Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ASR Maximale parameters benadelen deelnemer Pensioen Pro 16012016

353 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ASR Maximale parameters benadelen deelnemer Pensioen Pro 16012016

  1. 1. ASR: ‘Maximale parameters benadelen deelnemer’   Maarten van Wijk  19 januari 2016 witterLinkedin Veel pensioendeelnemers dreigen de dupe te worden van lage premies die pensioenfondsen in rekening brengen bij werkgevers. Daarvoor waarschuwen FleurRieter en Arthur Arbouw van ASR. Fleur Rieter | Foto: ASR Fondsen die werken met maximale premiedemping, een lage dekkingsgraad hebben en tegelijk ook een indexatieambitie hanteren, hebben deze zaken niet op elkaar afgestemd, stellen Rieter en Arbouw, respectievelijk directeur en adjunct-directeur Pensioenen bij ASR. Bij dit soort fondsen is de kans heel groot dat de deelnemerde beloofde indexatie niet gaat krijgen, of zelfs kortingen te verwerken krijgt, waarschuwt Rieter. ‘Fondsen moeten deelnemers beter duidelijk maken wat voor hen het effect en de risico’s van de lage premievaststelling zijn.’
  2. 2. Maximale parameters Arthur Arbouw | Foto: ASR Rieter wijst erop dat 76% van de fondsen in 2015 een gedempte premie hanteerde. ‘Bij een groot aandeel, qua aantallen deelnemers, gaat het om demping op basis van maximale rendementsparameters.’ Arbouw: ‘Die maximale rendementsverwachtgen, zoals 7% voor aandelen, zijn te ambitieus.’ Volgens Arbouw zouden de parameters die bij de premieberekening gebruikt worden, eigenlijk dezelfde moeten zijn als die in ALM-studies van het fonds worden gebruikt. ‘Het moeten de percentages zijn die je echt in de markt denkt te kunnen maken.’ Voor hogere parameters en lagere premies kan gekozen worden, maar dan moet daar wel beter over gecommuniceerdworden dan nu gebeurt, meent Arbouw. Druk werkgevers Bij een fonds als het ABP is recentelijk duidelijk gebleken dat er druk is vanuit de werkgevers om de premie laag te houden, merkt Arbouw op. ‘Ik kan me voorstellen dat dit in andere sectoren ook speelt. Maar deelnemers ondervinden de gevolgen.’ Ook in de markt voor apf’en merkt ASR dat de hoogte van de premie ‘dominant’ is bij het binnenhalen van bedrijven als klanten. ‘Terwijl ondernemngen vooral ook moeten kijken naar wat de deelnemervoor de premie terugkrijgt, qua zekerheid en indexatie.’
  3. 3. Geen vaste premie ASR zegt zelf in de apf in oprichting ‘Het nederlandse pensioenfonds’ geen maximale parameters te hanteren, voor aandelen bijvoorbeeld 5,5% in plaats van 6,75%. Bovendien hanteert dit apf een opslag bij een dekkingsgraad onder de 110%, tot een premiemaximum van 30% bij een dekkingsgraad van 95% of lager. Het ASR-apf kiest daarmee uitdrukkelijk niet voor een vaste premie, zoals sommige andere pensioenfondsen. Arbouw: ‘We anticiperen met dit beleid op wisselende marktomstandigheden. Bij een vaste premie is het de vraag of je hem volhoudt.’

×