Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opsporing 2.0 - van crowdsourcing naar cocreatie #burgerparticipatie

1,684 views

Published on

Opsporing 2.0 - van crowdsourcing naar cocreatie #burgerparticipatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opsporing 2.0 - van crowdsourcing naar cocreatie #burgerparticipatie

 1. 1. Opsporing 2.0: crowdsourcing en #burgeropsporing Landelijke netwerkbijeenkomst sociale media Openbaar MinisterieArnout de Vries, 25 juni 2012
 2. 2. Beginnen bij de basis: slim kijken1 minute agoDilemma’s bij burgeropsporing5 minutes agoOpsporing 2.0 experimenten uit de praktijk10 minutes ago4 manieren van gebruik van sociale media: kijken,zenden, vragen en interacteren15 minutes agoSociale media: “Be the change…”20 minutes ago
 3. 3. Thesis presentation, Richard Stronkman 2
 4. 4. 325-6-2012 11:52Titel van de presentatie
 5. 5. Nieuwe generatie
 6. 6. Nieuwe technologie
 7. 7. Nieuwe werkwijzenManagen van overvloed (geen schaarsheid)
 8. 8. new attitude There is an inverse relationship between control and trust – David Weinberger
 9. 9. "The purpose of an organization isto enable ordinary humans beings todo extraordinary things." - Peter DruckerMaar… laat de crowd zich managen?
 10. 10. …we need new thinking! We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein
 11. 11. Crowdsourcing is van alle tijden…Crowdsourcing van een probleem datonoplosbaar leek: plaatsbepaling op zee;het bepalen van een oost-west positie(lengtegraad).De beste wetenschappers en zeevaarderskonden dit probleem niet oplossen, en datterwijl handel op zee de economie enmaatschappij dreef.Het Britse parlement bood£ 20,000 pond prijzengeld (vergelijkbaarmet €3.52 miljoen nu) voor de oplossing,aangezien transportkosten hoog waren.Uiteindelijk kwam een lokale timmerman John Harrison met zijn zeeklok - 1730en klokkenmaker John Harrison met deoplossing: de zeeklok (chronometer).http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/50486-het-geheim-van-de-lengtegraad-ontsluierd.html
 12. 12. 4 manieren van social media gebruik
 13. 13. 1. Kijken Gatorade mission controlKLM Social media Hub Dell listening command centre mobiel gebruik
 14. 14. 2. Zenden
 15. 15. Burgerparticipatie / politieparticipatie
 16. 16. Sociale media en opsporing
 17. 17. 21 25-6-2012 11:52 Titel van de presentatieBij iedere zaak overweeg ik sociale media alsinformatiebron?
 18. 18. 3. Crowdsourcing
 19. 19. 3. Crowdsourcing en opsporing 2.0 seed harvest
 20. 20. Bij iedere zaak overweeg ik burgeropsporing alsmogelijkheid
 21. 21. Case: Vancouver Canucks riots 2011Meer dan 1000 ID tags op (stitched) foto’s van de crowd via Facebook
 22. 22. Social media recherche game I.C.E Division (werknaam)Los online complexe zaken op met je vrienden
 23. 23. Vergroten bewustzijn burgers, fun (gamification)en… oplossingen!?
 24. 24. Wisdom of the crowd: aandragen van scenario’s
 25. 25. Alles wat op sociale media staat,mag gebruikt worden (open bronnen)
 26. 26. Crowdsourcing zaaienoogsten
 27. 27. Het cyclische proces van signaal tot intelligence
 28. 28. Vormen van crowdsourcing
 29. 29. Van crowdsourcing naar co-creatie! Co- creatie
 30. 30. 4. Dialoog in de gehele beleidscyclus Wetenschap Media Pressiegroepen Agendering Registerhouders Politiek Evaluatie Formulering Overheden Adviesraden Toezichthouders Toezicht, Besluitvorming handhaving Openbare besturen Volksvertegenwoordiging Implementatie Uitvoeringsorganisaties Bedrijfsleven
 31. 31. Vraag hulp op diverse onderdelen(Mee)beslissenCoproducerenAdviserenRaadplegenInformerenPlek op Agendering Formulering Adoptie Implementatie Handhaving /eparticipatieladdder Evaluatie Fase in beleidscyclus
 32. 32. (Mee)beslissenCoproducerenAdviserenRaadplegenInformerenPlek op Agendering Formulering Implementatie Handhaving Toezicht /eparticipatieladdder evaluatie Fase in beleidscyclus
 33. 33. Paradigma verschuiving
 34. 34. Dilemma’s Are they with you or against you?
 35. 35. They break the rules…
 36. 36. “The crowd produces mostly crap.“ – Jeff Howe
 37. 37. The crowd can destroy your brand/company
 38. 38. “They can destroy your brand/company“ there is no common language…
 39. 39. Crimesourcing
 40. 40. Feiten of fictie… ?
 41. 41. Expanding user roles in digital televisionWat is relevant… ?
 42. 42. Is de massa wijs of dom?
 43. 43. Er zijn teveel en veranderende kanalen en bronnen….
 44. 44. Ethische code of regels van de wet?
 45. 45. Creativity breaks rules and conventions 42A lot of crap, but they know best in the end from toFear no evil, love thy enemyThe common language is passionLet’s build on trust together: open dialogue!... Crowdsourcing doesn’t solve everything…
 46. 46. http://www.tno.nl/smoov
 47. 47. Social media SWOT S W sociale media O T
 48. 48. Sterktes van sociale media Zwaktes van sociale media1. Altijd & Overal2. Lage drempel 1. Intensiteit3. Snel 2. Toegangsdrempel4. Direct 3. Snel veranderlijk5. Transparant 4. Overload6. Dialoog 5. Transparant7. Rijk en divers 6. Decentraliteit8. Persoonlijk 7. Onvolwassen Zwaktes 8. Waarde onduidelijk Sterktes sociale media Kansen BedreigingenKansen van sociale media Bedreigingen van sociale media 1. Bereik 1. Miscommunicatie 2. Vereniging 2. Digitale kloof 3. Involveren 3. Chaos 4. Beinvloeding 4. Geen controle 5. Nieuwe waardeketens 5. Misbruik 6. Empowerment 6. Sociobesitas 7. Veranderlijk 7. Web 2.0 zeepbel 8. Waarde creatie 8. Beinvloeding

×