Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EVENT / SKY ABOVE LJUBLJANA

284 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EVENT / SKY ABOVE LJUBLJANA

  1. 1. exhibition The Sky above LjubljanaCankarjev dom Cultural and Congress centrerazstava Nebo nad LjubljanoCankarjev dom kulturni in kongresni centerfotografija / photography: Stane Jeršič & Barbara Jakše Jeršič
  2. 2. From 23 June to 19 July Cankarjev Dom will be hosting an exhibi-tionof photographs by Stane Jeršič and Barbara Jakše. Involved inphotography since 1989, their reputation both in Slovenia and inter-nationally has been consolidated by solo exhibitions at the StedelijkMuseum Schiedam in Rotterdam, the Melkweg Centre in Amster-dam, Fotogalerie Wien in Vienna, the Prinz Gallery in Kyoto, thePhotofusion Photography Centre in London, the Lodz Art Centre,the Museum of Modern Art and the City Art Museum in Ljubljana,and elsewhere. Their photographs have also been sold to public andprivate collections, among them the world’s largest collection ofprints and photographs at the Bibliothèque Nationale de France. In2004 they presented their book-and-exhibition project Identity ofSpace at the City Art Museum Ljubljana and the book reached thefinal selection at the Rencontres d’Arles photography festival.In their new photographic project, Directions between worlds canstand for combination or alienation. Small or big is merely a matteror perception and, lost in the images we see, we seek the true direc-tion. The Directions series of photographs combines double imagesshot at an oblique angle. On one side is a tract of landscape or urbanarea; on the other, a detail found in it. In both photographs, theselected larger area or small detail is in focus while the surroundingarea remains blurred. The pairs of photographs talk about themicrocosm within the macrocosm, about the little elements that theeye, and with it the camera, seeks in the wholeness of the selectedarea.Sinfo, 06-200923. 06. - 19. 07. 2009Cultural centre Cankarjev dom, LjubljanaRazmerje med izostrenim in razostrenim videnjem je dialektičeno,saj eno brez drugega ne obstajata. Ko neka točka, predmet ali pros-tor, pritegnejo oko, nanje osredotočimo pogled; tisto, kar jih obda-ja, pa vidimo le še obrobno, nejasno, s takoimenovanim perifernimvidom. V tej smeri se je razvijalo tudi slikarstvo: optično popolnoposnemanje videnega predmeta je pripeljalo do brezhibnega hiper-realizma, zabrisovanje njegovih prepoznavnih elementov pa se je iz-teklo v abstraktnosti. V fotografiji vlogo pogleda prevzame aparat.Sposobnost obnoviti resničnost je narekovala njegovo iznajdbo inustreza tako njegovi funkciji (prepoznavnost portreta, veduta, re-produkcija, znanstvena fotografija ipd.) kakor tudi estetiki čistegain razvidnega. Vendar je lahko vizualno privlačen tudi nejasenposnetek, narejen s tresočo se roko, skozi meglico, oblak oziromaparo ali pa dosežen s pomočjo optike in drugih pripomočkov. Ostrein razvidne fotografije pričajo o objektivni, hladni dokumentar-nosti fotoaparata, zabrisane pa o subjektivnem hotenju fotografa.Zato glavnim odlikam fotografije najbolj ustrezajo kombinirani,izostreni in neostri posnetki: prepričljivo usmerjajo in vodijo po-gled k določenemu cilju, obenem pa omogočajo videz navdihujočeneopredeljenosti in skrivnostnosti. Serija fotografij Smeri- Nebonad Ljubljano Barbare Jakše in Staneta Jeršiča združuje dvojneprizore, posnete pod podobnim poševnim kotom. Na eni strani jeto krajinski ali urbani predel, na drugi pa v njem najdeni izsek.Oba posnetka se z izostritvijo osredotočata na izbrani večji del alina majhen drobec, okolje pa puščata v nejasnosti. Pari fotografijpričajo o mikrokozmosu znotraj makrokozmosa, o delčkih, ki jihoko in z njim aparat poiščeta v celovitosti izbranega prostora.Dr. Jure Mikuž23. 06. - 19. 07. 2009Kulturni center Cankarjev dom, Ljubljana
  3. 3. Sinfo 06-2009

×