Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEK Työllisyyskatsaus q2_2014_v2

174 views

Published on

ss

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TEK Työllisyyskatsaus q2_2014_v2

 1. 1. 1 TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri 7.10.2015
 2. 2. 2 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 2945 +456 +18 % 4,9 % työvoimasta Vastavalmistuneet 152 +33 29 % 5,8 % 12kk aikana valmistuneista Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri 7.10.2015
 3. 3. 3 Taulukko 2. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut koulutusluokittain, määrä & 12 kk muutos Kesäkuu 2014 KONE- JA ENERGIA TEKNIIKK A SÄHKÖ- JA AUTOMA ATIOTEK NIIKKA TIETO- JA TIETOLIIK ENNETEK N. PROSESS I- JA MATERIA ALITEKN. RAKENN US- JA MAANMIT TAUSTEK N. TUOTANT OTALOU S MUU TEKNIIKK A ARKKITE HTI MAISEMA - ARKKITE HTI MUU TEKNIIKA N KOUL., YL. KORKEA K.A. Yhteensä 485 501 449 464 177 254 302 127 12 174 Muutos 12kk Määrä 103 90 57 92 22 19 40 11 5 17 % 27 % 22 % 15 % 25 % 14 % 8 % 15 % 9 % 71 % 11 % Vastavalmistun eet 22 32 26 32 1 14 19 3 1 2 Muutos 12 kk Määrä -2 8 12 10 -4 -4 8 2 1 2 % -8 % 33 % 86 % 45 % -80 % -22 % 73 % 200 % #JAKO/0! #JAKO/0! Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri 7.10.2015
 4. 4. 4 Taulukko 3. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut ELY -keskuksittain, määrä & 12 kk muutos Kesäkuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Määrä % AHVENANMAA 1 -1 -50 % ETELÄ-POHJANMAA 17 -4 -19 % ETELÄ-SAVO 26 -3 -10 % HÄME 120 6 5 % KAAKKOIS-SUOMI 212 41 24 % KAINUU 14 7 100 % KESKI-SUOMI 100 -4 -4 % LAPPI 33 13 65 % PIRKANMAA 549 47 9 % POHJANMAA 32 6 23 % POHJOIS-KARJALA 23 -4 -15 % POHJOIS-POHJANMAA 280 16 6 % POHJOIS-SAVO 70 27 63 % SATAKUNTA 78 24 44 % ULKOMAAT 1 1 #JAKO/0! UUSIMAA 1213 253 26 % VARSINAIS-SUOMI 176 31 21 % Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri 7.10.2015
 5. 5. 5TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuva 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; määrä
 6. 6. 6TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Ta He Maa Hu To Ke Hei Elo Sy Lo Mar Jo Kuva 2. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; määrä, vuosivertailu 2014 2013 2012 2011
 7. 7. 7 TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0 50 100 150 200 250 Ta He Maa Hu To Ke Hei Elo Sy Lo Mar Jo Kuva 3. Työttömät tekniikan alan vastavalmistuneet yliopistokoulutetut; määrä, vuosivertailu 2014 2013 2012 2011
 8. 8. 8 TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 2013 2014 Vuosikeskiarvo Kuva 4. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; määrä koulutusluokittain KONE- JA ENERGIATEKNIIKKA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKN. PROSESSI- JA MATERIAALITEKN. RAKENNUS- JA MAANMITTAUSTEKN. TUOTANTOTALOUS ARKKITEHTI / M.ARKKITEHTI DI MUU / MUU TEKNIIKKA
 9. 9. 9 TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 AHVENANMAA ETELÄ-POHJANMAA ETELÄ-SAVO HÄME KAAKKOIS-SUOMI KAINUU KESKI-SUOMI LAPPI PIRKANMAA POHJANMAA POHJOIS-KARJALA POHJOIS-POHJANMAA POHJOIS-SAVO SATAKUNTA ULKOMAAT UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI Vuosikeskiarvo Kuva 5. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; määrä ELY- keskuksittain 2014 2013 2012
 10. 10. 10 TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuva 6. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; määrä ikäryhmittäin 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
 11. 11. 11 TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto, Tilastokeskus, TEK Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 % 6.0 % 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuva 7. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; osuus työvoimasta
 12. 12. 12 TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto, Tilastokeskus, TEK Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 % 6.0 % Kuva 8. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; osuus työvoimasta, vuosivertailu 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
 13. 13. 13 TEK Työllisyyskatsaus / Arttu Piri Lähde: TEM / Työnvälitystilasto, Tilastokeskus, TEK Sisältää työttömät diplomi-insinöörit, arkkitehdit, maisema-arkkitehdit ja muut tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Ei sisällä jatkotutkintoja suorittaneita. Ei sisällä lomautettuja. 7.10.2015 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 % 6.0 % 7.0 % 8.0 % 9.0 % 10.0 % 01/00 05/00 09/00 01/01 05/01 09/01 01/02 05/02 09/02 01/03 05/03 09/03 01/04 05/04 09/04 01/05 05/05 09/05 01/06 05/06 09/06 01/07 05/07 09/07 01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10 01/11 05/11 09/11 01/12 05/12 09/12 01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 Kuva 9. Vastavalmistuneet työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; osuus 12kk aikana valmistuneista & 6kk liukuva keskiarvo 6 per. Mov. Avg. (Series1)

×