van eParticipatie naar cocreatie

2,155 views

Published on

Presentatie Open Innovatie Festival Groningen

van eParticipatie naar cocreatie

 1. 1. Van eParticipatie naar cocreatie<br />Van window dressing tot actieve en wederzijdse betrokkenheid<br />Arnoout de VriesOpen Innovatie Festival Groningen, 2 december 2010<br />
 2. 2.
 3. 3. Monoloog<br />Dialoog<br />Reactief<br />Co-actief<br />Gesloten<br />Open<br />Competitief<br />Collaboratief<br />Business<br />Klanten<br />Massa productie<br />Massa innovatie<br />donderdag 2 december 2010<br />Co-Creatie: Propositie-analyse<br />3<br />
 4. 4. Inhoud<br /><ul><li> Wat is eParticipatie en wat is cocreatie?
 5. 5. Wat is de rol van TNO hierin?
 6. 6. Hoe staat eParticipatie in NL ervoor?
 7. 7. Wat kan het voor u betekenen?
 8. 8. Wat wordt uw volgende stap?
 9. 9. Discussie</li></li></ul><li>eParticipatie is….<br />…het benutten van informatie- en communicatietechnologie om burgers meer te betrekken bij het verbeteren van publieke dienstverlening, openbaar bestuur en sociale cohesie (Burgerlink)…<br />
 10. 10. eParticipatie is….<br />…geïnitieerd vanuit zowel de overheid als de samenleving…<br />
 11. 11. eParticipatie is….<br />…geven en nemen…<br />
 12. 12. eParticipatie is….<br />…een middel, geen doel op zich…<br />
 13. 13. eParticipatie vraagt…<br />…durf, een serieuze inspanning en een integrale aanpak…<br />
 14. 14. eParticipatie kan betrekking hebben op:<br />
 15. 15. eParticipatiezounietalleen<br />outsourcing naar de massamoetenzijn (crowdsourcing)…<br />zaaien<br />oogsten<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18. Mensen weten niet wat ze willen<br />“ If I had asked people what they wanted they would have said a faster horse”<br /> - Henry Ford<br />
 19. 19. Latente en toekomstige behoeften<br /> “You can’t just ask customers what they want and try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.” <br />- Steve Jobs<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24. Spot Groningen<br />Goed idee Groningen<br />Forum Bedum<br />Petities Leek<br />
 25. 25. VolgendestapeParticipatie is wederzijds: cocreatie!<br />Co-creatie is het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten samen met bedrijven, werknemers, kennisinstellingen, klanten, burgers en/of gebruikers<br />
 26. 26. Hoe: met nieuwe sociale media!<br />
 27. 27. Als Facebook een land was...<br />
 28. 28. Maar... wat is wijsheid?<br />
 29. 29. En wie heeft de wijsheid in pacht?<br />
 30. 30. Rol van TNO<br />Oa. beleidsadvies aan ministeries<br />eParticipatie Monitor tbv de Awards (2009, 2010)<br />Meer dan 540 eparticipatie initiatieven<br />www.eparticipatiemonitor.tno.nl<br />Organisatie 2.0 & Het NieuweWerken: onderzoeker<br /> en adviseur<br />Cocreatie: partner in diverse trajecten als adviseur, <br /> begeleider, onderzoeker of als participant (TNO experts)<br />
 31. 31. www.eparticipatiemonitor.tno.nl<br />Expanding user roles in digital television<br />
 32. 32. Systematisch kenmerken van eParticipatie initiatieven in kaart brengen als basis voor analyse of selectie<br />
 33. 33.
 34. 34. Hoe staat het met eParticipatie in NL?<br />558 initiatieven<br />
 35. 35. Niveau van betrokkenheid nu (N=540)<br />
 36. 36. Niveau van betrokkenheid<br />
 37. 37.
 38. 38. Winnaar eParticipatieawards 2010: Wikiwijs<br />
 39. 39. Een paar afwegingen bij eParticipatie...<br />Doel op zich of concrete doelstellingen?<br />Vrijblijvend of interne support?<br />Monoloog of dialoog?<br />Extra tijdsinvestering of waardecreatie?<br />Reactief of actief?<br />Windowdressing of actieve betrokkenheid?<br />
 40. 40. Productiviteit<br />Innovativiteit<br />Kosten besparen<br />Welkedoelstelling? <br />En hoe bepaal je succes?<br />Communicatie<br />Betrokkenheid<br />Imago<br />...<br />
 41. 41. Van waarom naar hoe en verder…<br />
 42. 42. Maturiteit<br />strategisch<br />Fase 4<br />Het maturiteitsmodel geeft inzicht in: <br /><ul><li>Waar staat de organisatie op maturiteit (oa adoptie en ervaring) en waar wil de organisatie graag staan? (op verschillende aspecten)
 43. 43. Op welke aspecten zou iets veranderd moeten worden om de volgende stap te bereiken?</li></ul>Let op: <br /><ul><li>Het model bestaat uit logische stappen, een grote stap van fase 2 naar 4 is af te raden
 44. 44. Het model impliceert niet dat alle organisaties fase 4 moeten bereiken; dit verschilt per organisatie
 45. 45. Het model stelt ook niet dat alle aspecten op hetzelfde niveau moeten zijn</li></ul>consolidatie<br />Fase 3<br />experiment<br />Fase 2<br />observatie<br />Fase 1<br />Fase 0<br />
 46. 46. observatie<br />experiment<br />consolidatie<br />strategisch<br />Reactief<br />Beperkt bewustzijn<br />Analyse, verkenning<br />Geen beleid<br />Geen tools<br />Enkeling<br />Monoloog<br />…<br />Contributief<br />Early adopter<br />Voelen aan water<br />Informeel beleid<br />Proberen tools<br />Bottom-up & projectmatig<br />Kleinschalige dialoog<br />Restrictief management<br />…<br />Proactief<br />Adoptie door majority<br />Formele visie<br />Formeel beleid<br />Mixed tools<br />Management commitment<br />Structurele dialoog<br />Structured processes<br />Social Media Team Guidelines & best practices<br />…<br />Co-actief<br />Adoptie door Laggards<br />Mission<br />Strategisch beleid<br />Profesionele tools<br />Management stimuleert<br />Dialoog in alle haarvaten<br />…<br />Organisaties bevinden zich ergens op deze schaal<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 47. 47. Matching<br />Is eParticipatie geschikt voor het initiatief of zijn andere (participatie)strategieen geschikter? <br />En als het geschikt lijkt, welke aandachtspunten zijn er?<br />
 48. 48. Crowd<br />Wederkerigheid: brengen en halen<br />Organisatie participatie<br />Crowd<br />Community participatie<br />
 49. 49. Matching model<br />Doel<br />Doel<br />Resources<br />NPD fase<br />Commitment<br />Complexiteit<br />Sweet spot<br />Schaal<br />Processen<br />Diepte<br />Doel<br />Bereikbaarheid<br />Motivatie<br />Expertise<br />
 50. 50. Implementatie<br />Ondersteunt in het bepalen van de juiste strategie voor een specifiek initiatief. <br />
 51. 51. Implementatie: juiste keuzes maken...<br />Business<br />& Legal<br />Tools & Technology<br />Crowd<br />Communicatie<br />Proces<br />
 52. 52. Implementation: middelen (NL)<br />Business<br />& Legal<br />Business<br /><ul><li>Business (& revenue) model
 53. 53. Kosten/baten
 54. 54. Risico’s</li></ul>Juridisch<br /><ul><li>Rechten en juridische (eind)verantwoordelijkheden: eigendom, IPR
 55. 55. Rollen, aansprakelijkheden</li></ul>1<br />Communicatie<br /><ul><li>Community: aanhaken of creeren?
 56. 56. Channel: hoe benaderen?
 57. 57. Branding: met welk gezicht?
 58. 58. Incentives: welke motivatoren?
 59. 59. Regels/etiquette: omgangsnorm?
 60. 60. Taal: nationaal, internationaal?
 61. 61. Besloten/open?
 62. 62. Anoniem of registratie?</li></ul>Comm<br />unicatie<br />2<br />Tools & Technology<br />Tools & technology<br />Platform: bestaand of nieuw?, eigendom, hosted/inhouse<br />gratis/betaald, own built/open source/3rd party<br />Betrouwbaarheid<br />Schaalbaarheid<br />Functionaliteiten<br />Users&content<br />Co-creatie proces<br /><ul><li>Wat online en wat offline?
 63. 63. Divergeren/convergeren (hoe, wie, frequentie, tijd), (non)Linear, central/distributed?
 64. 64. Rollen: crowd vs initiator, facilitatie & moderatie?</li></ul>Proces<br />4<br />3<br />
 65. 65. Evaluatie<br />Analyseert het effect op de organisatie doelstellingen alswel specifieke doelstellingen van het initiatief. Daarnaast evalueert het de implementatie.<br />Deze kunnen (in de toekomst) gebenchmarkt worden met vergelijkbare initiatieven en organisaties. <br />
 66. 66. UEPS model als handvat<br />
 67. 67. van elkaar informeren naar elkaar activeren<br />
 68. 68. Arnout de Vries<br />Senior scientist <br />Innovation Management<br />Arnout.devries@tno.nl<br />http://www.tno.nl/<br />

×