Bpv Handboek

1,458 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bpv Handboek

 1. 1. BPV Handboek AV-productions En Mediavormgeving
 2. 2. Inhoud Leren in de praktijk (Übung macht den Meister)................................................3 Soorten BPV nivo en richting.............................................................................3 Het vinden van een stageplaats.........................................................................4 a.Waar ga je stagelopen?..............................................................................4 b.Wat wil je leren in het stagebedrijf?............................................................4 c.Waar let je nog meer op bij je keuze?.........................................................4 d.Contact leggen met het stage bedrijf..........................................................4 e.Afspraken vastleggen..................................................................................5 a.Leerdoelen (bijstellen).................................................................................5 b.Begeleiding bedrijf en school......................................................................6 c.Werkzaamheden die niets met je studie te maken hebben........................6 d.Voortijdig stoppen met je stage...................................................................6 e.Urenverantwoording....................................................................................7 f.Bijhouden van het geleerde, toevoegen aan je portfolio..............................7 g.Presentatie..................................................................................................7 h.reflectieverslag............................................................................................7 i.Beoordeling..................................................................................................8 j.BPV resultaten vaststellen samenstellen BPV-dossier................................8 k.afgekeurde stage.........................................................................................8 l.verlenging / herkansing................................................................................8 m.oneens met de beoordeling........................................................................9 Rechten en plichten...........................................................................................9 a.Rechtspositie...............................................................................................9 b.Vakanties en vrije dagen.............................................................................9 c.Ziek zijn / beter worden...............................................................................9 d.Veiligheid/ARBO........................................................................................10 e.Stagevergoeding.......................................................................................10 f.Verzekeringen............................................................................................10 g.Discriminatie / intimidatie..........................................................................10 h.Documenten..............................................................................................11 2
 3. 3. inleiding Leren in de praktijk (Übung macht den Meister) Je bent hier op school gekomen, omdat je zo geïnteresseerd bent in de Audio Visuele technieken, dat je later in deze branche werkzaam wilt zijn. Op school wordt dan ook allerlei leerstof aangereikt, zodat je voldoende ken- nis en vaardigheden krijgt, maar het beste leer je natuurlijk in de echte prak- tijk. Daar doe je ervaring op, kun je het geleerde oefenen en kom je in aanraking met de nieuwste technieken. Daar ervaar je de hectiek en stress van de be- roepspraktijk en leer je daarmee om te gaan. Alleen zo kun je groeien naar een gewaardeerde en competente medewerker, die straks naadloos een plek kan vinden in het bedrijfsleven. Daarom is het belangrijk dat je tijdens je studie gedurende meerdere perioden binnen het bedrijfleven werkt en leert. Soorten BPV nivo en richting. In elk schooljaar zul je gedurende een, of enkele perioden stage lopen. Deze stages zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Elke stage heeft zijn eigen leerdoel. Zo kennen wij binnen de opleiding 3 soorten stages a. de introductiestage Deze stage is speciaal bedoeld om kennis te maken met de bedrijfstak. Deze stage valt in het eerste leerjaar en duurt 10 weken Na deze stage heb je ervaren wat er in het bedrijfsleven belangrijk is, welke werkhouding gewenst is en op welke manier de verschillende medewerkers bijdragen aan de realisatie van het product. b. De meewerkstage Gedurende drie stageperioden in het tweede en derde leerjaar ga je als vakman meewerken in een stage bedrijf. In het tweede leerjaar betreft het 2 maal 10 weken en in het derde leerjaar een keer 20 weken. Hoewel je natuurlijk in het bedrijf wordt begeleid, is het de bedoeling dat je in deze stages laat zien dat je kunt uitgroeien tot volwaardig vakman. Het is de bedoeling dat je elke stage in een ander deel van het vakgebied werkzaam bent, zodat je als volwaardig vakman kan afstuderen. c. De afstudeerstage Deze stage valt in het vierde leerjaar en duurt 20 weken. In deze stage ga je je specialiseren op een deel van het vakgebied en ga je in de praktijk werken aan je leidinggevende competenties. 3
 4. 4. Het vinden van een stageplaats Een van de belangrijkste competenties die je in deze branche nodig hebt is voldoende eigen initiatief. Daarom is het vinden van een stagebedrijf in de eerste plaats je eigen verantwoording. Je zoekt zelf een geschikt bedrijf waar jij denkt dat je kunt leren wat je nodig hebt. Natuurlijk laten we je daarin niet alleen. De stagecoördinator zal je daarbij hel- pen, maar uiteindelijk zul je zelf de nodige stappen moeten nemen om je sta- ge te regelen. a. Waar ga je stagelopen? Natuurlijk kun je niet in elk willekeurig bedrijf stage lopen. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf werkzaam is binnen de branche van de Au- diovisuele Techniek. Daarnaast is het belangrijk, maar geen voorwaarde, dat het bedrijf officieel geaccrediteerd is als stagebedrijf. Dit betekent dat het bedrijf is goedgekeurd en aan de eisen voldoet om leerlingen zoals jij te begeleiden. Wil je weten welke bedrijven zijn goedgekeurd, ga dan kijken op de site ven het GOC (http://www.goc.nl/register-leerbedrijven.aspx). Weet je niet zeker of het bedrijf wat jij op het oog hebt ook aan de eisen voldoet, over- leg dan met de stagecoördinator. b. Wat wil je leren in het stagebedrijf? Het bedrijf waar je wilt gaan stagelopen moet niet alleen zijn goedge- keurd, maar jij moet er ook kunnen leren. Het is dan ook belangrijk dat je weet wat je wilt leren en dat je daarover overlegt met het bedrijf. Zorg dan ook dat je je leerdoelen helder hebt. (zie BPV aanmeldformulier op Black- Board). Daarnaast zul je natuurlijk ook andere werkzaamheden binnen het bedrijf gaan doen die in relatie staan tot het vakgebied. c. Waar let je nog meer op bij je keuze? Als je een bedrijf hebt gevonden dat is goedgekeurd en waar je aan je leerdoelen kunt werken, zijn er nog twee aspecten waarop je moet letten: • de bereikbaarheid, ook als je tot laat in de nacht moet werken • de sfeer in het bedrijf (loop er eens door en praat gerust met enkele medewerkers) d. Contact leggen met het stage bedrijf. De meest doeltreffende manier om bij een potentieel stagebedrijf binnen te komen is gewoon door op te bellen of er even langs te gaan. Stel jezelf rustig voor en vertel dat je graag in het bedrijf wilt stage lopen. Negen van de tien keer zal je worden uitgenodigd voor een gesprek en kun je over- 4
 5. 5. leggen met het bedrijf over je leerdoelen en op welke manier je deze bin- nen het bedrijf wilt/kunt bereiken. Het bedrijf zal altijd naar je achtergrond en ervaring vragen, dus is het belangrijk dat je een Curriculum Vitae bij je hebt tijdens zo’n gesprek. Soms vraagt een bedrijf om schriftelijk te sollici- teren. Zowel het schrijven van een sollicitatiebrief, als het maken van een Curriculum Vitae leer je bij het vak communicatie. Zorg er in ieder geval voor dat je tijdig de stagecoördinator van de opleiding informeert, voordat je definitieve afspraken met het bedrijf maakt. e. Afspraken vastleggen. Heb je een stagebedrijf gevonden waar je aan je leerdoelen kunt werken en is de stagecoördinator ook akkoord, vul dan samen met het bedrijf het BPV-aanmeldformulier in( te vinden op BlackBoard). Lever dit onderte- kend in bij de stagecoördinator. Na goedkeuring krijg je het terug voor jouw BPV-dossier. f. BPV-contract. Nadat jij het BPV-aanmeldformulier hebt ingeleverd, zal de administratie jou een BPV-contract toesturen. Dit contract, in drievoud, moet jij en het stagebedrijf invullen en ondertekenen, waarna er één exemplaar weer te- rug moet naar school. Pas nadat het BPV-contract ondertekent terug is op school kan jij met je stage beginnen. Zolang dit BPV-contract niet op school is, loop je dus geen stage. Je bent dan op geen enkele manier ver- zekerd en loopt dus een groot risico. Zorg dat je dit dan ook zo snel mogelijk regelt. Leren tijdens je stage. a. Leerdoelen (bijstellen) Voor jou is het belangrijkste dat je tijdens de BPV gericht leert. Enerzijds doordat je meewerkt in een bedrijf, waardoor je (werk)ervaring opdoet, anderzijds doordat je met meerdere technieken in aanraking komt. Om dit leren ook helder te krijgen, formuleer je voordat je met je BPV begint je wat je tijdens je stage wilt leren. Dit doe je in overleg met je trajectbegelei- der en/of de vakdocenten. Met deze leerdoelen ga je naar het bedrijf waar je stage wilt gaan lopen en overleg je of deze doelen in dat bedrijf reali- seerbaar zijn. Soms gaat het bedrijf hiermee akkoord, maar het kan ook zijn dat in het bedrijf andere leerdoelen haalbaar zijn en moet je je leer- doelen aanpassen. Zorg wel de je leerdoelen uiteindelijk passen in je portfolio, zodat de stage daadwerkelijk een bijdrage vormt voor je uitein- delijke diplomering. Overleg met je trajectbegeleider is dan ook noodzake- lijk. 5
 6. 6. Heb je eenmaal overeenstemming met het bedrijf over je leerdoelen, dan staat er niets meer in de weg om daadwerkelijk met je stage te starten. b. Begeleiding bedrijf en school Tijdens je stage zal je worden begeleid door een begeleider vanuit het be- drijf. Vroeger noemden ze dat de leermeester. Met hem overleg je steeds weer over hetgeen je wilt leren. Daarnaast zal je begeleider uitleg geven over de procedures en regels binnen het bedrijf en het gebruik van de apparatuur. Vanuit school wordt je begeleid door jouw trajectbegeleider. In principe zal hij jou een keer tijdens de BPV-periode bezoeken en onderhoudt hij het contact met jouw begeleider in het bedrijf. Daarnaast is je trajectbege- leider jouw eerste aanspreekpunt als je problemen hebt, of als er zaken niet goed dreigen te gaan. c. Werkzaamheden die niets met je studie te maken hebben. Zoals in elk bedrijf, zijn er werkzaamheden die op zich niets met jou leer- doelen of jou toekomstig beroep te maken hebben. Toch moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Veelal worden dit soort werkzaam- heden verdeeld over meerdere werknemers. Schroom dus niet om dit soort werkzaamheden uit te voeren. Het hoort er nu eenmaal bij. Toch moet je wel oppassen dat deze werkzaamheden jouw leerdoelen niet in de weg staan. Praat er gerust over met je begeleider, dan wordt er meest- al wel een oplossing gevonden. Kom je er echter niet uit, neem dan con- tact op met je trajectbegeleider. d. Voortijdig stoppen met je stage. Soms valt de stage tegen en heb je het gevoel dat je niet voldoende aan je leerdoelen kunt werken. Dit kan velerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat er niet voldoende werk voorhanden is die binnen jou leerdoelen vallen, of omdat de sfeer in het bedrijf jouw leerproces negatief beïnvloed. Bespreek dit altijd met je begeleider in het bedrijf. Mogelijk zijn er oplos- singen. Bespreek het ook met je trajectbegeleider en/of stagecoördinator. Inter- ventie vanuit school doet soms wonderen. Blijf nooit weg van het werk en beëindig nooit zelfstandig je stage. Indien nodig voor jouw studie, zal de stagecoördinator samen met jou een andere BPV-plek zoeken, zodat je je leerdoelen in een ander bedrijf kunt bereiken. 6
 7. 7. e. Urenverantwoording Tijdens je stage moet je je gewerkte uren bijhouden. Op BlackBoard vind je het formulier dat je hiervoor moet gebruiken. Deze urenverantwoording dient wekelijks door jou te worden ingevuld en door jouw begeleider te worden ondertekend. Houd dit goed bij, want in geval je om wat voor re- den je stage moet afbreken, is deze urenverantwoording mede bepalend voor je beoordeling. Na afloop van je stage dien je deze urenverantwoording in te leveren bij jouw trajectbegeleider.. Dit is nodig om straks te kunnen aantonen dat je daadwerkelijk stage hebt gelopen. Zolang deze urenverantwoording niet bij jouw trajectbegeleider is ingele- verd, kun je geen beoordeling van de stage krijgen. f. Bijhouden van het geleerde, toevoegen aan je portfolio Tijdens je stage werk je aan je leerdoelen. Verzamel alle relevante infor- matie over de manier waarop je aan deze leerdoelen hebt gewerkt, zodat je straks kunt aantonen dat je deze vaardigheden of competenties hebt bereikt. Vraag je begeleider om deze informatie te ondertekenen, voor je portfolio, zodat je straks bij de afronding van je studie kunt aantonen wat je hebt geleerd. Daarnaast kun je ook een kopie van je urenverantwoording in je portfolio bewaren. Immer ook d.m.v. je urenverantwoording kun je aantonen wat je allemaal hebt gedaan tijdens je stage. g. Presentatie Tijdens de stage is er één terugkomdag per periode van 10 weken. Op deze terugkomdag geef je een presentatie aan je medeleerlingen over het bedrijf waar je werkt of over de werkzaamheden die je uitvoert. h. reflectieverslag. Tijdens de stage werk je aan je reflectieverslag. In dit verslag komt een weergave te staan van jouw rol binnen het bedrijf en wat je binnen het be- drijf geleerd hebt. Daarbij refereer je natuurlijk aan je leerdoelen. Bovendien vertel je iets in je reflectieverslag over alle punten waarop je beoordeeld wordt. (zie punt i in dit hoofdstuk) Voor het reflectieverslag maak je gebruik van het standaard formulier op BlackBoard. Gebruik dit formulier en laat dit ondertekenen door je begeleider. Natuur- lijk zul je ook bewijzen moeten verzamelen om de beweringen in jouw re- flectieverslag te kunnen aantonen. Deze bewijzen doe je in jouw portfolio, zodat je dit kunt laten zien tijdens jouw portfoliogesprekken. 7
 8. 8. i. Beoordeling Je stage wordt beoordeeld door het bedrijf en jij zelf. Daartoe vullen je be- geleider en jij het BPV-beoordelingsformulier dat je op BlackBoard kunt vinden. Hier vindt je de lijst met alle competenties die voor jou van belang zijn. Vul alleen die competenties in die je ook daadwerkelijk heb laten zien tijdens je stage. Deze competenties heb je ook toegelicht in je reflectieverslag, zodat de beoordeling een bevestiging vormt van je reflectieverslag. j. BPV resultaten vaststellen samenstellen BPV-dossier Na afloop van de stage wordt het resultaat vastgesteld. Dit doet de stage- coördinator aan de hand van je ingeleverde documenten. Om een stage goed te keuren heeft zij de volgende gegevens: 1. het BPV-aanmeldformulier is ingeleverd voordat je op stage mag. 2. het stagecontract is (allang) ingeleverd 3. Verklaring van een goedgekeurde presentatie voor je medestuden- ten (in te leveren door jouw trajectbegeleider) 4. Een verslag van een tussentijds bezoek van jouw trajectbegeleider. 5. De ingevulde weekstaten (gebruik hiervoor de weekstaten op black- Board) 6. Je BPV-beoordeling (gebruik het formulier op BlackBoard). 7. Je reflectieverslag (gebruik hiervoor het formulier op BlackBoard). Documenten 1,3.4.5.6 en 7 stop je in een mapje en lever je aan het einde van je stage in bij jouw trajectbegeleider. De uiterste inleverdatum zal de trajectbe- geleider meedelen. Als het geheel compleet is zal hij samen met de stageco- ördinator jouw resultaat in een vaststellingsvergadering vaststellen en wordt jouw mapje bewaard in jouw examendossier. k. afgekeurde stage Als je stage wordt afgekeurd, kun je niet verder met je studie. De stage zal je dan opnieuw moeten doen. Dit kan in overleg met jouw trajectbege- leider en de stagecoördinator. Echter, voordat je opnieuw je stage gaat doen, dien je eerst te analyseren wat de oorzaak van de mislukking is. Dit om te voorkomen dat je stage opnieuw wordt afgekeurd. l. verlenging / herkansing. Soms wordt de stage afgekeurd omdat je onvoldoende uren het gewerkt. Het kan zijn dat dit komt omdat je ziek bent geweest, maar ondanks dat moet je voldoende uren in je stage hebben gewerkt. Overleg in dergelijke gevallen met de stagecoördinator, je trajectbegeleider en het stagebedrijf of het mogelijk is om nog een week langer in het bedrijf te blijven werken. 8
 9. 9. Wel dien je er zelf voor te zorgen dat je dan een nieuw stagecontract krijgt,anders is deze extra week niet geldig. m. oneens met de beoordeling. Natuurlijk kun je het oneens zijn met de beoordeling, zeker als deze nega- tief is. Wordt dan niet boos, maar stuur een brief (email) naar de stageco- ördinator en motiveer daarin de reden waarom jij het oneens bent met de beoordeling. Hij zal dan nagaan in hoeverre er zaken fout zijn gegaan en of je alsnog recht hebt op een positieve beoordeling. Rechten en plichten a. Rechtspositie Als stagiair binnen een bedrijf wordt je beschouwd als werknemer. Dit be- tekent voor jou dat je aan alle wettelijke eisen dient te voldoen die voor een werknemer gelden. Het bedrijf zal je als werknemer inschrijven. Jij moet je dan ook officieel legitimeren en je burgerschapsnummer afgeven. Ook op de werkvloer dien je je te gedragen als werknemer. Je houdt je aan de regels die binnen het bedrijf gelden en je zorgt dat je op de hoogte bent van alle procedures binnen het bedrijf. Denk daarbij ook aan proce- dures rondom ziekmeldingen en overwerk. Je bent echter ook nog leerling en daarom heb je recht op een begeleider binnen het bedrijf, die jou helpt om je leerdoelen te bereiken. b. Vakanties en vrije dagen. In principe heb je dezelfde vrije dagen die in het bedrijf gelden. Ook tijdens de schoolvakanties, behalve de grote vakantie, ben je gewoon werkzaam in het bedrijf. Op deze manier heb je voldoende mogelijkheden om aan je verplichte BPV-uren te komen. Natuurlijk is het mogelijk om in voorkomende gevallen vrij te vragen. Dit doe je in overleg met je begeleider. Hij zal niet altijd toestemming ge- ven. Dit hangt natuurlijk af van de werkzaamheden die in het bedrijf op de rol staan. Mocht dit voorkomen, stel je dan constructief op, zodat er een bevredigende oplossing komt. c. Ziek zijn / beter worden Ook tijdens je stage kan het voorkomen dat je ziek wordt. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels binnen het bedrijf omtrent ziek- meldingen en de manier waarop jij je beter meldt. Handel daar naar. Voor de opleiding geldt dat de dagen die je ziek bent tijdens je stage niet meetellen als stage. 9
 10. 10. Het kan dus voorkomen dat je door ziekten niet aan het benodigd aantal stagedagen komt, waardoor je stage wordt afgekeurd. In overleg met je begeleider en de stagecoördinator kun je kijken of er stage verlenging mo- gelijk is, of dat er een andere oplossing wordt gezocht. d. Veiligheid/ARBO Binnen het bedrijf waarin je werkt dien je alle veiligheidsregels na te ko- men die er (binnen het bedrijf) gelden. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en de veiligheid van een ander. Het niet nakomen van de veiligheidsregels leidt onherroepelijk tot het beëindigen van je stage. e. Stagevergoeding Hoewel je officieel een werknemer bent binnen het stagebedrijf, krijg je geen salaris. Je bent een onbezoldigde werknemer, omdat de overheid jou betaalt (studiefinanciering) en jouw opleiding. Wel heb je recht op een onkostenvergoeding en reisvergoeding,als je geen OV-jaarkaart hebt. Gelukkig weten de meeste bedrijven de inzet van stagiaires te waarderen en zijn zij bereid om daar een vergoeding (salaris) tegenover te stellen. Let op, bedrijven zijn daartoe niet verplicht. Bovendien moet je zelf in de gaten houden of deze vergoeding niet in strijd is met de spelregels van de studiefinanciering. f. Verzekeringen. Omdat je officieel werknemer bent in het bedrijf, ben je automatisch ver- zekerd tegen bedrijfsongevallen en schades die door jou worden veroor- zaakt tijdens de werkzaamheden die je uitvoert. Let wel, dit geldt alleen indien het geen verwijtbare ongevallen/schades zijn. Dus als jij schade veroorzaakt door verwijtbaar, onveilig gedrag, of omdat je de aanwijzin- gen van jouw begeleider niet opvolgt, ben je zelf aansprakelijk voor de schade. Zorg dan ook dat je zelf voldoende verzekert bent. Naast de ver- plichte zorgverzekering is dus een gewone WA verzekering noodzakelijk. Ga zelf na of je deze hebt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan aan- spraak worden gedaan op de verzekering van de school. Zie ook de verzekeringsvoorwaarden die zijn bijgevoegd bij het BPV-con- tract g. Discriminatie / intimidatie Net als op school is discriminatie of intimidatie niet toegestaan in het be- drijf. Mocht je dit toch ervaren, probeer het dan in de eerste plaats te be- spreken in het bedrijf. Vind je dit moeilijk, of is daar geen mogelijkheid voor, kom dan gerust naar school om het te bespreken met je trajectbege- leider of de vertrouwenspersoon van school. 10
 11. 11. Als jij zelf discriminerend of intimiderend gedrag laat zien, zal de stage on- herroepelijk worden beëindigd. h. Documenten. Uit bovenstaande blijkt dat je als stagiair een werknemer bent met een speciale status. Enerzijds ben je werknemer, terwijl je anderzijds ook nog leerling bent. Omdat die speciale status voor iedereen helder moet zijn, dient het be- drijf, de school en jij een speciaal BPV-contract te ondertekenen. Dit BPV- contract krijg je toegestuurd en moet vanaf het begin van je stage onder- tekend op school aanwezig zijn. Zolang dit BPV-contract niet ondertekend op school is, kun je niet met je stage beginnen en ben je niet verzekerd. Zorg dus dat dit document tijdig op school is. 11

×