Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STRATEGIE IMPLEMENTATIE
SUCCESFACTOREN
9 SUCCESFACTOREN VOOR STRATEGIE IMPLEMENTATIE
STRATAEGOS.COM
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 2
STRATEGIE IMPLEMENTATIE ALS
CONCURRENTIEVOORDEEL
1
2
3
4
...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 3
1
2
3
4
MEESTE STRATEGIE IMPLEMENTATIES FALEN
VEEL ORGANI...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 4
1
2
3
4
HET STRATEGIE IMPLEMENTATIE PROBLEEM
STRATEGIE IM...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 5
9 FACTOREN VOOR STRATEGIE IMPLEMENTATIE
SUCCESFACTOREN VO...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 6
BENOEM COMPETENT MANAGEMENT
COMPETENT MANAGEMENT IS DE BE...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 7
GEBRUIK EEN MENSGERICHTE MANAGEMENTSTIJL
GEBRUIK INTERPER...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 8
HOU REKENING MET POLITIEKE BELANGEN
OVERWIN WEERSTAND TEG...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 9
MAAK EEN IMPLEMENTATIEPLAN
VERTAAL DE STRATEGIE IN CONCRE...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 10
ONTWERP EEN DECENTRALE STRUCTUUR
EEN	DUIDELIJKE	STRUCTUU...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 11
CREER EEN VEILIGE CULTUUR
STRATEGIE IMPLEMENTATIE VEREIS...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 12
BENOEM EEN DUIDELIJKE LEIDER
STRATEGIE IMPLEMENTATIE IS ...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 13
COMMUNICEER DE STRATEGIE
MEDEWERKERS KUNNEN EEN STRATEGI...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 14
STRATEGISCHE PLANNING EN CONTROL
MONITOR EN PAS DE STRAT...
STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 15
DR. ARNOUD VAN DER MAAS
DR. ARNOUD VAN DER MAAS
EIGENAAR...
STRATAEGOS SOCIAL MEDIA
CONNECT MET ONS VIA SOCIAL MEDIA
LINKEDIN
2,5K+ CONNECTIES
Connect met ons via LinkedIn
voor artik...
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
VOOR TOONAANGEVENDE KENNIS OVER STRATEGIE & EXECUTIE
arnoudvandermaas
Connect met mij
voor posts ...
NEEM CONTACT MET ONS OP
VRAGEN OF OPMERKINGEN?
info@strataegos.com
Mail ons iedere vraag
over strategie &
executie.
+31 6 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie | Strategie Implementatie Succesfactoren

2,307 views

Published on

In deze presentatie presenteren wij de Strategie Implementatie Agenda met acht succes factoren voor succesvolle strategie implementatie. De succesfactoren bieden managers handreikingen, inzichten en goede praktijken om hun strategieën succesvol ten uitvoer te brengen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Presentatie | Strategie Implementatie Succesfactoren

 1. 1. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN 9 SUCCESFACTOREN VOOR STRATEGIE IMPLEMENTATIE STRATAEGOS.COM
 2. 2. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 2 STRATEGIE IMPLEMENTATIE ALS CONCURRENTIEVOORDEEL 1 2 3 4 Om succesvol te zijn en blijven moeten organisaties hun strategie continue aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. In de huidige economische realiteit is een goede strategie niet meer voldoende. Om succesvol te zijn moet de strategie worden omgezet in uitstekende bedrijfsprestaties. Zelfs de beste strategie heeft pas waarde wanneer deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Strategie implementatie is het totaal aan keuzes en activiteiten die nodig zijn om een strategie uit te voeren.5
 3. 3. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 3 1 2 3 4 MEESTE STRATEGIE IMPLEMENTATIES FALEN VEEL ORGANISATIES HEBBEN EEN FUNDAMENTELE BREUK TUSSEN STRATEGIE EN IMPLEMENTATIE Minder dan 15 procent van organisaties wereldwijd rapporteren dat ze succesvol zijn in strategie implementatie. Diverse studies tonen aan dat tussen de 60 en 90 % van organisaties er niet in slagen om hun strategie effectief uit te voeren. De meerderheid van strategieën mislukken tijdens de implementatiefase. Veel organisaties hebben een fundamentele breuk tussen de ontwikkeling van hun strategie en de uitvoering ervan.
 4. 4. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 4 1 2 3 4 HET STRATEGIE IMPLEMENTATIE PROBLEEM STRATEGIE IMPLEMENTATIE IS EEN WERELDWIJDE TOPPRIORITEIT VOOR BESTUURDERS Nadat een strategie is ontwikkeld ontstaan er vaak grote problemen tijdens het daarop volgende implementatieproces. Het zogenoemde strategie implementatie probleem: de maar al te vaak voorkomende mislukking om verandering te realiseren nadat een schijnbaar levensvatbaar strategisch plan is ontwikkeld. Strategie implementatie blijft een grote uitdaging voor veel bestuurders en managers. Strategie implementatie is dan ook wereldwijd de belangrijkste prioriteit van topmanagers.
 5. 5. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 5 9 FACTOREN VOOR STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN VOOR STRATEGIE IMPLEMENTATIE STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCES 1 COMPETENT MANAGEMENT 2 PEOPLE SKILLS 3 POLITIEKE BELANGEN 4 5 STRUCTUUR 6 CULTUUR 7 LEIDERSCHAP 8 9 MONITOR EN CONTROL 08 COMMUNICEER DE STRATEGIE 07 ZORG VOOR LEIDERSCHAP 06 CREER EEN VEILIGE CULTUUR 05 ONTWERP EEN DECENTRALE STRUCTUUR 09 MONITOR EN CONTROL DE STRATEGIE 01 02 03 GEBRUIK PEOPLE MANAGEMENT SKILLS HOU REKENING MET POLITIEKE BELANGEN 04MAAK EEN IMPLEMENTATIEPLAN BENOEM COMPETENT MANAGEMENT IMPLEMENTATIE PLAN STRATEGIE COMMUNICATIE
 6. 6. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 6 BENOEM COMPETENT MANAGEMENT COMPETENT MANAGEMENT IS DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE VOOR STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCES FACTOREN 1 o Effectieve strategie implementatie begint aan de top van de organisatie. o Competent management en medewerkers is de belangrijkste succesfactor voor strategie implementatie. o Onvoldoende capaciteiten van management is een vaak voorkomende implementatie barrière. o Incompetent management heeft een zeer negatieve invloed op motivatie en prestaties van medewerkers. o Competente medewerkers kunnen een bedreiging vormen voor incompetente managers en medewerkers.
 7. 7. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 7 GEBRUIK EEN MENSGERICHTE MANAGEMENTSTIJL GEBRUIK INTERPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN OM MEDEWERKERS TE MOBILISEREN SUCCES FACTOREN 2 ¡ Goede sociale relaties op het werk verhogen effectiviteit, motivatie, inzet, samenwerking en toewijding van medewerkers ten aanzien van de strategie. ¡ Ontwikkel persoonlijke relaties met medewerkers door oprechte persoonlijke aandacht te geven. ¡ Maak medewerkers trots op zichzelf, hun werk en de organisatie. ¡ Versterk onderlinge relaties door het organiseren van sociale activiteiten zoals productlanceringen of de opening van een nieuw gebouw.
 8. 8. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 8 HOU REKENING MET POLITIEKE BELANGEN OVERWIN WEERSTAND TEGEN VERANDERING DOOR TEGENSTANDERS TE BETREKKEN SUCCES FACTOREN 3 ¡ Conflicten en gebruik van macht door individuen en groepen zijn onvermijdelijk tijdens een implementatie. ¡ Strategieontwikkeling en implementatie leidt onvermijdelijk tot het ter discussiestellen van machtsverhoudingen in een organisatie. ¡ Alleen al het idee van verandering bedreigt gevestigde posities waardoor weerstand tegen verandering kan ontstaan. ¡ Weerstand tegen verandering kan leiden tot passiviteit of zelfs sabotage van de implementatie. ¡ Overwin weerstand door potentiële tegenstanders te betrekken en hun belangen serieus te nemen.
 9. 9. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 9 MAAK EEN IMPLEMENTATIEPLAN VERTAAL DE STRATEGIE IN CONCRETE DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SUCCES FACTOREN 4 ¡ Het implementatieplan vertaald de strategie in concrete, meetbare en ambitieuze maar haalbare doelen en mijlpalen. ¡ Een implementatieplan dwingt management om de strategie in detail uit te werken. ¡ Het implementatieplan beschrijft de processen, activiteiten en organisatiestructuur die nodig zijn om de strategie te realiseren. ¡ Strategie implementatie kan alleen succesvol zijn als er een duidelijk gezamenlijk begrip is van wie wat doet, wanneer en met welke kosten.
 10. 10. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 10 ONTWERP EEN DECENTRALE STRUCTUUR EEN DUIDELIJKE STRUCTUUR GEEFT MEDEWERKERS DUIDELIJKHEID EN ZEKERHEID SUCCES FACTOREN 5 ¡ Strategie implementatie vereist vaak een aangepaste organisatiestructuur die aansluit op de strategie. ¡ Een decentrale structuur verhoogd toewijding en motivatie van medewerkers, snelheid van besluitvorming en maakt gebruik van specialistische kennis van medewerkers. ¡ Een hiërarchische structuur leidt tot lagere participatie van medewerkers, passief en onaangepast gedrag, een gevoel van incompetentie, verminderde motivatie en prestaties. ¡ Een structuur met duidelijke verantwoordelijkheden, procedures en regels geeft medewerkers duidelijkheid en zekerheid tijdens de implementatie.
 11. 11. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 11 CREER EEN VEILIGE CULTUUR STRATEGIE IMPLEMENTATIE VEREIST EEN CULTUUR WAARIN MENSEN FOUTEN DURVEN TE MAKEN SUCCES FACTOREN 6 ¡ Het is de taak van management om een angstloze en veilige organisatiecultuur te creëren. ¡ Strategie implementatie vereist proactieve en toegewijde organisatieleden die participeren in besluitvorming, initiatief nemen en niet bang zijn om fouten te maken. ¡ Organisatieverandering leidt vaak tot angst voor baanverlies en kan leiden tot lagere werknemerstevredenheid en toewijding aan de organisatie, hogere weerstand tegen verandering, lagere betrokkenheid, grotere neiging om de organisatie te verlaten en verminderde inzet.
 12. 12. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 12 BENOEM EEN DUIDELIJKE LEIDER STRATEGIE IMPLEMENTATIE IS EEN CRUCIALE TAAK VOOR BESTUURDERS SUCCES FACTOREN 7 ¡ Benoem één duidelijke leider op directieniveau die verantwoordelijk is voor de implementatie. ¡ De implementatieleider is in staat om organisatieleden te motiveren en straalt vertrouwen uit over een goede uitkomst van de implementatie. ¡ De implementatieleider is een geloofwaardig voorbeeld voor managers en medewerkers. ¡ De implementatieleider is in staat om moeilijke en pijnlijke beslissingen te nemen. ¡ De implementatieleider is integer en neemt rechtvaardige beslissingen.
 13. 13. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 13 COMMUNICEER DE STRATEGIE MEDEWERKERS KUNNEN EEN STRATEGIE NIET IMPLEMENTEREN DIE ZE NIET BEGRIJPEN SUCCES FACTOREN 8 ¡ Maar liefst 95 procent van medewerkers begrijpen de strategie van hun eigen organisatie niet. ¡ Een strategie kan niet worden uitgevoerd wanneer managers en medewerkers niet weten wat de strategie inhoudt. ¡ Communiceer de strategie, haar doelen, en hoe de strategie de dagelijkse werkzaamheden van organisatieleden beïnvloedt. ¡ Een goed begrip van de strategie verhoogd de commitment van medewerkers aan de strategie. ¡ Communiceer de strategie op eenvoudige wijze en luister oprecht naar feedback.
 14. 14. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 14 STRATEGISCHE PLANNING EN CONTROL MONITOR EN PAS DE STRATEGIE AAN AANGEZIEN PLANNEN ALTIJD WIJZIGEN SUCCES FACTOREN 7 ¡ Implementatieplannen zijn voorbestemd om te veranderen door gewijzigde omstandigheden. ¡ Zonder duidelijke en concrete doelen en mijlpalen is het onmogelijk om de voortgang van de implementatie te monitoren, te leren en bij te sturen. ¡ Monitor de implementatie in goed gestructureerde en korte voortgangsbijeenkomsten om informatie te delen en prioriteiten te herbevestigen. ¡ Wanneer de aannames van de strategie incorrect of niet meer van toepassing moet de strategie worden aangepast of een nieuwe strategie worden ontwikkeld.
 15. 15. STRATEGIE IMPLEMENTATIE SUCCESFACTOREN | STRATAEGOS CONSULTING 15 DR. ARNOUD VAN DER MAAS DR. ARNOUD VAN DER MAAS EIGENAAR | OPRICHTER OPRICHTER EN EIGENAAR VAN STRATAEGOS CONSULTING o Strategie Consultant en financieel adviseur in overheid, gezondheidszorg en start-ups. o Auteur, onderzoeker en internationaal expert in strategie executie. o Oprichter Strataegos Consulting, een strategie consultancy met focus op strategie executie. o Gepromoveerd in Strategie Executie aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.
 16. 16. STRATAEGOS SOCIAL MEDIA CONNECT MET ONS VIA SOCIAL MEDIA LINKEDIN 2,5K+ CONNECTIES Connect met ons via LinkedIn voor artikelen, posts en updates over Strategie & Executie. TWITTER 200+ VOLGERS Volg ons op Twitter voor nieuws, artikelen en blogs over Strategie & Executie. SLIDESHARE 28+ PRESENTATIES Volg ons op SlideShare voor presentaties en artikelen en over Strategie & Executie.
 17. 17. VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA VOOR TOONAANGEVENDE KENNIS OVER STRATEGIE & EXECUTIE arnoudvandermaas Connect met mij voor posts over strategie & executie. /arnoudvandermaas Volg mij voor presentaties over strategie & executie. /arnoudvdmaas Volg ons voor blogs on strategie & executie. arnoudvandermaas Connect met mij om te spreken over strategie & executie. S
 18. 18. NEEM CONTACT MET ONS OP VRAGEN OF OPMERKINGEN? info@strataegos.com Mail ons iedere vraag over strategie & executie. +31 6 4222 8093 Bel vrijblijvend voor advies over strategie & executie. www.strataegos.com Bezoek ons voor presentaties en artikelen over strategie & executie. /arnoudvandermaas Connect met mij voor blogs over strategie & executie.

×