Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Project Edu cd-rom
         Mediavormgever 1e periode 2008/09
Docenten:
Adri Dortland, Oguz Gezgin, Yvonne Ja...
1. Projectbeschrijving

1.1 Inleiding

Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven (presentatie, training, promotie) w...
1.3 Producten


1. Vooronderzoeks-rapport
Je begint je project met een vooronderzoek. Wat wordt het onderwerp van je cd-ro...
2.3 Voortgangsrapportage (2-wekelijks)
Elke 2 weken wordt gerapporteerd over de voortgang. Hiervoor moet je een voortgangs...
9. Cover / Label / Informatieboekje
Maak een cover en een label voor de cd-rom/DVD.
Maak een informatieboekje. In dit boek...
2 Projecteisen

2.1 Voorkennis

 Vakgebied             Voorkennis
 Vormgeving            Basiskenn...
Projectmatig werken    Kan werken volgens een plan van aanpak, planning.

              Kan bestede uren...
3 Kennisaanbod

3 Workshops
Tijdens het project worden de volgende vakgebieden vertegenwoordigd:
Vakgebied        ...
4.3 Beoordeling
   Niet op tijd inleveren = niet beoordelen = onvoldoende.
   Dit geldt voor alle producten die opgele...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Project Educdrom V2

452 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project Educdrom V2

 1. 1. Project Edu cd-rom Mediavormgever 1e periode 2008/09 Docenten: Adri Dortland, Oguz Gezgin, Yvonne Janssen, Erik Keegstra, Ruud Koekkoek, Wouter vd Lucht, John Nurse, Carin Sleurink Jaar 2008 Versie 2.0
 2. 2. 1. Projectbeschrijving 1.1 Inleiding Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven (presentatie, training, promotie) wordt in steeds meer gemaakt van cd-rom en DVD om leerstof over te brengen of om instructies te geven. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan video, 2d-animatie, 3d-animatie, quiz/puzzel en instructieve teksten met hyperlinks. Voorbeelden van onderwerpen zijn: − Pokeren voor beginners − Beginnerscursus (X)HTML en CSS voor eerstejaars − Verkeersregels voor schoolgaande kinderen − Hoe werkt mijn NOKIA N95? − Taalcursus FRANS op vakantie 1.2 Opdracht Bij dit project maak je een instructieve of educatieve cd-rom over een onderwerp naar keuze. Een gebruiker moet minimaal 15 minuten nodig hebben om de cd-rom/DVD door te lopen. Voor de cd-rom/DVD moet een cover en een label gemaakt worden. Bij de cd-rom/DVD wordt een informatieboekje geleverd. In dit boekje worden de technische specificaties van het product opgenomen en een overzichtelijke indeling van de inhoud met van toepassing zijnde illustraties. De cover, het label en het informatieboekje zijn volgens dezelfde stijl vormgegeven. De cd-rom wordt voor een platform naar keuze gemaakt. Naast het maken van de cd-rom/DVD ben je ook verantwoordelijk voor het commerciële succes van de cd-rom/DVD. Je onderzoekt je afzetgebied en maakt een kostenschatting voor het ontwikkelen, produceren en distribueren van de cd-rom/DVD. Hiernaast bepaal je de verkoopprijs van je cd-rom/DVD en hoeveel je moet verkopen om winst te gaan maken. Een cd-rom/DVD moet makkelijk te gebruiken zijn. In dit project besteed je daarom expliciet aandacht aan het testen van je product op usability. Daarnaast ga je een 2-tal prototypes maken om zo al gedurende het project de werking van je product te kunnen aantonen. Je voert deze opdracht uit in een projectgroep van maximaal 4 personen die je zelf mag samenstellen. Naast de projectrollen levert ieder groepslid een inhoudelijke bijdrage aan het product. Je werkt projectmatig en rapporteert elke 2 weken schriftelijk en mondeling over de voortgang. Project Edu cd-rom Blad 2 van 7
 3. 3. 1.3 Producten 1. Vooronderzoeks-rapport Je begint je project met een vooronderzoek. Wat wordt het onderwerp van je cd-rom/DVD, hoe ziet je doelgroep eruit, onderzoek welke cd-rom/DVD’s al bestaan over dit onderwerp, waarom is jouw product uniek, etc. In deze fase van het project doe je ook alvast een eerste globale kostenraming zodat je weet of jouw idee commerciëel haalbaar is. Je maakt een rapport waarin de resultaten van je vooronderzoek zijn beschreven. Dit Vooronderzoeks-rapport is de basis voor de verdere ontwikkeling. 2. Plan van Aanpak In dit plan beschrijf je wat je gaat doen, hoe je dit gaat aanpakken en hoeveel tijd het je gaat kosten. Gebruik het bijgeleverde template. In het plan van aanpak is een strokenplanning en een capaciteitsplanning opgenomen. Gekoppeld aan planningen maakt ieder groepslid een urenverantwoording. In de 2-wekelijkse voortgangsrapportage gerapporteerd over de voortgang. Zie onderstaande beschrijvingen. 2.1 Strokenplanning In de strokenplanning zijn de producten en de inspanning van de groepsleden uitgezet tegen de tijd. Hierin kun je zien wie wanneer met welk product is begonnen en wanneer het af moet zijn. Probeer de producten zo op te delen zodat er maar 1 persoon aan 1 subproduct werkt. Week 1 Week 2 Week 3 Door Product 1 1.1 Persoon A 1.2 Persoon B Product 2 2.1 Persoon A 2.2 Persoon C 2.3 Persoon B 2.2 Capaciteitsplanning In de capaciteitsplanning is aangegeven hoeveel uur een persoon aan een (sub)product besteed. Dit maakt inzichtelijk hoeveel uur er aan een product besteed wordt en hoeveel uur een persoon aan het project werkt. Er wordt van je verwacht dat je 36 uur per week per persoon aan je project werkt. De ingeplande uren (volgens rooster) die je volgt zijn hierin inbegrepen, de overige uren (110 per persoon) moet je verantwoorden (zie urenverantwoording). 2.2 Urenverantwoording (wekelijks) Elke week maakt elk groepslid een urenverantwoording van die week. Het gehele project moet je 110 uur per persoon verantwoorden. Project Edu cd-rom Blad 3 van 7
 4. 4. 2.3 Voortgangsrapportage (2-wekelijks) Elke 2 weken wordt gerapporteerd over de voortgang. Hiervoor moet je een voortgangsrapportage maken. In de voortgangsrapportage staat hoe het gaat met de voortgang ten opzichte van tijd, uren en kwaliteit. Gebruik het bijgeleverde template. 3. Functioneel Ontwerp In de functioneel ontwerp beschrijf je de werking van je cd-rom/DVD. Je benoemt en beschrijft de verschillende functionaliteiten, besteed hier ook expliciet aandacht aan de usability. Een navigatiestructuur maakt onderdeel uit van het functioneel ontwerp. 4. Testscript Een goede test is voorbereid. Je maakt daarom een testscript. In dit testscript beschrijf je minimaal 3 testgevallen op het gebied van usability. Dus bijvoorbeeld een testgeval waarin een gebruiker moet navigeren naar een bepaald onderwerp op je cd-rom/DVD. Je testscript is gebaseerd op je functioneel ontwerp. Het testscript zal gebruikt worden bij testen en wordt gerefereerd in het testrapport (product 8). 5. Prototype - 1 Het eerste prototype dat je maakt is bedoeld om de functionaliteit te demonstreren. Het prototype is gebaseerd op het functioneel ontwerp. Het prototype is interactief maar hoeft niet te zijn gebouwd in de omgeving waarin je het eindproduct maakt. Je kunt bijvoorbeeld met een prototype in powerpoint of html vaak al goed de functionaliteit demonstreren. 6. Grafisch ontwerp In het grafisch ontwerp laat je zien in welke stijl je de cd-rom/DVD, de cover en het label gaat maken. De vormgeving die je kiest moet passen het onderwerp van de cd-rom/DVD. 7. Prototype - 2 Het tweede prototype dat je maakt demonstreert naast de functionaliteit ook de grafische userinterface. Dit prototype is gebaseerd op zowel het functioneel ontwerp als het grafisch ontwerp. Ook dit prototype is interactief. Dit prototype gebruik je ook om je eerst usabitilty tests op uit te voeren. Je gebruikt hiervoor het eerder gemaakte testscript (product 4). 8. Testrapport De resultaten van de usability test op prototype-2 worden beschreven in het testrapport. Hierin beschrijf je welke bevindingen je hebt gedaan. Dit kunnen fouten of onhandigheden zijn. Van elke bevinding beschrijf je of deze moet zijn opgelost voor oplevering. Project Edu cd-rom Blad 4 van 7
 5. 5. 9. Cover / Label / Informatieboekje Maak een cover en een label voor de cd-rom/DVD. Maak een informatieboekje. In dit boekje worden de technische specificaties van het product opgenomen en een overzichtelijke indeling van de inhoud met van toepassing zijnde illustraties. Baseer deze producten op het grafisch ontwerp, zodat het 1 geheel vormt. 10. Business Case In de business case toon je de commerciële haalbaarheid van je product aan. Hierin staan de kosten (ontwikkelen, produceren, distribueren) afgezet tegen de inkomsten (verkoopcijfers, verkoopprijs). 11. Interactieve Cd-rom/DVD Het eindproduct is de cd-rom/DVD. De cd-rom/DVD wordt ingeleverd inclusief over, label, informatieboekje en alle projectdocumentatie. De cd-rom/DVD werkt! Voor oplevering moet je dus de verschillende onderdelen van je cd-rom/DVD doorlopen om te testen of alles het doet. 12. Presentatie eindproduct Tijdens deze presentatie lanceer je je product. Geef een beknopte demonstratie waarin je de de sterke punten van je product benadrukt. Project Edu cd-rom Blad 5 van 7
 6. 6. 2 Projecteisen 2.1 Voorkennis Vakgebied Voorkennis Vormgeving Basiskennis vormgeving Basiskennis 3D (indien van toepassing) Basiskennis AVVG (indien van toepassing) Techniek Basiskennis programmeertaal (eigen keuze) Basiskennis databases (indien van toepassing) Projectmatig werken Basiskennis plan van aanpak, voortgang bewaken, notuleren 2.2 Producteisen Vakgebied Producteisen Techniek Functioneel ontwerp met navigatiestructuur Testscript met minimaal 3 testgevallen Interactieve Prototypes (2) Testrapport Werkende interactieve cd-rom/dvd Vormgeving Grafisch ontwerp Cover / Label / Informatieboekje gebaseerd op grafisch ontwerp Cd-rom/dvd vormgegeven volgens grafisch ontwerp Projectmatig werken Vooronderzoek dat als basis kan dienen voor het project Plan van aanpak (strokenplanning, capaciteitsplanning) Urenverantwoording p/p/p/w Voortgangsrapportage p/2w Business Case Meegeleverde templates moeten gebruikt worden. 2.3 Individuele eisen Vakgebied Individuele eisen Techniek Kan een functioneel ontwerp maken Kan een test opzetten en uitvoeren Kan werkende tussenproducten (prototypes) opleveren Kan een werkend eindproduct opleveren Heeft inzicht in het ontwikkelproces Student kan een analyse maken en zelfstandig een Vormgeving ontwerpproces doorlopen Kan een stijl ontwikkelen en de doelgroep aanspreken Kan een stijl consistent doorvoeren in verschillende producten. Communicatie Student kan een presentatie verzorgen en geven Student kan iets promoten / verkopen Project Edu cd-rom Blad 6 van 7
 7. 7. Projectmatig werken Kan werken volgens een plan van aanpak, planning. Kan bestede uren verantwoorden. Ondernemersschap Kan onderbouwd commerciele beslissingen maken. Kan een beknopte business case maken en uitleggen. Project Edu cd-rom Blad 7 van 7
 8. 8. 3 Kennisaanbod 3 Workshops Tijdens het project worden de volgende vakgebieden vertegenwoordigd: Vakgebied Docent 3D Oguz Gezgin AVVG Adri Dortland Prototyping John Nurse Flash Wouter vd Lucht Toegepaste vormgeving Carin Sleurink Usability en testen Oguz Gezgin Projectmatig werken Yvonne Janssen / Oguz Gezin / John Nurse, Erik Keegstra / Ruud Koekoek De workshops worden per vakgebied ingevuld. In de eerste workshop van het project zal de docent samen met de klas een lesprogramma opstellen. Dit lesprogramma zal bestaan uit een combinatie het basisprogramma van de docent en de leervragen de klas. 4 Projectopbouw 4.1 Deadlines Project Edu-Cdrom 12345678 1 Vooronderzoeks-rapport 2 Plan van Aanpak 3 Functioneel Ontwerp 4 Testscript 5 Prototype-1 6 Grafisch Ontwerp 7 Prototype-2 8 Testrapport 9 Cover / Label / Informatieboekje 10 Business Case 11 Interactieve cd-rom/DVD 12 Presentatie Eindproduct deadline product Projectmatig werken Vormgeving Techniek Project Edu cd-rom Blad 8 van 7
 9. 9. 4.3 Beoordeling Niet op tijd inleveren = niet beoordelen = onvoldoende. Dit geldt voor alle producten die opgeleverd moeten worden. De inleverweek is opgenomen in de paragraaf deadlines. Je docent spreekt met je af op welke dag je de producten inlevert of toont voor beoordeling. Je kunt de volgende scores halen: onvoldoende, voldoende, goed en uitstekend. Deadline voor het eindproduct is de vrijdag in week 7 van het project. Presentatie is op de donderdag in week 8 van het project. Je kunt alleen meedoen in aan de presentatie als je je producten hebt ingeleverd. In de bufferweek is er een herkansing voor groepen die op de eindpresentatie een onvoldoende hebben gekregen. Heb je als groep niet meegedaan aan de eindpresentatie dan geen herkansing. Je krijgt een groepsbeoordeling en een individuele beoordeling. De groepsbeoordeling is gebaseerd op de beoordeling van de groepsproducten. De individuele beoordeling is gebaseerd op jouw rol in het proces en je urenverantwoording. Een voldoende voor dit project betekent toegang tot het afstudeerproject. Een onvoldoende betekent het project overdoen gedurende de volgende periode. Dit betekent dus een studievertraging van de zomervakantie + 8 weken aangezien je je afstudeerproject dan na je stage zal moeten uitvoeren. week 7 week 8 bufferweek Project Edu-Cdrom vr 31-10 wo 5-11 do 6-11 wo 12-11 vr 14-11 1 Inleveren Interactieve cd-rom/DVD X 2 Inleveren Interactieve cd-rom/DVD, na schriftelijk aanvragen uitstel X 3 Presentatie Eindproduct (*) X 4 Inleveren Interactieve cd-rom/DVD voor herkansing (**) X 5 Herkansing presentatie eindproduct (**) X (*) alleen na op tijd inleveren product (**) alleen na deelname aan presentatie op donderdag 6-11 Project Edu cd-rom Blad 9 van 7

×