PHOTO DOCUMENTING THE CITY / CITY MUNICIPALITY OF LJUBLJANA

364 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PHOTO DOCUMENTING THE CITY / CITY MUNICIPALITY OF LJUBLJANA

 1. 1. Mestna občina Ljubljana je v letu 2007 med Žalami, Pokopališkoin Šmartinsko cesto odstranila vrtičke in pripadajoče objekte,ki tam niso bili dovoljeni. Po veljavnih prostorskih aktih je biloto ureditveno območje opredeljeno kot zelena površina, ki jenamenjena parkovni, rekreacijski in športni rabi. Sorazmerno ve-liko območje neposredno ob Žalah arhitekta Jožeta Plečnika, odleta 2007 na seznamu evropske kulturne dediščine, je bilo tedajzačasno urejeno, zravnano, posejano s travo in zasajeno z drevesi.ŠMARTINSKI PARK PRI ŽALAH
 2. 2. 1994
 3. 3. 24.4.2008
 4. 4. Namen Mestne občine Ljubljana je preoblikovati očiščenozeleno površino v lepo urejen in uporaben mestni park. Pristopk urejanju je zaradi omejitvenih pogojev poseben in temelji nazamisli o kultiviranju obstoječih potencialov ter premišljenemudodajanju novih prvin glede na uresničljive možnosti in stvarnepotrebe. Ideja ureditve Šmartinskega parka predvideva mehkopreoblikovanje reliefa, čez katerega stečejo sprehajalne poti, kiparkovni prostor razdelijo v več manjših območij.ŠMARTINSKI PARK PRI ŽALAH
 5. 5. Projekt novega parka je zasnovala skupina krajinskih arhitektovMaje Simoneti, Tanje Maljavec, Dušana Stuparja, Urške Kranjc inMaše Šorn. Izdelavo idejnega projekta novega parka je Mestniobčini Ljubljana poklonilo podjetje LUZ, d.d.ŠMARTINSKI PARK PRI ŽALAH
 6. 6. 5.10.2008
 7. 7. 22.6.2008
 8. 8. 18.4.2009
 9. 9. 19.4.2009
 10. 10. Ureditev Šmartinskega parka bo izvedena v več fazah. V prvifazi urejanja po odvozu odpadnega materiala avgusta 2007 je bilopravljen pregled terena in izbor vegetacije za odstranitev. Zasa-dili smo drevored, ki določa mejo parka vzdolž Pokopališke ceste.Med čiščenjem, ki ga je izvedlo podjetje KPL, d.d., smo z ohran-jenimi rastlinami in drevesi, skupaj z novo ozelenitvijo in cvetočimtravnikom že spomladi 2008 ustvarili urejen videz uporabnezelene površine z mozaikom preostalih poljskih kultur.ŠMARTINSKI PARK PRI ŽALAH
 11. 11. 12.3.2009
 12. 12. V sklopu druge faze urejamo dve vzdolžni poti in javno razs-vetljavo, postavljamo prve klopi, ploščadi in smetnjake, sadimočebulnice in cvetoče ter pohodne travne mešanice. Dela izvajatapodjetji KPL, d.d. in Rast, d.o.o.ŠMARTINSKI PARK PRI ŽALAH
 13. 13. 17.4.2009
 14. 14. 19.4.2009
 15. 15. V nastajajočem parku bomo kasneje dodali še parkovno opremoin poti, ki vodijo na pokopališče in oblikovalsko sledijo Plečnikovitradiciji uporabe umetnega kamna. Preurejeno bo tudi parkiriščepred Žalami ter urejeno novo parkirišče ob Jarški cesti.ŠMARTINSKI PARK PRI ŽALAH
 16. 16. 29.10.20089.2.200918.4.2009
 17. 17. HRVATSKI TRG
 18. 18. 18.4.2009
 19. 19. HRVATSKI TRG
 20. 20. 18.4.2009
 21. 21. HRVATSKI TRG
 22. 22. 18.4.2009
 23. 23. FOTOGRAFIJA:Oskar Karel Dolenc, Stane Jeršič, Barbara Jakše Jeršič

×