Successfully reported this slideshow.
SELAMAT DATANG<br />UNIT NAZIRAN & KUALITI PENDIDIKAN MARA<br />KE GIATMARA  PAGOH<br />
TAKLIMAT UNIT NAZIRAN & KUALITI PENDIDIKAN MARA SEMPENA MENJALANKAN PENAZIRAN PENUH(EN. AHMAD ZULKEFLY BIN ARSHAD – KETUA...
ATURCARA MAJLIS<br />PAGOH <br />Jadual Pemantauan<br /> 29 Sept 2010  10.00 pg. - Perjumpaan/perbincangan<br />    ...
ATURCARA MAJLIS<br />PAGOH<br />Skop Taklimat<br /><ul><li>Sejarah penubuhan / perkembangan GIATMARA  </li></ul>  PAGOH...
 Pengurusan Modal Insan
Perlaksanaan Pengurusan Latihan
 Program Peningkatan Kualiti dan Produktiviti
Sesi soal jawab</li></li></ul><li>SEJARAH PENUBUHAN / PERKEMBANGAN GIATMARA PAGOH<br />
LATARBELAKANG<br />PAGOH <br />DITUBUHKAN PADA 02 MEI 1995<br />DI ATAS SEBUAH TAPAK BERKELUASAN 2 EKAR<br />YANG MENGGUNA...
LATARBELAKANG<br />PAGOH<br />DIBERI SECARA PERCUMA SELAMA 10 TAHUN MENGIKUT PERJANJIAN .<br />KEMUDAHAN DISEDIAKAN <br />...
- TANDAS, PONDOK PENGAWAL </li></ul>-<br />
ORGANISASI<br />PAGOH<br />SEORANG PENGURUS<br />DUA KAKITANGAN BAHAGIAN<br /> PENTADBIRAN<br />DUA TENAGA PENGAJAR<br />...
POLISI-POLISI<br /> GIATMARA PAGOH<br />
PAGOH<br /> VISI<br />MEMBANTU MEWUJUDKAN MASYARAKAT<br /> PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN <br /> BUMIPUTERA YANG BERKUALI...
OBJEKTIF<br />PAGOH <br />MelahirkanTenagaKerjaMahir Negara Dan Antarabangsa<br />Mewujudkan Usahawan Bumiputera <br />Mem...
BUDAYA KORPORAT<br />Perlakuansuatubentukamalan yang berasaskankepadanilai-nilaibersamadankomitedterhadapobjektif GIATMARA...
PIAGAM PELANGGAN<br />PAGOH<br />Warga GIATMARA Pagoh dengan penuh tekad dan iltizam  <br />    berikrar dan berjanji ...
DASAR KUALITI<br />PAGOH<br />Pengurus dan Semua Kakitangan GIATMARA Pagoh adalah komited dan beriltizam ke arah menjadik...
ASPEK PENILAIAN POLISI-POLISI<br />PAGOH<br />Pernyataan diletakkan ditempat-tempat yang strategik agar <br />dapat diliha...
ASPEK PENILAIAN <br />PAGOH<br />Melaksanakan Program-program yang dirancang<br /><ul><li>GIATMARA Dekat Rakyat (GDR),
Program Life Long Learning(3L)
Ceramah kerjaya/Latihan Pelajar OKU
Program Jumpa orang muda (JOM)
Khidmat teknikal dengan masyarakat
Latihan Menjana Pendapatan (LMP)
Program Khas Perantisan GIATMARA</li></li></ul><li>KONSEP PENGURUSAN PENTADBIRAN<br />
KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ORGANISASI<br />PAGOH<br />Pemimpin –Seorang pesara Pegawai Tentera <br />– Pengalaman lebih 33 ...
KONSEP PENGURUSAN<br />PAGOH<br />Mengamalkan Konsep Pembudayaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( PKM ) dalam pentadbiran ...
KONSEP PENGURUSAN<br />PAGOH<br /> Inovasi Pengurusan :<br />. Menubuhkan Kumpulan Meningkat Mutu <br /> Kerja (KMK) ba...
PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br /> Memastikan:<br />. Persediaan rapi P&P berlandaskan GCPA oleh  		te...
PENGURUSAN PEMBENTUKAN<br /> MODAL INSAN DAN LATIHAN <br />
Kuliah /bengkel<br />08.00am-05.15pm<br />HariIsninhinggaJumaat<br />Kelas Agama<br />SetiapHariKhamis.DibimbingOlehUstaz ...
Nyayianlagupetrotik
Bacaanikrar
Bacaantaksir al-quran
Bacaandoa
Senamanpagi/kawad
Budayabersihselamatdansegar</li></li></ul><li>AKTIVITI PERBARISAN<br />Perbarisan<br />NyanyianNegaraku<br />BacaanDoa<br ...
PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br />Perbarisan pagi<br />Sama-sama berbaris...<br />
PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br />Perbarisan pagi<br />Pengiktirafan pengurusan...<br />
PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br />QWLC<br />Pengurus mempengerusikan QWLC<br />
PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br />Kumpulan Menambahbaik Kerja ( KMK )<br />AJK Pemandu KMK sedang berbin...
PROGRAM LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PELATIH<br />PAGOH<br />Konsep Latihan<br />20 % teori 80% praktikal<br />Bidang Kemahiran...
PENGISIAN LATIHAN<br />LatihanKemahiranmengikutkeperluan<br />Latihanasaskeusahawanan<br />Letrasikomputer<br />Program Pe...
KURSUS-KURSUS<br />Kemahiran Wawasan Negara<br />Yang Ditawarkandi GIATMARA Pagoh<br />TEKNOLOGI AUTOMOTIF – 12 BULAN<br />
Kemahiran Wawasan Negara<br />KURSUS-KURSUS<br />Yang Ditawarkandi GIATMARA Pagoh<br />TEKNOLOGI KIMPALAN DAN FABRIKASI L...
Kemahiran Wawasan Negara<br />KURSUS-KURSUS<br />Yang Ditawarkandi GIATMARA PAGOH<br />3.	FASHION & DRESSMAKING – 12 BULA...
KEY PERFORMANCE INDICATOR<br />PAGOH<br />KPI yang digariskan :-<br />		. Melatih pelatih GIATMARA seramai minimun 20<br /...
STATUS LEPASAN PELATIH<br />
PENGAMBILAN PELATIH<br />
PENINGKATAN <br /> PEMBENTUKAN DISPLIN  <br />PELATIH<br />Pelatihdibekalkanbukuperaturandantatatertippelatih<br />Seber...
PENGUATKUASAAN PERATURAN DAN <br /> DISPLIN TENAGA PENGAJAR DAN <br /> KAKITANGAN<br />.Menyemak daftar kedatangan harian...
PENGLIBATAN INKUBATOR DAN USAHAWAN LEPASAN PELATIH<br />
PENGLIBATAN  <br /> INKUBATOR<br />
PENGLIBATAN <br /> USAHAWAN<br />
INKUBATOR DALAM <br /> GIATMARA PAGOH<br />
KonsepPengunaanKewangan<br />40 % perbelanjaanpenggalpertama<br />40 % perbelanjaanpenggalkedua<br />20% perbelanjaanpeng...
KEDUDUKAN KEWANGAN SEHINGGA 29 SEP 2010 <br />WANG RUNCIT RM1,000.00<br />WANG ESR  RM 6857.30<br />WANG PERKHIDMATAN ...
PENCAPAIAN KEWANGAN <br />
KEY PERFORMANCE INDICATOR<br />PAGOH<br />Pengurusan Logistik:-<br /><ul><li>Pegangan peralatan – 60%
 Audit stok – 100%
 Alatan inkubator – 40%</li></li></ul><li>ASET KESELURUHAN <br />
Program Pembangunan Pelatih<br />Riadah dan Sukan bagi meningkatkan kecergasan, <br />kerjasama dan hubungan silaturrahim ...
Program Kerohanian<br />Peningkatan modal insan.Pengetahuan agama diterapkan kepada pelatih-pelatih agar dapat mengimbangi...
PENINGKATAN MODAL <br /> INSAN <br />LATIHAN AMALI SOLAT/JENAZAH/TADARUS ALQURAN<br />
AKTIVITI GIATMARA<br />KURSUS LITERASI KOMPUTER<br />Kelas Literasi Komputer di adakan kepada<br />  semua pelatih- pelat...
AKTIVITI GIATMARA<br />PROGRAM KEUSAHAWANAN<br />Kursus Asas Usahawan yang dianjurkan oleh MARA/GIATMARA.<br />
PROGRAM USAHAWAN TEKNIKAL       <br />         MARA (PUTEK)<br />KURSUS PUTEK DI MELAKA<br />
KURSUS PUTEK DI MERSING<br />KURSUS PUTEK DI KLUANG<br />
AKTIVITI GIATMARA<br />GIATMARA DEKAT RAKYAT<br />GIATMARA PAGOH telahmenjalankan Program GIATMARA Dekat Rakyat untukPendu...
AKTIVITI GIATMARA<br />PROGRAM DERMA DARAH<br />GIATMARA Pagohmengadakanprogram derma darahanjuran Hospital SultanahFatima...
AKTIVITI GIATMARA<br />KO-KURIKULUM<br />Pelatih-pelatih GIATMARA PagohtelahdilatiholehJabatanPertahananAwamMalaysia dalam...
AKTIVITI GIATMARA<br />MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL S.A.W<br />GIATMARA PagohTelahMengadakanMajlisSambutanMaulidurRasul ...
PROGRAM PENINGKATAN KUALITI DAN<br />PRODUKTIVITI<br />
PELAKSANAN 5S<br />SINGKATAN DALAM BAHASA JEPUN<br />DI GIATMARA MULA PEKELILING GM BIL 20 / 09<br />  BERTARKH 25 JUN 2...
VISI<br />KAMI BERILTIZAM UNTUK MENJADIKAN MENJADIKAN GIATMARA PAGOH SEBAGAI BENCHMARKING KEPADA GIATMARA LAIN DALAM PELAK...
MASALAH DIKENALPASTI DAN DIATASI OLEH KUMPULAN KMK<br />Masalah menjaga kebersihan tandas<br />Keceriaan kawasan sekelili...
PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DAN ETIKA KERJA<br />Nilai - NilaiMurni<br />Aktivitikeagamaan<br />Syarahan/kuliahpembentukan...
           ETIKA KERJA GM<br />PerkhidmatanPenyanyang<br />Pelatihaset paling penting ,berikanlatihankemahiran, ...
KEPUASAN HATI PELANGGAN<br />Mengenalpastikehandaksemasapelangan<br />Maklumatdiperolehisemasataklimatdandailogharipendaft...
PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Perkhidmatan Kaunter<br />.<br />..urusan pelatih di pejabat.<...
PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Susun atur dokumen<br />.<br />Fail disusun kemas,rapi dan sel...
PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Mesyuarat Badan Perwakilan Pelatih<br />.<br />Mesyuarat memb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Taklimat

2,234 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Taklimat

 1. 1. SELAMAT DATANG<br />UNIT NAZIRAN & KUALITI PENDIDIKAN MARA<br />KE GIATMARA PAGOH<br />
 2. 2. TAKLIMAT UNIT NAZIRAN & KUALITI PENDIDIKAN MARA SEMPENA MENJALANKAN PENAZIRAN PENUH(EN. AHMAD ZULKEFLY BIN ARSHAD – KETUA)(EN.MOHAMAD BIN TASMIN)GIATMARA PAGOHPADA29 DAN 30 HB SEPT 2010<br />
 3. 3. ATURCARA MAJLIS<br />PAGOH <br />Jadual Pemantauan<br /> 29 Sept 2010 10.00 pg. - Perjumpaan/perbincangan<br /> - Pengenalan UNQ <br /> - Taklimat Pengurus<br /> - Kaji selidik Kepuasan Staf<br /> - Semakan Dokumen Pengajaran dan pembelajaran<br />30 Sept 2010 9.30pg - Pemantauan kemudahan dan<br /> perkhidmatan bengkel<br /> - Pemantaun pengurusan dan pentadbiran pejabat<br /> - Semakan dokumen<br /> - Perbincangan dapatan UNQ<br /> - Pebincangan penutup<br />
 4. 4. ATURCARA MAJLIS<br />PAGOH<br />Skop Taklimat<br /><ul><li>Sejarah penubuhan / perkembangan GIATMARA </li></ul> PAGOH<br /><ul><li> Konsep pengurusan pentadbiran
 5. 5. Pengurusan Modal Insan
 6. 6. Perlaksanaan Pengurusan Latihan
 7. 7. Program Peningkatan Kualiti dan Produktiviti
 8. 8. Sesi soal jawab</li></li></ul><li>SEJARAH PENUBUHAN / PERKEMBANGAN GIATMARA PAGOH<br />
 9. 9. LATARBELAKANG<br />PAGOH <br />DITUBUHKAN PADA 02 MEI 1995<br />DI ATAS SEBUAH TAPAK BERKELUASAN 2 EKAR<br />YANG MENGGUNAKAN TAPAK KOMPLEKS PENGHULU MUKIM JORAK PAGOH <br />
 10. 10. LATARBELAKANG<br />PAGOH<br />DIBERI SECARA PERCUMA SELAMA 10 TAHUN MENGIKUT PERJANJIAN .<br />KEMUDAHAN DISEDIAKAN <br />-BANGUNAN PENTADBIRAN<br />-DEWAN CERAMAH, 3 BUAH BILIK KULIAH<br />-SEBUAH BILIK LITERSI KOMPUTER<br /><ul><li>TIGA BUAH BENGKEL,STOR UTAMA
 11. 11. - TANDAS, PONDOK PENGAWAL </li></ul>-<br />
 12. 12. ORGANISASI<br />PAGOH<br />SEORANG PENGURUS<br />DUA KAKITANGAN BAHAGIAN<br /> PENTADBIRAN<br />DUA TENAGA PENGAJAR<br /> FASION & DRESS MAKING<br />SATU TENAGA PENGAJAR <br /> TEKNOLOGI AUTOMOTIF<br />DUA TENAGA PENGAJAR <br /> KIMPALAN DAN FABRIKASI <br /> LOGAM<br />
 13. 13.
 14. 14. POLISI-POLISI<br /> GIATMARA PAGOH<br />
 15. 15. PAGOH<br /> VISI<br />MEMBANTU MEWUJUDKAN MASYARAKAT<br /> PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN <br /> BUMIPUTERA YANG BERKUALITI BAGI<br /> MENCAPAI MATLAMAT WAWASAN 2020.<br />MISI<br />MEMBERI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN<br /> DALAM PELBAGAI JENIS DAN TAHAP <br /> KETUKANGAN YANG BERTERUSAN KEPADA <br /> MASYARAKAT SETEMPAT DAN LUAR MENGIKUT<br /> PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SERTA KEPERLUAN SEMASA.<br />
 16. 16. OBJEKTIF<br />PAGOH <br />MelahirkanTenagaKerjaMahir Negara Dan Antarabangsa<br />Mewujudkan Usahawan Bumiputera <br />Membantu Membasmi Kemiskinan <br />
 17. 17. BUDAYA KORPORAT<br />Perlakuansuatubentukamalan yang berasaskankepadanilai-nilaibersamadankomitedterhadapobjektif GIATMARA. TiganilaiutamaBudayaKerjaCemerlang GIATMARA Pagoh<br />PerkhidmatanPenyayang<br />KerjaBerpasukan<br />Profesionalisma<br />
 18. 18. PIAGAM PELANGGAN<br />PAGOH<br />Warga GIATMARA Pagoh dengan penuh tekad dan iltizam <br /> berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami <br /> untuk :-<br />.Melatih seramai minimum 20 orang pelatih setiap sesi pengambilan.<br /> .Memastikan pelatih lulus di akhir sesi kursus yang dihadiri <br />berlandaskan sistem GCPA.<br /> .Melaksanakan bidang kemahiran seperti berikut :<br /> Kursus Fasion & Dress Making. <br /> Kursus Teknologi Automotif selama satu tahun<br /> Kursus Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam<br /> selama enam bulan.<br />. Mengadakan kemudahan pembelajaran yang mencukupi dan <br /> terkini bagi setiap bidang pada tahap 100%.<br /> . Memenuhi kepuasan pelanggan pada tahap 100%.<br />
 19. 19. DASAR KUALITI<br />PAGOH<br />Pengurus dan Semua Kakitangan GIATMARA Pagoh adalah komited dan beriltizam ke arah menjadikan GIATMARA ini yang unggul dan cemerlang. Ini akan tercapai melalui pegangan teguh kepada nilai-nilai moral yang murni,sikap penyayang,kerja berpasukan serta etika kerja yang profesionalisma menerusi SistemPengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM) yang sentiasa dipertingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dari masa ke semasa.<br />
 20. 20. ASPEK PENILAIAN POLISI-POLISI<br />PAGOH<br />Pernyataan diletakkan ditempat-tempat yang strategik agar <br />dapat dilihat dan dihayati.<br />Syarahan berkala kepada Pelatih oleh Pengurus dan Tenaga<br /> Pengajar.<br /> Perbincangan perlaksanaan semasa menjalankan QWLC.<br /> Membuat perancangan keseluruhan awal tahun bagi <br /> memudahkan perlaksanaannya.<br /> Menubukan Kumpulan Menambahbaik Kualiti (KMK) dikalangan <br />Tenaga Pengajar bagi membincangkan permasalahan yang timbul. <br />Pentadbiran menggunakan ICT dengan sepenuhnya.<br />
 21. 21. ASPEK PENILAIAN <br />PAGOH<br />Melaksanakan Program-program yang dirancang<br /><ul><li>GIATMARA Dekat Rakyat (GDR),
 22. 22. Program Life Long Learning(3L)
 23. 23. Ceramah kerjaya/Latihan Pelajar OKU
 24. 24. Program Jumpa orang muda (JOM)
 25. 25. Khidmat teknikal dengan masyarakat
 26. 26. Latihan Menjana Pendapatan (LMP)
 27. 27. Program Khas Perantisan GIATMARA</li></li></ul><li>KONSEP PENGURUSAN PENTADBIRAN<br />
 28. 28. KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ORGANISASI<br />PAGOH<br />Pemimpin –Seorang pesara Pegawai Tentera <br />– Pengalaman lebih 33 tahun<br /> - Pengalaman dalam pentadbiran, latihan<br /> dan pengurusan logistik.<br /> Dibantu 2 staf sokongan dan 5 tenaga pengajar.<br /> Memenuhi syarat – syarat sebagai Tenaga Pengajar dan staf sokongan<br />
 29. 29. KONSEP PENGURUSAN<br />PAGOH<br />Mengamalkan Konsep Pembudayaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( PKM ) dalam pentadbiran melalui pegangan teguh kepada nilai-nilai moral yang murni,sikap penyanyang,kerja berpasukan serta etika kerja yang profesionalisma.<br />
 30. 30. KONSEP PENGURUSAN<br />PAGOH<br /> Inovasi Pengurusan :<br />. Menubuhkan Kumpulan Meningkat Mutu <br /> Kerja (KMK) bagi mengenalpasti, menganalisa<br /> dan mengatasi masalah yang timbul.<br />. Mengadakan perbincangan semasa QWLC <br /> dan membuat brainstorming dalam <br /> penyelesaian masalah.<br />
 31. 31. PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br /> Memastikan:<br />. Persediaan rapi P&P berlandaskan GCPA oleh tenaga pengajar sehaluan keperluan m engikut SPMa.<br />. Menggunakan alat bantuan mengajar yang<br />berkesan dan terkini.<br />. Penerapan disiplin yang tinggi setiap masa.<br />. Kebersihan sekitar, lanskap yang mesra alam.<br />
 32. 32. PENGURUSAN PEMBENTUKAN<br /> MODAL INSAN DAN LATIHAN <br />
 33. 33. Kuliah /bengkel<br />08.00am-05.15pm<br />HariIsninhinggaJumaat<br />Kelas Agama<br />SetiapHariKhamis.DibimbingOlehUstaz (Program sakinah,ululalbab,berzanjidankuliah )<br />08.30am-10.30am<br />Sukan Dan Riadah<br />SetiaphariRabujam 08.30am-10.30am<br />Mulai jam 08.00am<br /><ul><li>Perbarisan(budayaJepun)
 34. 34. Nyayianlagupetrotik
 35. 35. Bacaanikrar
 36. 36. Bacaantaksir al-quran
 37. 37. Bacaandoa
 38. 38. Senamanpagi/kawad
 39. 39. Budayabersihselamatdansegar</li></li></ul><li>AKTIVITI PERBARISAN<br />Perbarisan<br />NyanyianNegaraku<br />BacaanDoa<br />IkrarPelatih<br />
 40. 40. PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br />Perbarisan pagi<br />Sama-sama berbaris...<br />
 41. 41. PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br />Perbarisan pagi<br />Pengiktirafan pengurusan...<br />
 42. 42. PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br />QWLC<br />Pengurus mempengerusikan QWLC<br />
 43. 43. PENGGUNAAN KEBAJIKAN TENAGA MANUSIA<br />PAGOH<br />Kumpulan Menambahbaik Kerja ( KMK )<br />AJK Pemandu KMK sedang berbincang<br />
 44. 44. PROGRAM LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PELATIH<br />PAGOH<br />Konsep Latihan<br />20 % teori 80% praktikal<br />Bidang Kemahiran<br />Aktiviti agama<br />Program Sakinah<br />Membudayakan Al-Quran<br />Program Ulul Albab<br />Sambutan Hari Kebesaran Islam<br />
 45. 45. PENGISIAN LATIHAN<br />LatihanKemahiranmengikutkeperluan<br />Latihanasaskeusahawanan<br />Letrasikomputer<br />Program Pembentukansahsiahdankerohanian (JERI) sehaluanFalsafahPendidikan<br />Program motivasidankaunseling,syarahanumumkerjaya,programko-kurikulumdan lain-lain<br />
 46. 46. KURSUS-KURSUS<br />Kemahiran Wawasan Negara<br />Yang Ditawarkandi GIATMARA Pagoh<br />TEKNOLOGI AUTOMOTIF – 12 BULAN<br />
 47. 47. Kemahiran Wawasan Negara<br />KURSUS-KURSUS<br />Yang Ditawarkandi GIATMARA Pagoh<br />TEKNOLOGI KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM – 6 BULAN <br />
 48. 48. Kemahiran Wawasan Negara<br />KURSUS-KURSUS<br />Yang Ditawarkandi GIATMARA PAGOH<br />3. FASHION & DRESSMAKING – 12 BULAN <br />
 49. 49. KEY PERFORMANCE INDICATOR<br />PAGOH<br />KPI yang digariskan :-<br /> . Melatih pelatih GIATMARA seramai minimun 20<br /> orang pada satu sesi.<br /> . Peningkatan bilangan pelatih GIATMARA yang<br /> berjaya menjadi Usahawan pada tahap 5 %.<br /> . Menyelanggara Peralatan yang diperolehi pada<br /> tahap 100%.<br /> . Membelanjakan wang mengurus dengan baik dan<br />berhemah pada tahap 100%.<br /> . Menyelesaikan masalah aduan dari pelanggan<br /> pada tahap 100%.<br />
 50. 50. STATUS LEPASAN PELATIH<br />
 51. 51. PENGAMBILAN PELATIH<br />
 52. 52. PENINGKATAN <br /> PEMBENTUKAN DISPLIN <br />PELATIH<br />Pelatihdibekalkanbukuperaturandantatatertippelatih<br />Seberapabolehpelatihtidakdiberhentikandari GM keranatempatterakhirbolehterimalatihan(3M)<br />
 53. 53. PENGUATKUASAAN PERATURAN DAN <br /> DISPLIN TENAGA PENGAJAR DAN <br /> KAKITANGAN<br />.Menyemak daftar kedatangan harian, waktu masuk dan <br /> keluar pada waktu bekerja.<br />. Menyemak rekod-rekod yang dilakukan berkenaan <br /> pengajaran dan pembelajaran<br />. Menyemak dan menilai kerja-kerja yang telah diberikan <br /> tanggunjawab kepada mereka dari masa ke semasa.<br />. Memberikan motivasi dan kaunseling yang sewajarnya<br />. Membuat laporan/aduan kepada Pengurus GIATMARA <br /> Negeri Johor sekiranya terdapat berlakunya pekara- <br /> pekara yang melibatkan tatatertib tenaga pengajar dan <br /> kakitangan.<br />Tiadakestatatertib yang dilaporkan.<br />
 54. 54. PENGLIBATAN INKUBATOR DAN USAHAWAN LEPASAN PELATIH<br />
 55. 55. PENGLIBATAN <br /> INKUBATOR<br />
 56. 56. PENGLIBATAN <br /> USAHAWAN<br />
 57. 57. INKUBATOR DALAM <br /> GIATMARA PAGOH<br />
 58. 58. KonsepPengunaanKewangan<br />40 % perbelanjaanpenggalpertama<br />40 % perbelanjaanpenggalkedua<br />20% perbelanjaanpenggunaanpertandingan PKM, MySkill,InovasidanRekacipta<br />PeruntukanpembangunandiuruskanolehIbuPejabat GIATMARA sepenuhnya<br />
 59. 59. KEDUDUKAN KEWANGAN SEHINGGA 29 SEP 2010 <br />WANG RUNCIT RM1,000.00<br />WANG ESR RM 6857.30<br />WANG PERKHIDMATAN RM 14,000.00<br />
 60. 60. PENCAPAIAN KEWANGAN <br />
 61. 61. KEY PERFORMANCE INDICATOR<br />PAGOH<br />Pengurusan Logistik:-<br /><ul><li>Pegangan peralatan – 60%
 62. 62. Audit stok – 100%
 63. 63. Alatan inkubator – 40%</li></li></ul><li>ASET KESELURUHAN <br />
 64. 64. Program Pembangunan Pelatih<br />Riadah dan Sukan bagi meningkatkan kecergasan, <br />kerjasama dan hubungan silaturrahim antara pelatih<br /> dan kakitangan. <br />
 65. 65. Program Kerohanian<br />Peningkatan modal insan.Pengetahuan agama diterapkan kepada pelatih-pelatih agar dapat mengimbangi intelektual dan kerohanian.<br />
 66. 66. PENINGKATAN MODAL <br /> INSAN <br />LATIHAN AMALI SOLAT/JENAZAH/TADARUS ALQURAN<br />
 67. 67. AKTIVITI GIATMARA<br />KURSUS LITERASI KOMPUTER<br />Kelas Literasi Komputer di adakan kepada<br /> semua pelatih- pelatih yang mengikuti <br /> kursus di GIATMARA Pagoh, agar<br /> semua lepasan pelatih pendedahan dalam<br /> dunia IT. <br />
 68. 68. AKTIVITI GIATMARA<br />PROGRAM KEUSAHAWANAN<br />Kursus Asas Usahawan yang dianjurkan oleh MARA/GIATMARA.<br />
 69. 69. PROGRAM USAHAWAN TEKNIKAL <br /> MARA (PUTEK)<br />KURSUS PUTEK DI MELAKA<br />
 70. 70. KURSUS PUTEK DI MERSING<br />KURSUS PUTEK DI KLUANG<br />
 71. 71. AKTIVITI GIATMARA<br />GIATMARA DEKAT RAKYAT<br />GIATMARA PAGOH telahmenjalankan Program GIATMARA Dekat Rakyat untukPenduduktempatan.<br />
 72. 72. AKTIVITI GIATMARA<br />PROGRAM DERMA DARAH<br />GIATMARA Pagohmengadakanprogram derma darahanjuran Hospital SultanahFatimah, Muar Johor.<br />
 73. 73. AKTIVITI GIATMARA<br />KO-KURIKULUM<br />Pelatih-pelatih GIATMARA PagohtelahdilatiholehJabatanPertahananAwamMalaysia dalammemenuhiaktivitiKo-kurikulum<br />(Teoridanamalimemadamkebakaran/penggunaanalatpemadamapi, CPR dll. <br />
 74. 74. AKTIVITI GIATMARA<br />MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL S.A.W<br />GIATMARA PagohTelahMengadakanMajlisSambutanMaulidurRasul S.A.W bersamasamapenduduksetempat. <br />
 75. 75. PROGRAM PENINGKATAN KUALITI DAN<br />PRODUKTIVITI<br />
 76. 76. PELAKSANAN 5S<br />SINGKATAN DALAM BAHASA JEPUN<br />DI GIATMARA MULA PEKELILING GM BIL 20 / 09<br /> BERTARKH 25 JUN 2009<br />GIATMARA PAGOH AMALKAN MULAI SEPTEMBER 2009<br />
 77. 77. VISI<br />KAMI BERILTIZAM UNTUK MENJADIKAN MENJADIKAN GIATMARA PAGOH SEBAGAI BENCHMARKING KEPADA GIATMARA LAIN DALAM PELAKSANAAN 5S<br />MISI<br /><ul><li>UNUK MENJADI PELAKSANAAN 5S TERBAIK DIKALANGAN GIATMARA</li></li></ul><li>PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH (TQM) / KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA(KMK)<br />Tujuan – Membawaperubahan yang menyeluruhkearahmelahirkanbudaya GM yang berkualitidancemerlang.<br />Program dilaksanakan – Syarahan/Taklimat PKM/KMK dilaksanakan 6 bulansekalimengikutkesesuaian. Aktiviti (KMK) diadakansebulansekali (HariJumaat). Diadakansecarasyarahandalaman , perbincanganpercambahanfikirandanbengkel. Kehadiranwarga GM, PenceramahFasilitatoradalahpengurussendiri<br />
 78. 78. MASALAH DIKENALPASTI DAN DIATASI OLEH KUMPULAN KMK<br />Masalah menjaga kebersihan tandas<br />Keceriaan kawasan sekeliling GM berterusan<br />Masalah Penempatan bahan-bahan terpakai <br /> Penjagaan pokok-pokok disekiling GIATMARA<br /> Penempatan motosikal dan kenderaan dalam GIATMARA<br /> Membantu mencegah/membasmi Aedes<br /> Merekod aktiviti sepanjang tahun<br /> Pengiktirafan kejayaan/sumbangan kakitangan/Pelatih<br /> Pembakaran sampah dan barangan kitar semula<br />
 79. 79. PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DAN ETIKA KERJA<br />Nilai - NilaiMurni<br />Aktivitikeagamaan<br />Syarahan/kuliahpembentukansasiah<br />Pembudayaanbacaan Al-quran<br />Gotongroyong/khidmatmasyarakat<br />Membersihkankubur<br />Membantupenyelengaraanmasjid<br />membantubasmimiskintegar- baikirumahdll<br />
 80. 80. ETIKA KERJA GM<br />PerkhidmatanPenyanyang<br />Pelatihaset paling penting ,berikanlatihankemahiran, dibimbingkearahkeusahawanan,<br />Bantu lahirmasyarakat MPPB<br />KerjaBerpasukan<br />GandinganPengurusanPembimbing/T.pengajar/Pelatihsangatpentingjayakanarahan/aktiviti.capaikecemerlangan<br />Profesionalisme<br />Pengurusanperlucekapdanmahirtadbir/urus<br />Tenagapengajarmahirdalambidangkemahiranmasing-masing<br />
 81. 81. KEPUASAN HATI PELANGGAN<br />Mengenalpastikehandaksemasapelangan<br />Maklumatdiperolehisemasataklimatdandailogharipendaftaranpelatihbersamakeluarga.<br />Borangvalidasidalaman/ maklumatselepassesuatu program dijalankan<br />Kekerapan – setiap 6 bulanatau program programseperti GDR,LMP,3L KhidmatMasyarakatdan lain-lain<br />Borangaduanpelanggansetiapmasadisediakan<br />
 82. 82.
 83. 83.
 84. 84.
 85. 85.
 86. 86. PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Perkhidmatan Kaunter<br />.<br />..urusan pelatih di pejabat.<br />
 87. 87. PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Susun atur dokumen<br />.<br />Fail disusun kemas,rapi dan selamat<br />
 88. 88. PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Mesyuarat Badan Perwakilan Pelatih<br />.<br />Mesyuarat membincangkan aktiviti semasa...<br />
 89. 89. PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Peti cadangan / aduan pelanggan<br />.<br />...aduan pelatih<br />
 90. 90. PENGIKTIRAFAN ANGGOTA<br />Penyampaiansijilpenghargaansemasaperbarisan<br />Suratpenghargaan/Lapuransulitcemerlang<br />Majlisjamuanwaktukejayaan ,perpisahanstafdan lain-lain<br />Kunjungandancenderahatikelahirananakkakitangan<br />Sambutanharikelahiranstaf/pelatihbersepadu<br />
 91. 91. <ul><li>PENGIKTIRAFAN KAKITANGAN
 92. 92. JAMUAN PERPISAHAN KAKITANGANAN</li></ul>SAMBUTAN HARIJADI KAKITANGAN<br /><ul><li>JAMUAN KESYUKURAN</li></li></ul><li>PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Kunci keselamatan<br />.<br />Di tempatkan yang selamat<br />
 93. 93. PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Peti pertolongan cemas<br />.<br />Selamat di gunakan...<br />
 94. 94. PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Budaya keselamatan-Alat pemadam api<br />.<br />Di tempat yang strategik<br />
 95. 95. PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Ketetapan masa<br />Kakitangan sedang merekod masa kedatangan.<br />
 96. 96. PROGRAM PENINGKTAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI<br />PAGOH<br />Inventori kelengkapan<br />... Lokasi di kenalpasti<br />
 97. 97. RANCANGAN MASA HADAPAN <br />
 98. 98. RANCANGAN MASA HADAPAN<br />PAGOH<br />Meningkatkan produktiviti dan kualiti berterusan . Antara lain adalah:-<br />. Meningkatkan Pengetahuan Tenaga Pengajar <br /> dengan menghadiri kursus.<br />. Menggunakan alat bantuan mengajar yang terkini<br /> dan mesra pelanggan.<br />. Merancang dan menggunakan sumber kewangan<br /> dengan berhemah dan berkesan.<br />. Penyediaan bahan latihan yang lebih terancang.<br />
 99. 99. RANCANGAN MASA HADAPAN<br />PAGOH<br /> . Memastikan Pentadbiran yang cekap dan mantap <br /> dengan mengamalkan Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM)sehaluan Keperluan prinsip 5s <br /> yang diterapkan.<br />. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran <br /> berdasarkan sistem GCPA yang diperkenalkan<br /> secara menyeluruh.<br /> Mengenalpasti masalah semasa dan menyelesaikan <br /> melalui perbincangan Kumpulan KMK.<br />
 100. 100. SentiasamelaksanaanAmalan 5s yang berterusanbagimempertingkatkanlagikualitidanperkhidmatanpendidikandisampingmemenuhikeperluandalamStandartPendidikan MARA (SPMa) <br />Menyediakantempatbelajar yang kondusifdanpersekitaran yang bersih,sihatdanselamat.<br />
 101. 101. PAGOH<br />SESI SOAL JAWAB<br />
 102. 102. PAGOH<br />KUALITI BUDAYA KITA<br />TERIMA KASIH<br />

×