Samenwerken met nieuwe media tbv sociale veiligheid

1,208 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,208
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vraagaan de zaal: wiezijnerwerkzaambinnen het veld van handhaving en opsporing?Wiemaaktzelfactiefgebruik van sociale media bij het uitoefenen van zijnwerkzaamheden? Heeftiemandgerichtevragen/ knelpunten over het gebruik van sociale media in de werkomgeving? Topper - misserWe zullen in eeninteractievepresentatieingaan op de wijzewaarop je sociale media kuntinzetten en welkeafwegingenhierbij van belangzijn. Graaggaan we hierover met u in discussie!
 • Bijvoorbeeld: - Wiebenikeigenlijk op Twitter?- Wat is mijngedrag?
 • Ergebeurtenormveel
 • Hoe ga je er mee om; enorme informatieoverload. Niemand kan dit alleen; geen organisatie, geen individu.Hoe organiseer je dit dan?
 • Pikt het snel op.Toekomst makkelijkerNunoglastig
 • Case: geweldtegenhulpverlenerstegengaan. Crowd ingeschakeldomideeen te bedenken. Besteideeenuitgewerkt via on-lineplatform, subsidie
 • Burgermeldingsignalering
 • Wiezendterallemaal?Nietalleenofficieleorganisaties; welallepolitie-org/ veil regio’sOokalle burgersDilemma: alle veil professionals twitteren wiemoet de burger volgen, naarwieluister je, hoe verloopt de coordinatie (consistentienaarbuiten). Pas vanaf GRIP 4 veiligheidsregio’s. Wievertelt de burger hoe het zit? Wievoertdialoog? Wiebeantwoordtvragen? Hoe weet de burger aanwiehijwelkevraagmoetstellen?Discussie met groep
 • Durf te vragen. Heel oudprincipe. Foto’s wanted/opsporingverzochtHoe nieuwe media hiervoorinzetten enormemassa in potentie  hoe goedgebruikenZaaien en oogsten = klassiekevormBetersamendoen  dialoog past beterbijnieuwe media. Haaltmeeruitpotentie van mensen. Game…1000 tunnelvisiesbetrdan 1 tunnelvisie
 • Watdoet TNO ermee?
 • Noggeengoedvoorbeeld. Moet nogkomen.Waaromnogniet nognietwaar te maken.Hoe moet je ditorganiseren  hoe zet je resources in
 • Gelijkwaardig? (vaakwel, maarnietaltijd)Burgerparticipatie en politieparticipatie
 • Klantgericht ?? Businessstaatbijnaaltijdcentraal, niet de klanten (vaakkunnenorganisaties het nietwaarmaken  om te doenwatklantengraagwillen).Alleen expertsExperts luisterennaarklanten en doendaarietsmeeCo-creatie  samen met klantbeslissingennemen. Experts samen met klantenbepalenwatermoetgebeuren. Klantonderdeel van je waardeketen…
 • Als je dingenvraagtstel je jekwetsbaar op en kun je onderuitgehaaldworden.Vb. DELL  HELL; dell vroegideeen over nieuwe laptops  veelmensenbatterij is snelleeg  media hype  imagoschade en dalingbeurswaarde  hoe gaat DELL hiermeeom? Reactie  geweldigdat je dithebtgemeld  nu kunnen we het verbeteren… dialoogaangaanwillen we toch….dus we zoekenjullie op. Doe experimenten; sterkeevaluatie
 • Samenwerken met nieuwe media tbv sociale veiligheid

  1. 1. Met massa meer massa Samenwerken met nieuwe media tbv sociale veiligheidArnout de Vries
  2. 2. < plaats hier uw bericht >
  3. 3. http://www.c2b-consultancy.nl/C2B_Consultancy/C2B_revolutie.html
  4. 4. 610 januari 2011M BoumanTNO Nieuwe huisstijl
  5. 5. Nieuwe generatie
  6. 6. Social media & R.E.S.P.E.C.T.http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/11/is-facebook-a-teen-friendship-killerteens-on-facebook-mostly-kind-but-cruelty-is-still-a-problem.ars?utm_source=pulsenews&utm_medium=referral&utm_campaign=rss
  7. 7. Nieuwe technologie
  8. 8. Nieuwe samenlevingklein is het nieuwe GROOT
  9. 9. Nieuwe werkwijzenManagen van overvloed (geen schaarsheid)
  10. 10. Focus voor vandaag Sociale veiligheid Sociale veiligheid en social media Praktijkvoorbeelden 4 manieren van gebruik van social media & veilig uitgaan Dilemma’s Hoe kun je concreet aan de slag?
  11. 11. Sociale veiligheid: wat is dat eigenlijk? De aan- of afwezigheid van bedreigingen als gevolg van criminaliteit, overlast en verloedering tussen (groepen) burgers, bedrijven en/of de overheid.” (CBS, 2010) Het gaat om gebeurtenissen die in verhouding tot ernstige gebeurtenissen zoals natuurrampen en terrorisme, vrij vaak voorkomen. Het voelt voor mensen alsof het in je directe omgeving ook zou kunnen gebeuren/gebeurt. Het voelt dichtbij.
  12. 12. Sociale veiligheid @definitie uit mail + mooie sociale veiligheidsplaat
  13. 13. Social media irt sociale veiligheid
  14. 14. Heterdaadkracht…
  15. 15. Gamification and persuasive technologies
  16. 16. 2110 januari 2011M BoumanTNO Nieuwe huisstijl
  17. 17. 2210 januari 2011M BoumanTNO Nieuwe huisstijl
  18. 18. Social media enterprises
  19. 19. Is een besloten Youtube omgeving de oplossing?
  20. 20. 4 manieren van social media gebruik1. Kijken Monitoring, analyse, intel, kennis 1.Kijken 2.Zenden2. Zenden Informeren, voorlichten3. Vragen 4.Dialoog 3.Vragen Massa aan zintuigen en wijsheid4. Dialoog Samenwerken, daadkracht, co-creatie
  21. 21. 1. Kijken Gatorade mission controlKLM Social media Hub Dell listening command centre mobiel gebruik
  22. 22. Demo: Coosto
  23. 23. 2. Zenden
  24. 24. 31
  25. 25. 32
  26. 26. Laat de massa zich sturen?
  27. 27. Ethiek…
  28. 28. 3. Vragen
  29. 29. Vraag het aan een willekeurige massa seed harvest
  30. 30. Datafiltering & correlation (e.g. datamining) Unstructured info from the Filter 2 crowd Blending crowd info with own intelligenceSocial media 1 – public (peer to peer) 2 – public to CC 3 - CC to public 3 crowd feeds 1 Public
  31. 31. Ze breken alle regels…
  32. 32. “The crowd produces mostly crap.“ – Jeff Howe
  33. 33. Agendering4. Dialoog Evaluatie Formulering Maakhetveilig.nl Handhaving Besluitvorming Implementatie
  34. 34. Wederzijdse samenwerkingCo- creatie
  35. 35. Paradigma’s
  36. 36. Hoe staat het met eParticipatie in NL? > 615 initiatieven
  37. 37. www.eparticipatiemonitor.tno.nl M Bouman TNO Nieuwe huisstijl
  38. 38. Niveau van betrokkenheid nu (N=540)
  39. 39. Sociale media SWOT Sterktes van sociale media1. Altijd & Overal2. Lage drempel3. Snel4. Direct5. Transparant6. Dialoog7. Rijk en divers8. Persoonlijk Zwaktes Sterktes sociale media Kansen Bedreigingen
  40. 40. Sociale media SWOT Sterktes van sociale media Zwaktes van sociale media1. Altijd & Overal2. Lage drempel 1. Intensiteit3. Snel 2. Toegangsdrempel4. Direct 3. Snel veranderlijk5. Transparant 4. Overload6. Dialoog 5. Transparant7. Rijk en divers 6. Decentraliteit8. Persoonlijk 7. Onvolwassen Zwaktes 8. Waarde onduidelijk Sterktes sociale media Kansen Bedreigingen
  41. 41. Sociale media SWOT Sterktes van sociale media Zwaktes van sociale media1. Altijd & Overal2. Lage drempel 1. Intensiteit3. Snel 2. Toegangsdrempel4. Direct 3. Snel veranderlijk5. Transparant 4. Overload6. Dialoog 5. Transparant7. Rijk en divers 6. Decentraliteit8. Persoonlijk 7. Onvolwassen Zwaktes 8. Waarde onduidelijk Sterktes sociale media Kansen BedreigingenKansen van sociale media 1. Bereik 2. Vereniging 3. Involveren 4. Beinvloeding 5. Nieuwe waardeketens 6. Empowerment 7. Veranderlijk 8. Waarde creatie
  42. 42. Sociale media SWOT Sterktes van sociale media Zwaktes van sociale media1. Altijd & Overal2. Lage drempel 1. Intensiteit3. Snel 2. Toegangsdrempel4. Direct 3. Snel veranderlijk5. Transparant 4. Overload6. Dialoog 5. Transparant7. Rijk en divers 6. Decentraliteit8. Persoonlijk 7. Onvolwassen Zwaktes 8. Waarde onduidelijk Sterktes sociale media Kansen BedreigingenKansen van sociale media Bedreigingen van sociale media 1. Bereik 1. Miscommunicatie 2. Vereniging 2. Digitale kloof 3. Involveren 3. Chaos 4. Beinvloeding 4. Geen controle 5. Nieuwe waardeketens 5. Misbruik 6. Empowerment 6. Sociobesitas 7. Veranderlijk 7. Web 2.0 zeepbel 8. Waarde creatie 8. Beinvloeding
  43. 43. eParticipatie in de gehele beleidscyclus Wetenschap Media Pressiegroepen Agendering Politiek Overheden Registerhouders Evaluatie Formulering Adviesraden Handhaving Besluitvorming Toezichthouders Openbare besturen Volksvertegenwoordiging Implementatie Uitvoeringsorganisaties Bedrijfsleven
  44. 44. (Mee)beslissen Burger op stoel of schoot Burger als dienstaanbieder, waakhond, handhaverCoproduceren Produceren: Creeren, organiseren, bijdragen, produceren, aanpassenAdviseren Wederzijds delen: Debatteren,discussieren, publiceren,delenRaadplegen Burgers raadplegen: reviewen, commentaar, stemmen, chat, pollsInformeren Burgers informeren: Bekijken, volgen, luisteren, lezen, downloaden, zoeken, kopenPlek op Agendering Formulering Adoptie Implementatie Evaluatieeparticipatieladdder Fase in beleidscyclus
  45. 45. (Mee)beslissenCoproducerenAdviserenRaadplegenInformerenPlek op Agendering Formulering Implementatie Handhaving Toezicht /eparticipatieladdder evaluatie Fase in beleidscyclus
  46. 46. Welke doelstelling?Innovativiteit En hoe bepaal je succes?ProductiviteitCommunicatieBetrokkenheid Kosten besparen Imago ...
  47. 47. 55 10 januari 2011 M Bouman TNO Nieuwe huisstijl“They can destroy your brand/company“ Er is geen gemeenschappelijke taal…
  48. 48. 56 10 januari 2011 M Bouman TNO Nieuwe huisstijlConversatie overload…
  49. 49. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’
  50. 50. van elkaarinformeren naarelkaar activeren

  ×