Successfully reported this slideshow.
SUNT    EU,   OARE,PĂZITORUL FRATELUI   MEU
am i  my brother’S keeper?   SUNT  AM    EU,  I   OARE,  MYPĂZITORUL  BROTHER’S FRATELUI  KEEPER?   MEU...
Sunt     eu, oare, păzitorul fratelui meu?                                      ...
SUNT  AM    EU,  I   OARE,  MYPĂZITORUL  BROTHER’S FRATELUI  KEEPER?   MEU  3
Sunt  eu, oare, păzitorul fratelui meu?În proiectul prezentării unor direcţii din arta contemporană sensibile la problema...
am i  my brother’S keeper?The exhibition with the imperative title of ”Thou shall not kill!” (Command formulated în one o...
Sunt  eu, oare, păzitorul fratelui meu?artă contemporană, alături de sexualitate, ambele punând în joc corporalitatea uma...
am i  my brother’S keeper?ambiguity of their relationship with the (permanently changing) ethical codes. în several momen...
Sunt   eu, oare, păzitorul fratelui meu?LUMEA LUI CAINPornind de la o simplă semnificație de nume1, observăm că lumea de...
THE WORLD OF CAIN                                         am i  my brother’S kee...
Sunt  eu, oare, păzitorul fratelui meu?prestigiului artei seculare, conferindu-i anumite premise inerente. În fapt, arta ...
am i  my brother’S keeper?assumptions within it. Secularization in art does not simply mean abjuring religion. It means a...
Canis Praepediti / Print digital pe hârtie foto / 30 x 45 cm / 2011   Ştefan BĂDULESCU12   N. decembrie 1983, Vatra Do...
KiranduloFoto-montaj, print digital / 20 x 30 cm / 2011                               nóra-o...
ilie BOCA                                     N. februarie 1937, Botoşani, Suceava / S...
mariuS ovidiu BURHANNascut la 14 noiembrie 1977, Vâlcele, Olt, România. MembruUAP din 2002 / Studii: 2009 Doctorand la Fac...
ConStantin CATARGIU                                N. septembrie 1954, la Păltinoasa, jude...
dana CATONAN. în 1967 la Timişoara / Membru UAP / Membru CORPUS/ Studii: 1986-1991 Academia de Arte Vizuale „IonAndreescu”...
mihai CHIUARU                                 N. 17 august 1951, în comuna Hangu, Neamț /...
dana CONSTANTINNăscută în 12 iulie 1962 la Târgu-Mureş / Studii: Institutul deArte Plastice, Facultatea de Arte Plastice ş...
mariana   CONSTANTINESCU   BILECA             N. septembrie 1957 / Expoziții de grup: Expoziție filiala „U...
delia CORBANN. 1969, Timişoara / Studii: Facultatea de Arte Plastice Timişoara, secţiasculptură / Expoziţii personale: 200...
Parcurs / Route                                                  Desen / ...
Chicago vs. Tassili                                        Serie de 4 lucrări, mix...
Mesaj / Message                                                      ...
Suzana                           FÂNTÂNARIUNăscută în 15 septembrie 1947, Baia/Fălticeni, Sucea...
Sunt eu, oare, păzitorul fratelui meu? / Am I My Brother’s Keeper? / Fotografie, print digital /             ...
Coloana albă a iertării / The White                                            ...
rodiCa GHERGHINOIU            Studentă – Facultatea de Arte Plastice Decorative și Design           ...
viCtor GINGIUStudii: 2009 Doctor, domeniul Arte vizuale / 2003-2005 Master,Facultatea de Arte, Timişoara, Secţia „Textile,...
30   tiberiu  N. octombrie 1957, Lugoj / Studii: Liceul de Arte Plastice, Timişoara / Facultatea de Arte        ...
Instincte primitive / Primitive Instincts                                         ...
Între frați / Between Brothers / Fotocolaj, print digital / 38x28 cm / 2011   ana-maria   HULUBAN32          ...
Trăire II / Life Experience II / Tehnică                                         ...
Seria Păzitorul fratelui meu - sunt eu oare?                                       ...
Lucrare din ciclul Eroul Relativ /                                            ...
liviu   NEDELCU             N. februarie 1962, Petrești, Bacău / Studii: Absolvent             a...
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Catalog pazitorul
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Catalog pazitorul

2,512 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catalog pazitorul

 1. 1. SUNT EU, OARE,PĂZITORUL FRATELUI MEU
 2. 2. am i my brother’S keeper? SUNT AM EU, I OARE, MYPĂZITORUL BROTHER’S FRATELUI KEEPER? MEU 1
 3. 3. Sunt eu, oare, păzitorul fratelui meu? C O ORD ON ATOR P R O I E C T: C OL A B OR ATOR I: GEORGE LUCIAN APOSTOLESCU – VIOLONIST P R O F. DRD. IULIU BĂL ĂU MONICA DANIEL A DĂIAN – PIANIST DEBOR AH BĂL ĂU – PIANIST CUR ATOR I: C OP E R TA / C O V E R & L AY OU T P R O F. U N I V. D R . ALE X ANDR A TITU P R O F. D R . L I V I U N E D E L C U CRISTINA VL ĂDIL Ă Editura BrumaR TR A D U C E R E A / TR A N S L A T I O N 300050 Timişoara, str. A. Popovici 6 MĂLINA IONESCU tel./fax: +40 256 203 934; 293 441 IULIU BĂL ĂU e-mail: office@brumar.ro Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României TITU, ALEXANDRA SUNT EU, OARE, PĂZITORULUI FRATELUI MEU? / alexandra titu. - timiŞoara : brumar, 2012 iSbn 978-973-602-729-1 7PROIECT O R G A NI Z AT D E: PA R T E N E R I MEDIA: SPONSORI: F A C U LTAT E A D E M U Z E U L B A N AT U L U I T I M I Ş O A R A CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ ARTE SI DESIGN T I M I Ş O A R ACENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE, ARTELOR ŞI MESERIILOR VRANCEA 2
 4. 4. SUNT AM EU, I OARE, MYPĂZITORUL BROTHER’S FRATELUI KEEPER? MEU 3
 5. 5. Sunt eu, oare, păzitorul fratelui meu?În proiectul prezentării unor direcţii din arta contemporană sensibile la problematicile etice, dedicat actualităţiiacute a unor repere esenţiale ale convieţuirii sociale, ale construcţiilor comunitare (restrânse sau de amploare)de-a lungul istoriei, am debutat în 2011 cu imperativul „Să nu ucizi!!”, formulat de codul de legi cuprins într-una dintrecele mai prezente cărţi ale antichităţii, în fondurile culturii moderne, europene şi transatlantice, dar care esteformulată cu neînsemnate diferenţe în toate culturile lumii. Expoziţia din acest an deschide câmpul interogărilorasupra acestei interdicţii, atât de contrară impulsurilor originare ale speciei umane plasate (conştientizate casituate) între condiţia animală, a, şi cea angelică, a păzitorilor, a entităţilor de putere a căror condiţie este respon-sabilitatea asumată, sub controlul exigent, sever, implacabil, al armoniei.Prima condiţie susţinută de ştiinţa modernă, suspicioasă faţă de orice intruziune în experienţa culturală, sauexistenţială a transcendenţei, formulate religios sau chiar difuze, aderă la permisiva originare strict biologică,controlată de jocul eliberat de sens şi cauzalitate – dintre „hazard şi necesitate“ (Jacques Monod), şi, prin aceastăopţiune subminează fundamentele transantropologice, transsociale, transistorice ale eticii. Condiţia angelică esteintegrată culturii contemporane ca variantă mitică, revolută care şi-a epuizat dacă nu semnificaţia, cel puţinautoritatea.Traseul cultural moştenit de la avangardă fiind cel al destructurării sistemelor de valori tradiţionale, interdicţiilemajore, ca şi orice autoritate generală a controlului/autocontrolului, abstinenţei, stricteţii şi constrângerii/auto-constrângerii, arta secolului trecut, şi a acestor decenii de început ale secolului XXI repune în cauză nu numaiinstrumentarele create pentru a sluji diversele instanţe ale armoniei, ale adevărului (unic, centripet şi stabil),exprimat de versiuni mimetice sau sintetic calofile, ci mai ales factologia brută şi relaţionările sale vizate deangajamentele, şi programele) extraestetice ale imaginii, în tropismul său spre experienţa concretă, problemati-zantă la un alt nivel, şi într-un raport mai imediat şi mai provocant cu complexa articulare de naturalitate şiartificialitate omologate drept realitate. Adevărul, la care se raporta arta culturilor tradiţionale, impunând exigenţeiconografice şi performanţa limbajului, dar a cărui calitate imuabilă şi eternă este considerată revolută la rândulsău, ca şi instanţele sale de manifestare, a lăsat loc în preocupările culturii, articulării dinamice şi transformabilede adevăruri parţiale şi relative, generatoare de ideologii concurenţiale, care îşi instaurează programele imagologice.Acest puzzle de versiuni ale adevărului dependent de poziţii de lectură în schimbare, divergente, pulverizează şiun utopic monolit etic, în polemicul angajamentelor simultane şi/sau succesive în construcţia codurilor comporta-mentale universale.Interogaţia care, dincolo de distanţa temporală/transtemporală dintre momentul formulării cultura contemporanăeste de o maximă actualitate. Este răspunsul lui Cain, după sacrificarea lui Abel (crima rituală comisă asuprafratelui sau, sinecdocă a tuturor semenilor), la somaţia interogativă despre locul/condiţia/realitatea în care seaflă acest prototip al victimei, al partenerului, al comunităţii familiale şi sociale în general. „Sunt eu, oare, păzitorulfratelui meu?“este una dintre cele mai tulburătoare întrebări pe care individul şi comunitatea de enclavă sauglobală trebuie să şi-o pună, sau, şi mai drastic, i se impune. Violenţa eliberată de sensurile majore, şi generată desemnificaţii şi angajamente politice, sociale sau incidentale, patologice, de confruntări dintre conduite diferite, demirajul posesiei, de hipertrofia eului exhibat, devine una dintre realităţile cele mai constant abordate de cultură/ 4
 6. 6. am i my brother’S keeper?The exhibition with the imperative title of ”Thou shall not kill!” (Command formulated în one of antiquity’s mostwidespread books and thusly present în the European and transatlantic modern cultural funds) marked, în 2011,the debut of a more ambitious project: the presentation of those ethic-sensitive contemporary art directions.This year’s exhibition presents the challenging questionings of this very interdiction, an interdiction so contraryto the original impulses of the human species. It is situated somewhere between the animal condition and theangelic one – the condition of the guardians, these entities of power, assumed responsibility, and implacable,exigent and severe control of the harmony.The first – animal – condition, is prophesized by the modern science, which is suspicious of any religious oreven diffusely formulated intrusion of transcendence în the cultural or existential experiences, and adheres tothe strictly biological theory of evolution – controlled by the sense and casuality-free play of ”haphazard andnecessity” (Jacques Monod), and therefore undermines the trans-anthropologic, trans-social and trans-historicalfundaments of ethics. The angelic condition is integrated to the contemporary culture as a mythical hypostasiswhich has exhausted, if not all its signification, at least all of its authority. The cultural legacy of the avant-gardeis that of the de-structuring of traditional systems of values, including the major interdictions, the control/self-control, the abstinence, etc. The art of these first years of the XXI century betrays a tendency to re-instatenot only the visual instruments for the mimetic or synthetic expressions of beauty, harmony and truth (unique,centripetal and stabile), but mostly the extra-aesthetic programs of the image – an interest for the facts, for theconcrete experiences, for the immediate and challenging relations with reality – this complex articulation of thenatural and the artificial. The truth that traditional cultures used to refer to, and which generated iconographicand craftsmanship exigencies, is în itself no longer perceived as eternal, unalterable and unchanging. That hasallowed for the dynamic and transformable construction of relative and partial truths, which generate oppositeideologies, each with its own imagology. This puzzle of truths, dependant on the permanently changing anddivergent interpretations, is also, în the polemics of simultaneous/successive universal behavior codes, pulverizingthe utopian ethical monolith.The question ”Am I my brother’s keeper?” is, beyond the temporal/trans-temporal distance from the beginningsof the European culture, extremely actual. It is the answer of Cain, after the sacrifice of Abel (the ritual murder ofhis brother, synecdoche of all people) to the interrogation about the location/condition/reality of this prototypeof the victim, of the partner, and of the community (familial or social) în general. ”Am I my brother’s keeper?” isone of the most unsettling questions an individual or a community (enclave or global) can ask themselves, or, is,more drastically, imposed upon. The violence which is freed by all major significations, which is generated eitherpolitically, socially, or, on the contrary, incidentally, pathologically, by confrontations between different behaviorcodes, by the mirage of possession, or by the hypertrophy of the exacerbated ego, becomes one of the favoritesubjects în the contemporary art/culture. Violence and sexuality are both subjects which deal with the humancorporeality, with life and death regarded as instances that define and delimitate the human condition. Beyondthe intrinsic seduction of their narrative potential (generator of action and catharsis) these two major landmarksof the human experience fascinate with their opening towards social valorizations and towards a provocative 5
 7. 7. Sunt eu, oare, păzitorul fratelui meu?artă contemporană, alături de sexualitate, ambele punând în joc corporalitatea umană, viaţa şi moartea, cainstanţe prin care se defineşte şi se delimitează condiţia umană. Dincolo de seducţia intrinsecă a potenţialuluilor narativ, creator de acţiune şi catharsis, cele două repere majore ale experienţei fascinează prin deschiderealor spre valorizările sociale şi spre provocanta lor ambiguitate în raport cu codurile etice, o etică, la rândul său, înschimbare. Mai multe momente ale artei contemporane şi ale fondului său avangardist abordează tema majorăa violenţei concurenţiale, indiferente la celălalt, de la parodicul extrem, la brutalitatea rafinată a unui postumanlecturat în necrofilia lui Von Hagens, a unor forme de acţionism (Schwartzkoogler) sau în violenţa pedofilă a luiMaplethorpe.În expoziţia centrată de această temă a relaţiei de responsabilitate faţă de celălalt, de fraternitate, şi mai ales deinterogare asupra acestui pachet de angajamente, palierul abordărilor este larg. Sunt prezenţi artişti care au mani-festat un interes constant pentru un fond de sacralitate codat religios sau general, mai arhaic decât segregărileconfesionale – ca Marin Gherasim (care pune în cauză paradoxul aparent al iertării divine, inexplicabilă când s-auitat continuitatea profund semnificativă a substituirilor reciproce dintre theandrosul/mielul mistic, animal şi omşi jertfa simbolică, agrară, jertfa lui Cain, sacrificatorul), Şerbana Drăgoescu, Onisim Colta, Suzana Fântânariu, DanPalade, Gheorghe Zărnescu, Ilie Boca, Delia Corban, sau pe care o serie de lucrări îi legitimează în acest areal, caDana Accea, Adriana Lucaciu, Angela Tomaselli, artişti preocupaţi de temele condiţiei corporalităţii apologizate sauabuzate, al căror expresionism dă dimensiunea dramatismului/tragismului relaţiilor cu celălalt, ca festin polisemicsau solitudine ca dimensiune a existenţei urbane – Marilena Preda Sânc, Mihai Chiuaru, sau melancolia reflexivădupă răul ucis, (lucrarea lui Aurel Vlad) ce implică dimensiunea politică referinţei mitice.PPSoliticul mai explicit şi actualizat, localizat, sau istoric susţine discursuri ca în lucrările lui Liviu Nedelcu, MihaiZgondoiu, Manole Olteanu, în timp ce referinţa directă la episodul biblic este abordat în lucrări surprinzătoareprin originalitatea frapantă a discursului ca în cazul Şerbanei Drăgoescu sau al lui Dorel Găină. Dincolo de trimi-terea directă la fondul veterotestamentar, care impune eticii universale temele păcatului, maculării, căderii, de lacăderea din Paradis (Letiţia Oprişan) la temele decadenţei şi la deliberarea temei mitice a fraternităţii (Vasile PopNegreşteanu), la actualitatea figurării personajului agresiv, asocial, nepăsător şi egocentric, imagologia dezimplicăriide celălalt, a deturnării semanticii sacrificiale, şi a declinului moral, apar semnalate în versiuni explicite, sau aplicatemetaforic, în imagini la limita abstragerii, sau chiar abstracte, ca în pictura lui Romul Nuţiu, unde doar intensitateadramatică a expresiei cromatice trimite la nucleul epic, sau al Magdalenei Zărnescu, cu dominantele sale denegruri şi brunuri, sau jocul gratuit al lecturii unei scriituri, ca exploatarea aporiilor şi implicaţiilor lăsate deschisede polisemia termenilor: 2 „Păzitor”, de la protector la supraveghetor, sau „frate”, care acoperă semnificaţii de lastricta legătură de sânge la cea general umană.Plecând de la acest palier semantic, expoziţia pune în evidenţă disponibilitatea momentului cultural contemporan,onştient de eclectismul său asumat de a dezvolta retorici apte să susţină discursurile îndreptate asupra realităţiiprin inevitabile filtre culturale, ca trasee hermeneutice înainte de a fi direct creatoare. Alexandra Titu 6
 8. 8. am i my brother’S keeper?ambiguity of their relationship with the (permanently changing) ethical codes. în several moments of the contem-porary art (and its avant-garde foundation), the major theme of the competitive violence was approached – theviolence which is indifferent to the other, from the extreme parody to the refined brutality of Von Hagens’snecrophilia, the actionism of Schwartzkoogler, and to the pedophiliac violence of Maphelthorpe.The artworks displayed în this exhibition are centered on these themes – the responsibility towards the other,the fraternity, and most of all, the questioning of this responsibility and fraternity – but the visual approaches,however, are extremely varied. There are artists such as Serbana Dragoescu, Marin Gherasim, Onisim Colta,Suzana Fanatanariu, Dan Palade, Gheorghe Zarnescu, Ilie Boca, Delia Corban, who manifest a constant interestfor a religious (or general) sacred fund, more archaic than the churches. Marin Gherasim, for example, is referringto the apparent paradox of the divine forgiveness, rendered unexplainable when the profoundly significantcontinuity of the switch between the theanthropos/ sacrificial lamb, animal and man, and the symbolic, vegetaloffering of Cain (who sacrifices his brother), is forgotten. A series of related works integrates artists such as DanaAcea, Adriana Lucaciu, or Angela Tomaselli, artists who are preoccupied by the themes of the abused or idealizedcorporeality, the expressionism of which reveals the drama/tragedy of the relationships with the others. Theserelationships become sometimes generators of solitude – this dimension of the urban existence (expressed în asemantic feast în the works of Marilena Preda Sanc and Mihai Chiuaru), or reveal the reflexive melancholy of theeliminated evil, like în the work of Aurel Vlad, who adds a political dimension to the mythical reference. A moreexplicit and actualized political reference – historical or local – lies at the foundation of the works of Liviu Nedelcu,Mihai Zgondoiu and Manole Olteanu. Direct references to the Bible are seen în the works of Serbana Dragoescuand Dorel Gaina – works of a surprising originality of the visual discourse. Subjects such as the decadence ofthe mythical fraternity (as can be seen în the works of Vasile Pop Negresteanu), lie beyond the direct referencesto the Old Testament (which imposes to the universal ethics the themes of sin and fall – the fall of Man, likeîn the works of Letitia Oprisan), together with themes such as the aggressive and anti-social individual, who isegocentric and careless towards the others; the alteration of the sacrificial semantic; the moral decline, are allthemes which appear, explicitly or metaphorically, abstractly even, in, for example, the paintings of Romul Nutiu(where only the dramatic intensity of the chromatic expression hints at the epical nuclei) or the dark, black orbrown dominated works of Magdalena Zarnescu. And then there is, în the works of several artists, an openingfor the games and interpretations of a text, for all aporias and implications generated by the polysemic terms– ”keeper” understood as protector, supervisor, brother – the blood relation or the less strict, general meaning.Having such a large semantic field as a starting point, the exhibition attempts to present a certain contemporarycultural segment, which is aware of its assumed eclectic quality, and of its capacity for sustaining variousdiscourses and interpretations of reality through many unavoidable cultural threads, hermeneutical before beingdirectly creative. Alexandra Titu 7
 9. 9. Sunt eu, oare, păzitorul fratelui meu?LUMEA LUI CAINPornind de la o simplă semnificație de nume1, observăm că lumea de astăzi este covârșitor caineană și într-ofoarte mică proporție orientată abelic. Profilul cainean este cel ancorat în materialitate, aflat într-o fină rezonanțăcu gravitația, iar cel abelic, eteric, se află într-o continuă ascensiune spirituală, fără a fi marcat în vreun fel dematerial. Dat fiind că preocupările celor două tipuri sunt total diferite, obiectul concurențial lipsind, am puteaexclude orice conflict motivat de interese, dar nu orice conflict motivat de ură. Menționând termenul ură, amatins punctul nevralgic al preocupărilor materialiste, care nu găsesc resursele necesare de a renunța la fizic,justificându-și mai degrabă nereușita, prin incriminarea ispășitoare a unei ființe inocente, în măsură să absoarbăura, creând astfel un cadru sacrificial cu valențe arhetipale. În contextul cainean, problema retribuirii apare atâtde acut, încât atinge punctul de discordanță dintre justiție și fericire, evidențiat atât de crud prin aparentul triumfal celui rău, care, în mod inevitabil, scoate la lumină copleșitoarea problemă a sensului sau nonsensului existențeiindividuale.Aparent exonerat de pedeapsă, după fratricidul comis, Cain devine promotorul unor direcții de manifestareartistică, ca reverberație a unei căutări spirituale, în urma actului comis, care să compenseze sentimentul vinovățieiulterioare. Arta contribuie astfel la realizarea uneia dintre funcțiile de bază ale religiei, cea de a pune în legăturăetosul cu cosmosul, sfera acțiunii umane cu sfera lumii, ca existență, fără intenția de a demonstra că aceastăconjugare provine din lucruri și fără a pretinde că ar fi generată prin acțiunile umane, ci mai degrabă prin atingereaetosului și cosmosului în tocmai punctul lor de discordanță: în suferință și, în special, în suferința nedreaptă, care,la nivel individual, pare inacceptabilă, dar, în contextul lumii universale, atinge uneori stadiul de necesitate. Prinartă nu putem învăța cum să evităm suferința, nici cum am putea, în mod magic, să o negăm sau să o punemsub semnul iluziei, disimulând-o, dar am putea învăța să o acceptăm și să distingem acea nuanță a suferințeiasimilată dragostei sacrificiale, care înnobilează ființa umană și o elevează spiritual.Observăm însă că individul sau comunitatea nu poate crea fuziunea dintre evenimentul cultural și semnificațiefără existența unei simbolici tradiționale, prin care să poată fi conturat sensul și, de aceea, este importantăpăstrarea în memoria colectivă a temelor originare și universale, precum și formarea unei conștiințe religioase.Într-un anumit moment, de o totală unitate între eveniment și semnificație, un individ sau o comunitate își poatereactiva efortul de a exista și dorința de a fi, până la punctul de a deveni în sine o sursă de semnificație pentrucelălalt. Evenimentele sau reprezentările, care generează astfel de stări, pot fi interpretate ca urme ale Absolutuluiimprimate momentului istoric.Cele mai multe aspecte ale conștiinței religioase sunt conservate astăzi într-o formă de abstracție culturală,în arta seculară. Acest proces constituie o serie de transformări istorice, prin care arta a sedus religiosul, i-arăpit prestigiul, înflorind pe baza premiselor spirituale ale acestuia. Arta n-ar fi putut ajunge la stadiul, pe care-lcunoaștem noi astăzi, fără un fond contextual sacru. Tocmai aceste structuri de profil sacru au creat precondițiile1 Concordanță biblică & Dicționar de nume biblice, 2006, Ed. Metanoia, Oradea, pp. 1437, 1468: Abel semnifică „abur, suflare, desăvârșire”,iar Cain, „câștig, avere, proprietate”. 8
 10. 10. THE WORLD OF CAIN am i my brother’S keeper?Starting with a simple names’ signification1 , we can notice that nowadays world is overwhelming Cainean while avery small proportion is Abelic oriented. Cain’s profile is deeply rooted in materiality, being in a sensible resonancewith the gravitation, while the Abel’s ethereal one represents an uninterrupted spiritual ascent, unaffected bythe phisicality of this world. Given the totally different preocupations of the two types, and lack of competition’sobject, we could exclude any conflict motivated by self interest, but not any conflict motivated by hate. Withthe term hate mentioned here, we reached the very neuralgic point of materialistic preocupations, which find noresources to escape from phisicality, shifting instead the guilt to someone else, a scapegoat able to absorb allthe hate, for justifying one’s failure, and performing a sacrificial act with archetypal valences. Within the Caineancontext, the question of retribution is so acute, up to the point of discordance between justice and happiness,so cruelly emphasized by the apparent triumph of the wicked, which brings to light the overwhelming questionof the sense or nonsense of individual existence.After he’s committed fratricide, and his apparent exoneration, Cain becomes the promoter of some artisticactivities, as a reverberation of a spiritual quest meant to compensate the subsequent sentiment of guilt. Inthis way, the arts fulfill one of religion’s fundamental functions which is to bind together ethos and cosmos, thesphere of human action and the sphere of the world. It does not do this by demonstrating that this conjunctionis given in things, nor by demanding that it be produced through human action. Rather it joins ethos and cosmosat the very point of their discordance: in suffering and, more precisely, in unjust suffering. Art does not teach ushow to avoid suffering, or how magically to deny it, or how to dissimulate it under an illusion. But it can teach ushow to accept it, and how to distinguish that specific nuance of suffering, which is assimilated to sacrificial love,elevating at the same time the human spirit.We understand though that no individual or community can create the fusion between cultural event and mean-ing without some existing symbolic tradition with which to express the meaning. That is why keeping the originaland universal themes alive in the collective memory and the formation of a religious consciousness are of highimportance. In a moment of total unity between event and meaning, an individual or community can reactivatethe effort to exist and desire to be to the extent of becoming a source of meaning for the other. The event orperformance in which this happens, could be interpreted as a trace of the Absolute at this historical moment.Most aspects of religious consciousness are preserved by a form of cultural abstraction in secular art. Theprocess is a regular historical change by which art has seduced the religious, abducted its prestige and thrivedon its spiritual assumptions. Art as we know it today could not have occurred without a sacred backdrop.Structures of a sacramental kind created the very preconditions of prestige in secular art and installed certain1 Biblical Names Dictionary, 2006, Ed. Metanoia, Oradea, pp. 1437, 1468: Abel means, ˮsteam, breath, consummateˮ, and Cain, ˮacquisition,fortune, estateˮ. 9
 11. 11. Sunt eu, oare, păzitorul fratelui meu?prestigiului artei seculare, conferindu-i anumite premise inerente. În fapt, arta seculară nu presupune, pur și simplu,renegarea religiei, ci, în primul rând, o abstractizare a sacrului materializată în convertirea anumitor ritualuri –aparent epuizate istoric – într-o formă sintetică și autonomă de spiritualitate denumită artă.De secole, arta a căutat să eludeze rolul socio-etic sau liturgic, pentru a obține acea libertate și autonomie,devenite, astăzi, axiomatice. Statutul abordării sacre din trecut însă nu s-a prescris, el persistă în anumite texturiarhetipale, din care susține informatic esența artei, ca pe un bun de o deosebită semnificație. Componenta sacrăa artei poate fi găsită și în producția seculară, într-o stare latentă, dar este cu atât mai profund încorporată îndefiniția artei, datorită combinației magice dintre farmecul spiritual și caracterul evaziv al filosofiei. Iuliu BĂLĂU 10
 12. 12. am i my brother’S keeper?assumptions within it. Secularization in art does not simply mean abjuring religion. It means abstracting thesacred, and commuting certain rituals to a synthetic and autonomous spirituality which we call art.For centuries, art has been eluding the socio-ethical and liturgical role of one kind or another to achieve thatfreedom and autonomy which are axiomatic in art today. But the sacramental status from the past is notdispensed with: it persists in specific archetypal textures, whence it crucially informs the essence of art asan especially meaningful commodity. Nevertheless, the sacramental component of art lies latent in secularproduction; but it is all the more deeply embedded in the definition of art for its magic combination of spiritualglamour and philosophical evasiveness. Iuliu BĂLĂU 11
 13. 13. Canis Praepediti / Print digital pe hârtie foto / 30 x 45 cm / 2011 Ştefan BĂDULESCU12 N. decembrie 1983, Vatra Dornei, Suceava, Licențiat și absolvent de masterat al Universităţii Aguilar a Biobliotecii publice din New York, SUA / 2010 – ”Street Photography, Straight de Artă şi Design Cluj, Secţia Foto-Video-Prelucrare Computerizată a Imaginii, Doctorand în Photography, Trans-Photography”, conferință și proiecție video împreună cu Mira Marincaș arte vizuale al Universităţii de Artă şi Design Cluj. Membru U.A.P din 2010 / Studii: 1998- și Dorel Găină, Asociația Culturală Artimage, Biblioteca Județeană „Octavian Gogaˮ Cluj / 2002 – Liceul teoretic „Ion Luca“ Vatra Dornei, Suceava, specializare Matematică-Fizică / 2010 – „Să nu ucizi!”, curator Alexandra Titu, Galeria Calina, Timișoara / 2010 – Re-Making 2003-2007 Universitatea de Artă şi Design Cluj, Secţia Foto-Video-Prelucrare Computerizată Insert 1, Filmul în perioada post-media, colocviu internațional, Universitatea Sapientia, Cluj / a Imaginii / 2007-2009 Master la Universitatea de Artă şi Design Cluj, Secţia Foto-Video-Pre- 2010 – „Kaleidoscope 2”, tabără de creație, workshop, expoziție, Centrul Cultural Municipal, lucrare Computerizată a Imaginii / Expoziţii (selecție): 2011 – ”One through another”, proiect Békéscsaba, Ungaria / 2010 – „The Last Book”, Biblioteca Centrală din Zürich, Elveția / 2010 multimedia, Durrington Room, Royal College of Music, Londra, Marea Britanie / 2011 – „Fron- – „Auto-viziune”, Proiect internațional de fotografie, Muzeul Fotografiei din Kecskemét, tiera, fotografie versus transfotografie”, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Galeriile Ungaria / 2008 – „Auto-viziune”, Proiect internațional de fotografie, Muzeul de Artă Cluj, San „Ioan Sima“/ 2011 – „Plieri”, expoziție și workshop de fotografie, Teatrul Gong, Sibiu / 2011 Miguel de Allende, Mexic / 2008 – „The Last Book”, Biblioteca Națională a Argentinei, Buenos – „Festivalul național de epigrame și umor”, Consiliul Județean Alba Iulia, Casa de Cultură Aires, Biblioteca Națională a Spaniei, Madrid / 2008 – „Festivalul Internațional de Fotografie”, Alba Iulia / 2011 – „Festivalul internațional de umor”, Ediția a VI-a, organizat de Asociația Muzeul Național Singapore, Singapore / 2007 – „Chachipe”, Expoziţie foto internaţională cu Culturală „Liviu Rebreanuˮ, Asociația InterART, Centrul Cultural „Liviu Rebreanuˮ, Aiud / 2011 tema: O decadă de sensibilizare asupra culturii rrome, Galeria Centralis, Budapesta, Ungaria – „Salonul anual de artă al UAP Cluj”, Muzeul de Artă Cluj / 2011 – „The Last Book”, Secțiunea / 2006 – „Euro Dreams”, Karynthy Szalon, Budapesta, Ungaria
 14. 14. KiranduloFoto-montaj, print digital / 20 x 30 cm / 2011 nóra-orSolya BÁNHEGYESY 132011-2012: profesoară suplinitoare prin continuitate la Catedra de educaţie plastică, educaţie vizuală şiarhitectură la Şcoala Generală nr. 1 – Gherla; Liceul Teoretic „Petru Maior“, Gherla; Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”,Gherla; Şcoala Generală nr. 1, Dej; Liceul Teoretic „Andrei Mureşanu“, Dej / 2010-2011: profesoară suplinitoarede educaţie plastică, educaţie vizuală şi arhitectură la Şcoala Generală nr. 2, Gherla; Liceul Teoretic „PetruMaior“, Gherla; Liceul Teoretic „Ana Ipătescu“, Gherla / Studii: 2010-2011: Programul de studii Universitarede Master-Foto / 2009 Diplomă de licenţă / 2009 Certificat de absolvire – departamentul pentru pregătireapersonalului didactic, Nivelul I / 2006-2009: Universitatea de Artă şi Design, Cluj, Facultatea de Arte Plastice,Secţia Fotografie-Video Procesare Computerizată a Imaginii / Contact: Str. Între Lacuri nr. 29, 400591, Cluj,România / tel.: 0745209787 / banhegyesy_orsi@yahoo.com
 15. 15. ilie BOCA N. februarie 1937, Botoşani, Suceava / Studii: Institutul de Arte Plastice şi Decorative „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti, 1967, clasa prof. Alexandru Ciucurencu / Expoziţii personale naționale: 1970, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1984, 1989 Bacău / 1970 Botoşani / 1972 Galeriile Apollo, Bucureşti / 1972 Galeriile Tribuna, Cluj- Napoca / 1981 Galeriile Căminul Artei, Bucureşti / 1987 Sala Dalles, Bucureşti / 1987 Galeriile Ştefan Luchian, Botoşani / 1987 Galeriile de Artă UAP, Târgu Mureş / 1988 Galeriile de Artă UAP, Suceava / 1989 Galeriile de Artă UAP, Galeriile Municipale, Muzeul de Artă, Bistriţa / 1989 Galeriile de Artă UAP, Arad / 1989 Galeriile Hellios, Timişoara / 1989 Galeriile de Artă UAP, Zalău / 1989 Muzeul de Artă Contemporană, Galaţi / 1990 Muzeul Bruckental, Sibiu / 1990 Muzeul de Etnografie, Gura Humorului / 1991 Galeriile Radio-Televiziunii din Iaşi / 1991 Muzeul de Artă, Fălticeni / 1992 Galeriile de artă UAP, Brăila / 1992 Galeriile de artă UAP, Lugoj / 1993 Galeriile MAI, Bucureşti / 1993 Însemnări italiene, Piatra Neamţ / 1994 Muzeul de Artă, Vaslui / 1994 Galeriile Calde- ron, Bucureşti / 1995 Muzeul de Artă, Iaşi / 1995 Galeria de Artă, Cluj / 1996 Galeria Alfa, Bacău / 1998 Galeria Etaj 3/4, Bucureşti / 1998 Muzeul de Artă, Oradea / 1999 Galeriile Inspectoratului de Cultură, Bistriţa Năsăud / 1999 Galeria Frezia, Dej / 2000 Galeriile Gheorghe Petraşcu, Tecuci / 2002 Galeriile de Artă UAP, Bacău Galeria de artă Sabina şi Jean Negulescu, Bucureşti Muzeul Naţional Cotroceni / 2003 Muzeul de Istorie, Galeria Proarte, Galeria Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, Piatra Neamţ / 2004 Centru Internaţional de Cultură „George Apostu”, Galeriile Filart, Bacău / 2005 Galeriile Filart, Bacău / 2007 Galeriile de Artă UAP, Bacău / Muzeul de Artă, Bacău / Bacău, Galeriile Alfa / „Ion Frunzetti” / Bucureşti, Galeriile „Veroniki” / Timişoara, Galeria Calina / Galaţi, Muzeul de Artă Contemporană / Iaşi, Galeria Eleusis / Expoziţii personale internaționale: 1974 Accademia di Romania, Roma, Italia / 1978 Kiel, Germania / 1979 Düsseldorf, Germania / 1985 Vieller Conen Gallery, Oberhausen, Germania / 1991 Corint, Grecia / 1991 Galeriile UAP, Chişinău, Republica Moldova / 1992 Galeriile Du manoir, La Chaux-De-Fonds, Elveţia / 1992 Basel, Elveţia / 1993 Basel, Elveţia / 1994 Geldrop, Olanda / 1994 Centrul Internaţional de Artă, Cairo, Egipt / 1998 Centrul Cultural Român, New York, SUA / 1998 Galeria „Passadena”, Basel, Elveţia / 2000 Caligari, Italia / 2003 Bendorf, Germania / 2003 Essen, Germania.Poliptic / PolypticTehnică mixtă pe carton / 170 x 152 cm / 2010 14
 16. 16. mariuS ovidiu BURHANNascut la 14 noiembrie 1977, Vâlcele, Olt, România. MembruUAP din 2002 / Studii: 2009 Doctorand la Facultatea de Arte șiDesign, Universitatea de Vest, Timișoara, Coordonator Prof. Univ.Dr. Alexandra Titu / 2002-2003 Studii Aprofundate, Universitateade Artă „N. Grigorescu“ București, Secția pictură, Prof. Univ.Marin Gherasim / 1997-2002 Academia de Artă „Luceafărul“licenţă Universitatea de Artă „N. Grigorescu”, Secția pictură,Prof. Conf. Dr. Petru Lucaci / 1992-1996 Liceul de Artă, Craiova,Secția pictură monumentală, Prof. Gregorian Rusu / Expoziţii personale selecție:2011 „Prospecţiuni figurale”, Galeria Veroniki Art, Bucureşti, curator: Prof. Univ.Dr. Alexandra Titu / 2011 „Între static şi dinamic”, Galeria Melenia Art, Bucureşti /2011 „Identităţi formale”, Centrul Artelor Vizuale, Bucureşti, curator: Prof. univ. Dr.Alexandra Titu / 2010 „Secvențe de atelier”, Galeria Melenia Art, Bucureşti / 2010„Către formă”, Galeria Irecson, Bucureşti; curator: Prof. univ. Dr. Alexandra Titu /2009 „Schite“, Teatrul Act „Sala de lectură”, Bucureşti / 2007 ”Confluente”, GaleriaGalateea, Bucureşti / 2007 ”Către EROTIC…”, partea B, Galeria Apollo, Bucureşti,curator Raluca Doroftei / 2007 ”Către EROTIC…”, partea A, Galeria Orizont, Bucureşti,curator Raluca Doroftei / 2007 Expoziţie în Foaierul Teatrului Act, Bucureşti / 2006”Între alb și negru”, Galeria Căminul Artei, parter, Bucureşti / 2005 „Fragmente”,Galeria Senso, București, Curatori Raluca Doroftei și Tatiana Radu / 2005 „Femeiaca pretext”, Galeria Atelier 35, Bucureşti / 2005 „Univers dinamic”, Galeria CăminulArtei etaj, Bucureşti / 2004 „Forma ca pretext”, Galeria Atelier 35, Bucureşti / 2004“The first”, Galeria Assemblage, Hotel Mariotte, Bucureşti, curator Sarah Einik/ 1996 Galeria Cromatic, Craiova, curator Gregorian Rusu / 1995 Liceul de Artă,Craiova, curator Gregorian Rusu / Curator expoziții: „Arte în Bucureşti“, CentrulArtelor Vizuale, București / „Painting as Internal Self – Portrait“, Palor Gallery,NJ, SUA / „Metafizica”, artiști plastici: Giacomo Lion și Andrei Georgescu, CentrulArtelor Vizuale, București / „Ateliere deschise”, proiect fotografic: „Corpul”, CentruMetropolitan de Arta, București / „Structuri Arhitecturale”, Instirutul Schiler,București / „Camera 3”, artist plastic Gabriela Rusu, Galeria Atelier 35, București/ „Orașul”, Institutul Schiler, București / Tabără de creație: 2004 Galichnik,Macedonia / Lucrări în colecții particulare din România, Israel, Belgia, Franța,Austria, Canada, Macedonia, Grecia. Lucrare în Muzeul de Artă Contempo-rană, Skopje, Macedonia / Contact: București, str. Justiției, nr. 57B, sector 4,tel. 0722 823 119 / mariusburhan@yahoo.com Fără titlu... / No Title... 15 Ulei pe pânză, 100 x 70 cm / 2011
 17. 17. ConStantin CATARGIU N. septembrie 1954, la Păltinoasa, judeţul Suceava / Studii: 1978 – Absolvent al Institutului de Arte Plastice şi Decorative „Ion Andreescu“ Cluj-Napoca, Secţia grafică / 1980 Membru UAP din România / 1990 Prof. univ. dr. la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte Plastice şi Design / Expoziţii personale: 1978 Foaierul Teatrului Naţional Iaşi / 1987, 1988 Bacău, Iaşi, Suceava / 1979, 1983, 1997, 2004 Galeria Helios, Timişoara / 2005-2006 Expoziţia retrospectivă „Polaritate şi simbol”, Muzeul de Artă Arad / Expoziţii colective: Din 1978 participă la expoziţii de grup şi colective organizate la Cluj-Napoca, Timişoara, Lugoj, Arad, Iaşi, Sibiu, Turnu Severin, Reşiţa, Bucureşti, Braşov, Alba Iulia, Galaţi, Botoşani, Baia Mare şi în străinătate la Offenbach am Main, Dresda, Budapesta, Gera, Berlin, Novi Sad, Mastricht, Szeged, Nyiregyháza, Kisvarda, Szentes / Expoziţii internaţionale: Din 1984 participă la expoziţiile internaţionale anuale, bienale, trienale la: Berlin RDG, Cortona – Italia, Little m 2002 – Vilnius – Lituania, Podgorica – Muntenegru, Cadaques – Spania, Milanovac – Serbia şi Muntenegru, BITOLA – Macedonia, Sarajevo – Bosnia Herţegovina, Cărbunari – Baia Mare, Miniature Print Exhibition „BIMPE“– Vancouver, Iowa – SUA, Lessedra – Sofia – Bulgaria, „GRAPHIUM“– Timişoara, Bienala internaţională de artă contemporană – Arad, Olezh – Grecia, Madrid – Spania, Lodz – Polonia, Arad – România / Premii şi distincţii: 1981 Premiul I la cea de-a 10-a ediţie a Festivalului-concurs VORONEŢIANA / 1984 Lu- crare selectată pentru alcătuirea mapei internaţionale de gravură „JUNGE WELT“ (100 de exemplare) / Tabere de creaţie: 1980 Tabăra internaţională de la Szeged – Ungaria / 1985 Tabăra de creaţie – Cenad / 1986-2011 Tabăra internaţională de creaţie – Mraconia / 1987 Tabăra de creaţie Sibiu / 1988 Tabăra de creaţie – Botoşani, Lugoj / 2000 Tabăra de creaţie – Herculane, Heice – Ungaria / 2001 Tabăra de creaţie – Gărâna / 2002 Tabăra internaţională de pictură şi grafică – Călineşti – Suceava / 2003 Tabăra de creaţie – Putna – Suceava / 2003-2011 Tabăra internaţională de creaţie – Dubova / 2007 Tabăra de creaţie – Vatra Dor- nei, Calacea – Timiş / 2008 Tabăra internaţională de pictură „Danubius”, Gura Văii – Dr. Tr. Severin / 2008 Simpozionul Național de pictură – Ciric – Iaşi / 2009 Tabăra internaţională de pictură „Danubius”, Gura Văii – Dr. Tr. Severin / 2010 Tabăra de internaţională de pictură „Danubius”, Ieşelniţa – Dr. Tr. Severin / Publicaţii: 2005 Cartea Polaritate şi simbol, Editura Hestia, Cosmopolitan Art, Timişoara / 2006 Cartea Fesreastra, ca o carte, Editura Excelsior Art / Hestia, TimişoaraRevelație / RevelationAquatinta Color / 30 x 30 cm / 2011 16
 18. 18. dana CATONAN. în 1967 la Timişoara / Membru UAP / Membru CORPUS/ Studii: 1986-1991 Academia de Arte Vizuale „IonAndreescu”, Cluj-Napoca / Expoziții: 2011 Arad Biennial„Meeting point 2011”/ 2011 Expoziția internațională degrafică mică „The Island of Unwanted Things”, Facultateade Arte și Design Timișoara / 2010 „Peisaj cu Prințese”,expoziție personală de grafică și pictură, Galeria Pygmalion,Timișoara / 2010 KleinKunstGalerie DeGustibus, LeopoldStrasse Nürnberg / 2010 „Semn-Simbol”, Helios, Timișoara / 2010 „Astrele,spaţiul cosmic în artele vizuale”, Facultatea de Desen şi Istoria Artelor, Uni-versitatea din Szeged / 2010 „Semn-Simbol”, Institutul Cultural Român dinBudapesta / 2009 „20 de ani de la Revoluţia Română” comemorată de artiştiiplastici timişoreni, Institutul Cultural Central European, Budapesta / 2009 Salonulartelor vizuale Timişoara, Muzeul de Artă Timişoara / 2009 „In the spotlight”,Galeriile de Artă „Ştefan Luchian”, Botoşani / 2009 „20 de ani de la RevoluţiaRomână comemorată de artiştii plastici timişoreni”, Galeria Helios, Timişoara /2009 „Astrele, spaţiul cosmic în artele vizuale”, Palatul Administrativ Timişoara/ 2009 Studio, Expoziţia cadrelor didactice de la Facultatea de Artă şi Design,Muzeul de Artă, Drobeta Turnu Severin / 2008 „Roşu, roz, violet”, Pictură, LibrăriaCărtureşti, Timişoara / 2008 „Fără punct”, Galeria Helios, Timişoara / 2007Expoziţie personală de pictură, Galeria 28, Timişoara / 2005 Expoziţie personalăde desen, Galeria 28, Timişoara / Contact: Timişoara, Str. Diaconu Coresinr. 28 A, tel. 0723-688094, dana_catona@yahoo.com Despre cădere / About the Fall Acrilic pe pânză / 70 x 80 cm / 2011 17
 19. 19. mihai CHIUARU N. 17 august 1951, în comuna Hangu, Neamț / Studii: Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, Secția artă monumentală; din anul 1981 este membru UAP din România. Din 1974 și până în prezent participă la expoziții ale tineretului, republicane, județene și de grup / Expoziţii personale: 2001 Bucureşti, Galeria Apollo / 2004 Koga City Museum, Japonia / 2006 Galeria „Cupola” Iaşi / 2007 Galeria Calina Timişoara / 2008 Sala Brâncuşi Chişinău / 2008 Centrul de Arte George Aposu Bacău / Premii: 1994 Premiul „Gheorghe Tattarescu”; 1998 Premiul UAP pentru artă religioasă / 1999 Premiul UAP, Republica Moldova / 2001 Premiul Ministerului Culturii din Republica Moldova / 2007 Premiul „Artis”, Filiala Iaşi / 2008 / Premiul UAP Republica Moldova / 2009 Marele Premiu Bienala „Lascăr Vorel” / Contact: www.mihaichiuaru.comJertfa / The SacrificeAcrilic pe pânză / 120 x 152 cm / 2010 18
 20. 20. dana CONSTANTINNăscută în 12 iulie 1962 la Târgu-Mureş / Studii: Institutul deArte Plastice, Facultatea de Arte Plastice şi Decorative „IonAndreescu“ Cluj-Napoca, Specializarea pictură, promoţia 1988Prof. univ. dr. la Facultatea de Arte şi Design, Timişoara. MembrăUAP / Evaluarea activităţii de creaţie artistică: în țară: 8 Expozițiipersonale în galerii specializate; 36 Expoziţii de grup; 40Expoziţii colective; 7 Expoziţii naţionale; 7 Bienale naționale /în strainatate: 26 Participări la expoziţii de grup în străinătate;5 Expoziţii de artă românească (sub patronajul unor min-istere sau fundaţii culturale); 9 Bienale Internaţionale / Premii, distincţii,nominalizări: 1995 Premiul UAP RO, specializarea pictură/sect.tineret / 2009Premiul Special al U.A.P.R. Bistrița Năsăud la Bienala de Artă Plastică „LascărVorel“ Piatra Neamț / 2006 Nominalizare pentru Premiul UAP specializa-rea pictură / 2003 Nominalizare la Bienala Internaţională de miniatură CrnaGora Montenegro / 1994 Nominalizare la Premiul Salonului Anual Timişoara /Simpozioane, apariții, publicații: 14 participări la simpozioane în ţară şi străinătate/ 11 apariţii, publicaţii în dicționare, enciclopedii carți de specialitate / peste 90 deapariţii în publicaţii de presă şi cataloage de expoziţii / Contact: dana_acea@yahoo.com Amprenta / The Handprint Ulei pe pânză /180 x 140 cm / 2007 19
 21. 21. mariana CONSTANTINESCU BILECA N. septembrie 1957 / Expoziții de grup: Expoziție filiala „Unu“, Constanța, Veliko Târnovo, Bulgaria / 2011 „Per art“, program Internațional art, Universitatea Ovidius, Constanța / 2011 Expoziție Palatul Parlamentului, Sala „Brâncuși” / 2011 Salonul de primavară, Galeria „Ion Nicodim”, Constanța / Expoziția „De ce nu?“, Galeria Orizont, București / 2010 Salonul anual, Galeria „Ion Nicodim”, Constanța / 2010 Expoziția „Retro- spective 1”, Galeria Căminul Artei, București / 2010 Expoziția „12 dintre ăștia“, Galeria Orizont, București / 2010 Expoziția „Să nu ucizi!“ Galeria Timco, Timișoara / 2010 Festivalul Internațional de foto și film „Art Aiud 2010” / 2010 „Repere în arta plastică românescă”, Expoziția „Anuala deznădejdiei”, Galeria Simeza, București / 2010 Expoziția „NOI“, Galeria Orizont, București / 2010 „Gânduri și imagini despre fragmentele lumii“ partea a 2-a, Galeria Municipilui București / 2010 „Imagini și gânduri despre fragmentele lumii“, Primăria Cernavodă / 2010 „Documente de artist”, Pavilionul expozițional Mamaia, galeria „Ion Nicodimˮ / 2010 „inima” pretext pentru dialogul artelor, Pavilionul expozițional Mamaia, Galeria Nicodim / Expoziții personale: 2007 „Însemnări de vară“ Galeria President, Mangalia / 2009 Expoziția „Roata”, Muzeul Marinei Române, Constanța / 2011 „Fragmentul ca metaforă urbană“, Galeria „Ion Nicodim”, Contsanța / 2011 „Frânturi de trai” în cadrul evenimentului „Aromânii, povești de ieri și de azi”, „la copac”, București / Premii: 2007 Premiul I la secțiunea instalație „Artensive 2007” / 2006 Premui I la Concursul Național de pictură „Vaspasian Lungu”, Brăila / Contact: Str. Lacului nr. 9, Constanța, România, tel. 0753/310.611, mconst2007@yahoo.com Hardy Chauncey Acrilic pe pânză / 80 x 100 / 201120
 22. 22. delia CORBANN. 1969, Timişoara / Studii: Facultatea de Arte Plastice Timişoara, secţiasculptură / Expoziţii personale: 2000 – FRUCT OPRIT, Galeria Helios,Timişoara / 2001 – ÎNSEMNE, Galeria Helios, Timişoara / 2003 POSTUL,Galeria Helios, Timişoara / 2007 „Trasee spre timpul sacru”, Galeria Helios,Timişoara / 2008 „Transcendenţe”, Palatul Administrativ Timişoara/ 2010 „Sculptura azi. 4 discursuri”, Galeria Delta Arad, Arad / 2011„Predoslovie” / Galleria 28, Timișoara / Premii: 2007 Marele premiu alSalonului anual al artelor vizuale, filiala Timişoara a Uniunii ArtiştilorPlastici din România / 2011 Menţiune specială pentru sculptură laBienala „Meeting Point”, Arad / Expoziţii de grup (selecţie): 1998, 2000, 2002, 2004Bienala de sculptură mică, Galeria Delta, Arad / 1998-2001, 2003-2009 Salonul de Iarnă,Timişoara / 2007-2011 Salonul Liceului de Arte Plastice, Timişoara, Galeria Helios / 2001Simpozionul „Actualitatea paradigmei Brâncuşi”, Galeria Triade, Timişoara / 2004 Expoziţieaniversară „Lumina“ Timişoara, Szeged / 2005 Expoziţia „Lumea formelor”, Budapesta/ 2007 Expoziţie aniversară „Brâncuşi“ Budapesta, Szeged, Timişoara / 2007 Expoziţie degrup „Confirmări”, Galeria Helios, Timişoara / 2007, 2009, 2011 Bienala Internaţionalăde Artă de la Arad „Meeting Point“/ 2008 Expoziţie aniversară itinerantă „Orient Expres125”, Budapesta / 2008 Expoziţie itinerantă de artă contemporană românească în Spania(Madrid, Sevilla și Barcelona) / 2008 Expoziţie tematică itinerantă „Sânzienele“ Budapesta,Esztergom / 2009 „De magister. In memoriam Peter Jecza”, Galeria Helios, Timişoara /2010 Expoziţia „Să nu ucizi!”, Galeria TIMCO, Timişoara / 2010, 2011 Expoziţia „Artă şisacralitate”, Galeriile de artă Focşani / 2010 Expoziţia „Darul cerului”, Galeria Helios,Timişoara / 2011 Expoziţia „Dialog cu sacrul”, Iaşi / 2011 Expoziţia „Sinteze contemporane”,Palatul Parlamentului / 2011 Bienala de plastică mică „Vârsta de bronz”, Muzeul de ArtăCluj-Napoca / Contact: deliacorban@yahoo.com Cina / The Supper / Tehnică mixtă / 41 x 41 x 10 cm / 2011 Prapori / Church Banners / Desen / 125 x 120 cm / 2011 21
 23. 23. Parcurs / Route Desen / 90 x 220 cm / 2009 vlad CORBAN22 N. septembrie 1967, Timişoara / Din 1998 membru UAP filiala Timişoara / Din Palatul Administrativ Timişoara / 2009 Expoziţie tematică de grup „Absurdul în 2010 vicepreşedinte UAP filiala Timişoara / Studii: Facultatea de Arte Plastice artele vizuale”, Institutul Cultural Român din Budapesta, Timişoara, Szeged / Timişoara / Expoziţii personale: 2000 FRUCT OPRIT, Galeria Helios, Timişoara / 2009, 2011 Bienala internaţională de artă „Meeting Point”, Arad / 2009 „20 de 2001 „Personaje. Stări. Atitudini”, Galeria Helios, Timişoara / 2002 Austria / 2007 ani de la Revoluţia română comemorată de artişti plastici timişoreni”, Timişoara „Trasee spre timpul sacru”, Galeria Helios, Timişoara / 2008 „Punctul”, Palatul / 2010 „Astrele, spaţiul cosmic în artele vizuale”, Palatul Administrativ Timişoara Administrativ Timişoara / 2011 „Desene”, Galleria 28 Timişoara / Expoziţii de – Szeged / 2010 „Apa şi turbina”, Palatul Administrativ Timişoara / 2010 „Să nu grup: 1997, 1998 Expoziţia anuală de artă plastică, Muzeul Montan Reşiţa / 2000 ucizi!”, Galeria TIMCO, Timişoara / 2010 „Darul cerului”, Galeria Helios, Timişoara Expoziţia de la Centrul Cultural Român din New York / Salonul anual de artă / Tabere: 2004, 2005 Tabăra de creaţie Gărâna / Tabăra de pastel urban, Fundaţia plastică, Timişoara, ediţiile 1997-2001, 2003-2010 / 1997-2003 Bienala de desen, Rubin, Timişoara, ediţia 2010 / 2011 Tabăra Rubin-Dubova ediţia VI / 2011 PAO Galeria Delta, Arad / 2004 Expoziţie aniversară „Luminaˮ, Timişoara – Szeged Atelier experimental la Potoc / 2010 Curator al expoziţiei „Darul cerului”, Galeria / 2006 Expoziţie de grup Muzeul Catedralei Mitropolitane Timişoara / 2006 Helios, Timişoara / Contact: Timişoara, str. P. Ungureanu, nr. 23, vladcorban@ Expoziţia „Maternitatea, izvorul vieţii”, Muzeul de Artă Timişoara / 2008 „Orient yahoo.com / tel.: 0723832719 Expres 125”, Budapesta / 2008 „Calea”, Timişoara / 2008 „Visul unei nopţi de vară“, Centrul Cultural Român din Budapesta / 2008 „Mentorul, maestrul meu”,
 24. 24. Chicago vs. Tassili Serie de 4 lucrări, mixed-media pe hârtie / 20x15 cm / 2010 diana DRĂGAN CHIRILĂ 23N. aprilie 1977, Cluj-Napoca / Studii: Doctor în arte vizuale, asistent universitar de Film Transilvania TIFF, Cluj-Napoca / 2006 „Ceci n’est pas une pipe”, Expoziţiela Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca, secţia Foto-Video-Procesare de grafică, graphic-design, foto – Festivalul Europa Artium, Cluj-Napoca / 2006Computerizată a Imaginii, membru în Uniunea Artiştilor Plastici, Secţia „Plumb”, Expoziţie foto-instalaţie, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca / 2004 ExpoziţiaMultimedia, filiala Cluj-Napoca, România / Expoziţii personale: 2011 „3 ways”, tinerilor artişti – UAP, Galeria Galateea, Bucureşti / 2004 Festivalul Internaţionalexpoziţie de fotografie, grafică, Galeria Insomnia, Cluj-Napoca / 2010 „Anima de Film al Artelor Plastice, Szolnok, Ungaria / 2001, 2003 Bienala InternaţionalăCity”, Expoziţie de fotografie, grafică, animaţie, cu ocazia susţinerii publice a de Grafica Mică, Cluj-Napoca / 2001 „Zbor de nisip”– expoziţie de absolvire UAD,tezei de doctorat, Galeria Mare, Casa Matei, UAD, Cluj/ 2008 „Imagini din lumea video, Cluj-Napoca / 2001, 2000 „Unimovie”– Festivalul Internaţional Universitarmea”, Expoziţie de grafică, Zalău / 2007 „Priviri”, Expoziţie de fotografie, Centrul de Film Scurt, Pescara, Italia, Finalist la secţiunea „Computer animation“/ 2000Cultural Român, Viena, Austria / Manifestări artistice naționale și internaţionale: ”European Media Art Festival”– Festivalul Internaţional de Film, Osnabrück,2011 „Pictura – Neopictura”, expoziţie de neopictură, Găină Dorel şi invitaţii săi, Germania / 1999 Premiu: „Cel mai bun atelier de film scurt” la FestivalulMuzeul de Artă, Satu Mare / 2007-2010 Expoziţia judeţeană de artă plastică şi Internaţional Universitar de Film „Érintő”, Pilliscsaba, Ungaria / 1999 „tele[o]”,decorativă, UAP, filiala Cluj-Napoca, Muzeul da Artă, Cluj-Napoca / 2008 „Povești Festivalul Internaţional Universitar de Film Festival, Nantes, Franța / Contact:de pluș” Remake, manifest și proiect, Expoziție de concept-art, Teatrul pentru Str. Snagov nr. 3, ap. 10, 400420 Cluj-Napoca, tel.: 0745-518248Copii și Tineret Gong, Sibiu / 2007 Expoziţie de fotografie, Festivalul Internaţional
 25. 25. Mesaj / Message Carte obiect, tehnică mixtă / A5 / 2011 ȘERBANA DRĂGOESCU24 N. iulie 1943, Craiova/Studii: 1963-1969, Institutul de Arte Plastice „Nicolae cu Radu Drăgoescu şi Aida Petrarian/2003 „Labirint”, Galeria „Sabina şi Jean Grigorescu”, Bucureşti, Profesori: Emilia Niculescu şi Georgeta Paturca-Vasiliu / Negoescu”, Bucureşti / 2004 „Punctul şi Erezii plastice”, Muzeul de Artă, Constanţa Expoziţii internaţionale: 1968-2008 Spania, Austria, Polonia, Japonia, Ungaria, / 2004 „Să ne jucăm cu Şerbana”, Biblioteca „Ion Creangă”, Bucureşti / Expoziţii Iugoslavia, Cehia, Germania, Marea Britanie, Rusia, Suedia, Grecia, Slovacia, colective în ţară: 1969-2008 colective, municipale, republicane, omagiale, Bulgaria, Croaţia, Finlanda, Suedia, Elveţia, Canada, Italia, Franţa, Belgia, Portugalia, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi. Distincţii: 1977 Diplomă de Onoare la Cvadrienala de SUA, Brazilia, Olanda / Expoziţii personale: 1969 Ateneul Tineretului, Bucureşti / artă decorativă, Erfurt / 1979 Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din România pentru 1971 Sala „Kalinderu”, Bucureşti / 1973 Galeriile de Artă Oradea, Galeriile de Artă Artă decorativă / 2006 Marele Premiu Saloanele Moldovei Chișinău / 2011 Salonul „Apollo“ cu Rodica Stanca Pamfil şi François Pamfil / Bucureşti, Galeria de Artă Naţional de Miniaturi Textile, Sala Orizont București și Salonul Naţional de Tapiserie „Kavaletten”, Upsala / 1974, Galeria „Galateea”, Bucureşti / 1976 Centrul de Sala Orizont, București / Contact: Strada Turbinei 24, București, Sector 2, Of. P. 30, Biomedicină al Universităţii din Upsala / 1978 Galeria „Orizont“ cu Radu Drăgoescu, România, tel. 0212 306 585 Bucureşti / 1978-1979 „Moda”, Galeria „Galateea“cu Leontina Mailatescu şi Viorica Mihăescu / 1981-1982 „Spirala”, Muzeul de Artă al României, Bucureşti, itinerată la Muzeul de Artă Contemporană Galaţi şi Muzeul de Artă Constanţa / 1987 „Trepte”, Muzeul de Artă al României, Bucureşti / 2000 „Punctul şi Erezii plastice”, Casa Americii Latine, Bucureşti / 2001 „Trei generaţii”, Muzeul „George Mihail”, Craiova,
 26. 26. Suzana FÂNTÂNARIUNăscută în 15 septembrie 1947, Baia/Fălticeni, Suceava. Absolventă aInstitutului de Arte Plastice „Ioan Andreescu“ Cluj-Napoca. Profesoruniv. dr. la Facultatea de Arte şi Design, Universitatea de Vest, Timişoara.Doctor în arte vizuale. Coordonator de doctorate. Membră a Societăţiiinternaţionale de gravură SMTG, Cracovia, Polonia. Expoziții (selecție):50 de expoziţii personale în ţară şi străinătate: Roma, Italia; Mödling,Klagenfurt, Austria; Wassenaar, Utrecht, Olanda; Budapesta, Sopron,Ungaria; Paris, Franţa; Sharjah, U.A.E; Bucureşti, Timişoara, Craiova,Lugoj, Iaşi, Fălticeni etc. / Bienale şi trienale internaţionale de gravură (selecţie): Banska-Bistrica, Cehoslovacia; Freiburg și Berlin, Germania; Elveţia, Winterthur; Bharat-Bhavan,India; Paris, Chamalières, Saint-Quentin şi Saint-Maur, Franţa; Cracovia, Wroclaw, Katowice,Torun, Jelenia Gora, Polonia; Varna și Gabrovo, Bulgaria; Torino, Italia; Maastricht, Olanda;Belgrad-Jugoslavia; Ljublijana, Slovenia; Tokyo, Kochi şi Yokohama, Japonia; Ibiza și Caixa-Ourense, Spania; Seoul, Koreea; Sharjah şi Dubai, U.A.E.; Budapesta, Györ şi Miskolc, Ungaria;Kuala-Lumpur, Malaysia; Trois-Rivieres, Quebec, Canada; Cairo, Egipt; Beijing, Qingdao șiGuanlan, China; Graz, Austria; Gornji Milanovac, Serbia şi Muntenegru; Bitola, Macedonia;Falu, Suedia; Cacak, Serbia / Premii internaţionale (selecţie): 1982 Premiul „Ex-Equo”,Banska-Bistrica, Cehoslovacia; 1992 Premiul I, Paris, Franţa; 1985 Bursă de studii, Academiadi România, Roma, Italia; 1993 Premiul II, Maastricht, Olanda; 1997 Premiul I, Sharjah,U.A.E.; 1998 Medalia de Argint, Beijing, China; 1999 Premiul de achiziţie, Trois Rivières,Quebec, Canada; 2000 Premiul Asociaţiei Artiştilor din Boemia de Sud, Ceke Budejovice,Republica Cehă; 2003 Premiul de Excelenţă, Beijing, China; 2003 Premiul I Gornji Milanovac,Serbia şi Muntenegru; 1985 Bursa „Constantin Brâncuşi”, Cite Internațional des Arts,Paris, 2006 / Premii naţionale: (selecţie) 1976 Premiul I, Bucureşti; 1980 Marele Premiu„Voroneţiana”, Suceava; 1998 şi 2000 Premiul „Catul Bogdan”, Arad; 1999 Premiul UniuniiArtiştilor Plastici; 2000 Ordinul Naţional „Pentru Merit“ în grad de „Cavaler”, Bucureşti;1997 Diplomă de onoare, Academia de Arte Vizuale, Cluj-Napoca; 2004 Premiul Revistei„Ramuri”, Craiova; 2006 Diplomă de Excelenţă, Primăria Timişoara; 2007 Nominalizare,Premiul Naţional Ministerul Culturii; 2009 Diplomă de excelenţă „Nobilis Ancilla Collorumet Visionum”, Universitatea de Vest, Timişoara; Premiul „Pro Cultura Timișiensis”, ConsiliulJudețean Timiș, 2009, Marele Premiu „Primus inter Pares”, Salonul anual de artă, Timișoara,2009 / Contact: Str. Gh. Lazăr nr.4, ap. 12, Timişoara, tel.: 0741482815, fantanariu@yahoo.com, http://geocentral.net/suzana Ochii Tăi (Ochii Monei Lisa) / Your Eyes (The Eyes of Mona Lisa) / Obiect lemn, sticlă, metal / 2011 Ruga mâinilor către pământ / The Prayer of the Hands to the Earth / Obiect lemn, hartie, acril / 185x60x5 cm / 2011 25
 27. 27. Sunt eu, oare, păzitorul fratelui meu? / Am I My Brother’s Keeper? / Fotografie, print digital / 50 x 70 cm / 2011 dorel GĂINĂ Scenariu de faptă / Fact Scenario / Instalație / 50 x 200 x 50 cm / 2011 eum iuletarf lurotizap erao ue tnus / repeek s’rehtorb ym i ma / Print digital / 50 x 70 cm / 201126 N. februarie 1953, Oradea / Expoziții personale (selecție): 2009 desen, „12 cai năzdrăvani”, Insomnia, Cluj-Napoca / 2007 „Imago Mundi”, Galeria Hag, București / 2007 „Neopictura”, Cafe del Sol, Sibiu / 1992 „Condiția zborului”, de Artă Cluj / 2005 „Meninele”, Europa Artium, Galeria Mare UAP Cluj / 2007 Centrul de Cultură Beretjuyfalu, Ungaria / Expoziții de grup (selecție): „Memoire, histoire, et strategie”, Crest du Drome, La Tour du Crest, Franța / 2001 – 2011 „Ceața – Fog – Brouillard”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca / 2010 Păsări „7 artiști din Transilvania”, The Internațional Ceramics Center, Kecskemet, Ungaria urbane, Centrul Cultural Francez Cluj / 2010 „Maskcolectiv” – Expoziţie de / 1996 Bienala de Gravură, Liubjiana, Slovenia / 1994 – Bienala de la Sao Paolo, Sao fotografie în cadrul Festivalului Le Printemps des Cafes, inţiat de Centrul Cultural Paolo, Brazilia / Uniunea Artiștilor Plastici din România, Asociația Artiștilor Fotografi Francez, Galeriile Fortuna, Cluj-Napoca / 2009 „Keep în touch”, Cafe Bulgakov, din România, Art în Situ, Franța / Contact: Tel.: +4-0723-670.388, dorel_gaina@ Cluj-Napoca / 2008 „Neo Real“ Expoziția cadrelor didactice ale UAD Cluj-Napoca, yahoo.com în cadrul celei de a VII-a ediții a Academiei de toamnă „Europa Artium”, Muzeul de Artă Cluj / 2007 „Prezent”, Europa Artium, Muzeul de Artă Cluj / 2007 „Eclectique ─ Transfer”, Galeria UAP Timișoara, Muzeul de Artă Satu Mare / 2007 „Euro Dreams 2”, Muzeul de Artă Cluj / 2006 „Hand Made”, Europa Artium, Muzeul
 28. 28. Coloana albă a iertării / The White Column of Absolution / Tehnică mixtă pe pânză / 70 x 60 cm / 2011 Marin GHERASIM 27Premii: 1977 Premiul pentru pictură acordat de Uniunea Artiștilor Plastici / 1981 PremiulCaravaggio, Roma / 1986 Premiul revistei Arta, acordat pentru Expoziția retrospectivă dela Sălile Dalles / 1986 Premiul Ion Andreescu al Academiei Române pentru Expoziția de laSălile Dallles / 1988 Marele Premiu la Trienala de la Sofia / 1993 Marele Premiu acordat deMinisterul Culturii din Chișinău la Saloanele Moldovei, Bacău / 1995 Marele Premiu acordatde Primăria Capitalei la Salonul de Pictură și Sculptură al Municipiului București / 2000Premiul „Mihai Grecu” oferit de Ministerul Culturii din Chișinău / 2000 I se decernează OrdinulNațional Steaua României în grad de ofițer / 2001 Premiul pentru pictură la Salonul MunicipalBucurești / 2002 Marele Premiu al Uniunii Artiștilor Plastici acordat pentru întreaga activitate /2005 Premiul Ministerului Culturii din Republica Moldova la Saloanele Moldovei / 2006 Medaliade argint pentru pictură obținută la Salonul de Artă de la Grand Palais, Paris / 2007 MarelePremiu, Bienala Internațională de la Arad / 2008 I se decernează Ordinul Național SteauaRomâniei în grad de Comandor / 2008 Diploma și premiul de excelență „George Apostu”, Bacău.
 29. 29. rodiCa GHERGHINOIU Studentă – Facultatea de Arte Plastice Decorative și Design Galați, specializarea pictură / 1999-2002 Școala Populară de Arte Focșani, clasa de pictură, sub îndrumarea prof. dr. Liviu Nedelcu / Premii: 2007 Premiul al III-lea la Concursul Internațional de Pictură și Grafică „Vespasian Lungu”, Brăila / 2008 Premiul al II-lea Concursul Național de Arte Vizuale „Nicolae Mantu”, Galați / Expoziții de grup: 2010 Galeriile de Artă Brăila / 2010 Tehnicile Gravurii, Cafeneaua Mond’Art Galați / 2011 Instalație, gruparea Athanor în cadrul proiectului de Artă Urbană Galați / 2011 Galeriile de Artă Focșani / 2011 Saloanele Moldovei din Bacău și Chișinău Degradare / Degradation Ulei pe carton / 50 x 70 cm / 201128
 30. 30. viCtor GINGIUStudii: 2009 Doctor, domeniul Arte vizuale / 2003-2005 Master,Facultatea de Arte, Timişoara, Secţia „Textile, Fluiditate, Flexibilitate,Comunicare” / 2009-prezent Asistent Universitar, Facultatea de Arte,Timişoara, Secţia textile / Expoziţii naționale-internaţionale: 2001,2010 Salonul anual Timişoara, Muzeul de Artă, Consiliul Judeţean,Timişoara / 2001, 2002, 2009, 2010 Salonul de Iarnă GaleriaApollodor, Muzeul de Artă, Dr. Tr. Severin / 2004 Salonul Interna-ţional de gravură mică „Graphium”, Muzeul de Artă, Timişoara /2006 „Noul val timișorean”, Muzeul „Corvin János”, Gyula / 2007 „Design-24“ Szeged,Ungaria / 2008 „Simbolical comunicaţion”, expoziţie periodică internaţională degrafică mică organizată de Catedra de design a Facultăţii de Arte şi Design dinTimişoara / 2009 Bienala Internațională a artelor plastice, Arad, Muzeul de Artă Arad/ 2009 „Absurdul în artele vizuale”, Institutul Cultural Român din Szeged, Ungaria /Epoziţii personale: 1996 Expoziţie de pictură, Galeria Apollodor, Dr. Tr. Severin / 2003„De la peisaj la compoziţie”, Muzeul de Artă, Dr. Tr. Severin / 2006 „40 de ipostaze aleunei realităţi imaginare” Muzeul de Artă Braşov / 2006 „Atelier ‘05”, Muzeul de Artă Dr.Tr. Severin / „Incursiuni în posibil şi imaginar”, Galeria Mansarda, Facultatea de Arte şiDesign, Timişoara / 2009 „Despre necontenita fantazare” Galeria Cărtureşti, Iulius Mall,Timișoara / 2009 Expoziţie personală de imprimeuri în cadrul festivalului Street Delivery,strada Mercy, Timişoara / 2011 „Care sunt lucrurile cu adevărat importante?”, Muzeulde Artă Dr. Tr. Severin / 2011 „Antroposofisme”, Galeria Helios, Timişoara / Contact: tel.0752 431 066, victorpic3@yahoo.com Eu văd doar oameni care zbiară / All I See is Yelling People Tehnică mixtă - print pe pânză / 96 x 126 cm / 2011 29
 31. 31. 30 tiberiu N. octombrie 1957, Lugoj / Studii: Liceul de Arte Plastice, Timişoara / Facultatea de Arte Plastice Timişoara / Cursuri masterclass cu Luciano Fabro în Maastricht / Performance: Îngerul meu / My Angel Tehnică mixtă / 200 x 210 cm / 2011 GIUCĂ 1991 „16 steaguri” Timişoara / 1991 „Contacte“ Timişoara / 1991 „Linia” Timişoara / 1991 „Marină” Costineşti / 1995 „Voci”, Delphi, Grecia / 1995 „Est-e Vest-e”, „Zona Europa de Est”, Timişoara / Expoziţii colective: 1991 „Stare fără titlu“ Timişoara / 1993 „Europe-Toi”, Nimes, Franţa / 1993 „Helion“ Timişoara / 1993 Bienala Academiilor Europene de Artă Maastricht / 1993 Salonul de Iarnă, Timişoara / 1994 „Lacustra“ Galeria Vega / 1995 „Corpul Uman”, Braşov / 1995 Salonul Naţional de Gravură, Timişoara / „Cartografica”, 1996, Muzeul de Artă, Timişoara / 2010 Salonul de Iarnă, Timişoara / Expoziţii personale: 1993 „Desene cu mâna dreaptă”, Timişoara / 1994 „Insomnii Europene”, Leyden, Olanda / Tabere: 2009 Tabăra „Pastel Urban” ediţia II, Timişoara / 2010 Tabăra Rubin, Dubova, ediţia V / 2010 Tabăra „Pastel Urban” ediţia III / 2011 Tabăra Rubin, Dubova ediţia VI / 2011 PAO Atelier experimental la Potoc / Din 1997 scenograf la TVR Timişoara / Contact: str. S. Bărnuţiu 67/22, Timişoara, tel. + 40 729 138 333
 32. 32. Instincte primitive / Primitive Instincts Print pe hârtie fotografică / 50 x 50 cm / 2010 lavinia-roxana GRAMA 31N. octombrie 1987 / Studii: 2010 Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, MasterFotografie-Videoprocesarea computerizată a imaginii / 2007-2010 Universitatea de Teatrul Gong, Cluj-Napoca / 2009 Prezentare la Festivalul Internaţional Studenţesc,Artă și Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte Plastice, Secţia Foto-Video-Procesare FFest, scurt-metraj „The Wake Up Call“ / 2009 Prezentare la Festivalul de Umor, Aiud,Computerizată a Imaginii / 2007-2010 Programul de studii psihopedagogice – nivel I cu animaţia „Fitze de Dorobanţi“ / 2009 Prezentare la Tiff, scurt-metraj „Pulse“ / 2008/ Expoziţii de grup: 2011 „Frontiera”, fotografie versus transfotografie, Muzeul Prezentare la Festivalul de Film Muuuvi, Lăzarea; Festivalul de Film 7Arte, CălăraşiJudeţean de Istorie şi Artă, Zalău; Galeriile „Ioan Sima”, Zalău / 2011 Expoziţia scurt- metraj „The Wake Up Call“ / 2008 Participare cu expoziţie Visages, portreteInternaţională a concursului de fotografie umoristică, Centrul Cultural „L. Rebreanu”, din Cluj, Bulevardul Eroilor / 2008 „Clujul contemporan şi istoric”, secţia foto-video,Aiud / 2010 „Instincte primare”, Expo Transilvania, lucrare de licență, Cluj-Napoca Zorki Caffe, Cluj-Napoca / 2007 „5 Stări ale imaginarului”, secţia foto-video, Teatrul/ 2010 „EU. RO. Conform”, Insomnia, Cluj-Napoca / 2010 „Zâmbete”, Teatrul Gong, Gong, Sibiu / Participări simpozioane, conferinţe şi workshopuri: 2010 workshopCluj-Napoca / 2009 „Frumusețea durează”, București / 2009 „Dracula The Clown”, Lia&Perjovschi, Cluj-Napoca 2010, U Campus, tvr3 / 2010, 2009 workshop deTeatrul Națonal, Cluj-Napoca și Teatrul Național, Târgu Mureş / 2009 „Photo Vechia”, fotografie, secţia foto-video, Beliş / 2008 workshop de fotografie, Festivalul deexpoziţie de text şi imagine, Casa de Cultură a Studenţilor, Cluj-Napoca, Galeria 7+, Teatru de Cameră şi Underground Arad / Contact: Str. Nucet nr. 14, bl. 566, ap. 10,Turda, Muzeul de Artă, Satu Mare, Muzeul de Artă Ioan Sima, Zalău / 2009 – Expoziţia 310311 România / tel.: 0743836005 waggish_aidi@yahoo.com / lavinia_grama@concursului de fotografie „100 de zâmbete”, holul Casei de Cultură, Cluj-Napoca, yahoo.ro / http://jpgmag.com/people/Lavinia
 33. 33. Între frați / Between Brothers / Fotocolaj, print digital / 38x28 cm / 2011 ana-maria HULUBAN32 N. octombrie 1987 / Studii: 2010 Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca Turnul Croitorilor Cluj-Napoca / 2010 „Unde“şi „Miopie” (video de prezentare) la Programul de studii universitare de master Secţia Foto-Video-Procesare ArcheTime New York (archetime.net) / 2010 Workshop „Herbologies. Foraging Computerizată a Imaginii / 2007-2010 Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca Networks“ în cadrul ISEA2010 RUHR / 2009 „Miopie“ (video de prezentare) inclusă Facultatea de Arte Plastice, Secţia Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii pe dvd-ul AVmotional09 / 2009 „Scara lui Ivan“şi „Why Czech Republic?“ incluse în survey-ul „Incotro08” www.incotro.org / 2008 Participare performance de Aram / 2009 Dokuz Eylul Universitesi Izmir, Secţia Fotografie, Turcia (Erasmus) / 2008 Mekhitarian, Galeria Casa Matei, Cluj-Napoca / 2008 „Visages“ Expoziţie de grup Brno Vut, Facultatea de Arte Plastice Secţia video, Cehia (Ceepus) / 2006-2007 de fotografie organizată de Centrul Cultural Francez Cluj-Napoca / 2007 „Iron Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Facultatea de Arte decorative şi Irony“ Expoziţie de grup de mixed-media, Galeria Laterallia Cluj-Napoca / 2007 Design, specializarea Design Vestimentar / 2002-2006 Colegiul Naţional „Mihai participare workshop și performance organizate de Claudia Robles: „Interac- Eminescu” Oradea / 2011 Expoziție de grup „TAA_EBienale la Peretele Alb‟, tivity în visual arts. Max Jitter programming“/ 2007 activitate fotoreporter – AnnArt Gallery (annartgallery.ro), București / 2011 Expoziție de grup EBienale, Transylvania Jazz Festival, Cluj-Napoca / Contact: Str Gh. Dima nr. 39 A, Cluj- Sala Palatului, București / 2011 Expoziție de grup de fotografie și transfoto- Napoca, COD 400342, România, tel.: 0751829393, anamariahuluban@gmail.com / grafie „Frontiera“ Muzeul de Artă și Istorie Zalău, Galeriile „Ioan Sima” / 2011 anamariahuluban.com; anamariahuluban.blogspot.com „MIOPIE“ și „Timpuri“ incluse în nr. 19 al revistei de artă contemporană Puncte Punct Puncte, ediție digitală, DVD „Spațiul real vs. Spațiul Virtual – Modalități de arhivare a imaginii“/ 2010 „Temps d’école d’images“ – Expoziţie video de grup,
 34. 34. Trăire II / Life Experience II / Tehnică mixtă pe pânză / 100 x 80 cm / 2011 adriana LUCACIU 33N. martie 1965, Lugoj / Studii: Academia Naţională de Artă, Bucureşti, promoţia 1992, 2005, Timişoara, Şi când nu pictez, pictez, „Paralela 45”, Supliment cultural al RenaşteriiSecţia grafică, absolventă a Liceului de Arte „Ion Vidu” Timișoara, promoția 1982, prof. bănăţene, 04.4.2006 / Grafică şi ilustraţie de carte: 20 de volume publicate / Premii: 1987univ. dr. la Facultatea de Arte şi Design din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara / Membră Premiul pentru cea mai bună ilustraţie de carte pentru copii, Bucureşti / 1992 PremiulUAPR şi a Asociaţiei Filiala UAP Timişoara din 1993 / 2008-prezent Decan al Facultăţii de republican pentru cea mai bună ilustratie de carte, Salonul de carte Cluj / 1995 PremiulArte şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara / 2002-2004 Vicepreşedinta UAP pentru tineret / 1995 Premiul Bancorex / 2002 Premiul de Excelenţă pentru activităţia Asociaţiei Filiala UAP Timişoara / 2005 Titlul de doctor în Arte vizuale cu teza Forme de culturale, Austrian Airlines / Nominalizări: 2009 Bienala Naţională de Artă Plastică, Piatraexpresie ale desenului în arta secolului XX / Expoziţii personale: 11 în ţară şi 4 în srăinătate Neamţ / Burse: 1993 Bursa Fundaţiei „Heinrich Böll“, Germania / 1994 Bursa Guvernului/ Participări la expoziţii de grup, colective, internaţionale: 75 în ţară şi 50 în străinătate italian, Roma / Participări la 16 tabere de creaţie şi simpozioane în România, Turcia,/ Cărţi publicate: Album monografic Simion Lucaciu, volum îngrijit şi text, Ed. Interart Germania, SUA / curator de expoziţii la peste 25 de evenimente culturale / lucrări înTriade, Ed. Brumar, 2003, Timişoara / Cartea ca obiect de artă-recuperări postmoderne, patrimoniul unor instituţii publice din ţară şi străinătate: Muzeul Tama Art Universityediţie îngrijită şi text, Ed. Brumar, Timişoara, 2005 / Forme de expresie ale desenului în Tokyo, Japonia; Muzeul Civic Brunico, Italia; Muzeul Naval, Istanbul, Turcia / Muzeul dearta secolului XX, Ed. Brumar, Timişoara, 2006 / Desenul. Repere teoretice şi practice, Ed. Artă, Arad; Centrul de Artă Contemporană, PiARTWORKS, Istanbul (4 lucrări) / Lucrări înBrumar Timişoara, 2007 / Articole publicate: Cartea ca obiect de artă, „Paralela 45”, nr. colecţii particulare din: România, Germania, SUA, Anglia, Israel, Japonia, Franţa, Elveţia,3751/ 04.6.2002, Redefiniri ale vizibilului, expoziţia Carol David, „Renaşterea bănăţeană” Olanda / Contact: +40 751 252539, +40 356 401344, lucaciu.adriana@gmail.com / www.nr. 3753/ 06.6.2002, Simion Lucaciu şi rostirea culorilor, Revista „Orizont”, nr. 4/20 aprilie adrianalucaciu.webs.com / Str. Gh. Lazar 27, ap 41, 300343 Timișoara, România
 35. 35. Seria Păzitorul fratelui meu - sunt eu oare? The series My Brother’s Keeper - am I? Fotografie, print digital / 40 x 100 cm / 2011 mira MARINCAŞ34 Studii: Doctorand la Universitatea de Artă şi Design Cluj, Coordonator Ştiinţific Prof. „George Enescu”, curator Ilinca Schileru / 2009 „Branching out”, Town Hall Gallery, Univ. Dr. Florin Maxa MA, promoţia 2009, Universitatea de Artă şi Design Cluj, Secţia Oxford, Anglia / „Art în Arboretum”, Harcourt Arboretum, Oxford, Anglia / „Inter-Art grafică, Universitatea de Artă şi Design Cluj, promoţia 2007; Secţia Foto-Video-Proce- Internațional Exhibition”, Galeria Time, Viena, Austria / 2008 „Auto-Viziune” (Seeing sare computerizată a Imaginii Liceul de Arte „Aurel Popp“ Satu-Mare, promoţia 2003 Yourself), Expoziţie internaţională de fotografie, Muzeul de Artă Cluj-Napoca / 2009 / Expoziţii personale: 2011 „Ilizibil”, Galeria Visual Kontakt, Oradea / „Orange Acces”, Casa cu Cerb, Sighişoara / „La Terre comme temoin”, La Roche sur Grane-Drome, în cadrul „Gala traficantului de cultură internațional”, curator Sebastian Barbalan Franţa; Maison des Arts Plastiques Rhone-Alpes, Lyon, Franţa / „Guiseppe Garibaldi… (initiator GTCI), Oradea / 2010 „RoadConform”, Muzeul de Artă „Ioan Sima”, Zalău / man of freedom, man of humanity…”, Muzeul istoric din Bergamo (Italia) / Sala „Ante/post/real Arheologii mnemonice”, Galeriile Humanitas, Cluj / 2009 „Eu.Road. de Ceremonia de la Intendencia Municipal de Montevideo, Uruguay / 2007-2008 Conform”, Insomnia, Cluj / „Parafraze”, Iulius Mall, Cluj / „Complementary Mira/ „Eclectique – Transfer”, Galeria Helios, Timișoara; Muzeul de Artă Satu Mare, Mira”, Galeria Barabas Miklos Ceh, Cluj / 2008 „Scrisori nescrise”, Galeria Barabas Festivalul Internaţional Poesis; Galeria Pod Pogor, Iaşi; Muzeul de Artă Galaţi / 2007 Miklos Ceh, Cluj / „Maramureş”, Expoziţie de fotografie, Neubrandenburg, Germania „Detours, Histoires, Memoires et Strategies”, Tour de Crest, Drome, Franţa / „Aktuális / 2006 „Tăceri interioare”, Casa Matei, Cluj / Expoziţii de grup (selecție): 2011-2010 Tendenciák a magyar-olasz fotomuvészetben”, Magyar Kultura Alapitvány, Buda Vár, „Ceața, Fog, Brouillard”, proiect internațional, curator Andor Komives, Muzeul de Budapesta / „Memory box”, instalaţie, Art director: Charlot Loulou, Nantes, Franţa / Artă „Ioan Sima”, Zalău; Muzeul de Artă, Cluj / 2011 „Ebienalle”, din cadrul Festivalului „26th Internațional Mini Print”, Spania.
 36. 36. Lucrare din ciclul Eroul Relativ / Work from the Relative Hero series Ulei pe pânză / 100 x 100 cm / 2011 florin MIHAI 35N. mai 1949, Timișoara / Studii: 1969 – 1973, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigo- București”, Galeria CAV, București / 2011 „Salonul Anual de Desen“, Muzeul de Artărescu”, București, Secția de Arta Monumentală, clasa prof. Petre Achitenie / Din 1976 Vizuală, Galați / Expoziții personale: 1984 Galeria „Bastion”, Timișoara / 1988 Galeriaparticipă la majoritatea saloanelor naționale, municipale, bienale de artă, expoziții de „Căminul Artei”, București / 1991 Esslingen, Germania / 1991 Karlsruhe, Germaniatineret, etc. / Din 1984, membru UAP din România / Expoziții de grup (selecție): 2005 / 1995 Galeria „Hellios”, Timișoara / 2010 Galeria „Cuhnia”, Palatele Brâncovenești,– Palatele Brancovenești Mogosoaia, în cadrul mișcării artistice „Aneuropa”, expoziție Mogoșoaia / 2011 Muzeul de Artă Vizuala, Galați / 2011 Muzeul Brăilei, Brăila / Picturiitinerantă cu aceiași artiști germani, lucrări inspirate din vechea legendă românească murale: Din 2002, participă alături de artiști germani, la decorarea unor pereți deAna lui Manole, cu tema „Ana zidită și eliberată“ / 2007 Expoziție „Aneuropa” la Franz mari dimensiuni în cadrul proiectului international „Mural Global“ aflat sub patronajHitze Haus Akademie, Munster, Germania / 2008 Expoziție „Aneuropa” la Institutul UNESCO, fiind realizate peste 85 de picturi murale pe 5 continente de către zeci deCultural Român, Berlin, Germania / 2009-2010 Salonul de Iarnă, București / 2010 artiști din toată lumea. www.mural-global.org / 2002 Dorsten, Germania „Migrații“laExpoziție „Aneuropa” la Vreden, Germania / 2010 Expoziție „Zilele Culturale ale Volkshochschule și „Conservarea Creației“ la Gymnasium Petrinum / 2003 InstitutulBucureștiului”, Galeria Dominus, București / 2010 Expoziție „Să nu ucizi!”, Timișoara Politehnic, Timișoara, „Spirala Vieții“/ 2003 Frankfurt, Oder, Germania la redacția/ 2010 Expoziție „Artă și Sacralitate”, Focșani / 2011 Expoziție „Criza“ Focșani / 2011 ziarului “Markishen Sonntag“ cu tema „Dejun pe Iarbă“/ 2006 Veliko Gradiste, Serbia,Salonul de Pictură Mică, Galeria Căminul Artei, București / 2011 Expoziție „Ana“ picturi murale pe mai multe edificii publice din oraș / Contact: Str. Pades nr. 4, bl. 1, sc.Centrul de Creație „George Topârceanu”, Curtea de Argeș / 2011 Expoziție „Arte în 1, ap. 9, sector 4, București; tel. (+40) 0721 757563; mflorin_13@yahoo.com
 37. 37. liviu NEDELCU N. februarie 1962, Petrești, Bacău / Studii: Absolvent al Facultăţii de Artă, Iași, Secţia pictură, clasa prof. Dan Hatmanu / Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 1990 / Între 1984-2010 a participat la expoziţii de grup, anuale şi bienale organizate la: Bucureşti, Iaşi, Arad, Brăila, Cluj, Galaţi, Ploieşti, Bacău, Bârlad, Focşani, Moineşti, Oradea, Piatra Neamţ, Ploieşti, Rm. Vâlcea, Suceava, Târgu Mureş, Târgovişte, Timişoara; În perioada 1984-1996 a participat la expoziţii de grup organizate în: Turcia, Germania, Polonia, Olanda, Fin- landa, S.U.A., Suedia, Franţa, Cehia, Republica Moldova / Premii: 1990 Premiul al II-lea, „Voroneţiana” Suceava / 1993 Premiul UAP din Romănia la „Saloanele Moldovei” / 1994 Premiul UAP din Republica Moldova la „Saloanele Moldovei” / 1998 Premiul „Ştefan Dimitrescu”, Bârlad / Nominali- zare la Bienala „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ / 2006, 2010, Nominalizare la „Saloanela Moldovei“/ Expoziţii personale: 1986, 1987, 1989, 1990, 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 Focșani, Galeriile de Artă / 1997 Bacău, Galeriile de Artă / 1998 Bucureşti, Muzeul Literaturii Române / 2002 Centrul Cultural Internaţional „George Apostu”, Bacău / Muzeul de Artă, Bacău / Galeriile de Artă „Cupola”-Iași / 2003 ART point-Gallery, Bucureşti / 2006 Galeriile „Senso”, Bucureşti, Muzeul „Mixt”, Tecuci / 2008, Muzeul Vrancei, Focşani / Galeria „Alianţa artelor“, Cluj / 2009 Muzeul Vrancei / 2010 Focșani, Galeriile de Artă, Căminul artei, Bucureşti, Muzeul de Artă, Bacău / Contact: Goleşti, str. Pionieri, nr. 8, jud. Vrancea 5300 tel. 0727705529, liviu1962@yahoo.com, liviu1962@gmail.com Sunt eu păzitorul fratelui meu? / Am I my Brother’s Keeper? Acril pe pânză / 90 x 90 cm / 201136

×