Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JøDenes Historie

8,994 views

Published on

JøDenes Historie

 1. 1. Jødedommen og Europa - Forsøk på en tidslinje
 2. 2. Før vår tidsregning: <ul><li>1800-tallet: Abraham og fedrehistorien </li></ul><ul><li>1500-tallet: Moses </li></ul><ul><li>900-tallet: David erobrer Jerusalem, Salomo bygger tempelet </li></ul><ul><li>586: Tempelet blir ødelagt og israelittene deportert til Babylonia </li></ul><ul><li>520 – 515: Israelittene vender tilbake til Jerusalem, tempelet bygges opp igjen </li></ul><ul><li>164: Grekerne hersker i Jerusalem og bruker tempelet til å hylle sine guder. Israelittene gjenerobrer og gjeninnvier tempelet. </li></ul>
 3. 3. År 67 - 70 <ul><li>Den jødiske krig . (Israelittene mot romerne) </li></ul><ul><li>Keiser Titus ødelegger Jerusalem, Tempelet går opp i flammer. </li></ul>
 4. 4. År 134 <ul><li>Opprør ved Bar-Kochba knuses av romerne. </li></ul><ul><li>Jerusalem gjenoppbygges som gresk by, Aelia Capitolina, israelittene forvises derfra og jødisk religionsutøvelse forbys. </li></ul><ul><li>Landet kalles Palestina, etter filisterne. </li></ul><ul><li>Romerne følges av bysantinerne. På 600-tallet kommer jødene i mindretall i Israel. </li></ul>
 5. 5. 500-tallet: <ul><li>Talmud blir skrevet ferdig. </li></ul><ul><li>Talmud er jødenes største skriftsamling med tolkninger av Toraen </li></ul>
 6. 6. År 638 <ul><li>Muslimer erobrer Jerusalem. (Omayadene, senere abbasidene) </li></ul><ul><li>Klippemoskeen (Al Aqsha) reises der Tempelet en gang var. </li></ul><ul><li>Relativ frihet for jøder og kristne veksler med undertrykkelse. </li></ul>
 7. 7. År 1099 - 1291 <ul><li>Europeiske korsfarere inntar Jerusalem og tar over styret av landet. </li></ul><ul><li>Jødene og muslimene i Jerusalem blir nådeløst utryddet. </li></ul><ul><li>Mamelukkene (tyrkiske muslimer) kaster ut korsfarerne. </li></ul>
 8. 8. Fra 1200-tallet <ul><li>Det blir stadig vanskeligere å være jøde i Europa. </li></ul><ul><li>De som nekter å gå over til kristendommen står i fare for å bli drept. </li></ul><ul><li>Jødene får skylden for ulykker og pest, og blir utvist fra land etter land. </li></ul>
 9. 9. År 1492 <ul><li>Jødene har holdt til i Spania fra 700-tallet. De lever godt under muslimsk styre, og etter hvert også kristent styre. </li></ul><ul><li>Jødene forvises fra Spania, noen drar til Jerusalem. </li></ul>
 10. 10. Norge på 1800-tallet: <ul><li>1814: Jødeparagrafen blir lagt inn i den norske grunnloven. Jødene har ingen adgang til Norge. </li></ul><ul><li>Bl.a. Henrik Wergeland var motstander av paragrafen og jobbet for å oppheve den. </li></ul><ul><li>1852: Jødeparagrafen blir opphevet. </li></ul>
 11. 11. 1880-tallet <ul><li>Jødeforfølgelser (Pogromer) i Russland. </li></ul><ul><li>Mange jøder flykter til Vest-Europa og USA </li></ul><ul><li>Noen jøder velger å dra til Palestina </li></ul>
 12. 12. År 1896 <ul><li>Theodor Herzl utgir boka ”Jødestaten”. </li></ul><ul><li>Han er med og danner en organisasjon for opprettelsen av en jødisk stat i Palestina. </li></ul><ul><li>Denne bevegelsen blir kalt Zionismen etter Zion, det gamle navnet på Jerusalem. </li></ul><ul><li>Stadig flere jøder flytter til Palestina </li></ul>
 13. 13. År 1939 - 45 <ul><li>Holocaust: nazistene dreper seks millioner jøder. </li></ul><ul><li>Målet var å utrydde jødene helt. </li></ul>
 14. 14. År 1948 <ul><li>FN vedtar å opprette den jødiske staten Israel i områder som originalt var deler av Palestina. </li></ul><ul><li>Jøder fra hele verden strømmer til den nye staten. </li></ul><ul><li>Mange palestinere må flykte. </li></ul><ul><li>Staten Israel har i alle år etter det vært en kilde til konflikt i Midtøsten. </li></ul>

×