Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tidskikaren – hur går vi från geografiska rådata till digital kunskapsförmedling?

322 views

Published on

Presentation på seminariet Geokodat kulturarv och kartapplikationer, 14 september 2016

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tidskikaren – hur går vi från geografiska rådata till digital kunskapsförmedling?

 1. 1. Tidskikaren – hur går vi från geografiska rådata till digital kunskapsförmedling? Aron Ambrosiani Digital producent, Nordiska museet @AronAmbrosiani
 2. 2. Tidskikarens innehåll vektorkartor + översiktstexter
 + fördjupningstexter + flygfoto
 + historiska fotografier 
 + skannade kartor + inläsningar
 3. 3. Vektorkartor resultat av flerårigt forskningsprojekt markanvändning (åker, äng, hagmark, skog) bebyggelse (gård, torp, övrigt) vägar och vattendrag 1750, 1850, 1900, 1950, 2015
 4. 4. Översiktstexter åker, äng, hagmark, skog, bebyggelse 1750, 1850, 1900, 1950, 2015 5 x 5 = 25 översiktstexter à 50 ord
 5. 5. Fördjupningstexter och historiska fotografier 28 fördjupningstexter à 150 ord 31 fotografier ur museets arkiv
 6. 6. Flygfoto
 7. 7. Tidskikarens teknik GeoJSON + Leaflet 
 + Kulturpunkt (JSON)+ Bootstrap 
 + JQuery + PhantomJS (nästan) bara öppen källkod!
 8. 8. Shapefile (RT90) till GeoJSON (WGS84) gdal.org + mapshaper.org
 9. 9. Kulturpunkt (JSON) API
 10. 10. Kulturpunkt (JSON) API
 11. 11. Tiles med PhantomJS
 12. 12. ca 1500 sessioner 1–2 dagligen, fler vid inlänkning
 13. 13. tidskikaren.nordiskamuseet.se www.gdal.org • www.mapshaper.org leafletjs.com • phantomjs.org Aron Ambrosiani Digital producent, Nordiska museet @AronAmbrosiani

×