Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tidskikaren – hur går vi från geografiska rådata till digital kunskapsförmedling?

Ad

Tidskikaren – hur går vi
från geografiska rådata till
digital kunskapsförmedling?
Aron Ambrosiani
Digital producent,
Nordis...

Ad

Tidskikarens innehåll
vektorkartor + översiktstexter

+ fördjupningstexter + flygfoto

+ historiska fotografier 

+ skannade...

Ad

Vektorkartor
resultat av flerårigt forskningsprojekt
markanvändning (åker, äng, hagmark, skog)
bebyggelse (gård, torp, övri...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Deadline storyboard
Deadline storyboard
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad
1 of 31 Ad

Tidskikaren – hur går vi från geografiska rådata till digital kunskapsförmedling?

 1. 1. Tidskikaren – hur går vi från geografiska rådata till digital kunskapsförmedling? Aron Ambrosiani Digital producent, Nordiska museet @AronAmbrosiani
 2. 2. Tidskikarens innehåll vektorkartor + översiktstexter
 + fördjupningstexter + flygfoto
 + historiska fotografier 
 + skannade kartor + inläsningar
 3. 3. Vektorkartor resultat av flerårigt forskningsprojekt markanvändning (åker, äng, hagmark, skog) bebyggelse (gård, torp, övrigt) vägar och vattendrag 1750, 1850, 1900, 1950, 2015
 4. 4. Översiktstexter åker, äng, hagmark, skog, bebyggelse 1750, 1850, 1900, 1950, 2015 5 x 5 = 25 översiktstexter à 50 ord
 5. 5. Fördjupningstexter och historiska fotografier 28 fördjupningstexter à 150 ord 31 fotografier ur museets arkiv
 6. 6. Flygfoto
 7. 7. Tidskikarens teknik GeoJSON + Leaflet 
 + Kulturpunkt (JSON)+ Bootstrap 
 + JQuery + PhantomJS (nästan) bara öppen källkod!
 8. 8. Shapefile (RT90) till GeoJSON (WGS84) gdal.org + mapshaper.org
 9. 9. Kulturpunkt (JSON) API
 10. 10. Kulturpunkt (JSON) API
 11. 11. Tiles med PhantomJS
 12. 12. ca 1500 sessioner 1–2 dagligen, fler vid inlänkning
 13. 13. tidskikaren.nordiskamuseet.se www.gdal.org • www.mapshaper.org leafletjs.com • phantomjs.org Aron Ambrosiani Digital producent, Nordiska museet @AronAmbrosiani

×