë
 9. 9. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 9 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Për herë të parë në shkollën tonë (30 tetor 2018) provimet për pranim në Universitetin e Oksfordit dhe në Universitetin e Kembrixhit Dy aplikante për në Universitetin e Oksfordit (filozofi, psikologji) dhe në Universitetin e Kembrixhit (ekonomi), pasi morën informacionin se “Udha e shkronjave” ishte qendër e miratuar nga Cambridge Admis- sion Testing, aplikuan pranë nesh për të realizuar testin Thinking Skills Assessment (TSA) që nevojitej në Universitetin e Oksfordit dhe Economics Admissions Assessment (ECAA) që kërkohet nga Universiteti i Kembrixhit. Ne bëmë regjistrimin e tyre (duke përfshirë edhe numrin e tyre në UCAS.COM, faqja zyrtare e aplikimit për në Angli), testet erdhën tek ne dhe në datën dhe orën e caktuar ato u zhvilluan. Testet korrigjohen nga Cambridge Admission Testing dhe rezultatet u shkojnë menjëherë departamenteve përkatëse në këto universitete.
 10. 10. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 10 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Dita e parë e shkollës “Udha e shkronjave” ishte një ditë festive, ku ne ftuam edhe bandën frymore “Fanfara e Tiranës”
 11. 11. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 11 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim “Udha e shkronjave” në panairin e arsimit ndërkombëtar WORLD EDUCATION FAIR “Udha e shkronjave” në panairin e përvitshëm të librit 14-16 nëntor 2018 “Udha e shkronjave” merr pjesë për herë të tretë në Panairin e Arsimit Ndërkombëtar “World Education Fair” në Hotel Rogner, 15-16 shkrurt 2019. Ne ju paraqitëm gjimnazistëve të interesuar në ar- simin ndërkombëtar ofertën tonë për t’i bërë pro- gramet IGCSE dhe A Level pranë shkollës “Udha e shkronjave” që shquhet për rezultate të shkëlqyera. Pjesëmarrja me stendën tonë në Panairin e Librit, në Pallatin e Kongreseve na siguron ne njohjen e publikut me botimet e shkollës “Udha e shkronjave”, jo vetë në print por edhe dixhitale.
 12. 12. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 12 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Shkolla “Udha e shkronjave”, drejtues, mësues dhe nxënës të ciklit të lartë, mori pjesë në ceremoninë shtetërore të kthimit në atdhe të eshtrave të patriotit, politikanit dhe njerit të shquar të letrave Mithat Abdyl Frashëri, më 14 nëntor 2018. “Udha e shkronjave” e ka traditë të veçantë nderimin e vëllezërve dhe të familjes Frashëri, çdo vit më 25 maj, ditën e lindjes së Naim Frashërit. Këtë vit, ne e quajmë të justifikuar traditën me pjesëmarrjen në këtë veprimtari me vlera tepër të larta për edukimin atdhetar. Një veprimtari dinjitoze shtetërore si kjo, rrallë ka mundësinë njeriu të jetë i pranishëm. “UDHA E SHKRONJAVE” E VETMJA SHKOLLË NË CEREMONINË SHTETËRORE PËR NDER TË MITHAT FRASHËRIT
 13. 13. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 13 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Një ditë e plotë mësimi online Më 15 tetor 2018 ne vendosëm të kishim një ditë sensibilizimi për reduktimin e funksioneve të rrugës “Qemal Stafa”, duke mos u paraqitur fizikisht në shkollë. Që nxënësit të mos e ndienin këtë, ata u la- jmëruan që mësimi do të ishte online. Ne tashmë kishim një përvojë se si ndodh kjo, sepse më parë, në raste fatkeqësish natyrore, dhe kur Ministria kish urdhëruar mbylljen e shkollave e kishim zhvilluar një praktikë të tillë. Në foto shihni, mësueset që janë duke komunikuar me nxënësit në forumet përkatëse lëndore dhe sipas orarit të rregullt. Jemi e vetmja shkollë në Republikë që kemi zhvilluar tre ditë të plota mësimi online (nga 7 orë në ditë).
 14. 14. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 14 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com REZULTATE TË LARTA NË CAMBRDIGE IGCSE Puna jonë, sivjet u përqëndrua në lëndët Matematikë, Anglisht, Kimi, Biologji, Teknologji Informacioni dhe Komunikimi. Nxënësit që marrin A* në IGCSE matematikë ose TIK, vlerësohen edhe me medalje në Olimpiadën Kombëtare “Udha e shkronjave”. Këtë kusht, për klasën e nëntë (2018) e plotësuan Erin Kërçiku (vendi 1 në matematikë), Julind Xhani (vendi 2 në matematikë), Elis Karçini (vendi 2, matematikë). Për klasën e dhjetë, e plotësuan Regi Çallmori (vendi 1, matematikë), Eva Erkoçaj (vendi 2, matematikë) dhe në informatikë Elen Mullaj (vendi 1, në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi) Në foton djathtas, shihni Erinin, Julindin, Elisin dhe Regin në ceremoninë e çmimeve në datën 22 qershor 2018. Më poshtë: foto 1, 3 Altea Gjyzari dhe Elen Mullaj në provimin Cambridge IGCSE për ICT (0417) Foto e mesit poshtë tregon nxënësit që morën certifikimet IGCSE në ICT (0417).
 15. 15. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 15 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim DARLI SERANAJ pranohet me bursë 100% në AIGLON COLLEGE, LOZANË, ZVICËR AIGLON COLLEGE, është një nga kolegjet më të mira dhe më të shtrenjta në botë. Darli aplikoi me sukses, duke u pranuar me bursë 100% (studim, ndenje, ushqim). Disa nga pikat e forta të tij, që lidhen me shkollën “Udha e shkronjave” ishin tre certifikime IGCSE (anglisht, matematikë, TIK) të marra me notat AA*A, pjesëmarrja me sukses në Olimpiadën Kombëtare dhe veprimtaritë shkollore si edhe referenca lëshuar nga drejtoria e shkollës dhe mësuesit. Për të falenderuar shkollën “Udha e shkronjave”, ai na shkroi një letër me përmbajtjen më poshtë: “Në shkollë më është rritur vetëbesimi dhe pjekuria dhe me anë të programit që shkolla “Udha e shkronjave” ofron, gjithmonë kam patur mundës- inë për të qenë një hap përpara të tjerëve. Që nga klasa e parë e deri në klasën e nëntë gjysmën e ditës sime e kam kaluar me ju duke marrë edukimin, etikën e punës dhe dijet bazë, të cilat do të jenë themelet për vazhdimin e udhëtimit tim në pjesën akademike dhe shoqërore. Faleminderit juve për punën e palodhur dhe që jeni bërë pjesë e suksesit tonë e që u gëzoheni sukseseve tona, ashtu sikur të ishin tuajat. Me mirënjohje për mësuesit tanë, Darli Seranaj” Histori të tjera suksesi me certifikimet Cambridge IGCSE Elen Mullaj është një nga nxënëse e shkëlqyer që tashmë studion në Kanada. Ajo ka realizuar me sukses certifikimet Cambridge IGCSE në Matematikë, Biologji, TIK. Kejsi Kordha, disa herë fituese në olimpiadë, ka realizuar me sukses certifikimet IGCSE në matematikë, TIK dhe kimi. Të gjtiha kurset janë realizuar nga “Udha e shkronjave” Altea Gjyzari ka realizuar certifikimet IGCSE në anglisht, italisht, matematikë, ICT dhe kimi, me shumë sukses dhe gjithashtu provimin në Cambridge As Level (Pure maths 1,2). Eva Erkoçaj ka realizuar me sukses certifikimet IGCSE në matematikë, biologji, kimi dhe tashmë ajo ka dhënë provimin Cambridge A Level në matematikë.
 16. 16. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 16 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Provimi për certifikimin Cambridge IGCSE “ITALIAN Foreign Language” Provimi për certifikimin Cambridge A LEVEL GERMAN LANGUAGE Për herë të parë ne realizojmë edhe provimin e gjuhës italiane për marrjen e certifikatës Cambridge IGCSE. Provimi me gojë u realizua nga pedagogia e gjuhës italiane znj. Lura Baçi. Për herë të parë ne realizojmë edhe provimin e gjuhës gjermane për marrjen e certifikatës Cam- bridge A LEVEL, që është më e larta për sistemin parauniversitar në programet e Cambridge Assess- ment International Education. Provimi me gojë u realizua nga përkthyesi i njohur i gjuhës gjermane z.Astrit Ibro. Përvoja e fituar deri tani në testimin e lëndëve të gjuhëve të huaja anglisht, gjermanisht, italisht është një përfitim shumë i madh yni për të udhëhequr nxënësit tanë për të patur rezultate tepër të larta në mësimin e këtyre gjuhëve. Bashkëpunimi me mësues të nivelit të lartë, sjell edhe një përmirësim të ndjeshëm për ne.
 17. 17. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 17 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Një sezon i ngjeshur për certifikimet Cambridge IGCSE (nëntor 2018, qershor 2019) Që nga viti 2012, që ne u pranuam të ishim Shkolllë Ndërkombëtare e Kembrixhit, investimi ynë kryesor ka qenë të mbërrijmë të kemi një mësim të nivelit të lartë, që nxënësit të munden të marrin certi- fikime ndërkombëtare të Kembrixhit IGCSE me vlerësime të larta. Sivjet, nxënësit tanë të klasës së nëntë dhanë provime në anglisht, matematikë dhe teknologji informacioni dhe komunikimi. Rezultatet dalin në 13 gusht 2019. Ky grup nxënësish do të formojë bazën për shkollën e mesme “Udha e shkronjave” që do të funksiono- jë me programe të Kembrixhit IGCSE dhe A LEVEL.
 18. 18. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 18 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Mesatarja 9.9 në Provimin e Lirimit për lëndën anglisht Ndërkohë që botojmë këtë faqe data është 4 korrik dhe ne kemi marrë vetëm rezultatin e anglishtes në provimet e lirimit, që është një rezultat tepër i lartë, që ne e justifikojmë plotësisht sepse jemi shumë më përpara me programet që ndjekim. Niveli që kanë bërë nxënësit është B2, ndërsa niveli i provimeve të shtetit në klasën e nëntë është A2, që ne e bëjmë në klasën e pestë.
 19. 19. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 19 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Testimet e gjimnazit “Udha e shkronjave” në gjimnazin publik “Ali Demi”, Vlorë - 7 nëntor 2018 Me mbështetjen e drejtorisë së gjimnazit “Ali Demi”, gjimnazi “Udfha e shkronjave” realizoi testime provë me rreth 110 gjimnazistë të shkëlqyera nga të tre vitet (10,11,12). Ata kryen katër testime nga një për secilën nga lëndët matematikë, biologji, kimi dhe fizikë. Menjëherë pas provimit, në një dokument u shpallën rezultatet. “Udha e shkronjave” grumbulloi kështu një përvojë statistikore të jashtëzakonshme për të nxjerrë konkluzione të bazuara në teste për punën e saj.
 20. 20. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 20 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Testimet e gjimnazit “Udha e shkronjave” në gjimnazin publik “28 nëntori”, Shkodër - 28 tetor 2018 Me mbështetjen e drejtorisë së gjimnazit “28 nëntor”, Shkodër, gjimnazi “Udfha e shkronjave” realizoi testime provë me gjimnazistë të viteve 10, 11, 12, në lëndët matematikë, biologji, kimi dhe fizikë. Menjëherë pas provimit, në një dokument u shpallën rezultatet. Në bibliotekën “Marin Barleti”, u zhvillua takimi me prindër të këtyre gjimnazistëve për t’i informuar lidhur me rëndësinë e programeve dhe kualifikimeve ndërkombëtare.
 21. 21. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 21 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Nxënës të fillores duke bërë vizatim nga natyra Lëndët e artit në shkollën “Udha e shkronjave” zhvillohen me seriozitet. Vitin e ardhshëm (2019-2020) ne mezi presim të kemi edhe programin e Kembrixhit për art dizajn dhe muzikë.
 22. 22. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 22 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Festa e Pavarësisë dhe e Çlirimit na gjen gjithmonë me një program artistik Nën drejtimin e mësuesve nxënësit e shkollës “Udha e shkronjave” realizuan një program të bukur artistik më 27 nëntor 2018, me këngë, recitime, valle popullore, pjesë teatrale. Ne jemi shumë të kënaqur me seriozitetin me të cilin ata i marrin këto veprimtari.
 23. 23. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 23 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim 5 shkurt 2019 - Në malin e Dajtit
 24. 24. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 24 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Programi artistik 7 mars 2019 Dhuratë e nxënësve për mësuesit e shkollës “Udha e shkronjave”
 25. 25. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 25 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Cambridge Global Perspectives në vitin e tretë të zbatimit me sukses në shkollën “Udha e shkronjave” Siç dihet tashmë, “Udha e shkronjave” ka qenë në grupin e parë të shkollave në botë që ishin të parat që zbatuan në vitet 2016-18 programin pilot Cambridge Global Perspectives në klasat 1-9. Nga viti 2018, Kembrixhi e lëshoi si të miratuar programin dhe shkollat e Kembrixhit anembanë botës mundet ta zbatojnë. Për ne viti 2018-2019 ishte viti i tretë dhe këtë lëndë në shkollë e dhe mësuese Brunilda Blakçori. Në foton djathtas ju shihni një bisedë që nxënësit tanë kanë bërë me gjyshërit në kuadër të një prej temeve “Të rritur e të rinj” që ka Global Perspectives. Gjatë muajit prill, ne zhvilluam edhe provimet Checkpoint në Global Perspectives për klasat 5 (fundi i fillores) dhe klasën 8 (fundi i ciklit Lower Secondary, kl. 6-8). Rezultatet që solli Kembrixhi për këto provime ishin kryesisht ishin SILVER.
 26. 26. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 26 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Konkursi Ndërkombëtar i Matematikës “Kangaroo”, u zhvillua më 23 mars 2019 “Udha e shkronjave” i kushton çdo vit një vëmendje të madhe konkursit ndërkombëtar “Kangaroo” dhe i ftojmë nxënësit të marrin pjesë masivisht. E veçanta e shkollës sonë është që vijnë edhe shumë nxënës nga shkolla e qytete të tjera, kryesisht ata që janë edhe në Kursin Online të Matematikës (problemzgjidhje + baza) dhe që marrin pjesë edhe në Olimpiadën Kombëtare “Udha e shkronjave”. Konkursi në qendrën “Udha e shkronjave” shquhet për seriozitetin (integritetin) me të cilin nxënësit dhe prindërit e tyre sigurojnë një rezultat real mbi aftësitë e tyre në problemzgjidhje. Thuajse 100% e nxënësve kanë një ndihmë online për t’u përgatitur për “Kangaroo”. Një nga rezultatet më të larta në Republikë u arrit nga Briana Vathi (103 pikë nga 120 të mundshme).
 27. 27. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 27 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim 23 mars 2019 Kushtuar sportit Nxënësit që morën pjesë “Kangaroo 2019” para testimit u përfshinë në intervista ku shprehnin dituritë e tyre në lidhjet e atletëkës me sportet e tjera, ndërsa, pas testimit, ata patën mundësinë të shohin disa nga elementet përgatitorë për sportin e volejbollit.
 28. 28. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 28 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Pushimi i madh kushtuar VOLEJBOLLIT Në pushimin e madh, nxënësit e ciklit të lartë preferojnë të luajnë volejboll, një sport që ka përmirësuar jo vetëm aftësitë e tyre në këtë sport, por edhe komunikimin dhe bashkëpun- imin më të mirë ndërmjet tyre.
 29. 29. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 29 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Koha e kaluar së bashku ua bën jetën të bukur nxënësve të shkollës “Udha e shkronjave” Motoja jonë është “Shkëlqim dhe gëzim”, ku shkëlqimi lidhet me mësimet, ndërsa gëzimi me jetën e bukur që kalohet në shkollë. Veprimtaritë e shumta spontane në pushimin e madh (në fushën spor- tive, në dhomën e çlodhjes apo në klasa), apo në ditët që ne caktojmë veprimtari jashtë shkollës ndikojnë humorin shumë të mirë të nxënësve.
 30. 30. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 30 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Pushimi i nxënësve të fillores Përveç organizimit tonë, nxënësit kanë patur edhe plot veprimtari që i kanë organizuar prindërit, siç janë ditëlindjet. Loja e shahut ka patur një zhvillim të veçantë sivjet.
 31. 31. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 31 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim FESTA E VITIT TË RI 21 DHJETOR 2018
 32. 32. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 32 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Vizitë tek “Shtëpia me gjethe” dhe BunkArt 5 nëntor 2018
 33. 33. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 33 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Përkujtimi i dëshmorit Skerdialajd Llagamit, “Komandant Shpendi” (UÇK) - 29 maj 2019 Bardhyl Llagami është babai i Skerdilajd Llagami, dëshmor i atdheut, i cili dha jetën si pjesë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ai dha jetën në 29 qershor 2001, në Begovë të Tetovës. Drejtoria e shkollës “Udha e shkronjave” organizoi takimin, gjatë të cilit nxënësit dëgjuan të atin e dëshmorit, panë dokumentarin kushtuar dëshmorit, bënë pyetje, recituan disa nga krijimet e mësuesit Bardhyl Llagami. Serioziteti i përgatitjes së nxënësve tanë dhe i ndjekjes së sinqertë të veprimtarisë la përshtypje të thella tek të ftuarit. Ne jemi krenarë për këtë.
 34. 34. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 34 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com ME INTEGRITET DREJT PROVIMEVE SHTËRORE TË MINISTRISË SË ARSIMIT Si çdo vit edhe këtë vit nxënësit dalin shkëlqyeshëm në provimet shtetërore. Ne jemi të kënaqur me seriozitetin që ata kanë marrë kur hyjnë në provime. Janë të gjithë tepër të sigurtë për vlerat që kanë. Klasa 5 - 24 maj 2018 para provimit të Ministrisë së Arsimit Klasa 9 para provimit të parë të lirimit
 35. 35. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 35 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim VIZITË NË LABORATORIN E MATJEVE TË PARAMETRAVE TË MJEDISIT Gjatë kësaj vizite, nxënesit panë realisht disa mjete laboratorike të cilat i kishin parë vetëm te librat në anglisht, si peshorja analitike, aparatura për matjen e lagështisë së ajrit, aparatura për analizën e pastërtisë së ujit, aparatura e filtrimit me pompë, aparatura e kromatografisë, etj. Ata përshkruan në situata konkrete rregullat e punës në laborator, si p.sh. puna me acidet, bazat, rëndësia e përdorimit të përparëses dhe të syzeve mbrojtëse. U bë analiza për matjen e pastërtisë së ujit të marrë nga nje pus.
 36. 36. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 36 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Nxënësit paraqesin veten e tyre - 4-5 tetor 2018 Për të përsosur aftësitë në komunikim, nxënësit u udhëzuan që të paraqisnin veten e tyre. Nxënësit e ciklit fillor e realizuan veprimtarinë në 4 tetor 2018, ndërsa nxënësit e ciklit të lartë në 5 tetor. E veçantë për nxënësit e ciklit të lartë ishte paraqitja e tyre në PowerPoint. Nxënësit i bënën pyetje njëri-tjetrit. Njohja më e mirë e njëri-tjetrit u shërbeu nxënësve gjatë gjithë vitit për të përsosur më shumë sjelljen dhe bashkëpunimin me njëri-tjetrin, për të cilin ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur.
 37. 37. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 37 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Ish nxënësit “Udha e shkronjave” vijojnë të ndihmojnë shkollën Këta në foto janë vetëm një pjesë e vogël e ish-nxënësve tanë që tashmë kanë dalë ose janë në fazat e fundit të daljes në jetë. Ne studiojmë përshtatjen e tyre në profesione. Ne punojmë me të njëjtin seriozitet, siç kemi punuar që në vitet e para, por mendojmë që arritjet tona janë shumë më të mëdha këto vitet e fundit dhe fati arsimor i nxënësve tanë në universitete do të jetë i shkëlqyer. Brus Erbi Ergi Geri Kevin Joni Besart Mario Klint Merlin Klejti Meryl Flavia Juliana Amanda Joana Romina Enid Andi
 38. 38. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 38 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com 24 maj 2019 Ekskursion në Shkodër
 39. 39. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 39 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim 24 maj 2019 - Ekskursion në Shkodër
 40. 40. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 40 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Vizitë në muzeun e Bankës Kombëtare të Shqipërisë 27 mars 2019 Nën moton “Jam shumë i ri për të folur me para të vjetra”, Credins Invest në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë organizuan një vizitë eskursion me një grup nxënësish të fillores “Udha e shkronjave” në Muzeun e Bankës së Shqipërisë. Kjo veprimtari në kuadër të “Javës Globale të Parasë”, promovuar nga Banka e Sh- qipërisë kishte për synim edukimin dhe transmetimin tek të rinjtë shqiptarë të një kulture ekonomike dhe monetare e cila do t’i përgatisë ata për të qenë pjesë aktive e sistemit ekonomik në të ardhmen.
 41. 41. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 41 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Takim me shkrimtaren për fëmijë Lefteri Gjoshe- 28 mars 2019 Nxënësit e filllores lexuan librin “Kaprolli mend- jeleht” të shkrimtares Lefteri Gjoshe. Në përfundim të leximit, ne e ftuam shkrimtaren dhe ajo ju përgjigj pyetjeve të nxënësve për me- sazhet e përrallave të saj, për kuptimet e figur- shme, për historitë që ajo ka krijuar, për vlerën e mesazheve, për tiparet e personazheve që ajo ka krijuar, cilësitë e mira dhe të këqia që ata kanë,
 42. 42. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 42 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Në plazh - 11 qershor 2019 Jemi të kënaqur që nxënësit sivjet patën një ditë plazh së bashku. Të shoqëruar nga mësuesit e edukimit fizik, përveç argëtimit, ata patën edhe një trainim nga mësues Fatosi për ndihmën e parë.
 43. 43. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 43 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Tek Parku i Liqenit Artificial - 11 qershor 2019 Nxënësit e fillores e kaluan një ditë së bashku në hijet dhe gjelbërimin e parkut të liqenit artificial me lojra e argëtime, të shoqëruar nga mësueset.
 44. 44. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 44 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Ekspozitë e pikturës 30 maj 2019 Klasa 5
 45. 45. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 45 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim Dy kopshte janë ftuar të kalojnë një paradite me ne Çdo vit ne ftojmë kopshte që të kalojnë një paradite me ne dhe të njihen me mjediset e shkollës, si edhe të njihen edhe me nxënësit e fillores.
 46. 46. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 46 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 1 KLASA 1 PERFORMANCA NË PROGRAMET E KEMBRIXHIT PERFORMANCA NË LËNDËT E TJERA ANGLISHT, MATEMATIKË, SHKENCË, TIK dhe në GLOBAL PERSPECTIVES Nxënësit kanë realizuar me sukses nivelin 1 dhe 2 të Cambridge Primary në anglisht, matematikë, shkencë Global Perspectives dhe kanë realizuar tre module të ICT Starters (First steps). Mesatarja në këto lëndë luha- tet nga 9 në 9.4 Në të gjitha lëndët rezultatet kanë qenë të larta, duke patur nxënësit shumë vlerësime në afat të shkurtër dhe në fund të kapitullit. Mesatarja e klasës: 9.4 Minimale: 9.0 Maksimale: 10.0
 47. 47. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 47 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 2 PERFORMANCA NË ANGLISHT 7/3/2019 Stage 3 English as a Second Language 2014 for Kl2-2019-teVJETER | Reports | Cambridge REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” Blu e errët - Klasa jonë Bojëqielli - Mesatarja e shkollave të Kembrixhit në botë SHËNIM Diferenca në anglisht “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 22%.
 48. 48. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 48 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 2 PERFORMANCA NË MATEMATIKË REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” 7/3/2019 Stage 3 Mathematics 2018 for Kl2-2019-teVJETER | Reports | Cambridge SHËNIM Diferenca në matematikë “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 22%.
 49. 49. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 49 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 2 PERFORMANCA NË SHKENCË 7/3/2019 Stage 3 Science 2018 for Kl2-2019-teVJETER | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në shkencë “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 12%.
 50. 50. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 50 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 2 Dea Vladi - klasa 2 - fituese në matematikë KLASA 2 Mesatarja e klasës: 8.9 Minimale: 8.0 Maksimale: 9.7 Dea Vladi është nxënëse e shkëlqyer e klasës sonë të dytë. Sivjet, ajo u nderua me vendin e parë në Olimpiadën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave”. Në foto, ju e shihni në çastin që ajo mori medaljen në ceremoninë e çmimeve që u organizua nga shkolla “Udha e shkronjave” në datën 22 qershor 2019 në Hotel Tirana International.
 51. 51. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 51 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 3 PERFORMANCA NË ANGLISHT 7/3/2019 Stage 3 English as a Second Language 2014 for Kl3-2019-TË VJETËR | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në anglisht “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 14%.
 52. 52. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 52 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 3 PERFORMANCA NË MATEMATIKË 7/3/2019 Stage 3 Mathematics 2018 for Kl3-2019-TË VJETËR | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në matematikë “mesatare e nxënësve të vjetër” mi- nus “mesataren e nxënësve të rinj” është -2.5%, që do të thotë “të rinjtë” janë paraqitur më mirë.
 53. 53. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 53 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 3 PERFORMANCA NË SHKENCË 7/3/2019 Stage 3 Science 2018 for Kl3-2019-TË VJETËR | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në shkencë “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 27%.
 54. 54. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 54 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 3 Abigail Michelle Bilbili - fituese në olimpiadë KLASA 3 Mesatarja e klasës: 8.8 Minimale: 7.9 Maksimale: 9.8 AbigailMichelleBilbiliështënjënxënëseeshkëlqy- er e klasës sonë të tretë. Ajo fitoi dy çmime në Olimpiadën XIX Kombëtare “Udha e shkronjave” (vendi I në gjuhë shqipe dhe vendi II në shkencë). Në foto, ju e shihni në çastin që ajo mori medaljen në ceremoninë e çmimeve që u organizua nga shkolla “Udha e shkronjave” në datën 22 qershor 2019 në Hotel Tirana International.
 55. 55. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 55 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 4 PERFORMANCA NË ANGLISHT 7/3/2019 Stage 5 English as a Second Language 2014 for Kl4-2019-TË VJETRIT | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në anglisht “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 32%.
 56. 56. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 56 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 4 PERFORMANCA NË MATEMATIKË 7/3/2019 Stage 5 Mathematics 2018 for Kl4-2019-TË VJETRIT | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në matematikë “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 16.5%.
 57. 57. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 57 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 4 PERFORMANCA NË SHKENCË 7/3/2019 Stage 5 Science 2018 for Kl4-2019-TË VJETRIT | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në shkencë “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 20%.
 58. 58. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 58 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 4 KLASA 4 Mesatarja e klasës: 8.4 Minimale: 7.0 Maksimale: 9.8 ADNI KAZAFERI, nxënëse e klasës së katërt, mori fletë lavdërimi për arritjet e saj të shkëlqyera gjatë vitit mësimor 2018-19. Në foton më poshtë ju e shihni atë në ditën e ceremonisë së çmimeve të Olimpiadës XIX Kombëtare “Udha e shkronjave” dhe të mbylljes së vitit mësimor 2018-2019. Klasa 4 ka disa nxënës të rinj, që kanë punuar jo vetëm me klasën, por edhe individualisht në Kursin e Përshtatjes me shkollën. Kjo ka bërë që distancat e tyre nga grupi i nxënësve ekzistues të shkurtohet me shpejtësi. Nxënës të klasës së katërt të Olimpiadës XIX Kombëtare duke dhënë intervistat e tyre, më 4 qershor 2019, rreth rëndësisë që pati për ta tema “Fisi im” në garën e Kompetencës Globale.
 59. 59. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 59 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 5 PERFORMANCA NË ANGLISHT 7/3/2019 Stage 6 English as a Second Language 2014 for Kl.5-2019-të vjetër | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në anglisht “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 0%.
 60. 60. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 60 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 5 PERFORMANCA NË MATEMATIKË 7/3/2019 Stage 6 Mathematics 2018 for Kl.5-2019-të vjetër | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në matematikë “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 5%.
 61. 61. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 61 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 5 PERFORMANCA NË SHKENCË 7/3/2019 Stage 6 Science 2018 for Kl.5-2019-të vjetër | Reports | Cambridge REZULTATI I NXËNËSVE “TË VJETËR” REZULTATI I KLASËS (TË VJETËR E TË RINJ BASHKË) SHËNIM Diferenca në anglisht “mesatare e nxënësve të vjetër” minus “mesataren e nxënësve të rinj” është 1.3%.
 62. 62. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 62 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 5 PERFORMANCA NË LËNDË TË TJERA KLASA 5 Mesatarja e klasës: 8.9 Minimale: 8.1 Maksimale: 9.5 LORELA META - FITUESE NË OLIMPIADËN XIX KOMBËTARE KIARA QIRJAZI - FITUESE NË OLIMPIADËN XIX KOMBËTARE ARON KOÇI, FITUES NË OLIMPIADËN XIX KOMBËTARE NË GARËN E KOMPETENCËS GLOBALE ENEA MUSLIU - ME FLETË LAVDËRIMI PËR REZULTATE TË LARTA Nxënës të klasës së katërt në Olimpiadën XIX Kombëtare, pas intervistave
 63. 63. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 63 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 6 PERFORMANCA NË ANGLISHT 7/3/2019 Stage 7 English as a Second Language 2014 for Klasa 6 - Udha e shkronjave - 2018-2019 | Reports | Cambridge Stage 7 English as a Second Language 2014 for Klasa 6 - Udha e shkronjave - 2018-2019 | Reports | Cambridge Anja Spahiu, u vlerësua me “fletë lavdërimi” për sjelljen shembullore dhe nivelin e komunikimit që ajo ka me shokët, shoqet dhe mësuesit.
 64. 64. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 64 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 6 PERFORMANCA NË MATEMATIKË 7/3/2019 Stage 7 Mathematics 2018 for Klasa 6 - Udha e shkronjave - 2018-2019 | Reports | Cambridge Stage 7 Mathematics 2018 for Klasa 6 - Udha e shkronjave - 2018-2019 | Reports | Cambridge KLASA 6 Mesatarja e klasës: 8.6 Minimale: 8.1 Maksimale: 9.0 Nxënës të klasës së gjashtë, pas intervistave në Olimpiadën XIX Kombëtare, lidhur me temat e Kompetencës Globale për vitin e ardhshëm 2020.
 65. 65. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 65 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 6 PERFORMANCA NË SHKENCË 7/3/2019 Stage 7 Science 2018 for Klasa 6 - Udha e shkronjave - 2018-2019 | Reports | Cambridge 3/2019 Stage 7 Science 2018 for Klasa 6 - Udha e shkronjave - 2018-2019 | Reports | Cambridge
 66. 66. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 66 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 7 PERFORMANCA NË ANGLISHT 7/3/2019 Stage 8 English as a Second Language 2014 for Klasa 7 - UDHA E SHKRONJAVE - 2018-2019 | Reports | Cambridge Stage 8 English as a Second Language 2014 for Klasa 7 - UDHA E SHKRONJAVE - 2018-2019 | Reports | Cambridge Joan Haxhiu, nxënës i klasës së shtatë, është një fitues tradicional në Olimpiadën Kombë- tare “Udha e shkronjave” por sivjet, ai fitoi çmim në çdo garë: kompetencë globale, matematikë, gjuhë shqipe dhe shkencë.
 67. 67. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 67 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 7 PERFORMANCA NË MATEMATIKË7/3/2019 Stage 8 Mathematics 2018 for Klasa 7 - UDHA E SHKRONJAVE - 2018-2019 | Reports | Cambridge 9 Stage 8 Mathematics 2018 for Klasa 7 - UDHA E SHKRONJAVE - 2018-2019 | Reports | Cambridge Denis Aliko (sipër) dhe Altis Aliko (poshtë) janë dy binjakë që janë në klasën tonë të shtatë. Të dy shquhen për seriozitet dhe përfshirje aktive në veprimtaritë e shkollës. Nxënës të klasë së shtatë, pas intervistave në Olimpiadën XIX Kombë- tare “Udha e shkronjave” më 7 qershor 2019.
 68. 68. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 68 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 7 PERFORMANCA NË SHKENCË 7/3/2019 Stage 8 Science 2018 for Klasa 7 - UDHA E SHKRONJAVE - 2018-2019 | Reports | Cambridge Stage 8 Science 2018 for Klasa 7 - UDHA E SHKRONJAVE - 2018-2019 | Reports | Cambridge Blerti Zotaj, është një nga nxënësit e klasës së shtatë që ka një përgatitje të lartë. Këtu e shihni me certifikatën e pjesëmarrjes në “Kangaroo 2019” KLASA 7 Mesatarja e klasës: 8.9 Minimale: 7.9 Maksimale: 10.0
 69. 69. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 69 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim KLASA 8 PERFORMANCA NË ANGLISHT 7/3/2019 Stage 9 English as a Second Language 2014 for Klasa 8 - Udha e shkronjave - 2018-19 | Reports | Cambridge Stage 9 English as a Second Language 2014 for Klasa 8 - Udha e shkronjave - 2018-19 | Reports | Cambridge Greg Dilo, klasa 8, fitues në Olimpiadën XIX Kombëtare për gjuhë shqipe. Briana Vathi klasa 8, rezultati më i lartë kombëtar për “Kangaroo 2019” (103 pikë/nga 120)
 70. 70. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 70 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 8 PERFORMANCA NË MATEMATIKË 7/3/2019 Stage 9 Mathematics 2018 for Klasa 8 - Udha e shkronjave - 2018-19 | Reports | Cambridge Stage 9 Mathematics 2018 for Klasa 8 - Udha e shkronjave - 2018-19 | Reports | Cambridge Eneid Meta, klasa 8, fitues tradicional në Olimpiadën Kombëtare, fitoi sivjet vendin e parë për matematikë.
 71. 71. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 71 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim 7/3/2019 Stage 9 Science 2018 for Klasa 8 - Udha e shkronjave - 2018-19 | Reports | Cambridge Stage 9 Science 2018 for Klasa 8 - Udha e shkronjave - 2018-19 | Reports | Cambridge KLASA 8 PERFORMANCA NË SHKENCË KLASA 8 Mesatarja e klasës: 9.0 Minimale: 6.8 Maksimale: 10.0
 72. 72. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 72 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com KLASA 9 Mesatarja e klasës: 9.0 Minimale: 7.74 Maksimale: 10.0 KLASA 9-10 ARRITJE TË SHKËLQYERA Eneid Meta, klasa 8, fitues tradicional në Olimpiadën Kombëtare, fitoi sivjet vendin e parë për matematikë. Toni Zemani, klasa 9, fiton medaljen e vendit të tretë në gjuhë shqipe, Olimpiada XIX Kombëtare Klasa jonë e nëntë është e një niveli të shkëlqyer në mësime, dhe në komu- nikim. KARTA E TYRE E PERFORMANCËS do të përbëhej kryesisht nga rezultatet në provimet Cambridge IGCSE në anglisht, matematikë dhe teknologji informa- cioni dhe komunikimi, dhe nga provimet lirimit. Rezultatet e provimeve të Kembrixhit jepen në 13 gusht 2019. Rezultatet e Provimeve të Lirimit janë duke dalë. Aktualisht kemi vetëm rezultatin e anglishtes që është tepër i lartë: 9.9 (vetëm një nxënës ka marrë 9 dhe të gjithë kanë marrë dhjeta). Rezultatet e tjera jemi duke i pritur (sot është data 5 korrik)
 73. 73. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 73 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 1 - 1 qershor 2019 OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 2 - 2 qershor 2019
 74. 74. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 74 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 3 - 3 qershor 2019 OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 4 - 4 qershor 2019
 75. 75. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 75 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 5 - 5 qershor 2019 OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 6 - 6 qershor 2019
 76. 76. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 76 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 7 - 7 qershor 2019 OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 8 - 8 qershor 2019
 77. 77. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 77 “Udha e shkronjave” - Shkëlqim dhe Gëzim OLIMPIADA XIX KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 9 - 8 qershor 2019 OLIMPIADA XVIII KOMBËTARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 10 - qershor 2018
 78. 78. Karta e Performancës “Udha e shkronjave” 2018-2019 78 PËR REGJISTRIME: www.udhaeshkronjave.com 0692076068 wwww.olimpiadakombetare.com Më 22 qershor 2019, në Hotel Tirana International, u organizua Ceremonia e Ndarjes së Çmimeve të Olimpiadës XIX Kombëtare “Udha e shkronjave” dhe e mbylljes së vitit shkollor 2018-2019
 79. 79. 79 Ciklet e shkollimit pranë shkollës “UDHA E SHKRONJAVE” Cambridge International School Klasa 11, 12 SHKOLLA E MESME “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 9, 10 SHKOLLA E MESME DHE 9-VJEÇARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 6-8 SHKOLLA 9-VJEÇARE “UDHA E SHKRONJAVE” Klasa 0-5 SHKOLLA 9-VJEÇARE “UDHA E SHKRONJAVE”
 80. 80. 80 Për regjistrime Adresa: rruga “Qemal Stafa”, 124, Tiranë, Shqipëri Telefon: 00355 - 692076068 E-mail: info@udhaeshkronjave.edu.al Faqe interneti: www.udhaeshkronjave.edu.al

×